Copyright 2019 FRDS

Back

PROIECTE FINANȚATE ÎN CADRUL APELULUI DEZVOLTARE LOCALĂ

„Trăim cu toții sub același cer, dar nu avem același orizont”

Konrad Adenauer

GLORIA – asistență integrată pentru victimele violenței domestice și de gen

Promotor: Institutul de Medicină Legală Iași

Parteneri: Fundația Corona, Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse pentru Femei și Bărbați și Fundația Hedda, Norvegia

Valoarea finanțării: 5,979,329 lei

Perioada de implementare: martie 2021 – mai 2023

Contact: https://proiectulgloria.ro/;

Social media: https://www.facebook.com/ProiectGLORIA

Victimele violenței domestice din România au nevoie de servicii de protecție împotriva agresorilor. O contribuție importantă în lupta împotriva acestui fenomen în județele Moldovei o are proiectul “GLORIA – asistență integrată pentru victimele violenței domestice și de gen“, derulat de Institutul de Medicină Legală Iași. Proiectul își propune să asigure servicii  de asistență socială, medicală, educațională, ocupațională și de locuire pentru 550 de victime, adulți și copii, din 250 de comunități locale din județele Iași, Vaslui, Bacău și Neamț.

După primele 9 luni de implementare, primele rezultate notabile ale proiectului au fost înființarea Centrului de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, care furnizează servicii și înființarea unei echipe mobile care asigură transportul victimelor. Centrul nou-creat permite, în primă fază, ca victimele violenței să beneficieze de evaluare psihologică și socială și diagnostic medico-legal în cazuri de traumatism fizic sau violență sexuală/viol. În plus, în funcție de rezultatele evaluării, victimele și copiii lor (unde este cazul) sunt incluși într-un program de consiliere psihologică, familială, socială, parentală și educațională și asistență juridică.

Bilanțul primului an de implementare ne arată că 112 victime ale violenței domestice și de gen au beneficiat de serviciile centrului. Dintre acestea, 66 de persoane au beneficiat de servicii sociale și consiliere, 28 de victime au beneficiat de consiliere juridică, pentru 14 dintre ele fiind acțiuni în justiție deschise. Din aceste 14 cazuri, 12 victime au fost reprezentate în instanță în vederea obținerii ordinului de protecție. De asemenea, în cadrul proiectului au fost desfășurate 108 ședințe psihologice individuale pentru 23 de victime ale violenței în vederea depășirii traumelor suferite. În cadrul măsurii de asistență și sprijin material în situații de criză au fost alocate 5 pachete de criză pentru victimele asistate și au fost plătite 19 expertize medico-legale pentru victime.

„Violența este o formă de control. Sentimentul singurătății și faptul că trebuie să treacă singure prin acest lucru este dominant. Victimele sunt izolate, este o constantă a violenței domestice. Sunt izolate de prieteni, de restul familiei, sunt făcute să creadă că singura persoana care le poate ajuta este agresorul. Foarte multe dintre femei nici măcar nu știu că ar putea să ceară ajutorul cuiva și în general nu au încredere în noi”, a descris demersul de proiect dna. Laura Albu, președintele Fundației Centrul de Mediere și Securitate Comunitară.

Anul 2022 a adus cu sine un alt rezultat important în lupta cu violența domestică și de gen: lansarea unei linii telefonice gratuite, care funcționează 24 de ore, 7 zile pe săptămână, inclusiv în timpul sărbătorilor legale, fiind dedicată special victimelor violenței: 0800.070.017

Resurse:

OAMENI PENTRU OAMENI: Manuela a spus „NU” violenței domestice și a început o viață nouă alături de fiul ei

ÎMPREUNĂ – suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități

Promotor: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BUZAU

Parteneri: Fundația “Crucea Alb-Galbenă” Buzău

Valoarea finanțării: 4,632,890 lei

Perioada de implementare: februarie 2021 – februarie 2023

Contact: http://impreuna-proiectbuzau.ro/

Social media: IMPREUNA suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilitati

 

Inițiativa va asigura accesul la servicii integrate pentru 105 adulți cu dizabilități, din 4 comune din județul Buzău (Stâlpul, Merei, Pietroasele). și Ulmeni), unde astfel de servicii nu există în prezent.

Pentru a crește calitatea vieții și a sprijini integrarea persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora, proiectul prevede amenajarea unui centru de zi și a unei locuințe maxim protejate.

Centrul de zi, găzduit de o clădire reabilitată și dotată în cadrul proiectului, va asigura pentru beneficiarii săi informarea și consilierea psihologică, activități de abilitare și reabilitare (masaj, kinetoterapie, terapie ocupațională sau vocațională), activități de recuperare neuromotorie, îngrijire și asistență (sprijin pentru îmbrăcăminte / dezbrăcare, igienă, pentru trasport și mobilitate), activități pentru dezvoltarea abilităților de viață independentă și a abilităților lucrative, pregătire pentru angajare și sprijin pentru menținerea locului de muncă.

Locuinta maxim protejată, situată intr-un imobil construit în cadrul proiectului, pe un teren aparținând Consiliului Județean Buzău, va asigura non-stop servicii de cazare, alimentație, informare si consiliere psihologică, activități de abilitare si reabilitare, îngrijire și asistență, dezvoltare / consolidarea abilităților cognitive și a abilităților zilnice, precum și a autogestionării și interacțiunii sociale adresate beneficiarilor.

