Copyright 2019 FRDS

Back

EVENIMENTE BILATERALE

„Succesul nu e definitiv, eşecul nu e fatal, important e curajul de a continua”

Winston Churchill

FRDS selectează 10 specialiști implicați în proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală, pentru a participa, în luna iunie 2024, la o vizită de studiu în Islanda, axată pe schimbul de experiență și bune practici în lucrul cu tinerii

 

În perioada 23 – 26 iunie 2024, Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Operator al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și implementat în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS) și cu Consiliul Europei (CoE), organizează o vizită de studiu în Islanda. Evenimentul își propune să faciliteze schimbul de experiență și bune practici între entități din România și Islanda care desfășoară activități cu tinerii și/ sau administrează centre/ cluburi dedicate tinerilor.

Vizita de studiu este finanțată prin intermediul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului Dezvoltare locală și se adresează specialiștilor implicați direct în implementarea și/sau asigurarea sustenabilității unor proiecte finanțate prin Program, printre ale căror grupuri țintă se numără și tinerii.

Membrii echipelor de management și de implementare ale proiectelor finanțate în cadrul Programului Dezvoltare locală, dar și specialiști ai altor entități din România – în măsura în care sunt implicați în activități specifice perioadei de sustenabilitate a respectivelor proiecte – interesați să participe la vizita de studiu sunt invitați să completeze (în limba engleză) și să trimită online următorul formular de înscriere (https://forms.gle/C9ui3Uc6ewUhfvrRA), până cel târziu în data de 17 aprilie 2024 (inclusiv).

În selecția celor 10 participanți, FRDS va acorda prioritate acelor candidați care:

– sunt sau au fost implicați în activități adresate tinerilor, în cadrul unor proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală (în perioada de implementare și/ sau sustenabilitate). Prioritate în selecție vor avea acei specialiști care lucrează și în prezent cu tinerii din grupul țintă vizat prin proiect, chiar dacă acesta se află în perioada de sustenabilitate;

– sunt sau au fost implicați în proiecte (finanțate prin Programul Dezvoltare locală) care nu sunt derulate în parteneriat cu entități din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și/ sau nu au prevăzute în proiect activități bilaterale relevante (axate pe lucrul cu tinerii);

– sunt implicați în proiecte (finanțate prin Programul Dezvoltare locală) care nu au fost reprezentate anterior la alte activități bilaterale organizate de FRDS;

– conving prin motivația de participare la vizita de studiu – detaliată în formularul de înscriere – că prezența lor la eveniment va contribui la creșterea calității serviciilor furnizate tinerilor din grupul țintă al proiectului finanțat de FRDS prin Programul Dezvoltare locală și în care au fost/ sunt implicați;

– nu au mai participat anterior sau au avut o participare redusă la cursuri de formare care au avut ca tematică lucrul cu tinerii;

– dețin un nivel foarte bun de cunoaștere a limbii engleze (prezentările și discuțiile purtate pe parcursul vizitei urmând a fi susținute exclusiv în limba engleză, fără traducere în limba română).

Candidații vor atașa la formularul online de înscriere dovada faptului că lucrează în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Dezvoltare locală sau sunt implicați în asigurarea sustenabilității lui/ a activităților cu tinerii, derulate prin proiect (în cazul în care acesta a fost finalizat), respectiv:

– un contract de muncă/ colaborare semnat de candidat cu Promotorul de Proiect sau, după caz, cu unul dintre partenerii proiectului respectiv     sau

– o recomandare semnată de managerul proiectului respectiv sau de reprezentantul legal al entității care asigură sustenabilitatea proiectului finanțat, în care acesta atestă faptul că respectiva persoană este, la momentul depunerii candidaturii, fie implicată în implementarea proiectului, cu menționarea poziției pe care o ocupă în proiect și a activităților pe care le derulează în această calitate, fie asigură sustenabilitatea activităților cu beneficiarii, implementate prin proiect.

În contextul numărului limitat de locuri, dacă va fi necesar, în cazul în care vor exista mai multe candidaturi de la același proiect, va fi selectată doar candidatura care a întrunit punctajul cel mai mare.

Precizăm, de asemenea, faptul că o persoană care a participat anterior la orice altă activitate bilaterală organizată de FRDS nu va mai fi selectată în vederea participării la o a doua activitate bilaterală.

