Copyright 2019 FRDS

Back

APELUL CREȘTEREA INCLUZIUNII ȘI ABILITAREA ROMILOR

RUNDA A 2-A

“Dacă nu ne schimbăm, nu creștem. Dacă nu creștem, nu trăim”

Nelson Mandela

Descriere apel

Data lansării: 6 ianuarie 2021 (apel închis)

 

În total, suma alocată rundei a 2-a a apelului “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” este de  7.970.000 Euro, provenită din Granturile SEE 2014-2021 (85%) şi cofinanţare publică (15%).

 

Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 300.000 euro, iar cea maximă este de 1.000.000 euro.

 

Proiectele finanţate în cadrul apelului vor contribui la atingerea unuia sau mai multora din următoarele obiective:

 

 1. Creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi, în următoarele sectoare: asistență socială, educație, ocupare, sănătate și locuire
 2. Abilitarea romilor (Empowerment), în special a femeilor și tinerelor rome, a experților și liderilor romi
 3. Combaterea oricărei forme de discriminare a romilor.

 

Solicitanţii eligibili sunt organizaţiile neguvernamentale, entităţile publice şi asociaţiile autorităţilor locale.

 

Proiectele se vor adresa următoarelor grupuri ţintă principale:

 • Persoane și familii de etnie romă (copii, tineri, adulți) în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socio-economică și care au nevoie de documente de identitate, de servicii educaționale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate și / sau servicii de locuire.
 • Persoane de etnie romă (adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome, cu niveluri scăzute de conștientizare privind drepturile lor și participarea la viața comunității, care au nevoie să participe în activități de abilitare (empowerment);
 • Experți și lideri romi – care activează pe cont propriu sau în cadrul unor organizații neguvernamentale, grupuri de acțiune, grupuri comunitare, autorități și instituții publice, sindicate, asociații ale elevilor sau studenților, partide politice, asociații de tineret sau altor forme de asociere, persoane în poziții de lideri formali sau informali în relație cu persoanele și/ sau familiile rome în situații de vulnerabilitate (inclusiv mediatori sociali, școlari, sanitari etc.). Acest grup țintă va fi inclus în proiect numai împreună cu cel puțin unul din celelalte grupuri țintă principale.

 

Următoarele grupuri țintă secundare vor putea, de asemenea, să beneficieze de activitățile proiectelor:

 • Specialiști/ voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG etc., implicați în furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă;
 • Membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în zonele de intervenție ale proiectului și trăiesc în condiții socio-economice similare cu persoanele de etnie romă din grupul țintă principal, în situații de risc sau confruntându-se cu diverse forme de excluziune socio-economică;
 • Membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în zonele de intervenție ale proiectului, subiecți ai campaniei/campaniilor de conștientizare.

 

Activităţile eligibile vor fi centrate pe furnizarea de servicii integrate (obţinerea documentelor de identitate, servicii educaţionale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit); furnizarea de informaţii persoanelor de etnie romă, în special femeilor şi tinerelor rome, cu privire la modalităţi de afirmare a drepturilor acestora și de accesare a serviciilor publice; dezvoltarea capacităţilor individuale ale persoanelor de etnie romă; activităţi de creştere a responsabilităţii şi a capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice de a fi mai incluzive; activităţi care promovează capacitatea de organizare la nivel local a romilor; formarea personalului şi a voluntarilor care lucrează cu persoane de etnie romă; campanii de creştere a conştientizării pe teme de abilitare adresate persoanelor de etnie romă, în special femeilor rome și tinerilor romi cu niveluri scăzute de conștientizare a drepturilor și de participare în viața comunității; schimburi de bune practici cu entităţi din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia pe teme de abilitare.

 

Proiectele pot propune și alte tipuri de activități decât cele recomandate în documentația de apel cu condiția ca acestea să fie justificate în raport cu nevoile grupurilor țintă și să contribuie la realizarea obiectivelor apelului. O astfel de categorie de activități eligibile în contextul actual este cea care vizează prevenirea și combaterea pandemiei COVID-19 și a impactului social și economic negativ pe care aceasta le are asupra grupurilor țintă, la nivel comunitar.

 

Durata recomandată a proiectelor este cuprinsă între 12 şi 24 luni, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2023.