Proiectul va contribui la integrarea persoanelor cu dizabilități în comunitate prin intermediul unui program de prevenire a instituționalizării persoanelor cu dizabilități, dedicat familiilor și prin creșterea profesioniștilor în domeniul asistenței sociale. Sesiunile vor include 120 de membri ai familiilor persoanelor cu dizabilități care vor fi informați, consiliați și instruiți în vederea depășirii unor situații dificile specifice (ex. îngrijirea unei persoane imobilizate la pat cu grad ridicat de dependență), dar și la diseminarea informațiilor privind sprijinul. serviciile și modul de acces la acestea, drepturile și obligațiile persoanelor cu dizabilități/reprezentanților legali/familiei. De asemenea, programul va asigura pregătirea a 40 de specialişti în lucrul cu persoane cu dizabilităţi.

Abordând situația persoanelor cu dizabilități și facilitând accesul acestora la servicii de sprijin, care este o nevoie foarte actuală și urgentă în societatea românească, proiectul va avea un impact important și pozitiv în viața beneficiarilor direcți și a familiilor acestora.

Dezvoltarea unui model de intervenție pentru copiii aflați în situații vulnerabile din județul Sibiu

Promotor: Asociația SOS Satele Copiilor România

Parteneri: SOS Satele Copiilor Norvegia, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Valoarea finanțării: 2,462,165 lei

Perioada de implementare: mai 2021 – ianuarie 2023

Contact: https://www.sos-satelecopiilor.ro/dezvoltarea-unui-model-de-interventie-pentru-copiii-aflati-situatii-vulnerabile-din-judetul-sibiu-2/

Social media: SOS Satele Copiilor România

 

Proiectul și-a propus să ofere sprijin unui număr de 480 de copii proveniți din familii vulnerabile din orașele Agnita și Avrig și din comunele Ațel, Brăteiu, Slimnic și Valea Viilor (jud. Sibiu), prin dezvoltarea și implementarea unui model de intervenție care să prevină separarea copiilor de familiile lor biologice, prin facilitarea accesului acestora și a familiilor lor la servicii sociale, educaționale și de ocupare.

Grupurile țintă principale ale proiectului sunt formate din copiii afectați de migrația părinților, copiii remigrați și familiile vulnerabile. Acestora li se alătură profesioniștii și voluntarii care lucrează cu grupuri vulnerabile (cum ar fi personalul didactic, personalul din sfera serviciilor sociale, polițiștii, jandarmii, angajații autorităților locale etc.), membrii familiei și susținătorii beneficiarilor din grupurile țintă principale (ex. părinți, bunici, tutori, reprezentanți legali etc.) cât și alte grupuri țintă secundare care pot contribui la creșterea impactului proiectului (angajatori, membri ai comunităților învecinate, reprezentanți ai autorităților publice etc.

Resurse

–> Sprijin pentru copiii din județul Sibiu cu părinți plecați în străinătate

Centre comunitare integrate: program strategic de creștere a accesului populatiei vulnerabile la servicii sociomedico-educaționale de calitate

Promotor: Institutul Național de Sănătate Publică

Parteneri: Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, Fundația Filantropia Timișoara, Asociația Filantropia Oradea

Valoarea finanțării: 11,635,727 lei

Perioada de implementare: iunie 2021 – septembrie 2023

Contact: https://partener-social.ro/

Social media: Centru Comunitare Integrate

 

1 din 3 români se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, grupurile vulnerabile, inclusiv minoritatea romă, fiind cele mai expuse la acest fenomen. Accesul la servicii primare de sănătate, sociale, educație este limitat pentru persoanele din mediul rural față de urban, disparitățile existând și la nivel regional.

Proiectul își propune să contribuie la creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin dezvoltarea și implementarea unui program inovativ de evaluare a nevoilor și de furnizare de servicii sociale integrate în domeniul asistenței sociale, sănătate (inclusiv telemedicină), educație, locuire, în cel puțin 46 localități (43 sate și 3 orase mici) din județele Bihor și Timiș prin intermediul CENTRELOR COMUNITARE INTEGRATE.

Inițiativa urmărește:

 • Identificarea nevoilor de servicii pe termen scurt, mediu și lung în rândul populației vulnerabile
 • Dezvoltarea și implementarea unui model de program de evaluare a nevoilor și de furnizare de servicii comunitare integrate în domeniile asistență socială, sănătate, educație, locuire
 • Asigurarea monitorizării și evaluării serviciilor comunitare integrate furnizate
 • Dezvoltarea de parteneriate sustenabile între autoritățile de coordonare și monitorizare și furnizorii de servicii sociale în vederea facilitării extinderii implementării programului și a transferului de bune practici

Proiectul se adresează unui număr de 800 persoane familii vulnerabile sau care includ grupuri vulnerabile: Copii cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani, tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, inclusiv tineri care nu urmează niciun program educațional sau de formare profesională, șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, 250 persoane vârstnice, 100 persoane cu dizabilități, inclusiv copii cu dizabilități și cu cerințe educaționale speciale, 50 persoane care sunt/ au fost victime ale abuzului și violenței domestice și/ sau a violenței bazate pe gen.