Rezultatul evaluării candidaturilor depuse pentru participarea la acest eveniment va fi comunicat personal, prin e-mail, fiecărui candidat în parte.

Toate costurile eligibile legate de participarea la eveniment (costuri de transport, cazare, masă etc.) vor fi acoperite de Programul Dezvoltare locală.

Facem precizarea că cei care se înscriu la eveniment trebuie să îndeplinească toate condițiile de călătorie aplicabile – în România și Norvegia – în perioada respectivă, garantând participarea la vizita de studiu, în perioada indicată, pentru a nu genera costuri neeligibile pentru FRDS (de exemplu, costul biletelor de avion nominale, care trebuie rezervate și plătite de FRDS în avans, respectiv măsuri de recuperare a lor, dacă va fi cazul).

Pentru mai multe detalii, cei interesați se pot adresa doamnei Valentina Paraschiv, la numărul de telefon 0724.275.483 sau la adresele de e-mail VParaschiv@frds.ro și info@frds.ro.

 

* * *

 

FRDS selectează 10 specialiști implicați în proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală, pentru a participa, în luna septembrie 2023, la o vizită de studiu la Consiliul Europei, axată pe problematica incluziunii sociale a romilor, minorităților și unor grupuri vulnerabile

 

În perioada 11-15 septembrie  2023, Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Operator al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și implementat în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS) și cu Consiliul Europei (CoE), organizează o vizită de studiu la Consiliul Europei, în Strasbourg, Franța. Evenimentul urmărește dezvoltarea cunoștințelor participanților cu privire la problematica incluziunii sociale a romilor, minorităților și altor grupuri vulnerabile.

Vizita de studiu este finanțată prin intermediul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului Dezvoltare locală și se adresează specialiștilor implicați direct în implementarea și/sau asigurarea sustenabilității unor proiecte finanțate prin Program, facilitând schimbul și transferul de cunoștințe și bune practici între experți ai Consiliului Europei și reprezentanți ai promotorilor/ partenerilor de proiect/ altor entități din România și din statele donatoare implicați în implementarea și/sau asigurarea sustenabilității acestor proiecte.

Membrii echipelor de management și de implementare ale proiectelor finanțate în cadrul Programului Dezvoltare locală, dar și specialiști ai altor entități din România, în măsura în care sunt implicați în activități specifice perioadei de sustenabilitate a proiectelor, interesați să participe la vizita de studiu, sunt invitați să completeze (în limba engleză) și să trimită online următorul formular de înscriere (https://forms.gle/gzoC2M9F958rPT947)până cel târziu în data de 11 iulie 16 iulie 2023 (inclusiv).

În selecția celor 10 participanți, FRDS va acorda prioritate acelor candidați care:

– sunt implicați în activități care vizează incluziunea socială a romilor, minorităților și altor grupuri vulnerabile, derulate în cadrul unor proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală (aflate inclusiv în perioada de sustenabilitate)

– sunt implicați în proiecte (finanțate prin Programul Dezvoltare locală) care nu sunt derulate în parteneriat cu entități din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și/ sau nu au prevăzute în proiect activități bilaterale relevante (axate pe problematica incluziunii sociale a romilor, minorităților și altor grupuri vulnerabile) cu aceste trei state;

– sunt implicați în proiecte (finanțate prin Programul Dezvoltare locală) care nu au fost reprezentate anterior la alte activități bilaterale organizate de FRDS;

– conving prin motivația de participare la vizita de studiu – detaliată în formularul de înscriere – că prezența lor la eveniment va contribui la creșterea calității activităților adresate/ serviciilor furnizate membrilor grupurilor vulnerabile ale proiectelor finanțate de FRDS prin Program;

– nu au mai participat anterior sau au avut o participare redusă la cursuri de formare pe tematica incluziunii sociale a romilor, minorităților și altor grupuri vulnerabile etc.;

– dețin un nivel foarte bun de cunoaștere a limbii engleze (prezentările și discuțiile purtate pe parcursul vizitei urmând a fi susținute exclusiv în limba engleză, fără traducere în limba română).

