Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Granturi SEE și norvegiene pentru dezvoltare locală și creșterea incluziunii grupurilor dezavantajate

Granturi SEE și norvegiene pentru dezvoltare locală și creșterea incluziunii grupurilor dezavantajate

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) lansează joi, 13 septembrie 2018, într-un cadru oficial, Programul ”Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor”, prin care vor fi finanțate măsuri menite să crească gradul de utilizare a serviciilor sociale de către grupurile dezavantajate și de incluziune socială a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc, să contribuie la combaterea abandonului școlar, la dezvoltarea unor măsuri integrate de incluziune a romilor și de combatere a discriminării, să dezvolte capacitatea administrației centrale și locale de a aplica principiile bunei guvernări, respectiv să sprijine punerea în practică a recomandărilor CEDO privind respectarea drepturilor omului în România.

Programul ”Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală) este finanțat prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 și este implementat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în parteneriat cu Consiliul Europei și cu Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia. Programul are un buget total de 82.352.941 de euro (incluzând cofinanțarea de 15% acordată de Guvernul României).

Pentru atingerea obiectivelor propuse, în cadrul Programului vor fi lansate, în perioada 2018-2019, patru apeluri deschise de propuneri de proiecte, respectiv:

1. Dezvoltare locală (10.090.640 de euro), apel care vizează îmbunătățirea calității și accesului la servicii sociale (inclusive educative, de sănătate, din domeniul ocupării etc.) a grupurilor dezavantajate.

2. Copii si tineri în situații de risc (8.581.978 de euro), apel care promovează și susține educația incluzivă și șansele egale, sporind accesul și utilizarea serviciilor educaționale.

3. Incluziunea romilor (16.000.000 de euro), apel care vizează promovarea incluziunii sociale, combaterea discriminării și a rasismului, promovarea schimburilor interculturale și consolidarea capacității de sprijinire a dezvoltării în comunitățile cu procent mare de etnici romi.

4. Drepturile omului (5.868.529 de euro), apel adresat entităților publice de la nivel național, în vederea implementării recomandărilor emise de CEDO după anul 2015 privind drepturile persoanelor cu handicap, drepturile minorităților naționale, drepturile deținuților, drepturile copiilor și drepturile femeilor în România.

De asemenea, în cadrul Programului se acordă finanțări și prin intermediul a două scheme de granturi mici, respectiv:

1. Intervenții prioritare pentru incluziunea romilor (1.647.059 de euro), apel care acordă fonduri pentru intervenții de urgență care să vizeze îmbunătățirea facilităților sociale și educaționale pentru copii și tineri, creșterea accesului la servicii de sănătate, îmbunătățirea condițiilor de locuit, facilitarea eliberării actelor de identitate, asigurarea suportului social și juridic pentru victimele evacuărilor, promovarea schimburilor interculturale etc.

2. Sprijin pentru dezvoltarea locală (1.000.000 de euro), apel care acordă fonduri autorităților locale pentru a-și spori capacitatea de a aplica pentru alte finanțări, respectiv pentru contractarea de servicii de asistență tehnică pentru elaborarea documentației tehnice și obținerea aprobărilor legale necesare pentru investiții/ măsuri care vizează dezvoltarea locală în zonele sărace.

Pentru a contribui la întărirea relațiilor bilaterale dintre România și statele donatoare, Programul sprijină cooperarea, parteneriatele și schimbul de experiență între entități din România și entități din Islanda, Liechtenstein și Norvegia care activează în ariile Programului.

Detalii specifice despre Programul ”Dezvoltare locală” sunt disponibile pe www.frds.ro și pe pagina de Facebook a Programului.

……………………………………………………………………………………………………………

Despre FRDS

Fondul Român de Dezvoltare Socială a fost înființat în anul 1998, ca organism de interes public aflat sub autoritatea Guvernului României, prin intermediul căruia sunt finanțate proiecte care țintesc îmbunătățirea condițiilor de viață la nivelul comunităților sărace și a grupurilor dezavantajate din mediul rural sau urban. În cei 18 ani de activitate, FRDS a finanțat peste 1.630 de proiecte de dezvoltare socială, în valoare totală de cca. 140 de milioane de euro. Fondurile administrate de FRDS au provenit în principal de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), cărora li s-au adăugat contribuția Guvernului României și cea a beneficiarilor direcți. Începând cu anul 2013, FRDS a devenit Operator de Program pentru Programul RO10 Copii și tineri în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale”, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, iar din anul 2017, Operator de Program (OP) pentru Programul ”Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Despre Granturile SEE și Norvegiene

Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021 sunt fonduri nerambursabile acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia pentru reducerea disparităților economice și sociale și pentru consolidarea cooperării celor trei state donatoare cu 15 țări din Uniunea Europeană. Valoarea totală a fondurilor alocate celor 15 state europene în perioada 2014 – 2021 este de 2,8 miliarde de euro. Prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene,România beneficiază în perioada 2014 – 2021 de 502,5 milioane de euro, pentru finanțarea unor proiecte din domenii precum: dezvoltare locală, combaterea sărăciei, incluziunea romilor, sănătate publică, inovare, mediu de afaceri, sectorul ONG, cercetare și educație, energie regenerabilă, mediu, patrimoniu și schimb cultural, justiție, servicii corecționale, afaceri interne etc. Pentru detalii suplimentare despre Granturile SEE și Norvegiene, vă rugăm să vizitați www.eeagrants.org și www.fonduri-ue.ro.