Copyright 2019 FRDS

Back

APELUL 2 – TRANSFER DE BUNE PRACTICI

„Succesul nu e definitiv, eşecul nu e fatal, important e curajul de a continua”

Winston Churchill

Descriere apel

Data lansării: 3 iulie 2020

 

Apelul de propuneri de inițiative bilaterale lansat astăzi vizează facilitarea schimbului și transferului de informații, cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între Promotorii de Proiect și partenerii lor din România, pe de o parte, respectiv entități relevante din Statele Donatoare și/ sau organizații internaționale, pe de altă parte, în domenii de interes și pe teme specifice proiectelor finanțate prin Programul Dezvoltare locală. 

 

În acest sens, prin intermediul apelului este sprijinită participarea la întâlniri bilaterale și de tip rețea, sesiuni de formare și ateliere de lucru,  vizite de studiu, conferințe și seminare relevante pentru tematica proiectului aflat în implementare.

 

Suma totală alocată pentru finanţarea iniţiative bilaterale depuse în cadrul Apelului 2 este de 50.000 de euro. Valoarea maximă a grantului care poate fi alocata unei iniţiative bilaterale este de 5.000 de euro.

 

Pot solicita finanțare exclusiv entitățile implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri) în implementarea unui proiect finanțat în cadrul Programului Dezvoltare locală.

 

Cererile de finanţare pot fi depuse începând cu data de 6 iulie 2020. Iniţiativele bilaterale finanţate urmează a fi implementate în decurs de maxim 3 luni de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2024. 

 

Joi, 5 august 2021, FRDS a publicat Corrigendum-ul nr. 1 la Apelul 2 – apel pentru propuneri de inițiative bilaterale destinate facilitării schimbului și transferului de informații, cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între Promotorii de Proiect și partenerii lor din România, pe de o parte, respectiv entități relevante din Statele Donatoare și/ sau organizații internaționale, pe de altă parte, în domenii de interes și pe teme specifice proiectelor finanțate prin Programul Dezvoltare locală. Documentul aduce modificări la nivelul Ghidului aplicanților pentru fonduri bilaterale, al anexei nr. 1 – Cererea de finanțare și al anexei nr. 5 – Cererea de plată. Astfel, prin intermediul acestui corrigendum au fost actualizate informațiile generale despre Program, a fost revizuit modul de furnizare a serviciilor de help desk, iar formularul cererii de finanțare și declarația aferentă cererii de plată au fost completate cu prevederi referitoare la dubla finanțare.

Pentru detalii privind condiţiile de finanţare specifice apelului vă rugăm să consultaţi ghidul aplicantului şi documentele anexate acestuia.

Noutăți
Rezultate
Helpdesk