Candidații vor atașa la formularul online de înscriere dovada faptului că lucrează în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Dezvoltare locală sau sunt implicați în asigurarea sustenabilității activităților cu beneficiarii, derulate prin proiect (în cazul în care acesta a fost finalizat), respectiv:

– un contract de muncă/ colaborare semnat de candidat cu Promotorul de Proiect sau, după caz, cu unul dintre partenerii proiectului respectiv     sau

– o recomandare semnată de managerul proiectului respectiv sau de reprezentantul legal al entității care asigură sustenabilitatea proiectului finanțat, în care acesta atestă faptul că respectiva persoană este, la momentul depunerii candidaturii, fie implicată în implementarea proiectului, cu menționarea poziției pe care o ocupă în proiect și a activităților pe care le derulează în această calitate, fie asigură sustenabilitatea activităților cu beneficiarii, implementate prin proiect.

În contextul numărului limitat de locuri, dacă va fi necesar, în cazul în care vor exista mai multe candidaturi de la același proiect, va fi selectată doar candidatura care a întrunit punctajul cel mai mare.

Precizăm, de asemenea, faptul că o persoană care a participat anterior la orice altă activitate bilaterală organizată de FRDS nu va mai fi selectată în vederea participării la o a doua activitate bilaterală.

În măsura în care, până la momentul finalizării pregătirilor necesare organizării deplasării în Franța vor fi identificate fonduri suplimentare, care să permită acoperirea costurilor de participare a mai multor persoane, numărul de participanți va fi suplimentat, fiind avuți în vedere candidații plasați pe lista de rezervă constituită la momentul selecției participanților.

Rezultatul evaluării candidaturilor depuse pentru participarea la acest eveniment va fi comunicat personal, prin e-mail, fiecărui candidat în parte.

Toate costurile eligibile legate de participarea la eveniment (costuri de transport, cazare, masă etc.) vor fi acoperite de Programul Dezvoltare locală.

Facem precizarea că cei care se înscriu la eveniment trebuie să îndeplinească toate condițiile de călătorie aplicabile – în Romania și Franța – în perioada respectivă, garantând participarea la vizita de studiu, în perioada indicată, pentru a nu genera costuri neeligibile pentru FRDS (de exemplu, costul biletelor de avion nominale, care trebuie rezervate și plătite de FRDS în avans, respectiv măsuri de recuperare a lor, dacă va fi cazul).

Pentru mai multe detalii, cei interesați se pot adresa doamnei Valentina Paraschiv, la numărul de telefon 0723.633.871 sau la adresele de e-mail VParaschiv@frds.ro și info@frds.ro.

 

 

* * *

 

 

 

FRDS selectează 25 de reprezentanți ai unor autorități locale din România implicate în proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală, pentru a participa, în perioada 4-5 mai 2023, la conferința Democracy and Human Rights in Europe 2023, desfășurată la Kristiansand, în Norvegia

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Operator al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și implementat în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS) și cu Consiliul Europei (CoE), își propune să faciliteze participarea reprezentanților unor autorități locale din România implicate în proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală la conferința internațională Democracy and Human Rights in Europe 2023, care va avea loc la Kristiansand, în Norvegia, în data de 5 mai 2023, și la o întâlnire cu reprezentanți ai autorităților locale din Lindesnes (în data de 4 mai), pentru a discuta despre modul în care sunt implementate cele 12 principii europene de bună guvernare în România și în Norvegia.

Activitățile din Norvegia sunt finanțate prin intermediul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului Dezvoltare locală și se adresează reprezentanților unor autorități locale din România care au fost (în cazul unor proiecte încheiate) sau sunt implicate, fie în calitate de Promotori de Proiect, fie în calitate de parteneri de proiect, în proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală sau care și-au asumat, în mod oficial, asigurarea sustenabilității unor proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală, în implementarea cărora nu au fost implicate direct.

Persoanele interesate să participe la activitățile planificate în Norvegia sunt invitate să completeze (în limba engleză) și să trimită online următorul formular de înscriere (https://forms.gle/2KGE7WB1bwUCua2WA)până cel târziu în data de  12 19 martie 2023 (inclusiv).

În selecția celor 25 de participanți, FRDS va acorda prioritate acelor candidați care:

– au fost sau sunt implicați direct (în calitate de membri ai echipelor de management sau de implementare) în activitățile unor proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală

– reprezintă proiecte (finanțate prin Programul Dezvoltare locală) care nu au fost sau nu sunt derulate în parteneriat cu entități din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și/ sau nu au (avut) prevăzute în proiect activități bilaterale relevante (axate pe problematica drepturilor omului și bunei guvernări) cu aceste trei state;

– reprezintă proiecte (finanțate prin Programul Dezvoltare locală) care nu au fost reprezentate anterior la alte activități bilaterale organizate de FRDS;

– conving prin motivația de participare la activitățile din Norvegia (detaliată în formularul de înscriere) că participarea lor la aceste evenimente va contribui la creșterea calității activităților adresate/ serviciilor furnizate membrilor grupurilor vulnerabile vizate de proiectele finanțate de FRDS prin Program;

– dețin un nivel foarte bun de cunoaștere a limbii engleze (lucrările conferinței și întâlnirea cu autoritățile locale din Norvegia vor fi susținute exclusiv în limba engleză, fără traducere în limba română).