 

Termenul-limită de depunere a proiectelor este 15 aprilie 2021. Dosarul propunerii de proiect va fi trimis exclusiv prin sistemul de depunere online, urmărind instrucțiunile de înregistrare și încărcare prezentate ca anexă la Ghidul aplicantului.

 

!IMPORTANT Pentru pregătirea proiectului, vă rugăm să consultați textul apelului (documentul intitulat „Apel Creșterea incluziunii și abilitarea romilor – runda a 2-a”) și Ghidul aplicantului, documente care conțin cele mai relevante informații privind condițiile de finanțare. Aceste documente se regăsesc în pachetul de documente de mai jos:

 

Noutăți

 

Lista finală a proiectelor contractate în cadrul apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, runda a 2-a

 

Vineri, 10 februarie 2023, publicăm lista finală a proiectelor contractate în cadrul apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, runda 2.

–> Consultă lista

 

* * *

 

Lista proiectelor contractate în cadrul apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, runda a 2-a

 

Miercuri, 23 februarie 2022, publicăm lista parțială a proiectelor contractate în cadrul apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, runda 2. În total, cele 11 inițiative contractate au un buget total de 35,817,457.23 lei.

 

–> Consultă lista

 

* * *

 

Lista proiectelor aprobate pentru finanțare 

 

Luni, 22 noiembrie 2021, publicăm lista proiectelor aprobate pentru finanțare în cadrul apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, runda 2. În total, cele 12 inițiative aprobate pentru finanțare au un buget total de 37,982,339.10 lei, urmând a intra în faza de contractare.

 

–> Consultă lista

 

* * *

 

Lista proiectelor admise după etapa de evaluare formală în cadrul apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, runda a 2-a

 

Joi, 24 iunie 2021, publicăm lista proiectelor admise după etapa de evaluare formală (verificare administrativă și de eligibilitate) în cadrul apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, runda a 2-a. Cele 31 de proiecte care au rămas în competiție vor intra în etapa evaluării de conținut.

 

-> Consultă lista

* * *

 

 

Lista proiectelor depuse în cadrul apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, runda a 2-a

 

Joi, 29 aprilie 2021, publicăm lista proiecte depuse în cadrul rundei a doua de finanțare a apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor. În total, au fost depuse 60 de proiecte în valoare totală de 210.232.309.62 lei.

 

–>> Consultă lista

 

* * *

 

Suplimentarea sumei alocate apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, printre măsurile care fac obiectul unui corrigendum publicat de FRDS

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) a decis suplimentarea sumei totale alocate apelului de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, organizat în cadrul Programului Dezvoltare locală. Astfel, suma alocată apelului a crescut de la 7.806.133,95 euro, la 7.970.000,00 de euro.

 

Această modificare a fost inclusă într-un corrigendum publicat joi, 11 martie 2021, pe pagina web dedicată Programului. Pe lângă suplimentarea sumei totale alocate apelului, prin intermediul corrigendum-ului au fost operate și alte modificări, prin care au fost clarificate prevederile referitore la eligibilitatea partenerilor de proiect sau au fost corectate unele erori materiale identificate în textul apelului. Cei implicați în pregătirea unor proiecte care urmează a fi depuse în cadrul apelului sunt invitați să consulte noua formă a documentației de apel, actualizată în urma publicării Corrigendumului nr. 1.

 

Lansat în 6 ianuarie 2021apelul Creșterea incluziunii și abilitarea romilor este finanţat prin intermediul Granturilor SEE 2014-2021 și vizează creşterea accesului şi a calităţii serviciilor adresate romilor, în domeniile asistență socială, educaţie, ocupare, sănătate şi locuire, precum și abilitarea romilor și combaterea oricărei forme de discriminare a acestora. Termenul-limită de depunere a proiectelor în cadrul apelului este 15 aprilie 2021.

 

*  * *

 

Seminar de identificare de parteneri pentru proiecte de incluziune a romilor desfășurat în parteneriat de entități din România și Islanda, Liechtenstein și Norvegia

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de program al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat de Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, intenționează să organizeze pe 25 februarie 2021 , un seminar online de matchmaking care vizează facilitarea parteneriatelor între entități din România și Islanda, Liechtenstein și Norvegia, pentru proiecte de incluziune a romilor care urmează să fie depuse în cadrul Programului.