Rezultate intermediare (decembrie 2022)

Primul astfel de centru și-a început deja activitatea la Bratca, în județul Bihor. Centrul Comunitar Integrat (CCI) Bratca și-a început deja activitatea și oferă servicii gratuite de telemedicină (consultații medicale la domiciliu), kinetoterapie (la domiciliu), monitorizarea pacienți cronici, psihoterapie, facilitare de servicii medicale și sociale, sprijin material pentru familii cu copii, precum și informare pe teme de sănătate, educație și sociale. Echipa CCI Bratca şi-a început activitatea cu un eveniment de informare dedicat copiilor şi părinţilor, în data de 17 august 2022.
În acest context, echipa CCI Bratca a organizat o sesiune de informare referitoare la prevenirea și combaterea violenței domestice, o problemă socială foarte discretă, dar totuși prezentă. Copiii, tinerii și părinții prezenți au fost informați cu privire la echipa locală de intervenție în caz de violență domestică, resursele disponibile în comunitate pentru prevenire și combaterea a violenței domestice și contactele disponibile, aflate la îndemâna oricărei victime sau a oricări cetățeni cu simț civic, care doresc să se implice în acest sens.
PALCommunity – Creşterea accesului la servicii de paliaţie pentru beneficiari din comunităţi dezavantajate

Promotor: Fundația Hospice Casa Speranței

Parteneri: Consiliul Județean Brașov, Asociația Lumina, Asociația Hospice Eliana și Asociația Hospice Emanuel

Valoarea finanțării:  10,008,555 lei

Perioada de implementare: iulie 2021-decembrie 2023

Contact: https://www.hospice.ro/palcomunitate/

Social media: Hospice Casa Speranței

 

Proiectul asigură acces la servicii de îngrijire paliativă unui număr de 1.500 de copii și adulți cu boli cronice progresive, din 105 comunități rurale și urbane mici, defavorizate, din județele Brașov, Alba, Giurgiu, Ilfov, Bacău și Bihor.

Proiectul și-a propus să contribuie la:

 • Dezvoltarea unui model integrat și coordonat de servicii de paliație în concordanță cu prevederile legale actuale
 • Testarea modelului integrat și coordonat de servicii de paliație pe un grup de 1500 beneficiari adulți și copii cu boli cronice progresive și 1500 familii vulnerabile din comunități rurale și urbane mici defavorizate, pe parcursul proiectului
 • Instruirea a 170 profesioniști implicați în îngrijirea beneficiarilor și informarea în domeniul paliației a 170 actori care interacționează cu beneficiarii, pe parcursul proiectului
 • Promovarea modelului integrat și coordonat de servicii de paliație pentru beneficiari adulți și copii cu boli cronice progresive către cel puțin 100 instituții publice locale, județene și naționale, pe durata a 7 luni.

Sunt pacienți de toate vârstele, adulți și copii cu boli cronice progresive, cu suferință generată de simptome necontrolate, probleme psiho-emoționale, sociale, spirituale, precum și familiile acestora, pe toată perioada îngrijirii, inclusiv în perioada de doliu.

Pacienții cu nevoi de bază și grad de complexitate redus sunt pacienți cu boală cronică progresivă moderată, care nu au co-morbidități, și care au îngrijitori în cadrul familiei, cu nevoi de îngrijiri paliative manifestate ca suferință fizică, psiho-emoțională sau spirituală ușoară

Pentru aceasta categorie de pacienti intervențiile propuse în proiect vor fi acordate de profesioniștii din comunitățile vizate în proiect, cu sprijinul partenerilor din proiect, în cazul în care există asemenea resurse în comunități.

Pacienții cu nevoi complexe sunt pacienți cu boli cronice progresive care au una sau mai multe din următoarele caracteristici: suferință moderată/severă în domeniul fizic, social, spiritual, psiho-emoțional; nu au familie sau există situații conflictuale majore in familie; au multiple co-morbidități; au depășit capacitatea de îngrijire prin medicina primară/spital, după o evaluare inițială efectuată de medicul de familie/medicul specialist.

Pentru aceasta categorie de pacienți, organizațiile HOSPICE Casa Speranței, Hospice Eliana, Asociația Lumina și Hospice Emanuel vor acorda servicii specializate de îngrijiri paliative la domiciliu, în ambulator și în centre de zi.

Stadiul implementării proiectului

 • În cadrul proiectului a fost realizată catagrafierea potențialilor beneficiari și a resurselor/ rețelelor de sprijin existente in comunitatile vizate (medicale, sociale, resurse comunitare) prin chestionare care au fost trimise către reprezentanții primăriilor din unitățile administrativ-teritoriale vizate.
 • Rezultatele centralizate ale chestionarelor aplicate în județele vizate pot fi consultate AICI.
 • În prezent sunt acordate servicii specializate de îngrijri paliative pentru beneficiarii cu nevoi complexe, care depășesc competențele de bază ale profesioniștilor din comunitățile vizate.
ACUM pentru incluziunea socială în Sânpetru de Câmpie

Promotor:  Comuna Sânpetru de Câmpie, județul Mureș

Parteneri: Fundatia Buckner și cu Școala Gimnazială “Sfântul Petru” din Sânpetru de Câmpie

Valoarea finanțării:  3,108,636 lei (Norway Grants)

Perioada de implementare: mai 2021 – decembrie 2023

Contact: https://incluziunesanpetrums.ro/

Social media: https://www.facebook.com/incluziunesanpetrums

 

La Sânpetru de Câmpie, în județul Mureș, autoritățile locale pun în practică, prin intermediul Granturilor Norvegiene, un model integrat de intervenție socială, menit să crească gradul de utilizare a serviciilor publice de către persoanele vulnerabile din comună.