Candidații care au fost sau sunt membri ai echipelor de management sau de implementare ale unor proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală sau care sunt implicați în asigurarea sustenabilității acestora vor face dovada acestui fapt atașând la formularul online de înscriere:

– un contract de muncă/ colaborare semnat de candidat cu Promotorul de Proiect sau, după caz, cu unul dintre partenerii proiectului respectiv     sau

– o recomandare semnată de managerul proiectului respectiv sau de reprezentantul legal al entității care asigură sustenabilitatea proiectului finanțat, în care acesta atestă faptul că respectiva persoană este, la momentul depunerii candidaturii, fie implicată în implementarea proiectului, cu menționarea poziției pe care o ocupă în proiect și a activităților pe care le derulează în această calitate, fie asigură sustenabilitatea activităților cu beneficiarii, implementate inițial prin proiect.

Candidații care reprezintă autorități locale care și-au asumat, în mod oficial, asigurarea sustenabilității unor proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală în implementarea cărora nu au fost implicate direct (ca promotor sau partener de proiect) vor atașa la formularul online de înscriere documentul care atestă asumarea de către respectiva autoritate locală a sustenabilității proiectului.

În contextul numărului limitat de locuri, dacă va fi necesar, în cazul în care vor exista mai multe candidaturi de la același proiect, va fi selectată doar candidatura care a întrunit punctajul cel mai mare.

Precizăm, de asemenea, faptul că o persoană care a participat anterior la orice altă activitate bilaterală organizată de FRDS nu va mai fi selectată în vederea participării la o a doua activitate bilaterală.

Rezultatul evaluării candidaturilor depuse pentru participarea la activitățile din Norvegia va fi comunicat personal, prin e-mail, fiecărui candidat în parte.

Toate costurile eligibile legate de participarea la aceste activități (costuri de transport, cazare, masă etc.) vor fi acoperite de Programul Dezvoltare locală.

Facem precizarea că cei care se înscriu în vederea participării la activitățile din Norvegia trebuie să îndeplinească toate condițiile de călătorie aplicabile – în Romania și în Norvegia – în perioada respectivă, garantând participarea la toate activitățile planificate, în perioada indicată, pentru a nu genera costuri neeligibile pentru FRDS (de exemplu, costul biletelor de avion nominale, care trebuie rezervate și plătite de FRDS în avans, respectiv măsuri de recuperare a lor, dacă va fi cazul).

Pentru mai multe detalii, cei interesați se pot adresa doamnei Valentina Paraschiv, la numărul de telefon 0723.633.871 sau la adresele de e-mail VParaschiv@frds.ro și info@frds.ro.

 

* * *

 

FRDS selectează 10 specialiști implicați în proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală, pentru a participa, în luna martie 2023, la o vizită de studiu la Consiliul Europei, axată pe problematica drepturilor omului și anti-discriminării 

 

În perioada 27-31 martie 2023, Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Operator al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și implementat în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS) și cu Consiliul Europei (CoE), organizează o vizită de studiu la Consiliul Europei, în Strasbourg, Franța. Evenimentul urmărește dezvoltarea cunoștințelor participanților cu privire la problematica drepturilor omului și anti-discriminării.

Vizita de studiu este finanțată prin intermediul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului Dezvoltare locală și se adresează specialiștilor implicați direct în implementarea și/sau asigurarea sustenabilității unor proiecte finanțate prin Program, facilitând schimbul și transferul de cunoștințe și bune practici între experți ai Consiliului Europei și reprezentanți ai promotorilor/ partenerilor de proiect/ altor entități din  România și din statele donatoare implicați în implementarea și/sau asigurarea sustenabilității acestor proiecte.

