Copyright 2019 FRDS

Back

PROIECTE FINANȚATE ÎN CADRUL APELULUI CREȘTEREA INCLUZIUNII ȘI ABILITAREA ROMILOR

“Dacă nu ne schimbăm, nu creștem. Dacă nu creștem, nu trăim”

Nelson Mandela

Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale și de sănătate pentru romi, în orașul Săcueni

Promotor: Orașul Săcueni, jud. Bihor

Partener: Asociația „ERHANGJA” Egyesulet

Valoarea finanțării: 496.532 euro

Perioada de implementare: decembrie 2020 – noiembrie 2023

Contact: https://www.sacueni.ro

 

În multe localități, populația de etnie romă nu are acces la servicii sociale și medicale de bază, situații ce conduc și perpetuează excluziunea socială și discriminarea. Proiectul își propune să îmbunătățească accesul și calitatea serviciilor educaționale și medicale pentru romii din orașul Săcueni și să crească gradul de incluziune al acestora.

Proiectul include o serie de măsuri educaționale inovative prin utilizarea metodei de învățare LEGO adresate unui număr de 475 de copii școlari și preșcolari (dintre aceștia, 425  sunt romi) din cu vârste cuprinse între 3-15 ani din cadrul Liceului teoretic „Petőfi Sándor” (grădiniță, ciclu primar, gimnazial și liceal), în vederea prevenirii abandonului școlar și creșterea atractivității școlii. Este vorba de o metodă care folosește jucăriile lego, prin care fiecare elev își caută propria cale în rezolvarea diferitelor sarcini. Aplicarea metodei creează un mediu de lucru diferit atât pentru elev cât și pentru profesor, fiind stimulată creativitatea și sporind eficiența. Prin proiect se va organiza un program de formare  în educașia lego pentru 20 de cadre didactice care lucrează cu elevi aparținând categoriilor dezavantajate.

Accesul la serviciile de sănătate va fi asigurat în cadrul proiectului prin dotarea unui cabinet medical și a unui cabinet stomatologic (în incinta Liceului teoretic „Petőfi Sándor”) cu materiale sanitare, mobilier și cu intrumentar medical. Furnizarea serviciilor medicale și stomatologice vor avea loc de 5 ori pe săptămână, cabinetele fiind deschise cu un progam de 8 ore, beneficiari fiind elevii unității de învățământ.

Proiectul include măsuri de combatere a discriminării romilor, abilitarea acestora și facilitarea incluziunii prin organizarea unui curs de formare de formatori  pe teme de antidiscriminare. 12 persoane vor fi instruite pe aceste teme, în lucrul cu persoane de etnie romă. Persoanele care au beneficiat de cursul de formare de formatori vor transmiterea metodele învățate către un număr de 36 romi, persoane voluntare. Aceste persoane de etnie romă vor organiza o campanie de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, care prin utilizarea instrumentelor de comunicare social media, își propune să ajungă cu mesajele sale la 500 de persoane. Aceasta campanie va ținti populația majoritară din orașul Săcueni, promovând identitatea, cultura și istoria romilor.

Putem mai mult împreună!

Promotor: Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”

Parteneri: Centrul Național de Cultură a Romilor Romano- Kher, Asociația Centrul Rromilor ”Amare Rromentza”, Asociația Comunităților Marginalizate, Asociația Romilor din Făgăraș, Asociația DANROM Făurei, Asociația ”Agenția de Dezvoltare Comunitară Buzău”, Asociația Romilor Ursari din Dagâța

Valoarea finanțării: 897.454 euro

Perioada de implementare: ianuarie 2021- februarie 2023

Contact: https://www.facebook.com/AgentiaImpreuna

Web: https://www.agentiaimpreuna.ro/putem-mai-mult/

 

Proiectul a sprijinit procesul de împuternicire și incluziune a 2200 de romi de la nivel național, folosind o abordare de „jos în sus” în care cetățenii de etnie romă se află în centru, învățând să contribuie activ la rezolvarea problemelor comunității și să își facă auzită vocea. Proiectul contribuie seminificativ la promovarea culturii și identității rome prin realizarea unui muzeu virtual al culturii romilor, un instrument eficient în combaterea discriminării pe criterii etnice.

 

În cadrul proiectului, 20 de comunități de romi din județele Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Iași au fost sprijinite în vederea dezvoltării și abilitării prin măsuri de facilitare și dezvoltare comunitară (formare și mobilizare de grupuri de inițiativă locală, identificarea participativă a nevoilor, realizarea de planuri de acțiune locală, susținerea acestora în Consiliile Locale, acțiuni de advocacy pentru implementarea măsurilor din planuri), cursuri de formare pentru membri acestor grupuri de inițiativă locală formate (dezvoltare comunitară, comunicare, fundraising și advocacy, scriere și implementare proiecte, politici publice și reprezentare locală, educație identitară, dezvoltarea culturii romani contemporane) și alte activități de informare  și promovare cu privire la istoria, cultura romă, drepturile acestei minorități.

 

Complementar, 75 de experți și lideri locali romi de la nivel național și-au îmbunătățit abilitățile de participare la luarea deciziilor și reprezentare a comunităților de romi.

 

Procesul amplu de abilitare a minorității rome a fost completat de mai multe campanii de promovarea culturii și identității romilor adresate atât romilor (pentru a cunoaște mai bine elementele propriei identități și a stimula asumarea acesteia) și adresate majorității pentru diminuarea stereotipurilor și a prejudecăților cauzate de necunoașterea informațiilor despre romi.

 

Rezultate finale

Facilitare comunitară în 20 de comunități de romi

 • 20 de grupuri locale de inițiativă formate și mobilizate
 • 20 de planuri de acțiune locală realizate
 • 20 de planuri de acțiune depuse la APL
 • 20 de acțiuni de advocacy implementate

 

Cursuri de formare a membrilor grupurilor de inițiativă locală (GIL)

 • 132 de romi care au participat la 6 cursuri de formare („Dezvoltare comunitară”, „comunicare, fundraising și advocacy”„scriere și implementare de proiecte”, „politici publice pentru romi  și reprezentare locală”, „Identitatea romani și imaginea de sine etnică – cunoaștere și reconstrucție”,”Bune practici de promovare și dezvoltare a culturii romani contemporane din România”)

 

Cursuri pentru reprezentanți autorități și instituții publice

 • 50 de profesioniști din adiministratia locala au  participat la 4 cursuri de informare pe următoarele teme: curs pe tema identității rome, curs pe tema practicilor de promovare a culturii romilor, curs pe tema administrație locale centrate pe nevoile cetățeanului, curs pe tema politicilor publice pentru romi

 

Cursuri de educație interculturală pentru 250 de cadre didactice și activități aplicate la clasă

 • 276 de cadre didactice formate în interculturalitate prin patru categorii de module
 • 500 de lectii implementate folosind abordarea interculturală
 • 4556 de elevi romi si neromi participanți la activități de educație intercultură

 

Curs de istorie a romilor pentru profesori și activități aplicate la clasă

 • 58 de cadre didactice formate pe teme legate de istoria romilor
 • 100 de lecții de istorie a romilor implementate la clasă
 • 561 de elevi care au participat la lecții despre istoria romilor

 

Activități de formare a directorilor unităților școlare și reformare instituțională

 • 20 de directori participanți la cursul ”Cultura și istoria romilor și valorizarea acesteia în managementul școlar”

 

 Acțiune de Ecologizare și plantare

 • 20 de acțiuni de plantare
 • 600 de elevi și părinți participanți la acțiune

 

Competiție sportivă mixtă „Cupa prieteniei”

 • 20 de competiții
 • 400 de copii participanți

A.4.5. Activități parentale de creștere a stimei de sine pentru părinți

 • 217 de sesiuni de educație parentală
 • 279 de părinți participanți din care 217 parinti de etnie roma

 

Activitate de informare prin intermediul bloggingului si vloggingului  

 • 20 de tinere rome formate in scrierea de povesti si blogging/vlogging
 • 75 Nr. întâlniri la nivel local de promovare a poveștilor
 • 600 de persoane rome informate

 

Program de formare a experților și liderilor romi

 • 75 de experți și lideri romi formați în 4 domenii: în domeniul combaterii discriminării, în domeniul comunicării și vorbitului în public, în domeniul identității romani, în domeniul practicilor culturale pozitive.

 

Ateliere pentru schimb de experiență, study tour și promovare de bune practici

 • 15 vizite/ workshop-uri de schimb de experiență
 • 75 de experți și lideri romi care participă la minim o vizită/ workshop

 

Dezbateri publice organizate pentru influențarea politicilor publice de la nivel local, regional si național

 • 15 dezbateri la nivel județean
 • 150 de participanți la dezbateri
 • 3 strategii de dezvoltare județeană care includ nevoile comunităților de romi din județ și/ sau soluții la aceste nevoi

 

Realizarea unui muzeu virtual al culturii romilor

 • Un muzeu virtual despre cultura romă – https://romanomuseum.com/

 

 Promovarea Muzeului virtual despre istoria romilor în caravane culturale în 40 de comunități de romi

 • 40 de acțiuni culturale organizate
 • 725 de majoritari beneficiari ai campaniei
 • 1228 de romi beneficiari ai campaniei

 

Realizarea și promovarea unui film documentar despre personalități rome

 • 1 film realizat
 • 725 de majoritari beneficiari ai campaniei
 • 1228 de romi beneficiari ai campaniei

Organizare de dezbateri publice pe tema contribuției romilor la dezvoltarea României

 • 3 dezbateri organizate
 • 161 de participanți la dezbatere
 • 1 instrument anti-discriminare realizat
Fii parte din comunitate! Servicii integrate adresate comunității locale de romi din Curcani și Românești

Promotor:  Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO)

Partener: Primăria Comunei Curcani, jud. Călărași

Valoarea finanțării: 772.740 de euro

Perioada de implementare: decembrie 2020 – noiembrie 2023

Contact: https://partedincomunitate.ro

 

Proiectul se desfășoară în localitățile Curcani (județul Călărași) și Romanești (județul Dambovița), locuri unde comunitățile de romi au nevoie de sprijin pentru a reduce inegalitățile care îi separă de populaţia majoritară. Intervenția urmărește creșterea gradului de incluziune a peste 1.000 de romi, atât preșcolari, cât și școlari, părinți și bunici, prin măsuri integrate care vizează îmbunătățirea condițiilor de educație, sănătate și locuință a acestora, precum și creșterea gradului de conștientizare a comunității cu privire la nediscriminare. a populației de romi.