 

Evenimentul urmează să fie organizat în contextul în care FRDS a lansat, în ianuarie 2021, cea de-a doua rundă de finanțare în cadrul apelului de proiecte „Creșterea incluziunii și abilitării romilor”, finanțat de Granturile SEE 2014-2021. Apelul are o alocare financiară totală de 7.806.133,95  Euro și are ca scop creșterea accesului populației rome la servicii de calitate în domenii precum asistență socială, educație, ocuparea forței de muncă, sănătate și locuințe, îmbunătățirea abilitării romilor, în special a femeilor rome, tinerilor, experților și liderilor romi și combaterea oricărei forme de discriminare a romilor.

 

Seminarul își propune să faciliteze dezvoltarea relațiilor bilaterale între entitățile din România și Islanda, Liechtenstein și Norvegia, cu scopul imediat de a stabili parteneriate pentru dezvoltarea și implementarea în comun a proiectelor eligibile în cadrul apelului de proiecte „Creșterea incluziunii și abilitării romilor”.

 

Cum poți participa?

 

Persoanele interesate să participe la seminar sunt rugate să completeze formularul de înscriere până pe 9 februarie 2021. Formularul de înscriere este disponibil la următorul link (https://forms.gle/bbZzvWYyueNDVPvr5).

Vă rugăm să rețineți că evenimentul poate fi anulat dacă nicio entitate eligibilă din Islanda, Liechtenstein sau Norvegia nu își exprimă interesul de a participa la eveniment.

 

* * *

 

Seminar informativ online adresat entităților interesate să depună proiecte în cadrul celei de-a doua runde de finanțare a apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator al Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, organizează joi, 4 februarie 2021, un seminar informativ adresat entităților interesate să depună proiecte în cadrul celei de-a doua runde de finanțare a apelului de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor.

Apelul de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor (6 ianuarie – 15 aprilie 2021) are o alocare financiară totală de 7.806.133 de euro și vizează finanțarea de proiecte menite să crească accesul romilor la servicii de calitate, în domenii precum asistență socială, educație, ocupare, sănătate și locuire, respectiv să contribuie la combaterea oricărei forme de discriminare a romilor și la îmbunătățirea gradului de abilitare a acestora (empowerment), în special în rândul femeilor și tinerelor rome, a experților și liderilor romi.

Evenimentul își propune să ofere participanților informații specifice privind condițiile de finanțare a proiectelor ce urmează a fi depuse în cadrul apelului.

Seminarul va avea loc online, joi, 4 februarie 2021, începând cu ora 10.00, și va fi transmis în direct, pe canalele Programului Dezvoltare locală de YouTube și Facebook. Ulterior evenimentului, materialele prezentate în cadrul seminarului vor fi accesibile pe pagina web aferentă Programului Dezvoltare locală, la secțiunea Resurse.

Orice persoană interesată va putea urmări transmisia în direct a evenimentului, prin accesarea următoarelor linkuri:

și va putea adresa întrebări pe marginea documentației de apel, pe tot parcursul evenimentului, prin transmiterea lor sub formă de comentarii la transmisia în direct, pe canalul pe care urmărește evenimentul. Echipa FRDS va prelua întrebările adresate și va răspunde acestora fie în direct, pe parcursul evenimentului, fie în scris, ulterior, prin răspuns la comentariul (întrebarea) persoanei respective.

Recomandăm tuturor celor interesați să participe la seminarul informativ să studieze în prealabil, cu atenție, întreaga documentație aferentă apelului (textul apelului, ghidul aplicantului, formatul cererii de finanțare și al bugetului, anexe), disponibilă aici: https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor/

Evaluare
Helpdesk

Întrebări şi răspunsuri

Înainte de a apela la serviciile help-desk oferite de OP vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

