Copyright 2019 FRDS

Back

PROIECTE FINANȚATE ÎN CADRUL SGM INTERVENȚII PRIORITARE PENTRU COMUNITĂȚILE ROME

„Trăim cu toții sub același cer, dar nu avem același orizont”

Konrad Adenauer

Sprijinirea incluziunii copiilor romi prin îmbunătățirea condițiile de educație din comuna Homorod

Promotor: Comuna Homorod, județul Brașov

Valoarea finanțării: 246,359 lei(Granturile SEE)

Perioada de implementare: august 2022 – decembrie 2023

Contact: https://homorod.ro/

 

Proiectul își propune să îmbunătățească condițiile de viață și de educație în comunitățile dezavantajate cu un procent ridicat de populație romă din satele sale aparținătoare comunei Homorod, prin dotarea cu mobilier a trei școli din comunitate și două grădinițe din satele Mercheașa și Jimbor.

În cadrul acestor școli și grădinițe, se vor realiza sesiuni de educație în domeniul sanitar și al igienei corporale pentru 96 de copii (din care 80 de copii de etnie romă) și de asemenea se vor organiza cursuri de alfabetizare digitală pentru 10 femei de etnie romă. 266 de copii de la cele trei școli și două grădinițe din comuna Homorod vor beneficia de dotările achiziționate prin proiect.

Creșterea accesului și a calității serviciilor educaționale pentru copiii romi, din comuna Teliu

Promotor: Comuna Teliu, județul Brașov

Valoarea finanțării: 246,371 lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: septembrie 2022 – septembrie 2023

Contact: https://www.primariateliu.ro/

 

Proiectul își propune să îmbunătățească condițiile și accesul la educație ale copiilor romi din comuna Teliu, localitate cu un procent ridicat de populație romă, respectiv 45%. Astfel, autoritățile locale vor dota sălile de clasă ale Școlii Gimnaziale Teliu cu echipamente specifice necesare procesului educațional. Proiectul se adresează unui număr total de 100 de copii din care 90 copii romi și 20 femei din care 10 femei rome.

În același timp, intervenția va asigura creșterea gradului  de incluziune sociale și educațională a persoanelor de etnie romă și sprijinirea sprijinirea femeilor rome în procesul de integrare în societate.

Împreună, putem mai mult!

Promotor: Orașul Balș, județul Olt

Valoarea finanțării: 243,270 lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: octombrie 2022 – octombrie 2023

Contact: https://primariabals.eu/

Proiectul își propune să îmbunătățească condițiile de viață și de educație prin implementarea unor măsuri integrate și orientate pe nevoile persoanelor rome din comunități dezavantajate din orașul Balș (strada Macului, strada Cuza Vodă și strada Nicolae Titulescu).
Pentru atingerea acester obiective, autoritățile locale au în vedere să formeze ca mediator social 15 specialiști și voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG etc. implicați în furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă. De asemenea,  proiectul include măsuri medicale, juridice, educaționale și medicale pentru creșterea accesului și a calității serviciilor pentru 155 de persoane de etnie romă aflate în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socială.

Astfel, activitățile proiectului includ facilitarea obținerii actelor de identitate pentru 10 persoane, sprijinirea a 25 de copii din școala primară cu risc de abandon școlar printr-un program after school și consilierea și educarea a 50 de părinți. Componenta medicală include furnizarea de servicii medicale si socio-medicale pentru 115 persoane, respectiv screening si analize medicale și organizarea a 6 campanii de informare medicală. Grupurile țintă sunt alcătuite din: 205 de persoane de etnie romă (30 de copii romi beneficiari ai serviciilor educaționale și 50 de părinți ai acestora, 115 romi beneficiari ai serviciilor pentru sănătate și 10 romi beneficiari ai sprijinului în obținerea documentelor de identitate) și 15 specialiști și voluntari ce vor fi instruiți în lucrul cu persoane de etnie romă.

ÎMPREUNĂ – mobilizare locală pentru educație și sănătate în Sătmărel

Promotor: Asociația STEA

Partener:  Direcția de Asistență Socială Satu Mare

Valoarea finanțării: 246,375 lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: noiembrie  2022 – octombrie 2023

Contact: https://asociatiasteasm.ro/impreuna-mobilizare-locala-pentru-educatie-si-sanatate-in-satmarel

Social media: Impreună- mobilizare locală pentru educație și sănătate în Sătmărel

Proiectul propune activități pentru dezvoltarea orizontului de cunoaștere, experiența personală a 120 de părințil și copiilor din comunitatea vulnerabilă din cartierul Sătmărel al municipiului Satu Mare.Astfel, 20 de copii din beneficiază, prin intermediul proiectului, de sprijin aprofundat în domeniul literației și numerației. Copiii participă la activitățile de educație remedială realizate de două ori pe săptămână după școală la Căminul cultural din Sătmărel.

Proiectul mai include activități  de educație non-formală prin permacultură (20 de copii beneficiari, alții decât cei menționați anterior), workshop-uri săptămânale pentru părinți (20 de beneficiari) și ateliere de educație pentru sănătate, de care vor beneficia 20 de adulți și 20 de copii. Totodată, prin intermediul proiectului vor fi distribuite 70 de pachete de stimulare a participării școlare, iar 30 de familii vor beneficia de activități de informare în domeniul educației parentale, prin intermediul vizitelor pe teren.