Membrii echipelor de management și de implementare ale proiectelor finanțate în cadrul Programului Dezvoltare locală, dar și specialiști ai altor entități din România, în măsura în care sunt implicați în activități specifice perioadei de sustenabilitate a proiectelor, interesați să participe la vizita de studiu, sunt invitați

să completeze, în limba engleză, și să trimită online următorul formular de înscriere (https://forms.gle/hEXXn281zvVWPaY47), până cel târziu în data de 20 ianuarie 2023 (inclusiv).

În selecția celor 10 participanți, FRDS va acorda prioritate acelor candidați care:

– sunt implicați în activități care vizează protecția drepturilor omului și combaterea discriminării, derulate în cadrul unor proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală

– sunt implicați în proiecte (finanțate prin Programul Dezvoltare locală) care nu sunt derulate în parteneriat cu entități din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și/ sau nu au prevăzute în proiect activități bilaterale relevante (axate pe problematica drepturilor omului și anti-discriminării) cu aceste trei state;

– sunt implicați în proiecte (finanțate prin Programul Dezvoltare locală) care nu au fost reprezentate anterior la alte activități bilaterale organizate de FRDS;

– conving prin motivația de participare la vizita de studiu – detaliată în formularul de înscriere – că prezența lor la eveniment va contribui la creșterea calității activităților adresate/ serviciilor furnizate membrilor grupurilor vulnerabile ale proiectelor finanțate de FRDS prin Program;

– nu au mai participat anterior sau au avut o participare redusă la cursuri de formare pe tematica drepturilor omului, anti-discriminării etc.;

– dețin un nivel foarte bun de cunoaștere a limbii engleze (prezentările și discuțiile purtate pe parcursul vizitei urmând a fi susținute exclusiv în limba engleză, fără traducere în limba română).

Candidații vor atașa la formularul online de înscriere dovada faptului că lucrează în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Dezvoltare locală sau sunt implicați în asigurarea sustenabilității activităților cu beneficiarii, derulate prin proiect (în cazul în care acesta a fost finalizat), respectiv:

– un contract de muncă/ colaborare semnat de candidat cu Promotorul de Proiect sau, după caz, cu unul dintre partenerii proiectului respectiv     sau

– o recomandare semnată de managerul proiectului respectiv sau de reprezentantul legal al entității care asigură sustenabilitatea proiectului finanțat, în care acesta atestă faptul că respectiva persoană este, la momentul depunerii candidaturii, fie implicată în implementarea proiectului, cu menționarea poziției pe care o ocupă în proiect și a activităților pe care le derulează în această calitate, fie asigură sustenabilitatea activităților cu beneficiarii, implementate prin proiect.

În contextul numărului limitat de locuri, dacă va fi necesar, în cazul în care vor exista mai multe candidaturi de la același proiect, va fi selectată doar candidatura care a întrunit punctajul cel mai mare.

Precizăm, de asemenea, faptul că o persoană care a participat anterior la orice altă activitate bilaterală organizată de FRDS nu va mai fi selectată în vederea participării la o a doua activitate bilaterală.

Rezultatul evaluării candidaturilor depuse pentru participarea la acest eveniment va fi comunicat personal, prin e-mail, fiecărui candidat în parte.

Toate costurile eligibile legate de participarea la eveniment (costuri de transport, cazare, masă etc.) vor fi acoperite de Programul Dezvoltare locală.

Facem precizarea că cei care se înscriu la eveniment trebuie să îndeplinească toate condițiile de călătorie aplicabile – în Romania și Franța – în perioada respectivă, garantând participarea la vizita de studiu, în perioada indicată, pentru a nu genera costuri neeligibile pentru FRDS (de exemplu, costul biletelor de avion nominale, care trebuie rezervate și plătite de FRDS în avans, respectiv măsuri de recuperare a lor, dacă va fi cazul).

Pentru mai multe detalii, cei interesați se pot adresa doamnei Valentina Paraschiv, la numărul de telefon 0723.633.871 sau la adresele de e-mail VParaschiv@frds.ro și info@frds.ro.

 

* * *

 

FRDS selectează 12 specialiști implicați în proiecte de incluziune a romilor finanțate prin Programul Dezvoltare locală, pentru a participa, în luna februarie 2023, în Norvegia, la un program de instruire axat pe problematica împuternicirii grupurilor minoritare

 

În perioada 6-8 februarie 2023, Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Operator al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și implementat în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS) și cu Consiliul Europei (CoE), organizează în Kåfjord, Norvegia, un program de instruire care urmărește dezvoltarea cunoștințelor participanților cu privire la împuternicirea grupurilor minoritare.

