Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > STUDIU: Prevenirea și combaterea violenței domestice, posibile prin măsuri adecvate care să promoveze nediscriminarea și să asigure formarea continuă a profesionaliștilor din justiție

STUDIU: Prevenirea și combaterea violenței domestice, posibile prin măsuri adecvate care să promoveze nediscriminarea și să asigure formarea continuă a profesionaliștilor din justiție

Fenomenul violenței domestice și de gen în România poate fi contracarat prin măsuri legislative și procedurale punctuale care să aducă transparență și profesionalizare în raport cu victimele acestui fenomen, demersuri care ar putea conduce la o protecție adecvată și conformă cu standardele internaționale, relevă un studiu realizat recent în cadrul unui proiect care vizează drepturile omului derulat cu sprijinul Granturilor SEE 2014-2021.

Studiul privind jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului relevantă pentru profesioniștii din domeniul judiciar și exemple de bună practică a fost elaborat în cadrul proiectului „VioGen – RoJust”, implementat de Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), în parteneriat cu patru organizații neguvernamentale cu vastă experiență în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice şi respectării drepturilor omului: Centrul FILIA, Asociația Transcena, Asociația ANAIS și Grado Romania.

 „Este foarte important să lansăm un dialog între toți factorii responsabili care pot contribui la prevenirea și eliminarea obstacolelor și a situațiilor de discriminare, în ceea ce privește accesul rapid și neîngrădit al femeilor la justiție, în scopul de elabora măsuri adecvate și de a ne asigura că lanțul de justiție răspunde în mod adecvat la dimensiunea de gen, inclusiv, prin formarea profesioniștilor din justiție”, a transmis celor prezenți, doamna Luminița Popescu, secretar de stat al ANES, în deschiderea evenimentului de lansare a studiului, organizat miercuri, 22 noiembrie, la București.

Documentul și-a propus să analizeze și să evalueze jurisprudența instanțelor românești în domeniul violenței sexuale, domestice și de gen, având ca obiectiv identificarea punctelor forte și a aspectelor ce necesită îmbunătățiri, respectând cerințele Curții Europene a Drepturilor Omului și ale Consiliului Europei. Prin acoperirea perspectivelor internaționale, naționale și printr-o analiză detaliată a practicilor altor state, studiul propune recomandări pentru îmbunătățirea legislației și practicilor naționale, contribuind la consolidarea eforturilor în prevenirea și combaterea violenței domestice și de gen în România.

Printre recomandările studiului se regăsesc propunerile de anonimizare a datelor personale ale victimelor sau potențialelor victime (proceduri finalizate sau aflate în curs de judecată) vizibile pe portalul instanțelor de judecată (www.portal.just.ro) pentru respectarea dreptului la viață privată,  introducerea obligativității înregistrării audio-video a declarațiilor tuturor victimelor violenței sexuale, indiferent de vârsta sau starea de vulnerabilitate a victimei și modificarea incriminării violului (art. 218) și a agresiunii sexuale (art. 219), în vederea pedepsirii tuturor actelor sexuale neconsimțite, inclusiv pentru situația victimelor adulte. Un alt aspect important relevat de cercetare o reprezintă nevoia de formare continuă a profesioniștilor, cu privire la stereotipurile și prejudecățile rasiste, sexiste și de gen și includerea noțiunilor privind egalitatea de gen în formarea inițială a tuturor profesioniștilor care iau contact cu victime ale violenței sexuale și stabilirea unor proceduri obligatorii de analiză a riscului de repetare și escaladare înainte de a pronunța o hotărâre care să dea eficiență, în orice formă, retragerii plângerii prealabile sau împăcării părților.

„Baza acestui studiu este reprezentată de dialogul între două lumi, lumea juridică și lumea activismului feminist, dialog care sperăm să continue. […] Este extrem de important să conștientizăm că nici violența, nici legislația și nici implementarea legislației nu se nasc independente de inegalitățile sociale și de istoria noastră, iar perceptiile, prejudecățile și stereotipurile de gen încă afectează accesul femeilor la justiție”, potrivit studiului realizat de Mihaela Ghirca, expertă în cadrul Asociației GRADO și Miruna Pantel, expertă în cadrul Centrului FILIA.

Finanțat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, prin Programul Dezvoltare locală, proiectul “VioGen – RoJust” – acțiune strategică  în scopul implementării efective a standardelor Consiliului Europei privind drepturile omului” se desfășoară în perioada martie 2022 – decembrie 2023 și beneficiază de o finanțare în valoare de 731.755 de euro, oferită de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul și-a propus să contribuie la consolidarea capacitații autorităților române în ceea ce privește executarea deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, precum și a recomandărilor de țară emise de către Consiliului Europei în domeniul abuzului, violenței domestice și violenței de gen.

Pentru a afla mai multe detalii despre proiect, sunteți invitați să accesați pagina web a acestuia.