 • întrebările ce vor fi adresate prin intermediul serviciilor help-desk se vor limita strict la clarificarea unor aspecte ce țin de documentele apelului vizat
 • prin intermediul acestor servicii OP nu poate soluționa solicitări ce presupun evaluarea eligibilității promotorilor de proiect/partenerilor, a grupurilor țintă și activităților propuse și nici cele ce presupun evaluarea de conținut a activităților, rezultatelor, ideii de proiect etc.
 • OP publică și actualizează periodic o listă cu întrebări primite și răspunsuri oferite prin intermediul serviciilor help-desk (vezi documentul disponibil mai jos); se recomandă studierea prealabilă a acestui document, existând posibilitatea ca solicitarea de clarificare care se dorește a fi transmisă OP să își aibă deja răspunsul formulat în acest document
 • proiectele care vor fi depuse în cadrul apelului vor intra în competiție pentru obținerea finanțării, motiv pentru care se recomandă ca, înainte de transmiterea cererii de finanțare, promotorul să își autoevalueze propunerea de proiect, în raport cu documentația actualizată a apelului (incluzând eventuale corrigendum-uri) și cu răspunsurile la solicitările de clarificare transmise OP prin intermediul serviciilor help-desk, răpunsuri publicate în documentul disponibil mai jos.

 

Descarcă lista completă cu întrebari si răspunsuri în legătură cu apelul Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, runda a 2-a  (actualizată)

APELUL CREȘTEREA INCLUZIUNII ȘI ABILITAREA ROMILOR

APEL ÎNCHIS

Descriere apel

Data lansării: 11 septembrie 2019

În total, suma alocată apelului este de 16.000.000 Euro, provenită din Granturile SEE 2014-2021 (85%) şi cofinanţare publică (15%). Această sumă este distribuită în 3 alocări tematice:

 1. Proiecte de furnizare de servicii – 10.000.000 Euro
 2. Proiecte de dezvoltare a capacităţii centrelor educaţionale / after school / de zi existente şi care lucrează cu un procent ridicat de copii şi tineri romi – 3.000.000 Euro
 3. Proiecte de abilitare (empowerment) – 3.000.000 Euro

Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 300.000  euro, iar cea maximă este de 1.000.000 euro.

Proiectele finanţate în cadrul apelului vor contribui la atingerea unuia sau mai multora din următoarele obiective:

 1. Creşterea accesului şi a calităţii serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi, în următoarele sectoare: asistență socială, educaţie, ocupare, sănătate şi locuire
 2. Consolidarea capacităţii centrelor educaţionale / after school / de zi existente care lucrează cu un procentaj ridicat de copii şi tineri romi
 3. Abilitarea romilor
 4. Combaterea oricărei forme de discriminare a romilor.

Solicitanţii eligibili sunt organizaţiile neguvernamentale, entităţile publice şi asociaţiile autorităţilor locale.

În funcţie de alocarea tematică în cadrul căreia sunt depuse, proiectele se vor adresa următoarelor grupuri ţintă:

 • Persoane şi familii de etnie romă în situaţii de vulnerabilitate, de risc sau confruntându-se cu diverse forme de excluziune socio-economică;
 • Persoane de etnie romă, în special femei şi tinere rome, cu niveluri scăzute de conştientizare cu privire la drepturi şi participare în viaţa comunităţii;
 • Experţi şi lideri romi;
 • Specialişti/voluntari din domeniile educaţiei, sănătăţii, ocupării, serviciilor sociale, administraţiei publice, sectorului ONG, implicaţi în furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă;
 • Membri ai comunităţii aparţinând populaţiei majoritare.

Activităţile eligibile vor fi centrate pe furnizarea de servicii integrate (obţinerea documentelor de identitate, servicii educaţionale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit); furnizarea de informaţii persoanelor de etnie romă, în special femeilor şi tinerelor rome, cu privire la modalităţi de afirmare a drepturilor acestora, modalităţi de accesare a serviciilor publice; dezvoltarea capacităţilor individuale ale persoanelor de etnie romă; activităţi de creştere a responsabilităţii şi a capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice de a fi mai incluzive; activităţi care promovează capacitatea de organizare la nivel local a romilor; formarea personalului şi a voluntarilor care lucrează cu persoane de etnie romă; campanii de creştere a conştientizării pe teme anti-discriminare, ţintind populaţia majoritară, care să promoveze respectarea drepturilor romilor, lupta împotriva antigipsismului, stereotipurilor şi hărțuirii; schimburi de bune practici în domeniul proiectului cu entităţi din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.

 

Durata recomandată a proiectelor este cuprinsă între 12 şi 36 luni.