Proiectul a găsit o modalitate de a îmbunătăți condițiile de viață a 100 de familii sărace din Curcani, gospodării care nu își permit costul racordării la rețeaua publică de apă și canalizare. Proiectul va acoperi costul racordării la rețeaua de apă, măsură care va avea un impact direct asupra vieții a peste 500 de persoane, rezidenți ai gospodăriilor respective. La fel de important, conectarea unei gospodării la rețea presupune și rezolvarea, în prealabil, a unor probleme juridice referitoare la proprietate. Clarificarea statutului juridic al locuinței și obținerea actelor de proprietate, cadastru sau intabulare a proprietății este o altă componentă esențială a proiectului de care vor beneficia toți cei care se confruntă cu astfel de probleme.

Este și cazul lui G.S, tată a 8 copii, pentru care proiectul va rezolva două probleme stringente în același timp: „Sunt foarte bucuros să primesc acest sprijin, să am apă în curte. Este greu să crești 8 copii, să-i ții sănătoși și îmbrăcați curat la școală, dacă nu există apă curentă. În fiecare zi scot din fântână multe găleți cu apă, necesare soției mele pentru a pregăti mâncarea și a spăla rufele, dar și pentru a face baie copiilor. Nu avem bani să plătim racordul de apă și nici nu știm cum să ne legalizăm cu actele de proprietate ale casei. Prin proiect, sper că vom rezolva aceste două probleme importante”.

Rezultate obținute în urma implementării proiectului

 • 200 de elevi și preșcolari susținuți să participe zilnic la activitate de grădiniță și la cursurile școlare
 • 200 de părinți care și-au îmbunătățit abilitățile de petrecere a unui timp liber de calitate cu proprii copii
 • 500 de persoane (adulți și copii) beneficiază de servicii de sănătate
 • 50 de tineri instruiți pentru a se implica în viața comunității
 • 100 de gospodării branșate la serviciul public de apă
 • 1000 de persoane implicate în campania anti-discriminare
Creșterea șanselor de incluziune socială a romilor privați de libertate în Penitenciarul Aiud

Promotor: Asociația Pakiv România

Parteneri: Penitenciarul Aiud

Valoarea finanțării: 418.604 euro

Perioada de implementare: decembrie 2020 – decembrie 2022

Contact: http://pn1013.pakiv.ro/ ; https://www.facebook.com/pn1013aiud

 

Pentru a reduce riscul de recidivă și a crește șansele pentru o viață normală în familie și comunitate după eliberare, inițiativa finanțată prin intermediul Programului Dezvoltare locală își propune să contribuie la integrarea socială a 635 de persoane private de libertate, în majoritate romi, prin măsuri personalizate și integrate. În acest sens, în anul 2021 s-au desfășurat activități socio-educative, pro-ocupări și de sănătate, 200 de persoane private de libertate fiind deja incluse în program, dintre acestea, fiind romi.

 

Cei 200 de deținuți au fost mai întâi evaluați și apoi au primit un program de sprijin personalizat, în funcție de nevoile lor specifice. De asemenea, deținuții au participat la activități de dezvoltare personală, precum ateliere de creativitate și cultural-artistice și la programe de consiliere și terapie individuală și de grup, respectiv consiliere parentală, în cazul deținuților-părinți. În plus, beneficiarii au beneficiat de servicii de sprijin pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate (consultație medicală, trusă de igienă personală) și au putut lua parte la un program pro-angajare care include și participarea la un curs de formare profesională. Deja, 12 deținuți participă, începând cu luna noiembrie 2021, la un curs online de calificare în ocupația de „pavator”. De asemenea, în cadrul proiectului a fost organizat un campionat de fotbal pentru deținuți, care a avut ca scop promovarea sportului și a sănătății, și dezvoltarea unor atitudini pro-sociale precum colaborarea, respectul pentru reguli, înțelegerea și aplicarea corespunzătoare a noțiunii de fair-play.

 

„La un alt nivel, proiectul își propune să aibă un impact real în direcția reducerii discriminării, de orice fel, în penitenciar. În cadrul proiectului au fost derulate patru campanii de conștientizare a fenomenului discriminării precum și programe de formare adresate personalului penitenciarului, cu privire la munca cu romii și pe probleme de combatere a discriminării”, a explicat domnul Gruia Bumbu, președintele Asociației Pakiv și coordonatorul proiectului.

 

28 de angajați ai Penitenciarului de Maximă Securitate Aiud au început cursul de Competențe Sociale și Civice, care are menirea de a-și îmbunătăți abilitățile de lucru cu romii.

„Avdives, khetanes”

Promotor: Fundația Amfiteatru

Parteneri:  Asociația de Dezvoltare Comunitară Belin pentru comuna Belin; Primăria Sectorului 5 București

Valoarea finanțării: 841.105 Euro

Perioada de implementare:  ianuarie 2021 – februarie 2022

Contact: https://www.avdiveskhetanes.ro

Social media: https://www.facebook.com/avdiveskhetanes

 

Proiectul ”Avdives, khetanes” / ”Astăzi, impreună” vizează creșterea calității vieții în comunitățile de romi din comuna Belin și cartierul Ferentari din sectorul 5, București, prin consolidarea și dezvoltarea serviciilor adresate în principal copiilor și adulților de etnie romă defavorizați respectiv, servicii integrate în domeniile educației (educație remedială, activități extracurriculare, educație non-formală de vară), sănătății (educație pentru sănătate, servicii medicale de bază profilactice) și ocupării (informare și consiliere profesională, cursuri de calificare), instruire în drepturile romilor, advocacy și incluziune, și un program cultural de capacitare și anti-discriminare.

 

Inițiativa propune acordarea de servicii educaționale și de sănătate pentru 300 de copii în situații de vulnerabilitate, servicii pentru creșterea gradului de pregătire profesională și îmbunătățirea stării de sănătate (respectiv menținerea unui stări de sănătate bune) pentru 350 de adulți în stare de vulnerabilitate din cartierul Ferentari, București. Acestea se vor concretiza în furnizarea unui serviciu de ocupare și a unui serviciu medical, susținerea unui program cultural pentru 400 de persoane de etnie romă, instruirea a 20 de cadre didactice în pedagogia experiențială și incluziune, formarea a 10 specialiști în incluziunea romilor și a 45 de specialiști și lideri romi în advocacy.

 

De asemenea, prin serviciile educaționale propuse și prin acțiuni individualizate care vizează analfabetismul funcțional și cunoștințele necesare absolvirii clasei a VIII-a, precum și motivarea, stima de sine și încurajarea elevilor, proiectul își propune scăderea abandonului școlar și îmbunătățirea situației școlare a cel puțin 100 de elevi.

Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!

Promotor: Filiala Bacău a Societății Naționale de Cruce Roșie din România AFJ

Parteneri: UAT Comuna Blăgești; UAT Oraș Comănești; Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală – AFJ

Valoarea finanțării: 588.467 de euro (Granturile SEE)

Perioada de implementare a proiectului: februarie 2022 – septembrie 2023.

Contact: http://www.crucea-rosie.ro/echitate-pentru-sanatate-echitate-pentru-o-viata-mai-buna/

Social media: https://www.facebook.com/crucearosie.bacau

 

Proiectul își propune să contribuie la creşterea incluziunii sociale şi la abilitarea a unui număr de 1.400 de romi din satele Poiana Negustorului și Buda – Cătun Șipote din comuna Blăgești, respectiv din cartierul Șupan al orașului Comănești, prin furnizarea de servicii medicale și de educație pentru sănătate, concomitent cu organizarea de acțiuni conjugate pentru încurajarea participării active a romilor la procesul de luare a deciziilor şi la promovarea combaterii discriminării.

Până la finalul proiectului, 250 de persoane de etnie romă vor beneficia de consultații gratuite la domiciliu și vor primi pachete cu alimente de bază și produse de igienă și curățenie.

 

În completarea activităților dedicate îmbunătățirii stării de sănătate, echipa Filialei Bacău a Crucii Roșii susține cursuri de prim ajutor și de educație pentru sănătate în două unități de învățământ din comuna Blăgești și în Școala nr. 4 din cartierul Șupan al orașului Comănești. Elevii învață cu această ocazie cum să acorde prim ajutor prin resuscitare, cum se realizează o intervenție în caz de hemoragie și fracturi, cum trebuie procedat și mai ales cum nu trebuie procedat în caz de accident, noțiuni de igienă, precum și modalități de prevenire a bolilor transmisibile pe cale aeriană. În total, 865 de elevi, din care 440 de etnie romă, vor fi instruți prin proiect în acordarea de măsuri de prim ajutor.

 

Activitățile proiectului includ, de asemenea, formarea unui număr de 40 tineri romi/tinere rome (dintre care minim 75% femei) în voluntari ai Crucii Roșii Bacău, după obținerea certificării prin parcurgerea și absolvirea cursului de prim-ajutor, desfășurarea de ateliere și demonstrații de prim-ajutor de bază, cu participarea a 180 de mame, însoțite de copii mici; derularea de consilieri social-suportive și consilieri juridice, acțiuni educative non-formale și cultural–artistice de promovare a obiceiurilor și tradițiilor etniei rome. Toate persoanele participante la activitățile proiectului vor beneficia de sprijin material, după caz: pachete alimentare și pachete cu produse de igienă, ghiozdane echipate pentru elevi, kit-uri de igienă orală.

 

De asemenea, în cadrul proiectului vor fi înființate trei puncte de prim ajutor de bază, dotate corespunzător, în locuințele a trei familii, unul în satul Buda-cătun Șipote, al doilea în satul Poiana Negustorului din comuna Blăgești și cel de-al treilea în cartierul Șupan din orașul Comănești. Familiile de “salvatori comunitari” vor fi instruite prin traversarea unui curs intensiv de prim ajutor de bază, și vor avea rolul de a rezolva urgențe minore din comunitate și prevenirea agravării situației în cazul unor urgențe majore.

 

Citește și: Consultații medicale gratuite, la domiciliu, pentru persoanele vârstnice și bolnavii cronici de etnie romă din Comănești

CCSI – Model de intervenție în procesul de incluziune și abilitare a romilor

Promotor: Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN

Partneri: Institutul pentru Politici Publice (IPP), Asociația ActiveWatch, Primăria Comunei Polovragi (județul Gorj), Primăria Comunei Hamcearca și Primăria Comunei Ciucurova (județul Tulcea)

Valoarea finanțării:  793.557 euro (Granturile SEE)

Perioada de implementare a proiectului: decembrie 2020 – februarie 2023

Contact: http://www.servicii-integrate.ro/

Social media: https://www.facebook.com/centrecomunitaredeserviciiintegrate/

 

Proiectul și-a propus să vină în sprijinul a cel puțin 900 de membri ai comunităților de romi, prin facilitarea accesului acestora la servicii integrate: educaționale, medicale, de mediere și de ocupare. Membrii comunităților locale din Polovragi (Gorj), Hamcearca și Ciucurova (Tulcea) care se confruntă cu dificultăți economice și sociale au acces, începând cu luna iunie 2021, la servicii educaționale, sociale și medicale furnizate în cadrul a trei noi centre comunitare, înființate prin proiect.