Sprijinirea incluziunii copiilor romi prin îmbunătățirea condițiile de educație din comuna Cața

Promotor: Comuna Cața, județul Brașov

Valoarea finanțării: 242,414lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: august 2022 – aprilie 2023

Contact: www.comunacata.ro

 

Proiectul urmărește îmbunătățirea condițiile de educație ale copiilor ce provin din comunitatea dezavantajată din Comuna Cața, din județul Brașov. Astfel, autoritățile vor spori accesul la educație a copiilor preșcolari prin dotarea unui numar de 6 clase de gradinita cu mobilier și echipament IT. De asemenea, proiectul mai include și dotarea  celor 4 corpuri de cladire ale gradinitelor cu imprimanta si frigider.

Complementar, preșcolarii și părinții acestora vor participa la sesiuni de educatie sanitara si vor primi pachete de igiena personala inclusiv produse specifice de stopare a raspandirii infectiei cu SARS-COV2. În plus, aceștia vor fi incluși în activități de ecologizare, de educație non-formală și de alfabetizare digitală.

Educația, prioritatea comunității din Budila

Promotor: Comuna Budila, județul Brașov

Valoarea finanțării: 246,353 lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: octombrie 2022 – august 2023

Contact: www.ro.budila.ro

Pentru a crește calitatea vieții și a îmbunătăți condițiile de educație a locuitorilor din Budila, județul Brașov, autoritățile locale derulează un program pentru îmbunătățirea condițiilor din spațiile în care se desfășoară activități educaționale în cadrul Școlii Gimnaziale Budila.

prin renovarea holului și a claselor școlii, precum și dotarea cu echipamente și mobilier a spațiilor unde se vor desfășura activități educaționale de tip after-school, proiectul stimulează accesul la educație a 80 de copii, din care 75 romi. Totodată,  furnizarea de materiale educaționale, rechizite și încălțăminte beneficiarilor va avea ca efect prevenirea abandonului școlar. Activitățile proiectului includ dezvoltarea unui program Școala după școala și activități de tip recreativ și de educație non-formală pentru cei 80 de copii.

Complementar, proiectul are în vedere implicarea părinților în procesul educațional al elevilor, prin dezvoltarea abilităților de creștere a copiilor în cadrul unor ateliere și spații de socializare pentru 102 părinți (din care 95 de părinți romi vulnerabili și 7 părinți care trăiesc în condiții similare). Un accent important al proiectului va fi pus pe dezvoltarea serviciilor pentru mame, femei și tinere, inclusiv mame singure, și abordarea unor aspecte specifice acestora: abuz, relații de putere și drepturi reproductive.

GornEști Activ – intervenții prioritare pentru incluziune socială

Promotor: Comuna Gornești, județul Mureș

Valoarea finanțării: 238,350 lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: octombrie 2022 – august 2023

Contact: hhttps://primariagornesti.ro/gornesti-activ/

Proiectul își propune să îmbunătățească condițiile de viață și de educație în comunitățile dezavantajate cu un procent ridicat de populație romă din comuna Gornești, județul Mureș prin măsuri care vin în intâmpinarea problemelor urgente ale comunității. Astfel, acordarea de asistență juridică pentru clarificarea situației și drepturilor locative pentru un număr de 160 gospodării în care locuiesc aproximativ 630 de romi din satele Gornești, Petrilaca de Mureș, Periș.. De asemenea, proiectul include sprijinirea în obținerea documentelor de identitate pentru 30 de romi.

Una dintre problemele membrilor comunității este abandonul școlar, pentru combaterea sa proiectul încurajând participarea școlară a 56 de copii romi din satul Petrilaca de Mureș prin includerea lor în activități fizice şi jocuri, activități culturale şi sportive.

Nu în ultimul rând, intervenția include investiții la scară mică în renovarea și îmbunătățirea condițiilor din spațiile în care se desfășoară activitățile educaționale (Școala din satul Petrilaca de Mureș, comuna Gornești unde învață peste 93.3% copii romi (56 de copii romi din 60).

Facilitare pentru integrare! Măsuri active integrate pentru romii din Apața

Promotor: ASOCIAȚIA AICI PENTRU TINE

Valoarea finanțării: 198,020.60 lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: decembrie 2022 – decembrie 2023

Contact: https://integrareromiapata.ro/

Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung pentru locuitorii din comunei Apața din județul Brașov prin sprijinirea implementării unor măsuri integrate educationalr și medical pentru pentru persoane provenite din familii vulnerabile din comuna Apața. În paralel, proiectul include măsuri care încurajează responsabilizarea, sensibilizarea și conștientizarea cu privire la importanța sprijinirii grupurilor vulnerabile din comunitate.