 

Termenul-limită de depunere a proiectelor este 30 ianuarie 2020 (termen modificat prin Corrigendum nr.2/14.01.2020).

 

! IMPORTANT Pentru pregătirea proiectului, vă rugăm să consultați în primul rând textul apelului (documentul intitulat Apelul de proiecte  nr. 1 „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”), care conține cele mai relevante informații privind condițiile de finanțare. Acest document se regăsește în pachetul de documente atașat mai jos:

Noutăți

Lista finală a proiectelor contractate în cadrul apelului „Creșterea incluziunii și abilitării romilor”

 

Marți, 21 septembrie 2021, FRDS publică lista actualizată a proiectelor contractate în cadrul apelului “Creșterea incluziunii și abilitării romilor”. În total, în cadrul apelului au fost contractate 12 proiecte în valoare maximă totală de 39.551.302 lei.

 

–>> Consultă lista

 

 

Lista actualizată a proiectelor contractate în cadrul apelului „Creșterea incluziunii și abilitării romilor”

 

Joi, 3 iunie 2021, FRDS publică lista actualizată a proiectelor contractate în cadrul apelului “Creșterea incluziunii și abilitării romilor”. La acest moment, din cele 12 proiecte aprobate, 11 au fost contractate.

 

–>> Consultă lista

 

* * *

 

Lista parțială a proiectelor contractate în cadrul apelului „Creșterea incluziunii și abilitării romilor”

 

Vineri, 29 ianuarie 2021, FRDS publică lista parțială a proiectelor contractate în cadrul apelului “Creșterea incluziunii și abilitării romilor”. La acest moment, din cele 12 proiecte aprobate, 10 au fost contractate, restul aflându-se în curs de contractare.

 

–>> Consultă lista

 

 * * *

 

Apelul ”Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” va fi relansat

 

FRDS pregătește revizuirea documentației aferente apelului de proiecte „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, în vederea relansarii acestuia, cel mai târziu la începutul anului 2021. Decizia survine ca urmare a numărului redus de proiecte depuse și care au îndeplinit condițiile de finanțare.

Apelul a fost deschis în perioada septembrie 2019 – ianuarie 2020, la termenul limită de depunere a proiectelor înregistrându-se 32 de cereri de finanțare. În urma evaluării formale și de conținut, doar 12 proiecte au fost aprobate pentru finanțare. Acestea se află, în prezent, în perioada de contractare.

Cele 12 proiecte propuse spre finanțare au o valoare totală de cca. 8 milioane de euro, granturile solicitate variind între cca. 400.000 și 950.000 de euro. Proiectele propun în principal măsuri care să conducă la creșterea accesului persoanelor de etnie romă la servicii de asistență socială, la servicii medicale, servicii de ocupare, la educație și la condiții mai bune de locuit. În același timp, sunt avute în vedere măsuri care să contribuie la abilitarea romilor și la combaterea discriminării acestora, inclusiv prin intermediul unor campanii de informare publică și a unor programe de formare adresate specialiștilor și reprezentanților comunităților de romi.

Cum finanțarea totală alocată apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor este de 16.000.000 de euro, sumă care nu se va epuiza în urma contractării celor 12 proiecte aprobate, FRDS preconizează deschiderea unei noi runde de finanțare în cadrul acestui apel, în perioada decembrie 2020 – februarie 2021. Cei interesați să depună proiecte în cadrul apelului, la acestă nouă rundă, pot consulta, în prealabil, documentația aferentă rundei anterioare de finanțare.

 

* * *

 

12 proiecte aprobate în cadrul apelului de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor

 

Luni, 19 octombrie 2020, FRDS a publicat lista proiectelor aprobate în cadrul apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor. În total, pentru cele trei alocări tematice, sunt 12 proiecte aprobate.

 

–>> Consultă lista proiectelor aprobate

 

* * *

 

Lista proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor

 

Marți, 4 februarie 2020, FRDS a publicat lista proiectelor depuse în cadrul apelului de propuneri de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, termenul-limită de depunere fiind 30 ianuarie 2020. Lista poate fi consultată aici

 

* * *

 

30 ianuarie 2020, noul termen de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) anunţă prelungirea termenului limită de depunere a proiectelor în cadrul apelului de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, organizat în cadrul Programului Dezvoltare locală, finanţat prin intermediul Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021. Astfel, solicitanții eligibili pot depune propunerile de proiect până la data de 30 ianuarie 2020.