 

În cadrul celor 3 centre, membrii comunităților locale vor beneficia de asistență în vederea stimulării performanțelor școlare și prevenirii părăsirii timpurii a școlii, de servicii medicale primare, de monitorizarea și înscrierea femeilor gravide și a nou-născuților pe listele medicilor de familie, de activități de informare, consiliere și mediere pe piața muncii, dar și de asistență juridică pentru obținerea actelor de identitate și pentru clarificarea situației locative.

 

Prin intermediul celor trei centre, peste 120 de persoane au dobândit ori și-au reînnoit actele de identitate sau au fost sprijinite în pregătirea documentelor necesare obținerii lor, alte 22 fiind ajutate să își pregătească actele necesare legalizării situației locative.

 

Inițiativa include și implementarea unui program de imputernicire locala a romilor pentru un numar de minim 450 persoane si implementarea unui program de combatere a discriminarii si promovare a dialogului intercultural, adresat unui numar de minim 900 persoane. Prin activitatile desfasurate, pe termen lung, programul va contribui in mod semnificativ la reducerea disparitatilor economice si sociale in randul populatiei la nivel local precum si la imputernicirea romilor pentru a participa activ la procesul de luare a deciziilor.

 

Prin serviciile oferite in cadrul centrelor comunitare de resurse si prin activitatile de imputernicire a romilor si implementarea activitatilor in domeniul combaterii discriminarii si promovare a dialogului intercultural, propunerea de proiect respecta si recunoaste valorile de baza ale UE si se constituie ca parte integranta in politicile generale, in special in domeniile educatie, sanatate, ocupare, afaceri sociale, locuire antidiscriminare si antigypsism.

 

Activitatile proiectului vizeaza in special romii ca grup tinta dar nu exclud alte persoane care traiesc in conditii economice similare, considerate persoane vulnerabile. Abordarea interculturala constutuie un element cheie in implementarea proiectului avand in vedere mediul intercultural existent la nivelul comunitatilor selectate in proiect astfel incat promovarea intelegerii reciproce va contribui la combaterea prejudecatilor de ambelor parti.

 

Prin modelul de interventie propus, proiectul va genera o schimbare pozitiva pe termen lung, contribuind astfel la promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare precum si la cresterea accesului romilor la servicii integrate de calitate precum și creșterea calității acestor servicii.

 

Totodata, prin activitatile proiectului, se urmareste abordarea mainstreaming, respectiv integrarea romilor in activitatile societatii si evitarea masurilor care risca sa adanceasca segregarea sau sa creeze noi forme de segregare si se vor sprijini activ masurile de desegregare.

 

Resurse:

Servicii integrate pentru persoane de etnie romă din comunități vulnerabile

Promotor: Organizația Salvați Copiii România

Parteneri: Asociația E-Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome) și Primăria Bahna, jud. Neamț

Valoarea finanțării:  980,833 euro (Granturile SEE)

Perioada de implementare a proiectului: martie 2021 – decembrie 2023

Contact: https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/protectia-copiilor-de-etnie-roma

Social media: Salvati Copiii Romania

Proiectul urmărește dezvoltarea unui sistem integrat și inovator de servicii accesibile și de calitate care să asigure creșterea incluziunii și abilitarea romilor din 4 localități de la nivelul județelor Neamț, Suceava, Timiș și Dolj.

Proiectul vizează oferirea de servicii sectoriale integrate de calitate pentru 1310 persoane în situații de vulnerabilitate, din care 1275 de etnie romă, din comunitățile marginalizate din 4 județe din România: Neamț (Bahna, sat Izvoare), Suceava (Ciprian Porumbescu, sat Ciprian Porumbescu), Timiș (Checea, sat Checea) și Dolj (Breasta, sat Breasta). De asemenea, prin proiect sunt prevăzute și acțiuni de abilitare a persoanelor de etnie romă, precum și măsuri de îmbunătățire a gradului de conștientizare pentru combaterea discriminării.

Cele 4 comunități participante la proiect își vor îmbunătăți statutul de comunități marginalizate prin: numărul de copii care participă la programele educaționale, creșterea numărului de persoane încadrate pe piața formală a muncii, precum și prin reducerea inegalităților privind acoperirea cu servicii sociale și medicale.

Prin toate aceste efecte pozitive pe termen lung proiectul va contribui la întreruperea ciclului excluderii socio-economice și a cercului vicios al saraciei și implicit la „creșterea incluziunii și abilitarea romilor”.

Rezultate așteptate:

 • 1275 de persoane de etnie romă vor beneficia de servicii de obținerea documentelor de identitate, de îmbunătățirea condițiilor de locuit, servicii educaționale, de ocupare, pentru sănătate
 • 32 de specialiști/voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, asistenței sociale, administrației publice, sectorului ONG etc își vor îmbunătăți competențele pentru lucrul cu persoane de etnie romă
 • 150 de persoane de etnie romă (adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome cu niveluri scăzute de conștientizare privind drepturile lor și participarea la viața comunității, vor beneficia de informații în scopul abilitării
 • 45 de experți și lideri de etnie romă din județele Neamț  și Dolj care vor beneficia de activități din sfera facilitării comunitare (câte 25 de persoane din fiecare din cele două județe).
 • 35 membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în zonele de intervenție ale proiectului, inclusiv persoane în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socio-economică, vor beneficia de aceleași servicii precum populația de etnie romă
 • 500 membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în aria de implementare a proiectului, vor fi subiecții unei campaniei de conștientizare/ sensibilizare pe teme anti-discriminare
Toți pentru toți – Servicii integrate pentru incluziunea comunităților dezavantajate din Odorheiu Secuiesc

Promotor: ASOCIAȚIA ”CARITAS – ASISTENȚĂ SOCIALĂ” FILIALA ORGANIZAȚIEI CARITAS ALBA IULIA

Partener: Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc

Valoarea finanțării: 416.158 euro (Granturile SEE)

Perioada de implementare a proiectului: ianuarie 2020 – martie 2023

Contact: https://caritas-ab.ro/ro/project/toti-pentru-toti/

Social media: Caritas Alba Iulia 

 

Proiectul urmărește combaterea discriminării, creșterea incluziunii comunităților marginalizate și abilitarea romilor din orașul Odorheiu Secuiesc printr-o abordare integrativă și printr-o serie de servicii suportive sociale, medicale, educaționale și de ocupare. Un centru comunitar integrat, înființat în cadrul proiectului, va oferi servicii sociale de bază: servicii de igienă personală, servicii de consiliere și asistență socială, servicii de educare și formare pentru tineri și adulți, servicii de educație timpurie.

Demersul urmărește pe de o parte înființarea unui Centru Comunitar Integrat prin renovarea și amenajarea unor spații din proprietatea primăriei orașului care vor avea destinație dedicată serviciilor sociale pe termen lung, pe de altă parte o serie de intervenții ai căror beneficiari sunt toate familiile aflate în situații vulnerabile și locuiesc în cele patru zone distincte.

Intervențiile susținute în cadrul proiectului vor contribui la participarea copiilor în procesul de învățământ, la reducerea riscului de abandon școlar, la creșterea șanselor accesului la locuri de muncă. Parte integrantă a proiectului este și componenta de furnizare de servicii medicale mobile și amenajarea unui cabinet medical accesibil pentru comunitatea marginalizată.

Grație parteneriatului cu autoritatea locală, sustenabilitate pe termen lung a serviciilor sociale înființate este asigurată.

Resurse:

Toți pentru toți: Centru Comunitar Integrat la Odorheiu Secuiesc (str. Budvár, nr. 43)

Iris – Integration of Roma through Innovative Skills

Promotor:  Primăria Municipiului Alba Iulia

Parteneri: Asociația GAL Alba Iulia Incluzivă și Asociația Barnas Musikkteater Sono AS din Norvegia

Valoarea finanțării: 403.399 euro (Granturile SEE)

Perioada de implementare a proiectului: decembrie 2020 – septembrie 2022

Contact: https://irisalbaiulia.ro/

Social media: Iris Alba Iulia

 

Autoritățile locale din Alba Iulia derulează o inițiativă care să contribuie la îmbunătățirea vieții membrilor comunității defavorizate de romi de la periferia orașului, din cartierul Lumea Nouă.

 

Prin acest proiect este vizată furnizarea de servicii educațioanale pentru 156 de romi, îmbunătățirea serviciilor de locuire (reparații, igienizări, zugrăveli și vopsitorii, montare de gresie, faianță și pardoseli) pentru 300 de romi din 50 de gospodării. De asemenea, 456 de romi beneficiază de servicii integrate, iar 74 de profesioniști vor fi instruiți în lucrul cu persoane de etnie romă.

 

Pentru atingerea scopului și obiectivelor propuse, pe perioada implementării activităților proiectului se derulează acțiuni de recrutare a voluntarilor, conferințe de presă și acțiuni de promovare a proiectului și 3 inițiative locale de sensibilizare și conștientizare referitoare la respectarea drepturilor romilor, lupta împotriva antigipsismului, stereotipurilor și hărțuirii și o campanie de sensibilizare și conștientizare privind menținerea unei stări optime de sănătate.

 

Totodată, prin intermediul partenerului norvegian, au fost oferite servicii educaționale și artistice pentru 60 de copii și tineri, respectiv activități de formare pentru 60 de adulți și specialiști și schimb de bune practici și instrumente.

Resurse:
Un mesaj pentru viitor

Promotor:  Comuna Săsciori, județul Alba

Parteneri: Asociația Non Profit Răchita, Asociația Împreună pentru Răchita și Asociația pentru Promovarea potențialului rural Procivitas Alba

Valoarea finanțării: 478.762 de euro(Granturile SEE)

Perioada de implementare a proiectului: decembrie 2020 – decembrie 2023

Contact: http://unmesajpentruviitor.ro/

Social media:  Un Mesaj Pentru Viitor -Proiect Finantat Prin Frds

 

Inițiativa urmăreste creșterea nivelului de educație prin oferirea de servicii educationale, creșterea nivelului de informare și pregătire, a nivelului de calificare și conștientizarea privind atitudinile discriminatorii și a prejudecăților minorității rome în localitățile Răchita și Loman, din comuna Sasciori, județul Alba.

În cadrul proiectului este prevăzută amenajarea unui centru educațional pentru copii, în cadrul căruia vor fi oferite servicii educaționale, organizarea unor cursuri de formare profesională oferite de asociațiile colaboratoare, precum și a unor cursuri și workshopuri care vizează combaterea discriminării și a prejudecăților.

Realizarea investiției va duce la combaterea atitudinilor discriminatorii și a prejudecăților minorității rome din comunitățile de intervenție, prin creșterea nivelului de educație, informare si calificare.