Astfel, 450 de locuitori ai Sânpetru de Câmpie beneficiaiză de un pachet de servicii socio-medicale, măsuri însoțite de acțiuni în domeniul locuirii (obținerea actelor de identitate și clarificarea situației locative) și servicii de dezvoltare a deprinderilor  pentru accesarea locurilor de muncă pentru 160 de persoane în calificările de agent de securitate, asfaltator, barman, brutar, confecționer asamblor articole textile, dulgher tâmplar, parchetar, electrician în construcții, fierar-betonist, îngrijitor bătrâni la domiciliu, îngrijitor bolnavi la domiciliu, îngrijitor de copii, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, lucrător finisor pentru construcții, lucrător comercial, lucrător în creșterea animalelor, lucrător în cultura plantelor, măcelar, ifronist, mecanic auto, operator introducere, validare și operare date, ospătar, patiser, pavator, tractorist, zidar-tencuitor.

De asemenea, proiectul  urmărește sprijinirea procesului de creștere a calității procesului educativ pentru 60 de copii școlari, aceștia fiind incluși într-un program afterschool. De asemenea, 40 de părinți sunt incluși în sesiuni de educație parentală.

Având in vedere complexitatea problemelor cu care persoanele beneficiare se confruntă, serviciile socio-medicale au în vedere diagnosticarea si evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale si de grup; informarea asupra situatiilor de risc social precum si asupra drepturilor sociale ale persoanei; furnizarea de masuri de urgenta in vederea inlaturarii situatiei de dificultate in care se poate regasi o familie sau o persoană; sensibilizare asupra necesitatilor sociale existente sau latente si asupra resurselor umante, materiale si financiare necesare satisfacerii lor; dezvoltarea de programe cu caracter comunitar in scopul promovarii sociale a indivizilor si a colectivitatilor; prevenirea oricarei forme de dependenta prin actiuni de identificare, ajutor, sustinere, informare, consiliere, asigurarea transferului si monitorizarii beneficiarului atunci cand situatia acestuia o cere, spre serviciile sociale specializate; gestionarea activa a procedurilor de conlucrare cu celelalte servicii cum ar fi cele de locuire, educationale, medicale, ocupare si altele asemenea; consiliere pentru persoanele si familiile care adopta copii sau care au minori in plasament ori incredintare, consiliere pentru tinerii care parasesc institutiile pentru protectia copilului.

De asemenea, mediatorul sanitar furnizează servicii medicale comunitare de baza precum catagrafierea populaţiei, informare si consiliere privind notiunile de baza privind alimentatia sanatoasa, planificare familiala, mobilizare, insotire, facilitare, inscrierea nou-nascutilor, activităţi de prevenţie, ingrijiri paleative la domiciliu, curativa si de recuperare, in vederea reinsertiei sociale.

În vederea reglementării situației locative, proiectul sprijină 150 de gospodarii aparținând grupurilor dezavantajate principale din localitatea din mediul rural Sânpetru de Câmpie, judetul Mures. S-a estimat ca in aceste locuinte exista 450 de persoane din care 120 de persoane de etnie roma.

În functie de situatii se vor realiza actiuni de ridicare topografica, identificare, eliberare a certificatelor de atestare a constructiei, dezmembrare, ridicari si masurari cadastrale, etc. Dupa realizarea actiunilor privind elaborarea de documentatii tehnice de prima înscriere în sistemul integrat de Cadastru si Carte Funciara, echipa de proiect va face demersurile juridice si administrative de obtinere a actelor de proprietate asupra gospodariilor/locuintelor. Activitatea este considerata inovativa si de mare impact pentru membrii comunității, deoarece aceștia nu au posibilitatea sa isi rezolve singuri aceste probleme grave generate de lipsa actelor de proprietate si actelor de identitate definitive care conduc la probleme cu privire la obtinerea unui loc de munca, la accesarea serviciilor educationale si accesarea resurselor locale.

Rezultate intermediare

 • 106 persoane aflate în situații dificile au fost evaluate, informate și consiliate în vederea determinării profilului profesional și a potențialului de angajare. 28 dintre ele, cele mai motivate, au fost selectate pentru a participa la un curs de dezvoltare antreprenorială
 • programul after school a reușit să crească nivelul educativ, fapt măsurat și prin notele obținute și mai ales numărul celor care au reușit să obțină medii mai mari în ultimul an, raportat la anii anteriori.
ASIGUR Bacău și Vrancea (Aria-deServicii-Integrate-Guvernate-local-cuRespect Bacău și Vrancea)

Promotor: Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău

Parteneri: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, Fundația Centrului pentru Politici și Servicii de Sănătate

Valoarea finanțării: 11,673,057 lei

Perioada de implementare: aprilie 2022 – decembrie 2023

Contact: https://asigurro.ro/

Social media: Asigur Bacău și Vrancea

 

Proiectul își propune să furnizeze servicii socio-medicale integrate pentru 1250 de persoane din 50 de localități (49 de localități din mediul rural, 1 localitate din mediul urban – toate cu mai puțin de 20.000 locuitori) din județele Bacău și Vrancea.