 

Această modificare a fost inclusă într-un corrigendum care a fost publicat în secțiunea web dedicată Programului din cadrul website-ului FRDS (www.frds.ro). Pe lângă prelungirea termenului limită de depunere a proiectelor, prin intermediul corrigendum-ului au fost operate și alte modificări importante în documentaţia de apel, pe care solicitanţii eligibili sunt invitaţi să le consulte, accesând următorul link: corrigendum nr.2/14.01.2020 pentru apelul de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor

 

Lansat la data de 11 septembrie 2019, apelul are alocată o sumă totală de 16 milioane de euro şi oferă suport pentru creşterea accesului şi a calităţii serviciilor adresate romilor, în domeniile asistență socială, educaţie, ocupare, sănătate şi locuire, respectiv pentru consolidarea capacităţii centrelor educaţionale/ after school/ de zi existente, care lucrează cu un procentaj ridicat de copii şi tineri romi. De asemenea, proiectele finanțate vor urmări abilitarea și împuternicirea romilor și combaterea oricărei forme de discriminare a acestora. Solicitanţii eligibili sunt entităţile publice, organizaţiile neguvernamentale şi asociaţiile autorităţilor locale.

 

* * *

 

Apelul Creșterea incluziunii și abilitarea romilor: a fost prelungit termenul limită de depunere a proiectelor

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) anunţă prelungirea termenului limită de depunere a proiectelor în cadrul apelului de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, organizat în cadrul Programului Dezvoltare locală, finanţat prin intermediul Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021. Astfel, solicitanții eligibili pot depune propunerile de proiect până la data de 23 ianuarie 2020.

 

Această modificare a fost inclusă într-un corrigendum care a fost publicat în secțiunea web dedicată Programului Dezvoltare locală din cadrul website-ului FRDS (www.frds.ro). Pe lângă prelungirea termenului limită de depunere a proiectelor, prin intermediul corrigendum-ului au fost operate și alte modificări importante în documentaţia de apel, pe care solicitanţii eligibili sunt invitaţi să le consulte, accesând următorul link: corrigendum nr.1/10.12.2019 pentru apelul de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor.

 

Ca urmare a prelungirii termenului limită de depunere de proiecte în cadrul apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, a fost modificat şi termenul limită intermediar până la care pot fi depuse initțative bilaterale în cadrul apelului de propuneri de iniţiative bilaterale destinate identificării de parteneri pentru proiecte derulate în parteneriat cu statele donatoare, dezvoltării de parteneriate şi de proiecte bilaterale în cadrul Programului Dezvoltare locală. Astfel, pentru apelul de propuneri de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor pot fi depuse iniţiative bilaterale până la data de 20 decembrie 2019.

 

Lansat la data de 11 septembrie 2019, apelul Creșterea incluziunii și abilitarea romilor are alocată o sumă totală de 16 milioane de euro şi oferă suport pentru creşterea accesului şi a calităţii serviciilor adresate romilor, în domeniile asistență socială, educaţie, ocupare, sănătate şi locuire, respectiv pentru consolidarea capacităţii centrelor educaţionale/ after school/ de zi existente, care lucrează cu un procentaj ridicat de copii şi tineri romi. De asemenea, proiectele finanțate vor urmări abilitarea și împuternicirea romilor și combaterea oricărei forme de discriminare a acestora. Solicitanţii eligibili sunt entităţile publice, organizaţiile neguvernamentale şi asociaţiile autorităţilor locale.

 

Apelul 1 de propuneri de iniţiative bilaterale sprijină dezvoltarea de relaţii de cooperare şi parteneriat intre entităţi din România şi din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia), în cadrul Programului. Prin intermediul apelului sunt oferite finanţări destinate identificării de parteneri pentru proiecte derulate în parteneriat cu statele donatoare, dezvoltării de parteneriate şi de proiecte bilaterale, în vederea depunerii lor în cadrul apelurilor de proiecte deschise prin Program. Valoarea maximă a grantului care poate fi alocata unei iniţiative bilaterale este de 5.000 de euro.