Inițiativa derulată de autoritățile locale din Săsciori a înregistrat, după primul an de implementare, o serie de progrese care vizează creșterea gradului de incluziune socială a copiilor și adulților romi din satele Loman și Răchita: 40 de copii beneficiază de servicii educaționale de tip after-school, se derulează reabilitarea centrului educațional pentru copii din Loman, 22 de persoane au obținut certificatul de calificare în meseria „pavator” și s-au făcut demersuri pntru organizarea unui nou curs de calificare în meseria „agent de curățenie clădiri și mijloace de transport” și au fost organizate activități de abilitare (facilitarea obținerii documentelor de identitate și reabilitare de locuințe), de îmbunătățire a stării de sănătate și pentru combaterea discriminării și a prejudecăților.

Resurse

–> Activități incluzive pentru copiii din Săsciori: “Câștigăm împreună, pierdem împreună!”

IncluziROMOltenia – Incluziunea Sociala și abilitarea romilor din Oltenia

Promotor:  Asociația Umanitară Romanița

Parteneri: Scoala Gimnaziala „Luca Solomon” – Vaideeni, Valcea, Scoala Gimnaziala Catane, Dolj, Asociatia „SPERANTA PENTRU VALEA VERDE”, Polovragi,  Școala Gimnazială Margaritesti, Olt, Asociația Regională pentru Dezvoltarea Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia), Asociația Eurom Social Construct, Craiova

Valoarea finanțării: 710.261 de euro (Granturile SEE)

Perioada de implementare a proiectului: iulie 2021 – februarie 2023

Contact: https://incluziromoltenia.ro/

Social media: Incluzirom Oltenia

 

Proiectul vizează creșterea gradului de incluziune socială și abilitarea romilor prin implementarea unor masuri integrate si orientate pe nevoile comunitatilor marginalizate din localitățile Vaideeni (Vâlcea), Polovragi (Gorj), Vânjuleț (Mehedinți), Voineasa (Olt) și Catane (Dolj).

 

Implementarea inițiativei va duce la creșterea accesului și a calității serviciilor pentru 950 de persoane de etnie romă aflate în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socială prin intermediul măsurilor integrate oferite în domeniile asistenței sociale, educației, ocupării, sănătății și locuirii.

 

De asemenea, activitățile derulate au în vedere creșterea capacității a 75 de specialiști și voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării în a lucra cu persoane de etnie romă la nivelul localităților de intervenție prin intermediul unui program de formare profesională (curs de mediator social) și mentorat (realizare planuri de intervenție).

 

Nu în ultimul rând, proiectul va genera creșterea capacității membrilor comunității rome în a se mobiliza pentru a acționa în comun pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă prin intermediul unui proces de facilitare comunitară implementat la nivelul celor 5 localități vizate prin proiect (Vaideeni, Polovragi, Catane, Voineasa și Vânjuleț).

 

Rezultate înregistrate (noiembrie 2022)

 • 3 evenimente – 2 conferințe de promovare a proiectului și 1 conferință regional
 • 4 comunicate de presă publicate mass-media națională, regională sau locală
 • 160 de persoane participante la evenimente de promovare a proiectului
 • 75 profesioniști instruiți în lucrul cu persoane de etnie romă
 • 455 de romi beneficiari de servicii integrate
 • 15 romi cu documente de identitate dobândite
 • 300 de romi care au beneficiat de servicii educaționale
 • 120 de romi care au beneficiat de servicii de ocupare
 • 950 de romi beneficiari de servicii pentru sănătate
 • 75 de profesioniști instruiți în lucrul cu persoanele de etnie romă
 • 5 campanii de conștientizare și sensibilizare care vizează populația de etnie romă
 • 950 de persoane de beneficiare ale campaniilor de conștientizare
 • 150 de romi care au beneficiat de măsuri de abilitare (empowerment)
 • 75 de experți și lideri romi instruiți pentru apărarea drepturilor romilor
 • documente juridice elaborate și implementate
 • 20 de romi care au beneficiat de servicii de locuire
 • 300 elevi și părinți ai copiilor au beneficiat de servicii educaționale
VIP PLUS Voluntariat - Inițiative - Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile

Promotor: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Ialomița

Parteneri: DGASPC Arad, DGASPC Buzău, DGASPC Mureș și Asociația Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS.

Valoarea finanțării: 954.209 euro (Granturile SEE)

Perioada de implementare a proiectului: ianuarie 2021 – ianuarie 2023

Contact: http://vip-plus.crips.ro/

Social media: VIP Plus

 

Proiectul își propune să contribuie la cresterea șanselor de incluziune socială și o mai bună abilitare a copiilor și tinerilor de etnie romă și a familiilor acestora din comunitati rurale si cartiere urbane defavorizate din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures, asigurând dezvoltarea calității serviciilor acordate populației de etnie romă de către 9 centre de zi care promovează modele de bune practici de abilitare, campanii de conștientizare și nondiscriminare, intervenția în rețea, munca în echipă și solidaritatea socială.

Proiectul se adresează unui număr de 527 de copii și tineri din cele 4 județe, beneficiari ai 9 centre de zi:

 1. Centrul de îngrijire de zi Slobozia – jud Ialomița
 2. Centrul de zi din cadrul Centrului local de Asistență Făcăeni – jud Ialomița
 3. Centrul Multifuncțional Cartier Bora – jud Ialomița
 4. Centrul de zi de îngrijire a copiilor Ineu – jud Arad
 5. Centrul de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa Hășmaș – jud Arad
 6. Centrul de îngrijire de zi Pancota – jud Arad
 7. Centrul de zi – Complexul de Servicii pentru Copilul cu Handicap nr.14 Râmnicu Sărat – jud Buzău
 8. Centrul de zi Glodeni – jud Mureș
 9. Centrul de zi Bukner Târnăveni – jud Mureș.

Prin acest demers, inițiatorii și-au propus să reducă abandonul școlar în rândul beneficiarilor, atât prin creșterea accesului la servicii de suport, cât și prin îmbunătățirea calității acestor servicii. Este vorba despre furnizarea, din partea unor echipe multidisciplinare, de servicii de educație remedială, recreative, de dezvoltare a abilităților și de dezvoltare personală. De asemenea, activitățile proiectului vizează fomarea/ informarea personalul centrelor de zi, a părinţilor, liderilor romi şi membrilor comunităţilor în care funcţionează aceste centre.

Resurse

–> Reducerea abandonului școlar în rândul copiilor din centrele de zi din județul Arad, o prioritate pentru autorități

–> INTERVIUL LUNII AUGUST. Paul Marcu, DGASPC Ialomița: “Cea mai frumoasă recompensă a activității noastre este atunci când reuşim să facem copiii din comunităţile sărace să zâmbească”

IMPACT Ludești

Promotor: Asociația “FDP – Protagoniști în educație”

Parteneri: Primăria Comunei Ludești, județul Dâmbovița

Valoarea finanțării:  440.661 de euro (Granturile SEE)

Perioada de implementare: ianuarie 2022 – decembrie 2023

Contact: https://impact-ludesti.fdpsr.ro/

Social media: FDP – Protagoniști în educație

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea incluziunii sociale a romilor din comuna Ludești, Dâmbovița prin servicii integrate de educație, sănătate, ocupare, abilitare, dar și sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de locuireO atenție deosebită este acordată copiilor și tinerilor romi, în special fetelor rome, iar proiectul vizează crearea unui parteneriat local solid între profesori, părinți, elevi, instituții publice și comunitate.

 

200 de copii din învățământul primar și gimnazial vor participa la activități de educație remedială și nonformală, iar 120 de tineri vor beneficia de servicii de consiliere profesională și vor participa la cursuri de calificare în meserii relevante solicitate de angajatorii din zonă.

 

De asemenea, proiectul prevede și servicii de educație pentru sănătate pentru un număr de 350 de copii și tineri, dar și programe de abilitare și creștere a capacității a 25 de tineri și tinere rome și a 15 experți romi din comunitate.

 • Primesc sprijin din partea profesorilor pentru efectuarea asistată a temelor de la școală
 • Participă la activități de învățare prin joc și explorare
 • Participă în una din cele 10 excursii de 1 zi (câte 20 de copii/excursie)
 • Le vom acorda suplimente pentru sănătate și nutritive
 • Le vom oferi sprijin material constând în rechizite și îmbrăcăminte.
 • Amenajarea unui spațiu de joacă în curtea școlii din satul Telești, comuna Ludești
 • Activități sportive bazate pe experiența „școlii sociale sportive”, program derulat în parteneriat cu Fundația Real Madrid
 • Valori promovate prin intermediul activităților sportive: respect, educație, sănatate, egalitate, stimă de sine și autonomie

 

Rezultate așteptate

 • Creșterea atractivității pentru educație și școală a elevilor implicați în proiect
 • Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor participanți la activități remediale
 • Încurajarea profesorilor de a exersa caracterul activ-participativ și creativ al învățării
 • Dezvoltarea de comportamente asociate valorilor sportive precum: respect, educație, sănătate, egalitate, stimă de sine și autonomie.

 

Resurse

–> Cristiana Bucur, Asociația “FDP – Protagoniști în educație”, la INTERVIUL LUNII AUGUST: “La Ludești, progresul copiilor este susținut de profesori, familie și comunitate!”

Servicii integrate pentru incluziunea romilor

Promotor: Fundația Health Action Overseas (HAO)

Parteneri: Asociația Curcubeul Cunoașterii (Medgidia), Asociația Sprijinirea Integrării Sociale (ASIS), Primăria Gălbinași (jud. Călărași)

Valoarea finanțării: 822.018 de euro (Granturile SEE)

Perioada de implementare: februarie 2022 – ianuarie 2024

Contact: https://www.proiect-sir.ro/

Social media: https://www.facebook.com/proiectulsir

 

Abordarea integrată a problemelor din comunităţile de romi de la Barăci-Medgidia si Gălbinași va conduce la o viaţă mai bună pentru beneficiarii săi prin creşterea coeziunii sociale, dezvoltarea economică a celor două zone marginalizate în care se derulează intervențiile proiectului. De oportunitățile oferite de proiect vor beneficia minimum 1100 de persoane (copii, tineri, adulți), familii și experți de etnie romă (grup-țintă principal). La buna derulare a acestuia colaborează Primăria Municipiului Medgidia şi Şcoala Gimnazială nr. 1 din Gălbinaşi.

 

Concret, în cadrul proiectului vor fi furnizate patru categorii de servicii. În primul rând, vorbim despre servicii de informare, consiliere şi acompaniere, inclusiv pentru dobândirea documentelor de indentitate şi obţinerea actelor de proprietate (în Gălbinaşi).

 

O a doua categorie de servicii vizează segmentul educaţional şi de dezvoltare personală pentru copii şi adulţi, şi anume servicii de educaţie remedială şi educaţie prin lectură, învăţare şi joc, respectiv servicii de educaţie parentală, cursuri şi ateliere tematice pentru adulţi (prim ajutor, antidiscriminare, facilitare comunitară).