Grupurile vulnerabile vizate de prezentul proiect sunt persoanele cu dizabilități, inclusiv copiii (889 persoane), membrii familiilor vulnerabile (361 persoane). Acestora li se adaugă profesioniștii implicați în lucrul cu grupuri vulnerabile în cele 50 de localități (min. 100 persoane).

În cadrul proiectului au fost dezvoltate 11 centre comunitare care asigură servicii de asistență socială, precum sesiuni deconsiliere și informare, grupuri de suport, kinetoterapie, terapie logopedică, servicii de educație parentală, servicii medicale de bază mobile și telemedicină prin intermediul de caravane medicale, consultații mobile,  educație pentru sănătate, etc.

Centrele comunitare funcționează în localitățile:

 • Berești Bistrița, Mănăstirea Cașin, Podu Turcului, Faraoani, Palanca, Ștefan cel Mare, Filipeni, Plopana, Valea Seacă (județul Bacău)
 • Gugești, Odobești (jud. Vrancea).

Proiectul include dezvoltarea a 50 de planuri de acțiune particularizate pe nevoile fiecăreia din cele 50 de comunități, se va asigura formarea a 50 de profesioniști care lucrează cu grupurile vulnerabile și vor fi organizate întâlniri și ateliere de lucru trans județene pentru cel puțin 100 de profesioniști.

Proiectul continuă bunele practici dezvoltate în județul Bacău, respectiv aplicația AURORA a UNICEF, extinzând intervenția la noi comunități și dezvoltând un instrument digital scalabil compatibil cu AURORA, cu funcționalități complementare acestuia.

Centrul Comunitar Integrat Ciceu

Promotor: Comuna Ciceu, județul Harghita

Parteneri: Asociaţia „Caritas-Asistenţă Socială” Filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia.

Valoarea finanțării: 4,555,087 lei (Granturile Norvegiene)

Perioada de implementare: august 2022 – aprilie 2024

Contact: https://www.cci-ciceu.ro/

Social media: Centrul Comunitar Integrat Ciceu

 

În comuna Ciceu, din județul Harghita, autoritățile locale derulează un proiect pentru îmbunătăţirea calităţii şi accesului la servicii de asistenţă socială, educaţie, sănătate, ocupare şi locuire pentru copii, respectiv pentru adulţi şi vârstnici, prin intermediul unui centru comunitar integrat. Astfel, măsurile vor conduce la diminuarea decalajului social şi creşterea calităţii vieţii a 500 persoane vulnerabile din punct de vedere social, economic şi al sănătăţii.

Centrul comunitar integrat din Ciceu va fi un punct unic de acces pentru grupul ţintă din cadrul proiectului, fiind vorba despre 200 de persoane vârstnice, 68 de copii cu vârsta între 4 şi 15 ani, 60 de tineri cu vârsta între 15 şi 24 ani care nu sunt cuprinşi în nici o formă de educaţie şi nici nu au un loc de muncă, 42 de persoane cu dizabilităţi şi copii cu cerinţe educaţionale speciale, 120 de persoane adulte care nu au loc de muncă, respectiv 10 persoane de etnie romă (copii şi adulţi).

Centrul va găzdui servicii integrate sociale, medicale, educaţionale şi de dezvoltare personală a grupului ţintă prin crearea unor facilităţi, precum un centru de zi pentru persoane vârstnice, un centru socio-educaţional, un centru socio-medical, o cantină socială, două locuinţe sociale temporare de urgenţă şi un HUB vocaţional.

Persoanele vârstnice vor participa, pe timpul zilei, la activităţi de socializare, recreere şi petrecere a timpului liber, consiliere socială, suport emoţional, consiliere psihologică, activităţi socio-medicale, medicale şi consiliere juridică.

Copiii vor găsi în noul centru servicii socio-medicale de logopedie şi consiliere psihologică, servicii medicale şi activităţi de educaţie remedială, recreere şi petrecerea timpului liber, socializare şi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă a copilului.

Serviciile medico-sociale furnizate în centru includ activități de prevenire şi facilitarea accesului la servicii medicale de bază şi specializate gratuite şi consiliere psihologică, respectiv campanii de prevenire a bolilor pentru cele 500 de persoane vulnerabile din punct de vedere socio-economic şi al stării de sănătate.

De asemenea, cantina socială va furniza mese calde pentru 100 de beneficiari ai proiectului, copii şi adulţi, vulnerabili din punct de vedere economic. Aceștia, în caz de urgenţă, centrul va asigura acces la locuinţe sociale temporare pentru minimum 2 familii (maximum 4 adulţi şi 4 copii) care trăiesc în condiţii de locuit ce periclitează siguranţa şi sănătatea lor sau se confruntă cu violenţă în familie.

Prin intermediul HBU-ului vocaţional vor fi derulate programe de informare şi consiliere ocupaţională, va fi oferit sprijin în ceea ce priveşte căutarea unui loc de muncă şi va fi susţinut antreprenoriatul, prin dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi consultanţă în afaceri, fiind vizate minimum 180 de persoane, tineri cu vârsta între 15-24 ani (60) în principal cei necuprinşi în nici o formă de educaţie sau fără loc de muncă şi adulţi (120), în special fără loc de muncă.