 

Programul de formare va fi facilitat de către experții Asociației Norvegiene a Autorităților Locale și Regionale (KS) și va utiliza bunele practici norvegiene în ceea ce privește împuternicirea minorității Sami și a altor grupuri minoritare relevante.

Evenimentul este finanțat prin intermediul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului Dezvoltare locală și se adresează specialiștilor implicați direct în implementarea de proiecte de incluziune a romilor finanțate prin Programul Dezvoltare locală, în special celor implicați în activități de împuternicire a romilor.

Membrii echipelor de management și de implementare a proiectelor finanțate în cadrul Programului Dezvoltare locală interesați să participe la programul de formare sunt invitați să completeze și să trimită online următorul formular de înscriere (https://forms.gle/dmc21EH7absqp7o69), până cel târziu în data de 7 decembrie 2022 (inclusiv).

 

În selecția celor 12 participanți, FRDS va acorda prioritate acelor candidați care:

– sunt implicați în activități de împuternicire a romilor, derulate în cadrul unor proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală

– sunt implicați în proiecte (finanțate prin Programul Dezvoltare locală) care nu sunt derulate în parteneriat cu entități din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și/ sau nu au prevăzute în proiect activități bilaterale relevante (în domeniul incluziunii romilor, drepturilor omului, anti-discriminării etc.) cu aceste trei state;

– sunt implicați în proiecte (finanțate prin Programul Dezvoltare locală) care nu au fost reprezentate anterior la alte activități bilaterale organizate de FRDS;

– conving, prin motivația de participare la curs – detaliată în formularul de înscriere -, că participarea lor va contribui la împuternicirea membrilor comunităților de romi beneficiare ale proiectelor finanțate de FRDS prin Program;

– nu au mai participat anterior sau au avut o participare redusă la cursuri de formare pe tematica împuternicirii grupurilor minoritare, incluziunii, diversității, drepturilor omului, anti-discriminării etc.;

– dețin un nivel foarte bun de cunoaștere a limbii engleze (cursul va fi susținut în limba engleză, fără traducere în limba română).

Candidații vor atașa la formularul online de înscriere dovada faptului că lucrează în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Dezvoltare locală sau sunt implicați în asigurarea sustenabilității activităților cu beneficiarii, derulate prin proiect (în cazul în care acesta a fost finalizat), respectiv:

– un contract de muncă/ colaborare semnat de candidat cu Promotorul de Proiect sau, după caz, cu unul dintre partenerii proiectului respectiv     sau

– o recomandare semnată de managerul proiectului respectiv sau de reprezentantul legal al entității care asigură sustenabilitatea proiectului finanțat, în care acesta atestă faptul că respectiva persoană este, la momentul depunerii candidaturii, fie implicată în implementarea proiectului, cu menționarea poziției pe care o ocupă în proiect și a activităților pe care le derulează în această calitate, fie asigură sustenabilitatea activităților cu beneficiarii romi, implementate prin proiect.

În contextul numărului limitat de locuri, dacă va fi necesar, în cazul în care vor exista mai multe candidaturi de la același proiect, va fi selectată doar candidatura care a întrunit punctajul cel mai mare.

Precizăm, de asemenea, faptul că o persoană care a participat anterior la orice altă activitate bilaterală organizată de FRDS, nu va mai fi selectată în vederea participării la o a doua activitate bilaterală.

Rezultatul evaluării candidaturilor depuse pentru participarea la acest eveniment va fi comunicat personal, prin e-mail, fiecărui candidat în parte.

Toate costurile eligibile legate de participarea la eveniment (costuri de transport, cazare, masă, instruire etc.) vor fi acoperite de Programul Dezvoltare locală.

Facem precizarea că cei care se înscriu la eveniment trebuie să îndeplinească toate condițiile de călătorie aplicabile – în Romania și Norvegia – în perioada respectivă, garantând participarea la programul de instruire, în perioada indicată, pentru a nu genera costuri neeligibile pentru FRDS (de exemplu, costul biletelor de avion nominale, care trebuie rezervate și plătite de FRDS în avans, respectiv măsuri de recuperare a lor, dacă va fi cazul).

Pentru mai multe detalii, cei interesați se pot adresa doamnei Valentina Paraschiv, la numărul de telefon 0723.633.871 sau la adresele de e-mail VParaschiv@frds.ro și info@frds.ro.

