Copyright 2019 FRDS

Back

SCHEMA DE GRANTURI MICI ACCES LA FINANȚARE – 2020

„Nu spune niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem”

Nicolae Iorga

Descriere apel

Data lansării: 7 aprilie 2020

 

Obiectiv: creșterea capacității autorităților locale de a obține finanțări pentru implementarea măsurilor prevăzute în strategiile și planurile locale de dezvoltare, vizând dezvoltarea locală și reducerea sărăciei în comunități sărace, izolate, marginalizate

În acest context, prin intermediul schemei de granturi mici FRDS va finanța elaborarea de documentații tehnice în vederea realizării de investiții comunitare, constând ȋn construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea:

 • infrastructurii sociale (proiecte ce vizează infrastructura pentru servicii sociale, pentru educație, sănătate, ocuparea forței de muncă)
 • infrastructurii destinate alimentării cu apă (proiecte ce vizează asigurarea alimentării cu apă a unităților care furnizează servicii sociale)
 • infrastructurii de canalizare (proiecte ce vizează evacuarea apelor uzate pentru unitățile care furnizează servicii sociale)
 • drumurilor, podurilor și podețelor (proiecte ce vizează drumuri de interes județean, drumuri de interes local, poduri și podețe ce facilitează grupurilor defavorizate accesul la servicii sociale)
 • locuințelor (proiecte ce vizează locuințe sociale)

 

Promotori de proiect eligibili: granturile disponibile în cadrul apelului pot fi solicitate doar de autorități ale administrației publice locale (comune, orașe/ municipii sau județe) și trebuie sa vizeze realizarea de investiții exclusiv la nivelul unor unitați administrativ teritoriale rurale sau mici urbane (cu o populaţie sub 20.000 locuitori, conform recensământului din 2011), pe teritoriul cărora se află comunități marginalizate, locuite de persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială.

 

Alocarea financiară totală: 815.152 Euro, din care 692.879 Euro (85%) reprezintă finanțare din Granturile SEE 2014-2021 și 122.273 Euro (15%) reprezintă cofinanțare publică

 

Valoarea grantului:   valoarea minimă care poate fi solicitată este de 5.000 de euro, iar cea maximă este de 40.000 de euro

 

Termenul limită de depunere a proiectelor: 24 iunie 2020

 

Descarcă pachetul de documente aferent SGM Acces la finanțare – 2020

Noutăți
Evaluare
Helpdesk

SCHEMA DE GRANTURI MICI ACCES LA FINANȚARE – 2019

Descriere apel

Data lansării: 5 februarie 2019

Schema de granturi mici Acces la finanţare are ca obiectiv creşterea capacităţii autorităţilor locale de a obţine finanţări pentru implementarea măsurilor prevăzute în strategiile şi planurile locale de dezvoltare, vizând dezvoltarea locală şi reducerea sărăciei în comunităţi sărace, izolate, marginalizate.

În acest context, prin intermediul schemei de granturi mici, FRDS va finanța elaborarea de documentații tehnice în vederea realizării de:

 • investiţii comunitare, constând ȋn construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii sociale (proiecte ce vizează infrastructura pentru servicii sociale, pentru educaţie, sănătate, ocuparea forţei de muncă)
 • infrastructurii destinate alimentării cu apă (proiecte ce vizează asigurarea alimentării cu apă a unităţilor care furnizează servicii sociale)
 • infrastructurii de canalizare (proiecte ce vizează evacuarea apelor uzate pentru unităţile care furnizează servicii sociale), a drumurilor, podurilor şi podeţelor (proiecte ce vizează drumuri de interes judeţean, drumuri de interes local, poduri şi podețe ce facilitează grupurilor defavorizate accesul la servicii sociale)
 • realizării de locuinţe (locuinţe sociale).

Promotorii de proiect eligibili sunt autorități ale administrației publice locale, respectiv:

 • comune, oraşe (inclusiv municipii)
 • judeţe pe teritoriul cărora se afla comunităţi marginalizate rurale sau mic-urbane (cu până la 20.000 de locuitori), locuite de persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială, care vor beneficia de investiţiile care urmează a fi realizate prin finanţarea ulterioară ce va fi obţinută de beneficiarii schemei de grant.

În total, suma alocată acestei scheme de grant este de 1.000.000 de Euro şi provine din Granturile SEE 2014 – 2021 (85%) şi cofinanţarea publică (15%). Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat este de 5.000 de euro, iar cea maximă este de 40.000 de Euro.
Termenul limită de depunere a proiectelor este 24 aprilie 2019.

Noutăți

8 proiecte contractate în cadrul SGM Acces la finanțare

 

Miercuri, 4 decembrie 2019, FRDS publică lista proiectelor contractate în cadrul schemei de granturi mici Acces la finațare. În total, 8 localități vor beneficia de finanțare în vederea realizării de documentații tehnice necesare lucrărilor de infrastructură socială. Consultă lista

 

* * *

S-au semnat primele contracte de finanțare

 

Miercuri, 27 noiembrie 2019, a început semnarea contractelor de finanțare în cadrul schemei de granturi mici Acces la finanțare. Ardud (Satu Mare), Ciortești (Iași) și Moldova Nouă (Caraș Severin) sunt primele localități beneficiare de finanțare pentru realizarea de documentații tehnice ce vizează infrastructura socială în comunităţi sărace, izolate, marginalizate.

 

* * *

 

9 proiecte aprobate în cadrul SGM Acces la finanțare

 

Vineri, 15 noiembrie 2019, FRDS publică lista proiectelor aprobate, în cadrul schemei de granturi mici Acces la finanțare. Descarcă lista.

 

* * *

 

Seminarii informative regionale pentru prezentarea SGM Acces la finanțare

 

Pentru prezentarea apelului și a condițiilor de finanțare, OP a organizat 3 seminare informative regionale la Iași (20.02.2019), Craiova (21.02.2019) și Cluj-Napoca (27.02.2019), la care au participat, în total, 88 de persoane.

Evaluare

Lista proiectelor admise după evaluarea administrativă

 

Miercuri, 3 iulie 2019, FRDS a publicat lista proiectelor depuse în cadrul schemei de granturi mici Acces la finanțare care au fost declarate admise în urma evaluării administrative (formală și de eligibilitate). Lista poate fi consultată aici.

 

* * *

Lista proiectelor depuse

 

Luni, 13 mai 2019, FRDS a publicat lista proiectelor depuse în cadrul schemei de granturi mici Acces la finanțare, termenul-limită de depunere fiind 24 aprilie 2019. Consultă lista

Helpdesk