Totodată, pe lângă activităţile cu grupul ţintă, se asigură formarea continuă a personalului proiectului, dar şi organizarea de work-shopuri de educare pentru 100 de membri de familie ai beneficiarilor proiectului sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

RACOS - Responsabilitate, Acces, Cooperare, Oportunități și Susținere

Promotor: Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

Parteneri: Asociația Îngrijire ACASĂ, Asociația de Servicii Sociale SCUT și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Valoarea finanțării: 4,594,842 lei (Granturile Norvegiene)

Perioada de implementare: septembrie 2021 – martie 2024

Contact: https://addjb.ro/proiecte/racos

Social media: Agenția Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

 

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov derulează un amplu program de dezvoltare locală în comuna Racoș din județul Brașov, adresat comunităților vulnerabile de romi care trăiesc la periferia satelor Racoș și Mateiaș. Inițiativa și-a propus să contribuie la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor acestor comunități.

Astfel. începând cu luna septembrie 2021, o echipă multidisciplinară de intervenție comunitară a dezvoltat un sistem de servicii și facilități complexe și integrate, adresat unui număr total de 280 copii, 50 de tineri și 170 de adulți, implicați în două sau mai multe tipuri de activități, de la educație nonformală, la servicii socio-medicale, de la medierea ocupării la servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit.

În cadrul proiectului, la Școala Gimnazială ”Bethlen Samuel” din Racoș sunt organizate sesiuni de educație remedială pentru elevii înscriși în învățământ primar și gimnazial. Într-un spațiu special amenajat în cadrul Căminului cultural din Mateiaș au fost furnizate consultații medicale, în urma evaluării inițiale a stării de sănătate cei cu probleme medicale fiind îndreptați spre medicul de familie, pentru a fi luați în evidență, cel puțin 10 dintre aceștia fiind programați la consultații medicale de specialitate la Spitalul Județean Brașov sau la intervenții chirurgicale. Beneficiarii identificați ca având boli cronice ce trebuie ținute sub observație sunt consultați lunar de către medic și de asistenta medicală angajată prin proiect.

Persoanele care participă la sesiunile de consilierea socială și psihologică se bucură că au cu cine ”schimba o vorbă” și se simt ”mai liniștite” în urma sfaturilor primite ”în problemele personale și de familie”. Acei membri ai comunității care au nevoie de consiliere vocațională participă la discuții de grup sau individuale, pe teme stabilite sau pentru care manifestă un interes personal, cu un psiholog. Identificarea profilurilor lor profesionale se face prin aplicarea unor fișe și chestionare specifice, care le cere beneficiarilor să se gândească la “ce le place să facă”, “ce știu să facă, cel mai bine”, “ce este important pentru ei în câmpul muncii”, la “valorile lor personale și profesionale”.

Proiectul urmărește totodată înființarea unui centru de sănătate, igienă și educație, format din containere modulare, care va include o sală cu mașini de spălat și uscat rufe, care vor putea fi folosite de membrii comunității.

De asemenea, activitățile proiectului urmăresc îmbunătățirea serviciilor de locuire pentru grupurile țintă principale pentru 90 familii prin asigurarea de servicii de igienizare, achiziționarea a câte unei sobe cu plită/aragaz și frigider pentru fiecare gospodărie. Pentru combaterea discriminării în comunitățile de intervenție sunt organizate sesiuni de informare, concursuri și competiții de proiecte referitoare la problematica nediscriminării și egalității și sunt furnizate servicii de instruire cu privire la lucrul cu grupurile vulnerabile pentru personalul din instituțiile publice locale (30 cadre didactice din școlile din comuna Racoș, 180 angajați ai companiilor din comuna Racoș și persoane din comunitatea majoritară).

Dezvoltare locală pentru comunități dezavantajate din Județul Bihor

Promotor: Municipiul Marghita, județul Bihor

Parteneri: Asociația Kécenlét, Asociația Caritas Eparhial Oradea și Skyhøyt Live Scene din Norvegia

Valoarea finanțării: 3,908,953 lei (Granturile Norvegiene)

Perioada de implementare: septembrie 2021 – februarie 2024

Contact: Marghita.ro; https://restaurativecommunity.eu/

Social media: Comunități unite în Bihor

Proiectul și-a propus să crească accesul grupurilor sociale vulnerabile din localitățile Cheț și Finiș, din județul Bihor, la servicii sociale de calitate, pe modelul practicilor restaurative, prin facilitatea participării copiilor la programe de tip ”școala după școală”, oferirea de servicii de ocupare tinerilor, de servicii sociale vârstnicilor din Cheț și de servicii socio-medicale tuturor beneficiarilor proiectului. Beneficiarii proiectului sunt 80 de persoane vârstnice și 200 de familii defavorizate (acestea fiind alcătuite din 150 copii cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani, 140 tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, inclusiv tineri care nu urmează niciun program educațional sau de formare profesională și șomeri/ persoane inactive, 115 persoane de peste 16 ani (părinți/bunici), în special de etnie romă.

