Copyright 2019 FRDS

Back

APELUL CREȘTEREA INCLUZIUNII ȘI ABILITAREA ROMILOR

“Dacă nu ne schimbăm, nu creștem. Dacă nu creștem, nu trăim”

Nelson Mandela

Descriere apel

Data lansării: 11 septembrie 2019

În total, suma alocată apelului este de 16.000.000 Euro, provenită din Granturile SEE 2014-2021 (85%) şi cofinanţare publică (15%). Această sumă este distribuită în 3 alocări tematice:

 1. Proiecte de furnizare de servicii – 10.000.000 Euro
 2. Proiecte de dezvoltare a capacităţii centrelor educaţionale / after school / de zi existente şi care lucrează cu un procent ridicat de copii şi tineri romi – 3.000.000 Euro
 3. Proiecte de abilitare (empowerment) – 3.000.000 Euro

Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 300.000  euro, iar cea maximă este de 1.000.000 euro.

Proiectele finanţate în cadrul apelului vor contribui la atingerea unuia sau mai multora din următoarele obiective:

 1. Creşterea accesului şi a calităţii serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi, în următoarele sectoare: asistență socială, educaţie, ocupare, sănătate şi locuire
 2. Consolidarea capacităţii centrelor educaţionale / after school / de zi existente care lucrează cu un procentaj ridicat de copii şi tineri romi
 3. Abilitarea romilor
 4. Combaterea oricărei forme de discriminare a romilor.

Solicitanţii eligibili sunt organizaţiile neguvernamentale, entităţile publice şi asociaţiile autorităţilor locale.

În funcţie de alocarea tematică în cadrul căreia sunt depuse, proiectele se vor adresa următoarelor grupuri ţintă:

 • Persoane şi familii de etnie romă în situaţii de vulnerabilitate, de risc sau confruntându-se cu diverse forme de excluziune socio-economică;
 • Persoane de etnie romă, în special femei şi tinere rome, cu niveluri scăzute de conştientizare cu privire la drepturi şi participare în viaţa comunităţii;
 • Experţi şi lideri romi;
 • Specialişti/voluntari din domeniile educaţiei, sănătăţii, ocupării, serviciilor sociale, administraţiei publice, sectorului ONG, implicaţi în furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă;
 • Membri ai comunităţii aparţinând populaţiei majoritare.

Activităţile eligibile vor fi centrate pe furnizarea de servicii integrate (obţinerea documentelor de identitate, servicii educaţionale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit); furnizarea de informaţii persoanelor de etnie romă, în special femeilor şi tinerelor rome, cu privire la modalităţi de afirmare a drepturilor acestora, modalităţi de accesare a serviciilor publice; dezvoltarea capacităţilor individuale ale persoanelor de etnie romă; activităţi de creştere a responsabilităţii şi a capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice de a fi mai incluzive; activităţi care promovează capacitatea de organizare la nivel local a romilor; formarea personalului şi a voluntarilor care lucrează cu persoane de etnie romă; campanii de creştere a conştientizării pe teme anti-discriminare, ţintind populaţia majoritară, care să promoveze respectarea drepturilor romilor, lupta împotriva antigipsismului, stereotipurilor şi hărțuirii; schimburi de bune practici în domeniul proiectului cu entităţi din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.

 

Durata recomandată a proiectelor este cuprinsă între 12 şi 36 luni.

 

Termenul-limită de depunere a proiectelor este 30 ianuarie 2020 (termen modificat prin Corrigendum nr.2/14.01.2020).

 

! IMPORTANT Pentru pregătirea proiectului, vă rugăm să consultați în primul rând textul apelului (documentul intitulat Apelul de proiecte  nr. 1 „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”), care conține cele mai relevante informații privind condițiile de finanțare. Acest document se regăsește în pachetul de documente atașat mai jos:

Noutăți

Lista proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor

 

Marți, 4 februarie 2020, FRDS a publicat lista proiectelor depuse în cadrul apelului de propuneri de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, termenul-limită de depunere fiind 30 ianuarie 2020. Lista poate fi consultată aici

 

* * *

 

30 ianuarie 2020, noul termen de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) anunţă prelungirea termenului limită de depunere a proiectelor în cadrul apelului de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, organizat în cadrul Programului Dezvoltare locală, finanţat prin intermediul Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021. Astfel, solicitanții eligibili pot depune propunerile de proiect până la data de 30 ianuarie 2020.

