Copyright 2019 FRDS

Back

PROIECTE FINANȚATE ÎN CADRUL APELULUI CREȘTEREA INCLUZIUNII ȘI ABILITAREA ROMILOR

“Dacă nu ne schimbăm, nu creștem. Dacă nu creștem, nu trăim”

Nelson Mandela

ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR EDUCAȚIONALE ȘI DE SĂNĂTATE PENTRU ROMI, ÎN ORAȘUL SĂCUENI

Promotor: Orașul Săcueni, jud. Bihor

Partener: Asociația „ERHANGJA” Egyesulet

Valoarea finanțării: 496.532 euro

Perioada de implementare: decembrie 2020 – noiembrie 2023

Contact: https://www.sacueni.ro

 

În multe localități, populația de etnie romă nu are acces la servicii sociale și medicale de bază, situații ce conduc și perpetuează excluziunea socială și discriminarea. Proiectul își propune să îmbunătățească accesul și calitatea serviciilor educaționale și medicale pentru romii din orașul Săcueni și să crească gradul de incluziune al acestora.

Proiectul include o serie de măsuri educaționale inovative prin utilizarea metodei de învățare LEGO adresate unui număr de 475 de copii școlari și preșcolari (dintre aceștia, 425  sunt romi) din cu vârste cuprinse între 3-15 ani din cadrul Liceului teoretic „Petőfi Sándor” (grădiniță, ciclu primar, gimnazial și liceal), în vederea prevenirii abandonului școlar și creșterea atractivității școlii. Este vorba de o metodă care folosește jucăriile lego, prin care fiecare elev își caută propria cale în rezolvarea diferitelor sarcini. Aplicarea metodei creează un mediu de lucru diferit atât pentru elev cât și pentru profesor, fiind stimulată creativitatea și sporind eficiența. Prin proiect se va organiza un program de formare  în educașia lego pentru 20 de cadre didactice care lucrează cu elevi aparținând categoriilor dezavantajate.

Accesul la serviciile de sănătate va fi asigurat în cadrul proiectului prin dotarea unui cabinet medical și a unui cabinet stomatologic (în incinta Liceului teoretic „Petőfi Sándor”) cu materiale sanitare, mobilier și cu intrumentar medical. Furnizarea serviciilor medicale și stomatologice vor avea loc de 5 ori pe săptămână, cabinetele fiind deschise cu un progam de 8 ore, beneficiari fiind elevii unității de învățământ.

Proiectul include măsuri de combatere a discriminării romilor, abilitarea acestora și facilitarea incluziunii prin organizarea unui curs de formare de formatori  pe teme de antidiscriminare. 12 persoane vor fi instruite pe aceste teme, în lucrul cu persoane de etnie romă. Persoanele care au beneficiat de cursul de formare de formatori vor transmiterea metodele învățate către un număr de 36 romi, persoane voluntare. Aceste persoane de etnie romă vor organiza o campanie de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, care prin utilizarea instrumentelor de comunicare social media, își propune să ajungă cu mesajele sale la 500 de persoane. Aceasta campanie va ținti populația majoritară din orașul Săcueni, promovând identitatea, cultura și istoria romilor.

PUTEM MAI MULT ÎMPREUNĂ

Promotor: Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”

Parteneri: Centrul Național de Cultură a Romilor Romano- Kher, Asociația Centrul Rromilor ”Amare Rromentza”, Asociația Comunităților Marginalizate, Asociația Romilor din Făgăraș, Asociația DANROM Făurei, Asociația ”Agenția de Dezvoltare Comunitară Buzău”, Asociația Romilor Ursari din Dagâța

Valoarea finanțării: 897.454 euro

Perioada de implementare: decembrie 2020 – noiembrie 2022

Contact: https://www.facebook.com/AgentiaImpreuna

Proiectul își propune să sprijine împuternicirea și incluziunea a 2200 de romi de la nivel național, folosind o abordare de „jos în sus” în care cetățenii de etnie romă se află în centru, învățând să contribuie activ la rezolvarea problemelor comunității și să își facă auzită vocea. Proiectul contribuie seminificativ la promovarea culturii și identității rome prin realizarea unui muzeu virtual al culturii romilor, ce va deveni un instrument eficient în combaterea discriminării pe criterii etnice.

 

În cadrul proiectului, 20 de comunități de romi din județele Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Iași vor primi sprijin în vederea dezvoltării și abilitării prin măsuri de facilitare și dezvoltare comunitară (formare și mobilizare de grupuri de inițiativă locală, identificarea participativă a nevoilor, realizarea de planuri de acțiune locală, susținerea acestora în Consiliile Locale, acțiuni de advocacy pentru implementarea măsurilor din planuri), cursuri de formare pentru membri acestor grupuri de inițiativă locală formate (dezvoltare comunitară, comunicare, fundraising și advocacy, scriere și implementare proiecte, politici publice și reprezentare locală, educație identitară, dezvoltarea culturii romani contemporane) și alte activități de informare  și promovare cu privire la istoria, cultura romă, drepturile acestei minorități. Complementar, 75 de experți și lideri locali romi de la nivel național vor avea abilități îmbunătățite de participare la luarea deciziilor și reprezentare a comunităților de romi.

 

Procesul amplu de abilitare a minorității rome este completat de mai multe campanii de promovarea culturii și identității romilor adresate atât romilor (pentru a cunoaște mai bine elementele propriei identități și a stimula asumarea acesteia) și adresate majorității pentru diminuarea stereotipurilor și a prejudecăților cauzate de necunoașterea informațiilor despre romi.