 

De asemenea, proiectului oferă servicii de ocupare (profilare vocaţională, evaluare şi certificare competenţe profesionale obţinute pe căi non-formale sau informale, mediere pentru inserţia pe piaţa muncii), precum şi servicii pentru sănătate, inclusiv consultaţii medicale şi consiliere psihologică. Important de subliniat este faptul că dintre cele 1.100 de persoane, 300 vor beneficia de servicii integrate: educaţie, ocupare, locuire, sănătate.

 

De asemenea, în cadrul proiectului va fi realizat un Ghid de accesare a bunurilor, serviciilor şi prestaţiilor într-un format uşor de citit şi înţeles de care vor beneficia 300 de persoane de etnie romă. Totodată, pentru tinerele de etnie romă va fi dezvoltat câte un grup de sprijin în fiecare localitate în care echipa noastră intervine.

 

În ceea ce priveşte combaterea discriminării, vor fi organizate vizite de informare la cel puţin 150 de instituţii şi organizaţii din județele Constanța și Călărași, pentru a identifica bunele practici în ceea ce priveşte lucrul cu persoanele de etnie romă, precum şi nevoile de formare în domeniu. În plus, 230 de specialişti şi voluntari din domeniile educaţiei, sănătăţii, ocupării, asistenţei sociale care lucrează cu persoane de etnie romă vor beneficia de sesiuni de formare privind dezvoltarea competenţelor în recunoaşterea şi combaterea discriminării romilor. Totodată, în cadrul proiectului vor fi realizate un film documentar si un Ghid de bune practici de care vor beneficia angajaţii a 300 de primării din judeţele Constanţa şi Călăraşi.

Pentru creşterea coeziunii sociale, pe durata proiectului vor fi organizate, în cele două comunităţi: expoziţii de fotografie, activităţi de voluntariat şi evenimente de tipul “vânătoarea de comori”, cu participarea populaţiei de etnie romă, dar şi a celei majoritare.

 

Resurse

–> Programe educaționale personalizate pentru copii și părinți romi din Medgidia și Gălbinași

Educând prezentul, pregătim viitorul

Promotor: FUNDAȚIA BUCKNER

Parteneri: Primăria Orașului Târnăveni (județul Murel) și Primăria Comunei Zagăr (județul Mureș)

Valoarea finanțării: 4,611,690.25 lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: martie 2022 – octombrie 2023 (20 luni)

Contact: https://pregatimviitorul.ro/

Social media: Educând prezentul pregătim viitorul

În județul Mureș, cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014-2021, proiectul propune servicii educaționale, sociale, de sănătate, dar și consiliere juridică și psihologică unui număr de 1.300 de copii și adulți de etnie romă, din localitățile Târnăveni, Zagăr și Viișoara.

Având în vedere că în zonele de implementare a propunerii de proiect există o populație semnificativă aparținând minorității rome, prin abordarea unor măsuri integrate de sprijin în domeniul educației ce vor viza informarea și conștientizarea populației locale cu privire la importanța educației, facilitarea accesului la metode educaționale inovative, introducerea unor module de educație non-formală de nutriție și igienă, dezvoltare durabilă și respectarea principiului egalității de șanse, proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung, atât pentru beneficiarii proiectului, cât și pentru comunitățile respective.

In acest sens, activitatile si rezultatele vor include atat familii cat si persoane individuale, si se va avea in vedere ca in perioada de implementare a proiectului sa sprijinim beneficiarii proiectului pe de o parte sa isi dezvolte deprinderile pentru viata, sa isi dezvolte abilitatile de accesare a diferitelor resurse necesare pentru dezvoltare si pe de alta parte sa aiba acces la o serie de servicii integrate si concrete care sa ii sprijne sa poata sa se dezvolte in domenii vitale si necesare ca accesarea de locuri de munca si educatie.

Masurile integrate sunt corelate puternic cu nevoile comunitatii si asigura o mai buna implicare a autoritatilor locale in munca efectiva cu persoanele din comunitatile marginalizate din Mun. Tarnaveni, Comuna Zagar si Comuna Viisoara vizate in proiect.

Resurse:

Curs de comunicare interculturală pentru 12 cadre didactice din Târnăveni care predau unor copii de etnie romă

Ogra.Door - porți deschise pentru incluziunea socială

Promotor: Primăria Comunei Ogra, județul Mureș

Parteneri: Fundația Loc, Școala Gimnazială Comuna Ogra

Valoarea finanțării: 1,905,130 lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: martie 2022 – octombrie 2023 (20 luni)

Contact: https://ogradoor.ro/

Social media: OgraDoor

Inițiativa urmărește creșterea incluziunii și abilitarea unui număr de 668 romi din comuna Ogra, județul Mureș, prin dezvoltarea și implementarea unor servicii de dezvoltare locală și socială în sectoarele locuire, educație, ocupare și sănătate.

Componenta educațională vizează derularea de activități educaționale în cadrul unui centru educational nonformal dotat în cadrul proiectului. Procesul de sprijin educațional se va adresa copiilor și tinerilor din grupul-țintă prin activități de educație non-formală și de timp liber, părinții acestora urmând a participa la sesiuni de educație parentală.

Valoarea adăugată a proiectului derivă din remedierea problemei foarte gravă existenta la nivel local legata de lipsa actelor de proprietate, elaborarea unei  strategii de combatere a discriminarii de la nivel local și îmbunătățirea planului local de acțiune pentru romi.

Proiectul include, de asemenea, actiuni de abilitare a romilor (Empowerment), în special a unui numar de 20 femei rome, 10 tinere rome, 10 experți și lideri romi, din Ogra.

Pentru combaterea discriminării romilor din localitate, inițiatorii proiectului și-au propus să organizeze, pe parcursul a 14 luni, o campanie publică antidiscriminare numită „Ogra.Door -porți deschise pentru incluziunea socială”, care se va adresa catre 400 de persoane de etnie romă și neromă. Acțiunile care combat discriminarea includ și facilitarea si medierea sociala pentru identificarea si consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunitatii printr-o abordare participativa.

SMART Ghindari – acțiuni sociale integrate pentru dezvoltare incluzivă

Promotor: Primăria Comunei Ghindari, județul Mureș

Parteneri: Asociația Culturală WESSELÉNYI – Ghindari; Școala Gimnazială “Wesselenyi Miklos”

Valoarea finanțării: 1,850,030 lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: martie 2022 – octombrie 2023

Contact: https://smartghindaripn1035.ro/

Estimativ, in localitatea de resedinta (comuna Ghindari) si cele 5 sate apartinatoare, locuiesc aproximativ 3.250 persoane, din care 211 (6.49%) de romi in mod oficial si, neoficial, aproximativ 1.204 (37.04%)  de persoane de etnie roma. Proiectul are ca scop creșterea accesului a 693 de persoanelor de etnie romă din Comuna Ghindari aflate în situații de vulnerabilitate, la servicii de incluziune socială de locuire, educație, ocupare, sănătate.

Cele mai stringete probleme ale comunității de romi din Ghindari sunt reprezentate de lipsa actelor de proprietate și de starea precară de sănătate.

În cadrul procesului de elaborare a proiectului, autoritățile locale au identificat in comuna Ghindari s-a constatat ca din 395 de gospodarii ale romilor, un numar de 693 de persoane de etnie romă care sunt localizate in 231 gospodarii si care traiesc in comunitatea de romi din comuna Ghindari nu au acte de proprietate. De asemenea, s-a constatat ca aceste familii din satul Ghindari, nu pot sa isi rezolve situatia legata de actele de proprietate din cauza lipsei resurselor financiare, a complexitatii problemelor juridice pe care acestia nu le inteleg in totalitate, situatie existenta de mai multe generatii. Proiectul va facilita rezolvarea acestei probleme pentru toate gospodăriile identificate.

Celor 693 de persoane beneficiare ale proiectului le vor fi furnizate, de asemenea, servicii de sănătate. 2 campanii secventiale de informare  sanitara in contextul pandemiei cu COVID 19 pe teme care vizeaza igiena mediului si igiena locuintei. Complementar, în cadrul proiectului se vor acorda servicii de sănătate de bază.

Servicii medicale comunitare de baza oferite de mediatorul sanitar vizează informarea si consilierea beneficiarilor privind notiunile de baza privind alimentatia sanatoasa, planificare familiala, mobilizare, insotire, facilitare, inscrierea nou-nascutilor. De asemenea, proiectul va impulsiona mobilizarea populatiei pentru participarea la programele de vaccinari, controale medicale profilactice și va promova sănătatea reproducerii si planificarea familiala; ingrijirea si asistenta medicala precum si ingrijiri paleative la domiciliu, curativa si de recuperare, in vederea reinsertiei sociale și alte servicii de sanatate de baza solicitate de beneficiari.

Serviciile integrate sunt însoțite de acțiuni de abilitare a romilor în special a unui număr de 55 persoane din care 35 femei rome, 10 tinere rome, 10 experți și lideri romi din Comuna Ghindari, precum și de acțiuni ce vizează combaterea discriminrii și de schimbare a percepției populației majoritare cu privire la persoanele de etnie romă.

Gârceni: Eu decid!

Promotor: Primăria Comunei Gârceni, județul Vaslui

Parteneri: Asociația Om Bun și Asociația ”PRO ROMA” Iași

Valoarea finanțării: 2,774,424 lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: ianuarie 2022 – ianuarie 2024

Contact: https://www.primariagirceni.ro

Social media: Gârceni: Eu decid PN 1040

Situată în nordul județul Vaslui, comuna Gârceni este, conform Atlasului Zonelor Rural Marginalizate, o zonă rurală sever marginalizată. Pentru mulți dintre locuitori alocațiile și ajutoarele sociale sunt principalele surse de venit. În încercarea de a asigura un viitor mai bun membrilor comunității, autoritățile locale au decis să investească în primul rând în educație. Demersul face parte dintr-un program complex de incluziune socială adresat membrilor romi ai comunității, program care include măsuri sociale, educaționale, de ocupare, de sănătate și de împuternicire pentru un număr de 840 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile (din care 760 de etnie romă) din zonele dezavantajate din comuna Gârceni (satele Slobozia, Racovița, Trohan și Racova).

 

Observând că elevii care acumulează, în timp, un număr mare de absențe de la cursuri ajung, treptat, să renunțe la școală, inițiatorii proiectului au demarat un program de tipul “școala după școală”, prin intermediul căruia peste 100 de elevi de la Școala Gimnazială nr. 1, sat Gârceni, înscriși în ciclul primar, sunt ajutați, după ore, să își facă temele. Acestora le este asigurată de asemenea, zilnic, o masă caldă, dar și rechizite și îmbrăcăminte. Complementar, pentru părinți sunt organizate sesiuni de informare cu privire la importanța școlarizării și activități de educație parentală.

