Copyright 2019 FRDS

Back

MANAGEMENTUL PROGRAMULUI

„A conduce şi a învăţa nu sunt disociabile”

John F. Kennedy

Descriere program

Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creşterea incluziunii romilor (Dezvoltare locală) este implementat de Fondul Român pentru Dezvoltare Socială (FRDS) şi este finanţat în cadrul Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021.

 

Bugetul total al Programului este de 91.941.176 Euro, din care 78.900.000 Euro provin din granturile acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia şi 13.041.176 Euro reprezintă cofinanțarea publică națională.

 

Programul acoperă 5 din cele 23 arii de program vizate de Granturile SEE si Norvegiene, respectiv:

 • Dezvoltarea locală și reducerea sărăciei
 • Incluziunea și abilitarea romilor
 • Drepturile omului – implementare națională
 • Copii și tineri la risc
 • Bună guvernare, instituții responsabile, transparență

Obiectivul general al Programului este de a contribui în mod activ la consolidarea coeziunii sociale și economice la nivel național și local în România. Prin facilitarea cooperării și parteneriatelor între entitățile din România și Statele Donatoare, Programul va contribui, de asemenea, la consolidarea relațiilor bilaterale dintre Statele Donatoare și România.

Urmărind obiectivele celor cinci arii de acțiune, Programul are ca obiective să îmbunătățească incluziunea și abilitarea romilor și incluziunea socială a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc, să intensifice utilizarea serviciilor sociale de către grupurile defavorizate, să sporească cunoștintele administrației centrale și locale să pună în aplicare principiile bunei guvernări și să sporească punerea în aplicare a recomandărilor formulate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru România.

Pentru atingerea acestor obiective, în cadrul Programului vor fi lansate 5 solicitări specifice de propuneri de proiecte, în urmatoarele domenii:

 • Dezvoltare locală
 • Reducerea sărăciei
 • Copii și tineri la risc
 • Incluziunea romilor
 • Drepturile omului

Alături de apelurile de propuneri de proiecte, Programul include și două scheme de granturi mici:

 • Acces la finanțare
 • Intervenții prioritare
Noutăți

Întâlniri consultative privind viitoarele apeluri de proiecte Dezvoltare locală şi Creşterea incluziunii şi abilitarea romilor

 

În perioada 15-16 mai 2019, FRDS a organizat două întâlniri consultative pe marginea a două viitoare apeluri de propuneri de proiecte Dezvoltare locală şi Creşterea incluziunii şi abilitarea romilor.

Rezultate

Rezultatele așteptate ale Programului cuprind:

 • 15.000 de persoane aparținând grupurilor dezavantajate, beneficiari de servicii sociale personalizate
 • 8.000 de romi beneficiari de servicii educaționale și 4.500 de romi beneficiari de servicii integrate
 • 7.000 de copii și tineri aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, beneficiari de servicii specifice de suport
 • 3.500 de angajați din administrația publică și politicieni instruiți în privința principiilor bunei guvernări
 • 2.400 de cadre didactice instruite în privința Competențelor pentru o Cultură Democratică
 • 200 de participanți din România la activități de schimb de experiență/ bune practici cu reprezentanți ai unor entități relevante din Statele Donatoare
 • 6 recomandări ale CEDO privind respectarea drepturilor omului în România, implementate la nivel național