Copyright 2019 FRDS

Back

APELUL 2 – TRANSFER DE BUNE PRACTICI

„Succesul nu e definitiv, eşecul nu e fatal, important e curajul de a continua”

Winston Churchill

Descriere apel

Data estimată a lansării: ianuarie 2020

 

Cooperarea între Promotorii și partenerii de proiecte finanțate în cadrul Programului Dezvoltare locală este încurajată pentru a face posibil transferul de cunoștințe, experiențe și bune practici necesare în pregătirea, implementarea și sustenabilitatea proiectelor. Acest lucru va conduce, pe termen scurt, la îmbunătățirea implementării și a rezultatelor proiectelor finanțate în cadrul Programului și, pe termen lung, la consolidarea relațiilor bilaterale între Statele Donatoare și România.

În vederea consolidării relațiilor bilaterale va fi lansat Apel 2 – apel pentru propuneri de inițiative bilaterale care vizează facilitarea schimbului / transferului de informații / cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între Promotorii Proiect și partenerii de proiect din România, pe de o parte, și entitățile relevante din Statele Donatoare și / sau organizațiile internaționale, pe de altă parte, în domenii de interes și pe teme specifice proiectelor finanțate prin Programul Dezvoltare locală.

Apelul 2 va sprijini activități eligibile care să faciliteze crearea de rețele, schimbul, schimbul și transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și cele mai bune practici:

• întâlniri
• sesiuni de formare și ateliere
• vizite de studiu
• conferințe și seminarii
• activități de rețea