 

De asemenea, deaorece foarte mulți membrii ai comunității de intervenție nu au un loc de muncă stabil, în cadrul proiectului sunt furnizate servicii pentru creșterea accesului pe piața muncii prin organizarea programelor de formare profesională de tip calificare. Deja, în luna februarie 2023, 20 de persoane au fost certificate pentru ocupatia ”Îngrijitoare bătrâni la domiciliu”, alte 20 fiind certificate pentru ocupația ”Lucrător instalator pentru construcții”.

 

Pentru îmbunătățirea stării de sănătate a comunității, 431 de persoane vulnerabile din comună vor beneficia de servicii stomatologice. De asemenea,  370 de copii vor primi pachete de igienă în vederea conștientizării și respectării regulilor elementare de igienă.

 

În vederea creșterii stimei de sine și dezvoltării de abilități pentru a participa activ la rezolvarea problemelor comunitare, proiectul organizează workshop-uri de dezvoltare personală, printre temele vizate fiind leaderhip, competente socio-emoționale, comunicare, lucrul în echipă, rezolvarea confictelor, gestionarea eficientă a timpului. Complementar, se vor organiza mai multe seminarii informative privind modul de afirmare a drepturilor, modalități eficiente de accesare a serviciilor publice și de responsabilizare a entitățlor publice și private, precum și sesiuni de instruire privind abilitarea a 120 de femei rome pe tematici ca antreprenoriatul feminin local, gestionarea bugetului familiei, comunicare și negociere, competențe TIC.

 

Resurse: 

–> Autoritățile locale din Gârceni sprijină copiii din comunitate să meargă la școală, prin programe educaționale susținute din Granturile SEE 2014-2021, dar și din bugetul local

Facilitarea accesului la servicii integrate de educație, sănătate, ocupare și abilitare pentru persoanele vulnerabile din Sectorul 1

Promotor:  UAT Primaria Sector 1

Parteneri: Fundația Viață și Lumină, Asociația E-Romnja și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 1.

Valoarea finanțării: 1,897,907.40 lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: mai 2022 – aprilie 2024

Contact: https://www.primariasector1.ro/facilitarea-accesului-la-servicii-integrate-de-educatie.html

Proiectul urmărește Dezvoltarea unui sistem integrat și inovator de servicii de calitate care să asigure creșterea incluziunii și abilitarea persoanelor de etnie romă în comunitățile de romi identificate din Sectorul 1 al Municipiului București.

600 de persoane în situații de vulnerabilitate, din care cel puțin 400 de etnie romă, din trei cartiere ale Sectorului 1: Giulești Sârbi, Chitila/Chitila Triaj și  Străulești au acces la servicii sectoriale și integrate de educație, sănătate, ocupare și asistență socială.

Astfel, printre rezultatele așteptate ale proiectului, enumerăm că 8 persoane vor avea documente de identitate noi, 200 de copii vor beneficia de servicii educaționale pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii, 300 de persoane, din care 150 de persoane de etnie romă vor beneficia de servicii de ocupare, 11 specialiști și voluntari care lucrează cu persoane de etnie romă își vor îmbunătăți competențele, 30 de persoane de etnie romă vor beneficia de măsuri de abilitare. De asemenea, vor fi organizate două campanii de sensibilizare a populației de etnie romă pe teme de educație și parenting.

O componentă importantă a acestui proiect o constituie cea educațională prin identificarea și reducerea riscului de abandon al preșcolarilor care locuiesc pe raza Sectorului 1 și sunt în situație de vulnerabilitate, prin crearea unui mecanism de prevenire și combatere a absenteismului și abandonului școlar.

În acest proiect sunt angrenați mai mulți parteneri: Fundația Viață și Lumină, Asociația E-Romnja și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 1. Reprezentanți ai acestor entități s-au constituit deja într-o echipă mobilă care efectuează vizite în comunitățile de romi pentru a face anchete sociale, pentru a identifica nevoile fiecărui membru al familiei și pentru a întocmi un plan personalizat de intervenție. În urma acestor anchete sociale au fost selectați 200 de copii, dintre care 150 de copii romi și 50 de copii români. Aceștia vor beneficia de mediere școlară, consiliere vocațională, consiliere școlară, psihologică, mentorat, sprijin material (pachete cu hrană, decontare transport pentru a ajunge copiii la școală, îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copiii înscriși în sistemul de educație).

De asemenea, părinții acestor copii vor fi consiliați pentru a sprijini parcursul educațional al elevului și va fi mediată relația familie-școală-DGASPC Sector 1 în vederea strângerii colaborării în procesul de prevenire a abandonului școlar. Elevii care vor continua educația vor intra într-un program de mentorat asigurat de către voluntarii Fundației Viață și Lumină.

Bună guvernanță și egalitate de șanse în Iana

Promotor: Comuna Iana, județul Vaslui

Parteneri: ASOCIAȚIA IUBIRE ȘI ÎNCREDERE, ASOCIAȚIA PRO ROMA

Valoarea finanțării: 3,212,466 lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: ianuarie 2022 – septembrie 2023

Contact: http://pn1049.primariaiana.ro/index.php/ro/

Social media: Bună guvernanta si egalitate de sanse in Iana PN 1049

 

În comuna Iana din județul Vaslui se derulează proiectul „Bună guvernanță și egalitate de șanse în Iana”, un demers prin care autoritățile locale țintesc incluziunea romilor din localitate prin furnizarea de servicii educaționale , programe de formare profesională și servicii medicale de tip stomatologic. Activitățile se adresează unui număr total de 1190 de persoane aparținând grupurilor defavorizate, din care 884 de persoane de etnie romă)

Pentru îmbunătățirea performanțelor la învățătură a copiilor de la clasele I-IV, în cadrul proiectelor este organizat un program afterschool, care include 177 de elevi care primesc sprijin pentru efectuarea temelor, aceștia având asigurată și o masă caldă zilnic.

Deoarece mulți membri ai comunității întâmpină dificultăți în aș găsi și păstra un loc de muncă, proiectul asigură formarea profesională a 40 de persoane în meseriile de îngrijitor la domiciliu pentru persoane vârstnice și de lucrător instalator în domeniul construcțiilor.

Componenta proiectului care vizează abilitarea romilor include 6 ateliere de dezvoltare personală, adresate unui număr de 150 de persoane. În luna decembrie 2021, în urma organizării a două sesiuni, 45 de membrii ai comunității, experți și lideri romi și-au îmbogățit cunoștințele în domenii precum leadership, competențe socio-emoționale, comunicare, lucru în echipă, rezolvarea conflictelor și gestionarea timpului.

Incluziunea Socială și Abilitarea Romilor din jud. Satu Mare

Promotor: Oraș Tășnad, județul Satu Mare

Parteneri: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Satu Mare și Societatea Română de Cruce Roșie, Filiala Satu Mare

Valoarea finanțării: 4,414,864.62 lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: ianuarie 2022 – ianuarie 2024

Contact: https://incluziuneromi.ro/

Social media: Proiect- Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

 

Proiectul și-a propus să contribuie la incluziunea socială a 1.300 persoanelor vulnerabile, din care 1.250 sunt persoane de etnie romă, prin măsuri integrate de asistență socială, sănătate, educație și de anti-discriminare. Intervențiile se concentrează în orașul Tășnad (Cartierele Sărăuad și Cervechi), orașului Ardud și din 8 sate din județul Satu Mare: Stâna (comuna Socond), Pelișor (comuna Lazuri), Hrip (comuna Păulești), Irina (comuna Andrid), Cidreag (comuna Porumbești), Atea (comuna Dorolț), Santău (comuna Santău), Turulung (comuna Turulung).

Autoritățile locale facilitează accesul celor mai vulnerabili pe piața muncii și promovarea șanselor egale la angajare. Primele demersuri întreprinse în cadrul proiectului au fost dedicate schimbării mentalităților cu privire la accesul persoanelor de etnie romă pe piața muncii. În acest sens a fost organizată o campanie de conștientizare cu privire la promovarea principiului egalității de șanse pe piața muncii a romilor din județul Satu Mare. Campania a sprijinit peste 600 de persoane din comunitățile vizate de proiect, fiindu-le furnizate informații cu privire la avantajele angajării formale pe piața muncii, importanța obținerii și menținerii unui loc de muncă stabil. Fenomenul discriminării și formele pe care acesta le poate lua pe piața muncii au fost prezentate și exemplificate pentru a sprijini populația de etnie roma să recunoască și să știe cum pot fi sancționate situațiile de încălcare a accesului egal pe piața muncii.

În plus, în cadrul unor ateliere de dezvoltare personală, 219 persoane au fost consiliate în vederea ocupării unui loc de muncă, ședințele vizând autocunoașterea, promovarea atitudinii pozitive și a încrederii de sine și importanța gestionarii deciziilor importante legate de locul de muncă. Consilierul de ocupare a urmărit explorarea calităților personale, aspirațiilor și a intereselor profesionale identificate în strânsă legătură cu experienţa personală şi profesională și  managementul stresului pentru participarea la interviul de angajare. Au fost discutate aspecte practice referitoare la dificultățile cu care se confruntă persoanele vulnerabile pe piața muncii, beneficiarii fiind învățați cum să își realizeze un Curicullum Vitae și cum să se prezinte la un interviu etc.

Mai departe, eforturile proiectului vor fi concentrate pe sprijinirea în angajare a cel puțin 100 de persoane de etnie romă. De asemenea, inițiatorii urmăresc creșterea capacității celor 10 comunități sătmărene vizate de intervenție, de a gestiona problemele cu care se confruntă romii, prin formarea de 15 mediatori sanitari și 15 facilitatori comunitari.

DEMNI – Dezvoltare Echitabilă, Măsuri Nediscriminatorii și Incluzive

Promotor: Municipiul Moreni, județul Dâmbovița

Parteneri: Municipiul Adjud, județul Vrancea și Asociația Dantes Dezvoltare Antreprenoriat

Valoarea finanțării: 3,741,000 lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: decembrie 2022 – aprilie 2024

Contact: Primăria Moreni

 

Pentru creșterea gradului de utilizare a serviciilor publice pentru persoanele vulenrabile, autoritățile locale implementează un program complex de servicii integrate sociale, educaționale  și medicale, pentru 800 de persoane de etnie romă din localitățile Moreni și Adjud.

Astfel, 130 de părinți/reprezentanți legali/tutori și 400 de copii de etnie romă din cele două localități de intervenție vor fi incluși în activități de informare, consiliere, sprijin material și activități creative, motivaționale, recreative, ocupaționale pe toată durata proiectului;

Pentru creșterea și diversificarea șanselor pe piața muncii, un număr de 355 de persoane de etnie romă vor beneficia de măsuri de nformare, consiliere profesională și mediere pe piața muncii, formare profesională.

