Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Apelul ”Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” va fi relansat

Apelul ”Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” va fi relansat

FRDS pregătește revizuirea documentației aferente apelului de proiecte „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, în vederea relansarii acestuia, cel mai târziu la începutul anului 2021. Decizia survine ca urmare a numărului redus de proiecte depuse și care au îndeplinit condițiile de finanțare. 

Apelul a fost deschis în perioada septembrie 2019 – ianuarie 2020, la termenul limită de depunere a proiectelor înregistrându-se 32 de cereri de finanțare. În urma evaluării formale și de conținut, doar 12 proiecte au fost aprobate pentru finanțare. Acestea se află, în prezent, în perioada de contractare.

Cele 12 proiecte propuse spre finanțare au o valoare totală de cca. 8 milioane de euro, granturile solicitate variind între cca. 400.000 și 950.000 de euro. Proiectele propun în principal măsuri care să conducă la creșterea accesului persoanelor de etnie romă la servicii de asistență socială, la servicii medicale, servicii de ocupare, la educație și la condiții mai bune de locuit. În același timp, sunt avute în vedere măsuri care să contribuie la abilitarea romilor și la combaterea discriminării acestora, inclusiv prin intermediul unor campanii de informare publică și a unor programe de formare adresate specialiștilor și reprezentanților comunităților de romi.

Cum finanțarea totală alocată apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor este de 16.000.000 de euro, sumă care nu se va epuiza în urma contractării celor 12 proiecte aprobate, FRDS preconizează deschiderea unei noi runde de finanțare în cadrul acestui apel, în perioada decembrie 2020 – februarie 2021. Cei interesați să depună proiecte în cadrul apelului, la acestă nouă rundă, pot consulta, în prealabil, documentația aferentă rundei anterioare de finanțare.