 

Această modificare a fost inclusă într-un corrigendum care a fost publicat în secțiunea web dedicată Programului din cadrul website-ului FRDS (www.frds.ro). Pe lângă prelungirea termenului limită de depunere a proiectelor, prin intermediul corrigendum-ului au fost operate și alte modificări importante în documentaţia de apel, pe care solicitanţii eligibili sunt invitaţi să le consulte, accesând următorul link: corrigendum nr.2/14.01.2020 pentru apelul de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor

 

Lansat la data de 11 septembrie 2019, apelul are alocată o sumă totală de 16 milioane de euro şi oferă suport pentru creşterea accesului şi a calităţii serviciilor adresate romilor, în domeniile asistență socială, educaţie, ocupare, sănătate şi locuire, respectiv pentru consolidarea capacităţii centrelor educaţionale/ after school/ de zi existente, care lucrează cu un procentaj ridicat de copii şi tineri romi. De asemenea, proiectele finanțate vor urmări abilitarea și împuternicirea romilor și combaterea oricărei forme de discriminare a acestora. Solicitanţii eligibili sunt entităţile publice, organizaţiile neguvernamentale şi asociaţiile autorităţilor locale.

 

* * *

 

Apelul Creșterea incluziunii și abilitarea romilor: a fost prelungit termenul limită de depunere a proiectelor

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) anunţă prelungirea termenului limită de depunere a proiectelor în cadrul apelului de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, organizat în cadrul Programului Dezvoltare locală, finanţat prin intermediul Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021. Astfel, solicitanții eligibili pot depune propunerile de proiect până la data de 23 ianuarie 2020.

 

Această modificare a fost inclusă într-un corrigendum care a fost publicat în secțiunea web dedicată Programului Dezvoltare locală din cadrul website-ului FRDS (www.frds.ro). Pe lângă prelungirea termenului limită de depunere a proiectelor, prin intermediul corrigendum-ului au fost operate și alte modificări importante în documentaţia de apel, pe care solicitanţii eligibili sunt invitaţi să le consulte, accesând următorul link: corrigendum nr.1/10.12.2019 pentru apelul de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor.

 

Ca urmare a prelungirii termenului limită de depunere de proiecte în cadrul apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, a fost modificat şi termenul limită intermediar până la care pot fi depuse initțative bilaterale în cadrul apelului de propuneri de iniţiative bilaterale destinate identificării de parteneri pentru proiecte derulate în parteneriat cu statele donatoare, dezvoltării de parteneriate şi de proiecte bilaterale în cadrul Programului Dezvoltare locală. Astfel, pentru apelul de propuneri de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor pot fi depuse iniţiative bilaterale până la data de 20 decembrie 2019.

 

Lansat la data de 11 septembrie 2019, apelul Creșterea incluziunii și abilitarea romilor are alocată o sumă totală de 16 milioane de euro şi oferă suport pentru creşterea accesului şi a calităţii serviciilor adresate romilor, în domeniile asistență socială, educaţie, ocupare, sănătate şi locuire, respectiv pentru consolidarea capacităţii centrelor educaţionale/ after school/ de zi existente, care lucrează cu un procentaj ridicat de copii şi tineri romi. De asemenea, proiectele finanțate vor urmări abilitarea și împuternicirea romilor și combaterea oricărei forme de discriminare a acestora. Solicitanţii eligibili sunt entităţile publice, organizaţiile neguvernamentale şi asociaţiile autorităţilor locale.

 

Apelul 1 de propuneri de iniţiative bilaterale sprijină dezvoltarea de relaţii de cooperare şi parteneriat intre entităţi din România şi din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia), în cadrul Programului. Prin intermediul apelului sunt oferite finanţări destinate identificării de parteneri pentru proiecte derulate în parteneriat cu statele donatoare, dezvoltării de parteneriate şi de proiecte bilaterale, în vederea depunerii lor în cadrul apelurilor de proiecte deschise prin Program. Valoarea maximă a grantului care poate fi alocata unei iniţiative bilaterale este de 5.000 de euro.