O echipă multidisciplinară de intervenție comunitară va pune la punct un sistem de servicii sociale complexe și integrate care va implica grupurile țintă (60 copii din Scoala Apața, 40 adulți romi, 20 adulți care nu aparțin minorității rome dar trăiesc în condiții similare, 2 lideri locali romi) în cel puțin 2 activități din cele propuse de proiect pe parcursul a 11 luni din cele 12 de implementare a proiectului.

Activitățile educaționale vizează atragerea, menținerea și reintegrare în mediul școlar, educație informală, nonformală și de timp liber pentru sprijinirea participării școlare pentru copiii și tineri din Apața. Serviciile medicale de bază ce includ: evaluare medicală, screening pentru testarea privind afecțiunile carențiale sau infecțioase de natură virală datorate sărăciei, mediere sanitară (educație pentru sănătate, nutriție, planning, vaccinare etc), precum și testare psihologică individuală și sesiuni psiho-educative de grup. Pentru combaterea carențelor materiale și sanitare, vor fi distribuite pachete cu alimente și produse de igienă pentru 120 de persoane.

De asemenea, proiectul presupune facilitarea conștientizării și sensibilizării la problematica nediscriminării și egalității de șanse a cel puțin 500 persoane din Comuna Apața/Județul Brașov prin organizarea unor sesiuni de informare și a unei campanii de conștientizare pe parcursul celor 12 luni de implementare a proiectului.

”Începerea proiectului Facilitare pentru integrare! Măsuri active integrate pentru romii din Apața reprezintă pentru noi o nouă etapă importantă prin care Asociația Aici pentru Tine își dedică eforturile spre atingerea dezideratului său: reducerea foametei și suferinței, cei mai puțin norocoși fiind integrați în societate prin acces la servicii sociale și educație. Realizarea acestui proiect include pe lângă efortul susținut al echipei noastre, dedicare, compasiune și sensibilitate față de suferințele celor din jur” (Adina Camelia Gál – vicepreședintele Asociației Aici pentru Tine).

Asistență medicală comunitară pentru romii din satul Valeni

Promotor: ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU INCLUZIUNE SOCIALĂ REGIUNEA S.E

Partener: Primăria Comunei Ion Corvin

Valoarea finanțării: 244,827.32 lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: martie 2022 – decembrie 2023

 

Proiectul urmărește creșterea accesului romilor la servicii medicale de bază și servicii de asistență medicală comunitară, conform principiului nediscriminării și egalității de șanse, obiectiv care va contribui semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de viață și de educație a membrilor comunității de romi din comuna Ion Corvin, județul Constanța.

La nivelul localității de intervenție, populația de etnie romă se confruntă cu un grad ridicat de excluziune de la serviciile sociale și de sănătate publică datorată nivelului scăzut de educație pentru sănătate, lipsa asigurărilor de sănătate, lipsa unui dispensar medical care să ofere servicii medicale bazate pe nevoile reale ale comunităților locale.

Proiectul vizează înființarea unui centru de asistență medico-socială care va livra persoanelor vulnerabile servicii medicale de bază precum și servicii de acompaniere a beneficiarilor pentru a accesa serviciile oferite de instituțiile publice (social, ocupare, educație ș.a.). Intervențiile se adresează persoanelor vulnerabile, preponderent de etnie romă din localitatea de intervenție, precum și profesioniștilor din cadrul autorității locale sau structurilor informale comunitare care militează pentru îmbunătățirea situației romilor.

Activitățile includ: amenajarea centrului de asistență comunitară prin achiziționarea, amplasarea și dotarea structurii modulare cu această destinație, furnizare de servicii de asistență medicală comunitară pentru 400 de persoane (din care minim 300 de etnie romă), implementarea unui program de educație pentru sănătate pentru 300 beneficiari privind prevenirea îmbolnăvirilor și creșterea accesului la servicii medicale, formarea a 10 specialiști și voluntari în lucrul cu persoane de etnie romă.

Extindere rețea de canalizare pe străzile Lăutarilor și Cărămidarilor în Orașul Jibou, județul Sălaj

Promotor: orașul Jibou, județul Sălaj

Valoarea finanțării: 246,375 lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: august 2022 – martie 2023

Contact: https://primariajibou.ro/site/anunturi-publice/

Proiectul își propune îmbunătățirea condițiilor de viață locuitorilor de pe străzile Lăutarilor și Cărămidarilor din orașul Jibou, județul Sălaj, unde comunitatea roma este în procent majoritar (90%), prin asigurarea accesului la sistemul public de canalizare menajeră pentru 80 de locuințe a aproximativ 630 de persoane (pe durata proiectului, se execută branșarea gospodăriilor la rețeaua publică existentă care va fi extinsă);

Totodată, o campania de informare în rândul membrilor comunității  va contribui la creșterea nivelului de utilizarea corectă a sistemului de canalizare și de înțelegre a importanței sănătăți. În același timp, campania va duce la creșterea nivelului de informare în rândul acestora asupra combaterii răspândirii virusului SarsCov-2.

Intervenția va fi însoțită de acordarea de pachete cu materiale igienice de bază pentru fiecare gospodărie (săpun, detergent, măști de unică folosință, dezinfectant de mâini, dezinfectant de suprafețe, lavete, bureți de vase, saci menaj, hârtie igienică etc.).