În ceea ce privește intervenția socio-medicală, o echipă mobile va furniza analize și consultații medicale, servicii stomatologice, kituri igienico-sanitare, fiind organizate ateliere cu privire la importanța adoptării unui stil de viată sănătos.

 

Cheia viitorului - Incluziune socială în comuna Budila

Promotor: Comuna Budila, județul Brașov

Parteneri: Asociația Sprijin și Dezvoltare din Brașov

Valoarea finanțării:  4,864,964.80 lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: ianuarie 2021 – ianuarie 2024

Contact: www.cheia-viitorului-budila.ro

 

Problema specifică abordată de proiect este excluziunea socio-economică a romilor din localitatea Budila, județul Brașov, demers prin care autoritățile locale urmăresc să impulsioneze implicarea membrilor comunității în luarea deciziilor importante pentru ei, prin dezvoltarea personală și abilitarea acestora, cu precădere a femeilor rome din comuna Budila.

Activitățile proiectului se adresează unui număr total de 1.335 de persoane vulnerabile prin măsuri educaționale, de sănătate, de ocupare și de împuternicire. Structura grupului țintă include 95 de copii prescolari, cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani, din comuna Budila și 770 de copii și tineri (copii cu vârsta între 6-12 ani, și tineri 13-17 ani), frați între ei și/ sau frați cu copiii preșcolari și 470 de părinți vulnerabili.

Autoritățile locale au în vedere, prin intermediul proiectului, să construiască și să amenajeze o grădiniță cu program prelungit. pentru a creste accesul la servicii publice de educație timpurie. De asemenea, prin activități de consiliere și orientare școlară și vocațională și sport dedicate elevilor, măsuri de combatere a abandonului școlar.

În paralel, părinții din comunitate vor participa la ateliere dedicate dezvoltării abilităților de creștere a copilului care vor spori gradul de conștientizare cu privire la rolul familiei în educația copilului.

Starea de sănătate precară a membrilor comunității a constituit nevoia care a inclus și construirea și dotarea unui cabinet stomatologic și a unui cabinet medical, unități sanitare care vor fi înființate în cadrul grădiniței, de aceste servicii urmând a beneficia toți copiii preșcolari. De asemenea, copiii și tinerii din proiect vor beneficia de servicii de sănătate, asistență medicală și stomatologică gratuită.

Activitățile proiectului vizează atât reducerea diferențelor dintre populația vulnerabilă de romi și populația majoritară prin accesul la servicii integrate cât și reducerea discriminării în rândul comunității de romi și schimbarea percepției populației majoritare cu privire la persoanele de etnie romă. Un instrument în acest sens este constituit de o campanie antidiscriminare care se va adresa unui număt de 500 de persoane aparținând populației nerome.

AL-IN - Acțiuni Localizate și INcluziune în comunități rome din judetul Călărași

Promotor: Consiliul Județean Călărași

Partener: Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO)

Valoarea finanțării:  2.298.538,05  lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: 01 aprilie 2022 – 31 decembrie 2023

Contact: www.calarasi.ro

 

Proiectul își propune creşterea incluziunii şi abilitarea a cca. 630 de persoane de etnie romă din 3 comunităţi din judeţul Călăraşi – Chirnogi, Șoldanu, Mânăstirea., prin intermediul unui amplu program care include măsuri de educaţie, sănătate şi ocupare adecvate nevoilor beneficiarilor, printr-o asistenţă socială proactivă, prin abilitarea şi împuternicirea tinerilor şi femeilor rome.

Proiectul se concentrează pe 3 arii majore, educaţia copiilor din ciclurile primar şi preşcolar, combinată cu un efort de dezvoltare personală şi profesională a mamelor / tutorilor legali ai copiilor şi pe împuternicirea acestora de a sprijini parcursul educaţional cât mai complet al copilului; ocuparea tinerilor şi a femeilor, în special auto-ocupare şi împuternicire pentru accesul pe piaţa muncii ca angajat sau antreprenor; sănătatea comunităţilor, prin servicii de sănătate şi educaţie pentru sănătate diferenţiate pentru copii şi adulţi, în funcţie de nevoile identificate.

Pe lângă aceste servicii, un aspect important ce va fi urmărit în cadrul proiectului este stimularea dialogului între membrii comunității, conștientizarea atitudinilor nediscriminatorii față de comunitatea romă, și nu în ultimul rând, acțiunile vizând abilitarea și împuternicirea comunității rome.

Efectul pozitiv pe termen lung este dat de beneficiile sociale și economice pe care le vor aduce măsurile propuse în fiecare domeniu de intervenție, după cum urmează:

În cazul serviciilor de educație, ce vizează un total de cca 360 de beneficiari din cele 3 comunități, beneficiile provind din menținerea în sistemul educațional a fiecărui copil sprijinit în cadrul proiectului pe o perioadă cât mai lungă, respectiv:

 • Creșterea șanselor de a obține o calificare profesională, care are impact direct în angajarea pe piața muncii
 • Creșterea șanselor de obținere a unui loc de muncă
 • Reducerea poverii asupra sistemului de asigurări sociale de șomaj
 • Reducerea gradului de criminalitate asociat lipsei ocupării în zone defavorizate

În cazul serviciilor de ocupare, ce vizează 90 de beneficiari, impactul pozitiv constă în:

 • Accesul la locuri de muncă mai bine remunerate și cu posibilități de specializare ulterioare
 • Existența unor venituri sigure, care stimulează stabilitatea financiară a familiei
 • Posibilitatea abordării antreprenoriatului ca oportunitate de auto-ocupare viitoare

În cazul serviciilor de sănătate, ce vizează un număr de 450 de persoane (270 de beneficiari ai unor servicii integrate cu celelalte două tipuri de servicii mai sus menționate), impactul pozitiv se traduce în:

 • Creșterea conștientizării privind propria sănătate și sănătatea familiei și a măsurilor ce pot fi luate pentru a favoriza sănătatea (nutriție, sport, evitarea auto-medicației, înscrierea la un medic de familie, etc.)
 • Identificarea unor probleme de sănătate ce s-ar putea croniciza în timp util pentru ca acestea să fie tratate și reduse ca intensitate, degrevând astfel sistemul medical de costuri și intervenții ulterioare
 • Identificarea și tratarea precoce a problemelor stomatologice ale copiilor.
Creșterea Incluziunii și Abilitării Romilor în Orașul Pecica

Promotor: Orașul Pecica, județul Arad

Parteneri: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Arad, Asociația Culturală a Minorităților din Pecica

Valoarea finanțării: 4,853,595.68 lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: februarie 2022 – decembrie 2023

Contact: https://www.incluziune-pecica.ro/

 

Autoritățile locale din Pecica, al doilea oraș ca număr de locuitori din județul Arad, derulează un program social complex, prin care își propun să vină în întâmpinarea nevoilor de sprijin a 1906 membrii ai comunității, din care 1.335 sunt persoane de etnie romă din oraș. Programul include măsuri sociale, educaționale, de ocupare, de sănătate și de valorizare a culturii și tradițiilor rome.

Inițiativa pune accent pe promovarea cunoașterii culturii rome la nivel local și pe asigurarea respectării drepturilor acestei comunități, în spiritul bunei-conviețuiri a tuturor locuitorilor orașului, o comunitate multietnică în care populația română majoritară trăiește în armonie cu cele de etnie maghiară și romă, dar și cu membri celorlalte etnii, mai slab reprezentate la nivel local – sârbi, slovaci, germani și ucrainieni.

Primele demersuri întreprinse în cadrul proiectului, cu sprijinul partenerilor de la DGASPC Arad, au fost dedicate dezvoltării personale și creșterii stimei de sine în rândul reprezentanților comunității de romi. Sesiunile organizate în primele luni ale proiectului au vizat cunoașterea și afirmarea drepturilor și responsabilităților membrilor comunității în societate, îmbunătățirea abilităților de comunicare asertivă, de exprimare a opiniilor în diverse situații, accesarea resurselor comunității. Complementar, beneficiarii au participat la sesiuni de consiliere și informare cu privire la importanța gestionării resurselor personale și a unei vieți de familie armonioase, de dezvoltare a abilităților parentale și de gestionare a situațiilor de criză.  În paralel, 15 copii din comunitate au fost înscriși la cursuri de muzică, unde învață să cânte la diverse instrumente muzicale cu tradiție la nivel local, cum sunt acordeonul și vioara.

Pentru combaterea comportamentelor discriminatorii care se pot manifesta la nivel local, la adresa persoanelor de etnie romă, inițiatorii proiectului au mai derulat și o campanie de conștientizare a populației majoritare cu privire la fenomenul discriminării romilor, de combatere a atitudinilor anti-rome, a stereotipurilor și hărțuirii. În acest sens, au fost organizate întâlniri cu cadre didactice, specialiști în lucrul cu romii, angajatori și alți actori relevanți care activează pe pieța muncii din localitate, membri ai comunității și reprezentanți ai romilor, fiind elaborat un ghid anti-discriminare. Acest ghid a devenit un instrument util pentru categoriile de persoane care lucrează cu persoane de etnie romă: cadre didactice, reprezentanți ai autorităților, angajatori etc.

Inițiatorii au în vedere organizarea de activități care să pună accent pe cultura, tradițiile, obiceiurile și modul de viață, inclusiv ocupațiile tradiționale ale comunității rome din localitate, prin organizarea unei expoziții de ocupații și meserii tradiționale, port și obiceiuri, a unui festival cultural și realizarea unui material documentar despre viața comunității rome din Pecica.

Servicii integrate și sociale pentru dezvoltarea persoanelor defavorizate

Promotor: Comuna Albesti, județul Botoșani

Parteneri: Orașul Săveni, județul Botoșani, Asociația Iubire și Încredere și Asociația Pro Roma

Valoarea finanțării: 4,847,989.00 lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: februarie 2022 – februarie 2024

Contact: https://centrulcomunitaralbesti.ro/

Prin intermediul acestui proiect, autoritățile locale din Albești urmăresc creșterea gradului de incluziune și abilitarea romilor din comuna Albești și orașul Săveni prin dezvoltarea de pachete integrate adaptate nevoilor identificate.

Proiectul își propune o serie de abordări și metode integrate, furnizate prin echipe multidisciplinare formate la nivel de parteneriat, prin consultarea directă a beneficiarilor copii aflați la risc de abandon/părăsire timpurie a școlii și adulți vulnerabili identificați în cele 2 comunități, care să contribuie direct la creșterea gradului de participare școlară, incluziune socială și informare pentru 1.340 persoane.