 

* * *

 

Lista centrelor finanțate din Programul RO10 – valabil pentru Alocarea tematică B

 

Lista indicativă a proiectelor finanțate din Programul RO10 și care pot face obiectul proiectelor ce vor solicita finanțare în cadrul Apelului nr 1 „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” – Alocarea Tematică B – Dezvoltarea capacității centrelor existente derulat în cadrul programului dezvoltare locală. Download

 

* * *

 

Seminarii informative regionale

 

Peste 100 de potenţiali promotori şi parteneri de proiect au participat la 3 seminarii informative regionale organizate de FRDS la Cluj-Napoca, Craiova şi Iaşi, având acces la informaţii despre modul de accesare al fondurilor disponibile în cadrul apelului de proiecte Creşterea incluziunii şi abilitarea romilor.

Mulţumiri speciale pentru găzduirea acestor evenimente celor de Centrul de Cultură Urbană Cluj-Napoca, Centrul Multifuncțional Craiova şi Prefectura Iaşi.

Descarcă prezentarea apelului Creşterea incluziunii şi abilitarea romilor

Evaluare

12 proiecte aprobate în cadrul apelului de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor

 

Luni, 19 octombrie 2020, FRDS a publicat lista proiectelor aprobate în cadrul apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor. În total, pentru cele trei alocări tematice, sunt 12 proiecte aprobate.

 

–>> Consultă lista proiectelor aprobate

 

* * *

 

22 de proiecte urmează să fie analizate în etapa evaluării de conținut

 

În urma analizării constestațiilor, republicăm luni, 25 mai 2020, lista proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor care au fost admise în urma evaluării formale (administrative și de eligibilitate).

 

–> Consultă lista

 

* * *

 

21 de proiecte urmează să fie analizate în etapa evaluării de conținut

 

Marți, 24 martie 2020, a fost publicată lista proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, proiecte care vor fi evaluate din punct de vedere al conținutului.

 

–>>  Consultă lista

 

* * *

 

FRDS prelungeşte perioada dedicată verificării formale a propunerilor de proiecte depuse în cadrul apelului nr. 1 Creșterea incluziunii și abilitarea romilor

 

FRDS anunţa joi, 12 martie 2020, că perioada aferentă verificării formale (conformitate administrativă şi eligibilitate) a propunerilor de proiecte depuse în cadrul apelului nr. 1 Creșterea incluziunii și abilitarea romilor se prelungeşte cu timpul necesar clarificarilor, până la data de 25 martie 2020.

Helpdesk

Întrebări și răspunsuri

 

Înainte de a apela la serviciile help-desk oferite de OP vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

 • întrebările ce vor fi adresate prin intermediul serviciilor help-desk se vor limita strict la clarificarea unor aspecte ce țin de documentele apelului vizat
 • prin intermediul acestor servicii OP nu poate soluționa solicitări ce presupun evaluarea eligibilității promotorilor de proiect/partenerilor, a grupurilor țintă și activităților propuse și nici cele ce presupun evaluarea de conținut a activităților, rezultatelor, ideii de proiect etc.
 • OP publică și actualizează periodic o listă cu întrebări primite și răspunsuri oferite prin intermediul serviciilor help-desk (vezi documentul disponibil mai jos); se recomandă studierea prealabilă a acestui document, existând posibilitatea ca solicitarea de clarificare care se dorește a fi transmisă OP să își aibă deja răspunsul formulat în acest document
 • proiectele care vor fi depuse în cadrul apelului vor intra în competiție pentru obținerea finanțării, motiv pentru care se recomandă ca, înainte de transmiterea cererii de finanțare, promotorul să își autoevalueze propunerea de proiect, în raport cu documentația actualizată a apelului (incluzând eventuale corrigendum-uri) și cu răspunsurile la solicitările de clarificare transmise OP prin intermediul serviciilor help-desk, răpunsuri publicate în documentul disponibil mai jos.

 

* * *

 

8 ianuarie 2020 este data limită până la care puteți apela la serviciile de help desk pentru a solicita clarificări pe marginea documentației apelului de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor (vezi textului apelului, care menționează faptul că pot fi transmise solicitări de clarificări cu până la zece zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a proiectelor – 23 ianuarie 2020).

 

Descărcați lista cu întrebări şi răspunsuri în legătură cu apelul Creșterea incluziunii și abilitarea romilor actualizată la 26.11.2019