Copyright 2019 FRDS

Back

FACILITATEA LOCUIRE PLUS

„Trăim cu toții sub același cer, dar nu avem același orizont”

Konrad Adenauer

Descriere

Data lansării: 2 octombrie 2023

 

Facilitatea de suplimentare a finanțării ”Locuire Plus” își propune să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de locuire ale unor persoane vulnerabile, inclusiv romi și la creșterea impactului Programului Dezvoltare locală în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de viață și a perspectivelor de viitor ale persoanelor adulte și ale copiilor expuși riscului de sărăcie și excluziune socială.

 

Solicitanți eligibili

Facilitatea se adresează proiectelor finanțate în cadrul apelurilor “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, “Dezvoltare locală” și “Reducerea sărăciei” care se află încă în implementare și care au și o componentă de locuire.

 

Activități eligibile

Activitățile legate de locuire sprijinite prin facilitatea „Locuire Plus” sunt cele prevăzute în cadrul celor 3 apeluri de proiecte lansate în cadrul Programului Dezvoltare Locală, apeluri în baza cărora sunt finanțate proiectele considerate eligibile, și vor fi analizate în raport cu contribuția la obiectivele programului și proiectului.

 

Activitățile ce vor fi sprijinite prin facilitatea ”Locuire Plus” includ, fără a se limita la acestea, măsuri de asistență, suport și acompaniere în vederea reglementării situației locative pentru grupurile vulnerabile a căror situație este neclară sau incertă, respectiv care locuiesc în așezări informale, servicii de intervenție pentru familiile și persoanele care întâmpină dificultăți pe parcursul vieții (de exemplu, tranziția de la un centru de ocrotire spre viața independentă, pierderea unui loc de muncă, victime ale dezastrelor etc.), inclusiv prin furnizarea de ajutor de urgență (non-financiar) și investiții în achiziționarea, renovarea sau construcția de locuințe destinate grupurilor vulnerabile.

 

Activitățile/măsurile care vizează direct obiectivul principal al facilității Locuire Plus pot fi însoțite de servicii adresate beneficiarilor care contribuie la îmbunătățirea rezultatelor componentei de locuire a proiectului (ex, asistenţă socială, psihologică, educaţională legate de locuire etc.).

În total, fondurile alocate pentru această facilitate sunt de 4.750.000 5.366.351 euro (suma totală alocată a fost suplimentată în data 30.10.2023)

 

Valoarea minimă a sumei care poate fi solicitată de un PP este echivalentul sumei de 10.000 de euro (49.754 lei calculat la cursul InforEuro pentru luna octombrie 2023, 1 EUR = 4,9754 lei).

 

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 16 octombrie 2023, ora 17:00.

 

Descarcă pachetul de documente aferente Facilității de suplimentare a finanțării ”Locuire Plus

Noutăți

Lista propunerilor de suplimentare a finanțării proiectelor  – Facilitatea de finanțare Locuire Plus aprobate pentru finanțare

 

Luni, 6 noiembrie 2023, FRDS publică lista propunerilor de suplimentare a finanțării proiectelor  – Facilitatea de finanțare Locuire Plus aprobate pentru finanțare. Lista cuprinde 6 propuneri, în valoare de 26.699.743 lei, implementarea acestora urmând să înceapă după finalizarea procesului de contractare.

 

–> Consultă lista

 

* * *

 

Suplimentarea sumei alocate Facilității de finanțare Locuire Plus

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) anunță, luni, 30 octombrie 2023, suplimentarea sumei alocate facilității de finanțare Locuire Plus de la 4.750.000 euro la 5.366.351 euro prin realocarea sumelor identificate ca economii în cadrul Programului Dezvoltare locală și disponibilizate în urma finalizării unor proiecte. Suma va fi utilizata pentru acoperirea necesarului de finanţare a celor 6 aplicații depuse până la termenul limita.

 

 

* * *

 

Lista propunerilor de suplimentare a finanțării proiectelor  – Facilitatea de finanțare Locuire Plus 

 

FRDS anunţă, luni, 23 octombrie 2023, că a publicat lista propunerilor de suplimentare a finanțării nerambursabile a proiectelor prin intermediul Facilității de finanțare Locuire Plus depuse până la data limită de primire a acestora, respetiv 16 octombrie 2023.

 

–> Consultă lista

Helpdesk