Seniorii din comunitatea Cheț primesc servicii de îngrijire la domiciliu, o masă caldă și participă la activități recreative și de socializare adaptate vârstei și preocupărilor lor. Echipa care se adresează nevoilor vârstnicilor include un îngrijitor la domiciliu, un asistent social, un asistent medical, un medic și mai mulți facilitatori. Aceștia își adaptează în permanență intervenția nevoilor exprimate de seniori, nevoi din cele mai diverse:

“Identificăm mereu noi nevoi și noi probleme, ca, de exemplu, prescrierea unor medicamente, preluarea unor rețete medicale, transport la medicul de familie, la care încercăm să găsim soluții și să ne adaptăm, prin profesioniștii din cadrul proiectului. Uneori, simplul contact și o vorbă bună din partea echipei sunt tot atâtea motive ca vârstnicii să se simtă sprijiniți și mai puțin singuri”, spun reprezentanții promotorului de proiect.

Calitatea serviciilor se va îmbunătăți prin introducerea unui nou model de intervenție (practici restaurative) în lucrul cu persoanele defavorizate din Cheț și Comuna Finiș care vor accesa serviciile. Pentru aplicarea noului model de abordare, va fi asigurată formare pentru personalul care lucrează în serviciile de asistență socială și în administrația publică.

Formarea și implementarea efectivă a modelului va conduce la îmbunătățirea relației dintre grupurile vulnerabile, prestatorii de servicii publici sau privați și restul comunității la nivelul celor două localități, dar și creșterea calității serviciilor oferite și a satisfacției grupurilor țintă cu serviciile primite. Practicile restaurative (PR) presupun îmbunătățirea și repararea relațiilor dintre oameni și comunități. Scopul dezvoltării acestui model în Municipiul Marghita, respectiv Comuna Finiș, este construirea unor comunități sănătoase, creșterea capitalului social, scăderea criminalității și comportamentului antisocial, repararea daunelor și restabilirea relațiilor, dar și reducerea discriminării / stigmatizării / segregării, ceea ce ar contribui în mod semnificativ la creșterea accesului grupurilor dezavantajate la servicii sociale, precum și la augmentarea nivelului de satisfacție al acestor grupuri cu privire la calitatea serviciilor de care beneficiază în cadrul comunității. Acest model de intervenție este unul transversal ce va fi utilizat în cadrul tuturor activităților din proiect și în general în cadrul activităților zilnice ale entităților participante, în funcție de situații reale.

Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale

Promotor: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu

Parteneri: Fundația Estuar, Asociația Four Change

Valoarea finanțării: 9,873,351 lei

Perioada de implementare: septembrie 2021-ianuarie 2024

Contact: https://puntegiurgiu.ro/

Social media: Punte DGASPC Giurgiu

 

În Regiunea Sud Muntenia există decalaje majore între mediul rural și urban privind protecția socială, educație, nivelul de pregătire al populației și rata de angajare, cunoașterea unor principii de antidiscriminare și spirit comunitar.

Județele  Giurgiu si Prahova nu fac excepție, fiind județe preponderent rurale cu servicii sociale insuficient dezvoltate. Proiectul urmărește, prin  intermediul unor măsuri de dezvoltare locala în domenii precum educație, ocupare, asistență socială, locuire și antidiscriminare să îmbunătățească accesul și calitatea serviciilor sociale a cel puțin 1.265 de persoane, membri a 8 comunități dezavantajate din județele Giurgiu și Prahova – Vânătorii Mici, Florești Stoenești, Stănești, Izvoarele, Găiseni, Letca Nouă (Giurgiu) și Bucov, Dumbrava (Prahova).

In cadrul comunitățile de intervenție a fost semnalata lipsa reglementarii situației locative pentru grupurile vulnerabile a căror situație este neclară sau incertă sau care locuiesc în așezări informale, în funcție de specificul fiecărei situații în parte.

Astfel, mare parte dintre membrii comunitatilor nu detin documente de identitate (carte de identitate, certificate de nastere) sau documente de proprietate (contract de vanzare – cumparare, numar cadastral, extras de cadastru, etc). Prin intermediul proiectului,  50 de gospodarii beneficiaza direct de reglementarea actelor de proprietate, contribuind la cresterea sigurantei locative pentru aceste familii si cresterea nivelului de acces a acestora privind serviciile utilitare.

Pentru componenta educațională, proiectul include un program complex de educație pentru 400 de copii (elevi în ciclurile primar și gimnaziale), fiind urmărite dezvoltarea personală și dezvoltarea creativității. În acest sens, în fiecare școală din cele 8 comunități, vor funcționa cluburi de educatie nonformală. Activitățile educaționale se adresează și unui număr total de 250 de părinți. Astfel, proiectul va furniza sesiuni de informare și consiliere, urmărind îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților părinților în domeniul înțelegerii personalității copilului, a etapelor de dezvoltare, a nevoilor și a modului cum acestea pot fi satisfăcute, astfel încât să susțină sănătatea fizică și psihică a copilului.

În plus, pentru creșterea gradului de ocupare pe piața muncii, proiectul furnizează servicii de consiliere și informare, formare profesionala ( calificare de asistent personal profesionist, agent de securitate și Dulgher-tamplar-parchetar) și mediere, în vederea obținerii unui loc de muncă pentru 400 de șomeri și persoane inactive.

Pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități din județul Giurgiu, proiectul include, de asemenea, dezvoltarea unui serviciu social pilot. Astfel, 50 de persoane formate în cadrul proiectului în calificarea de asistent profesionist vor acorda sprijin specializat către 50 de persoane cu dizabilități.

Început sigur pentru un viitor sigur – Servicii de asistență socială integrate pentru familii dezavantajate cu copii mici

Promotor: Asociația „Caritas-Asistență Socială” Filiala Organizației Caritas Alba Iulia

Partener: Comuna Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș

Valoarea finanțării: 3,586,068 lei

Perioada de implementare: septembrie 2021 – august 2023

Contact: https://caritas-ab.ro/ro/project/inceput-sigur/

 

Proiectul urmărește să furnizeze acces la servicii de bază pentru familiile cu copii mici sau pentru cei care așteaptă copii, locuitori a 6 comunități rurale, prin intermediul unui model de intervenție integrat : comuna Sângeorgiu de Mureș (jud. Mureș) și comunele Corund, Dealu, Joseni, Remetea, Zetea (jud. Harghita).

Practic, proiectul include înființarea și dotarea a 6 centre în cele 6 localități unde sunt furnizate servicii socio-educaționale și asistență socio-medicală specializată unui număr de 60 de gravide, 240 de copii între 0-6 ani și 120 de părinți. Părinții și copiii participă la activități de îngrijire a gravidelor, pregătire pentru naștere, sprijinul mamelor în perioada de lăuzie, dezvoltare timpurie în grupe de vârste, dezvoltare individuală.

„Avem 4 profesioniști pentru fiecare centru, un psiholog, un pedagog, un asistent social și un asistent comunitar. În timpul implementării proiectului, planificăm că centrele care se vor deschide în 6 comune la rând să ofere diverse servicii și activități pentru 60 de mame gravide, 120 de părinți cu copii mici și copiii lor până la finalul proiectului. Desigur, există viață după proiect și dorim să continuăm furnizarea serviciilor în parteneriat cu administrațiile locale și comunitățile locale, cu eforturi comune” (Borbély Ildikó, coordonator profesional al proiectului).

Centrul din Sângeorgiu de Mureș, numită „Casa Început Sigur”, a fost inaugurată în luna august 2022, și este dotată cu jucării diverse, masă de înfășat și pentru îngrijirea bebelușilor, spalier pentru exerciții fizice, toate acestea puse la dispoziție pentru familii dezavantajate cu copii între 0-6 ani și femei gravide, pentru ca acești copii să pornească cu aceleași șanse în viață, ca și semenii lor.

 

Apariții în media

„Casa Început Sigur” pentru familii defavorizate, inaugurată la Sângeorgiu de Mureș

https://www.zi-de-zi.ro/2021/10/05/6-centre-caritas-proiect-pentru-un-viitor-sigur/

Măsuri integrate de dezvoltare locală

Promotor: Comuna Baia, județul Tulcea

Partener: Asociația My Community

Valoarea finanțării: 4,759,704 lei

Perioada de implementare: septembrie 2021 – august 2023

Contact: https://www.midl-baia.ro/

 

Proiectul contribuie la creșterea accesului persoanelor defavorizate din comuna Baia, județul Tulcea, respectiv copii, tineri, adulți, vârstnici la serviciile sociale precum asistență socială, educație, sănătate, ocupare, locuire în vederea combaterii și prevenirii sărăciei și a riscului de excluziune socială. Un centru comunitar nou-construit în comună va fi locul în care autoritățile locale vor furniza serviciile propuse în cadrul proiectului.

 

Astfel, componenta educațională a proiectului se adresează un număr de 50 de copii preșcolari, aceștia  participând de 3 ori pe săptămână, câte 4 ore pe zi, la programe specifice vârstei lor, cum ar fi educație fizică și sport adaptate vârstei – activități motrice formative și programe educaționale care au ca scop reducerea decalajelor și diferențelor între copii în ceea ce privește dezvoltarea psiho-educațională. Copiii vizați în această activitate provin din medii vulnerabile, romi, cu accent pe cei care nu sunt înscriși în învățământul preșcolar. Copiii prezenți la activități beneficiază de mese gratuite și 4 excursii gratuite anual în orașele București, Constanța, Galați și Tulcea.
190 de persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă beneficiază de servicii de sprijin gratuite. Astfel, 120 de tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani, care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, și 70 de adulți (cu vârsta peste 24 de ani), din categoria șomeri sau inactivi, vor fi consiliați, evaluați și instruiți în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă cum ar fi: întocmire CV, identificare potențiali angajatori, prezentare la interviu etc.
Pentru categoria vârstnicilor, proiectul are în vedere să acorde servicii socio-medicale unui număr de 80 de persoane: analize medicale de bază,, servicii medicale de bază (ecografie, electrocardiogramă, măsurare glicemie, măsurare tensiune), monitorizarea stării de sănătate, sprijin în vederea înscrierii la medicul de familie, etc.
De asemenea, un asistent social va realiza câte un screening/test de prevenție pentru fiecare persoană pentru a se cunoaște situația atât din punct de vedere social cât și medical. Pe baza datelor adunate, se vor realiza planuri de acțiune personalizate pentru fiecare persoană vârstnică vizată în cadrul acestei activități.