Pentru îmbunătățirea participării școlare și diminuarea riscului de abandon școlar pentru 120 copii cu risc de abandon școlar din Albești și Săveni, aceștia sunt incluși într-un program socio-educațional integrat de tip școală după școală. Totodată, proiectul include și alte măsuri integrate care vor acționa congruent asupra copilului și familiei, cu scopul de reducere a abandonului școlar, respectiv hrană pentru beneficiari și sprijin material prin pachete cu produse de igienă și rechizite. În plus, copiii vor beneficia de servicii oftalmologice, în cadrul sediului Căminului Cultural din Albești, spațiu de furnizare a serviciilor Comuna Albești si dediului Centrului cultural multifuncțional, spațiu de furnizare a serviciilor în Orașul Săveni.

În același timp, proiectul furnizează sesiuni de educație parentală și de consiliere socială pentru 120 de părinți. În cadrul grupurilor de educație parentală, se vor aborda următoarle teme: ”Ce înseamnă să fii părinte eficient?”, ”Comunicarea”, ”Managementul stresului și al furiei”, ”Etapele de dezvoltare a copilului”, ”Educație pentru sănătate: educație sexuală, consumul de substanțe nocive”, ”Anturajul și timpul liber la copii și adolescenți”, ”Cum să fii un partener de încredere al copilului tău”, ”Modalități eficiente de disciplinare a copilului”, ”Implicarea părintelui în realizările școlare ale copilului”, ”Ne luăm la revedere!”. Sesiuni individuale de consiliere pentru părinți în urma nevoilor identificate în cadrul sesiunilor de educație parentală.

Două campanii pentru combaterea oricarei forme de discriminare a romilor și pentru abilitarea romilor completează paleta de activități ale proiectului. Cei 800 participanți la campanii vor fi selectați din populația vulnerabilă din cele 2 comunități, 70 % vor fi persoane de etnie roma iar 30% persoane apartinand populatiei majoritare. Campaniile includ mai multe evenimente de informare dedicate promovării drepturilor romilor, importanței participării la procesul de educație, oportunităţilor existente pe piaţa muncii, tematici cu accent pe sănătate și stil de viața sănătos, accesul la servicii sociale și medicale.

Creșterea incluziunii și abilitarea romilor din Comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea și Comuna Grebanu, județul Buzău

Promotor: Comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea

Partener: Asociația Liberei Atitudini

Valoarea finanțării: 4.109.182 lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: martie 2022 – februarie 2024

Contact: https://inclbrad.ro/https://www.slobozia-bradului.primarievrancea.ro/

Autoritățile locale și-au propus ca, prin intermediul unui program complex de măsuri  de asistență socială, educație, ocupare, sănătate și locuire, să îmbunătățească viața a 1.200 de romi si a 200 de persoane non-rome din comunele Slobozia Bradului (jud. Vrancea) și Grebanu (jud. Buzău).

Una dintre principalele nevoi ale membrilor comunității este reprezentată de accesul la educație, astfel încât copiii să nu mai abandoneze școala. Inițiatorii proiectului și-au propus combaterea părăsirii timpurii a școlii prin stimularea creativitatii, fiind astfel organizate activitati culturale si sportive pentru 140 de copii din clasele I-VIII din comuna Slobozia Bradului si 60 copii din clasele I-VIII din comuna Grebanu. Cei 200 copii vor fi stimulați prin acordarea de pachete constand in hrana calda si echipament sportiv. Componenta educațională a proiectului include măsuri dedicate continuării parcursului școlar al elevilor de clasa a VIII-a.

Prin intermediul consilierii elevilor care sunt in clasa a VIII-a ]n probleme legate de: autocunoastere, imaginea de sine, adaptare si integrare sociala, reusita scolara, crize de dezvoltare, situatii de criza, rezolvarea si depasirea unui conflict, insusirea de tehnici de invatare eficiente, orientare a carierei. Consilierea educatională, care vizează un număr total de 30 de elevi de etnie romă  din clasa a VIII-a din comuna Slobozia Bradului si 20 copii de etnie romă din clasa a VIII-a din comuna Grebănu, presupune întâlnirea de cel putin de doua ori a elevilor din grupul tinta cu un consilier vocational si realizarea unui plan de cariera. Acestia vor fi stimulati prin acordarea de pachete de hrana calda si pachete de carti din domeniul in care prezinta fiecare din ei interes in continuarea studiilor.

Comuna Slobozia Bradului detine una din cele mai ridicate rate ale natalitatii la nivel national. Astfel, aici s-au nascut in anul 2020 305 copii, cu 42  mai multi decat in municipiul resedinta de judet, Focsani, care are o populatie de cca. 10 ori mai numeroasa. In scopul realizarii de programe de educatie parentala avem in vedere realizarea unui grup suport pentru 230 tinere mame din comuna Slobozia Bradului si 70 tinere mame din comuna Grebanu.

Complementar, activitățile proiectului furnizează sprijin pentru 100  de persoane pentru a dobândi cărți de identitate, respectiv certificate de naștere.

Proiectul vizează, de asemenea, îmbunătățirea stării de sănătate a persoanelor rome, prin accesarea de servicii de sănătate în dispensarul comunei.  Astfel, 500 de persoane  vor fi inscrise la un medic de famile, urmand sa beneficieze de serviciile acestuia si dupa terminarea proiectului. Totodată, dotarea unui cabinet stomatologic cu echipamente moderne va asigura membrilor din comunitate si asistenta stomatologica.

Componenta de abilitare și îmbunătățire a cunoștințelor romilor include constituirea unui grup de inititativa cetateneasca dedicat femeilor si mamelor rome, care va actiona si dupa finalizarea proiectului si in cadrul caruia femeile rome isi vor cunoaste in primul rand drepturile, dar vor primi si sprijin moral si juridic pentru incluziunea in societate, pentru gasirea unui loc de munca, urmarea unor cursuri de perfectionare etc. Un numar de 300 de femei rome vor beneficia de servicii educaționale si suportul grupului de initiativa cetateneasca dezvoltat in cadrul proiectului.

Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport

Promotor: Orașul Hârșova, județul Constanța

Partener: Fundația Romanian Angel Appeal

Valoarea finanțării: 2,882,571 lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: martie 2022 – februarie 2024

Contact: https://sanatateharsova.ro/

 

Proiectul își propune creșterea incluziunii și abilitării sociale pentru comunitatea romă din Hârșova, prin intervenții care încurajează creșterea accesului copiilor la servicii medicale de calitate, prin activități non-formale care conduc la reducerea absenteismului și abandonului școlar, combaterea discriminării etnice și creșterea participării active a persoanelor roma la deciziile comunității.propune intervenții de sănătate și de educație non-formală, dedicate în special copiilor și părinților dezavantajați sau aflați la risc de excluziune socială.

În cadrul primului an de proiect, membri ai comunității rome, dar nu numai, din orașul Hârșova au avut oportunitatea de a paticipa la activități menite să contribuie activ la creșterea coeziunii economice şi sociale la nivel local, prin promovarea unei abordări interculturale și integratoare.

Adresate fie copiilor, fie adulților, activitățile desfășurate au vizat creșterea toleranței și a gradului de acceptare față de comunitatea roma din partea populației generale.  În același timp prin participarea reprezentanților comunității roma la activitățile de formare, se dorește promovarea mesajelor de responsabilitate socială, de respectare a drepturilor, dar în același timp și a obligațiilor civice.

Astfel, în urma activităților desfășurate în cadrul primului an de proiect, au fost atinse următoarele borne în materie de rezultate:

 • peste 180 de copii implicați în sesiuni de activitati non-formale ce au încurajat exprimarea copiilor, facilitarea unor experiențe noi de învățare prin care elevii să învețe cum să aibă grijă de ei înșiși, formarea de abilități de viață independentă, formare unor obiceiuri zilnice de viață sănătoasă;
 • peste 40 de femei rome participante în cadrul sesiunilor de educatie parentală ce au urmărit familiarizarea participantelor cu noțiuni și practici de îngrijire ale sugarului, copilului mic, preșcolarului, școlarului și adolescentului, cât și creșterea capacității acestora de a se reprezenta în societate;
 • 2 containere achiziționate transformate în cabinete medicale școlare, în vederea creșterii accesului la servicii de sănătate de calitate pentru minim 400 de școlari din, dintre care min 75% de etnie roma;
 • achiziționarea de articole vestimentare pentru 180 de copii;
 • achiziționare de seturi de rechizite școlare si articole de igiena pentru 180 de copii.
Dezvoltare Interculturală în Comuna Jilava

Promotor: Comuna Jilava, județul Ilfov

Partener: Fundația Amfiteatru

Valoarea finanțării: 4,680,362 lei (Granturile SEE)

Perioada de implementare: iulie 2022 – aprilie 2024

Contact: https://incluziune-jilava.ro/; Primăria Jilava

Primăria Jilava a demarat un proiect ce are ca obiectiv creșterea sustenabilă a calității vieții comunității de romi, contribuind la creșterea incluziunii și abilitarea romilor comuna Jilava, județul Ilfov. Proiectul răspunde unor nevoi pe care autoritățile locale le-au identificat în teren: discriminare multiplă, statut socio-economic scăzut, risc ridicat de abandon școlar, lipsa accesului la informare, deprivare materială și lipsa perspectivelor de viitor sunt doar câteva dintre problemele care caracterizează comunitatea de romi din comuna Jilava, județul Ilfov.

Pentru a veni în întâmpinarea acestor nevoi, autoritățile locale dezvoltă un program prin care asigură servicii integrate în domeniile educației, sănătății și ocupării, instruirii în drepturile romilor, advocacy și incluziune, alături de un program cultural de capacitare și anti-discriminare.

Proiectul include acordarea de servicii educaționale și de sănătate pentru 300 de copii în situații de vulnerabilitate, servicii pentru creșterea gradului de pregătire profesională și îmbunătățirea stării de sănătate (respectiv menținerea unui stări de sănătate bune) pentru 1.400 de persoane în stare de vulnerabilitate din comuna Jilava, Ilfov, prin furnizarea unui serviciu de ocupare și a unui serviciu medical, susținerea unui program de abilitare pentru 837 de persoane de etnie romă, formare interculturală a 40 de specialiști și instruirea a 37 de specialiști și lideri romi în advocacy și drepturile omului. De asemenea, prin serviciile educaționale propuse și prin acțiuni individualizate care vizează analfabetismul funcțional și cunoștințele necesare absolvirii clasei a VIII-a, precum și motivarea, stima de sine, încurajarea elevilor, dar și prin educația părinților (200 de adulți vor beneficia de educație parentală), proiectul își propune scăderea abandonului școlar și îmbunătățirea situației școlare a cel puțin 100 de elevi.

Acțiunile demarate în comuna Jilava, Ilfov de către Primăria Jilava (programul abilitare, programul educațional non-formal și instruirea specialiștilor) realizate în parteneriat cu Fundația Amfiteatru (serviciile de sănătate, formare și menținere grup țintă și contribuție la activități) vizează creșterea incluziunii și dezvoltarea premiselor pentru o calitate mai bună a vieții pentru comunitatea romilor.