 

* * *

 

Lista centrelor finanțate din Programul RO10 – valabil pentru Alocarea tematică B

 

Lista indicativă a proiectelor finanțate din Programul RO10 și care pot face obiectul proiectelor ce vor solicita finanțare în cadrul Apelului nr 1 „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” – Alocarea Tematică B – Dezvoltarea capacității centrelor existente derulat în cadrul programului dezvoltare locală. Download

 

* * *

 

Seminarii informative regionale

 

Peste 100 de potenţiali promotori şi parteneri de proiect au participat la 3 seminarii informative regionale organizate de FRDS la Cluj-Napoca, Craiova şi Iaşi, având acces la informaţii despre modul de accesare al fondurilor disponibile în cadrul apelului de proiecte Creşterea incluziunii şi abilitarea romilor.

Mulţumiri speciale pentru găzduirea acestor evenimente celor de Centrul de Cultură Urbană Cluj-Napoca, Centrul Multifuncțional Craiova şi Prefectura Iaşi.

Descarcă prezentarea apelului Creşterea incluziunii şi abilitarea romilor

Evaluare

22 de proiecte urmează să fie analizate în etapa evaluării de conținut

 

În urma analizării constestațiilor, republicăm luni, 25 mai 2020, lista proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor care au fost admise în urma evaluării formale (administrative și de eligibilitate). Consultă.

 

* * *

 

21 de proiecte urmează să fie analizate în etapa evaluării de conținut

 

Marți, 24 martie 2020, a fost publicată lista proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, proiecte care vor fi evaluate din punct de vedere al conținutului. Consultă lista

 

* * *

 

FRDS prelungeşte perioada dedicată verificării formale a propunerilor de proiecte depuse în cadrul apelului nr. 1 Creșterea incluziunii și abilitarea romilor

 

FRDS anunţa joi, 12 martie 2020, că perioada aferentă verificării formale (conformitate administrativă şi eligibilitate) a propunerilor de proiecte depuse în cadrul apelului nr. 1 Creșterea incluziunii și abilitarea romilor se prelungeşte cu timpul necesar clarificarilor, până la data de 25 martie 2020.

Helpdesk

Întrebări și răspunsuri

 

Înainte de a apela la serviciile help-desk oferite de OP vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

 • întrebările ce vor fi adresate prin intermediul serviciilor help-desk se vor limita strict la clarificarea unor aspecte ce țin de documentele apelului vizat
 • prin intermediul acestor servicii OP nu poate soluționa solicitări ce presupun evaluarea eligibilității promotorilor de proiect/partenerilor, a grupurilor țintă și activităților propuse și nici cele ce presupun evaluarea de conținut a activităților, rezultatelor, ideii de proiect etc.
 • OP publică și actualizează periodic o listă cu întrebări primite și răspunsuri oferite prin intermediul serviciilor help-desk (vezi documentul disponibil mai jos); se recomandă studierea prealabilă a acestui document, existând posibilitatea ca solicitarea de clarificare care se dorește a fi transmisă OP să își aibă deja răspunsul formulat în acest document
 • proiectele care vor fi depuse în cadrul apelului vor intra în competiție pentru obținerea finanțării, motiv pentru care se recomandă ca, înainte de transmiterea cererii de finanțare, promotorul să își autoevalueze propunerea de proiect, în raport cu documentația actualizată a apelului (incluzând eventuale corrigendum-uri) și cu răspunsurile la solicitările de clarificare transmise OP prin intermediul serviciilor help-desk, răpunsuri publicate în documentul disponibil mai jos.

 

* * *

 

8 ianuarie 2020 este data limită până la care puteți apela la serviciile de help desk pentru a solicita clarificări pe marginea documentației apelului de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor (vezi textului apelului, care menționează faptul că pot fi transmise solicitări de clarificări cu până la zece zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a proiectelor – 23 ianuarie 2020).

 

Descărcați lista cu întrebări şi răspunsuri în legătură cu apelul Creșterea incluziunii și abilitarea romilor actualizată la 26.11.2019