* * *

 

FRDS selectează 25 de specialiști implicați în implementarea sau asigurarea sustenabilității proiectelor finanțate prin Programul Dezvoltare locală, pentru a participa, în lunile noiembrie și decembrie 2022, în Islanda, la un program de instruire axat pe problematica educației incluzive, drepturilor omului și anti-discriminării

 

În lunile noiembrie 2022 (în perioada 6-10.11) și decembrie 2022 (în perioada 4-8.12), Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Operator al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și implementat în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS) și cu Consiliul Europei (CoE), organizează în Borgarnes, Islanda, un program de instruire (împărțit în două module), axat pe problematica educației incluzive, drepturilor omului și anti-discriminării.

Programul de formare va fi furnizat de InterCultural Iceland. Evenimentul este finanțat prin intermediul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului Dezvoltare locală și se adresează exclusiv acelor specialiști implicați direct în managementul sau furnizarea de servicii grupurilor vulnerabile beneficiare ale proiectelor finanțate de FRDS prin Program.

Membrii echipelor de management și de implementare a proiectelor finanțate în cadrul Programului Dezvoltare locală interesați să participe la programul de formare sunt invitați să completeze și să trimită online următorul formular de înscriere (https://forms.gle/VWYiTCzT6ePky6Zp7), până cel târziu în data de 22 septembrie 2022.

În selecția celor 25 de participanți, FRDS va acorda prioritate acelor candidați care:

– sunt implicați în proiecte (finanțate prin Programul Dezvoltare locală) care nu sunt derulate în parteneriat cu entități din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și/ sau nu au prevăzute în proiect activități bilaterale relevante (în domeniul educației, drepturilor omului, anti-discriminării etc.) cu aceste trei state;

– sunt implicați în proiecte (finanțate prin Programul Dezvoltare locală) care nu au fost reprezentate anterior la alte activități bilaterale organizate de FRDS;

– conving, prin motivația de participare la curs – detaliată în formularul de înscriere, că participarea lor va contribui la creșterea calității serviciilor furnizate membrilor grupurilor vulnerabile – beneficiari ai proiectelor finanțate de FRDS prin Program;

– nu au mai participat anterior la cursuri de formare pe tematica educației incluzive, drepturilor omului și anti-discriminării;

– dețin un nivel foarte bun de cunoaștere a limbii engleze (cursul va fi susținut în limba engleză, fără traducere în limba română).

Candidații vor atașa la formularul online de înscriere dovada faptului că lucrează în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Dezvoltare locală sau sunt implicați în asigurarea sustenabilității activităților cu beneficiarii, derulate prin proiect (în cazul în care acesta a fost finalizat), respectiv:

– un contract de muncă/ colaborare semnat de candidat cu Promotorul de Proiect sau, după caz, cu unul dintre partenerii proiectului respectiv     sau

– o recomandare semnată de managerul proiectului respectiv sau de reprezentantul legal al entității care asigură sustenabilitatea proiectului finanțat, în care acesta atestă faptul că respectiva persoană este, la momentul depunerii candidaturii, fie implicată în implementarea proiectului, cu menționarea poziției pe care o ocupă în proiect și a activităților pe care le derulează în această calitate, fie asigură sustenabilitatea activităților cu beneficiarii (aparținând grupurilor vulnerabile) implementate prin proiect.

În contextul numărului limitat de locuri, dacă va fi necesar, în cazul în care vor exista mai multe candidaturi de la același proiect, va fi selectată doar candidatura care a întrunit punctajul cel mai mare.

Precizăm, de asemenea, faptul că o persoană care a participat anterior la orice altă activitate bilaterală organizată de FRDS, nu va mai fi selectată în vederea participării la o a doua activitate bilaterală.

Rezultatul evaluării candidaturilor depuse pentru participarea la acest eveniment va fi comunicat personal, prin e-mail, fiecărui candidat în parte.

Toate costurile eligibile legate de participarea la eveniment (costuri de transport, cazare, masă, instruire etc.) vor fi acoperite de Programul Dezvoltare locală.

Facem precizarea că cei care se înscriu la eveniment trebuie să îndeplinească toate condițiile de călătorie aplicabile – în Romania și Islanda – în perioada respectivă, respectiv să garanteze participarea certă la cele două module ale programului de instruire, în perioadele indicate, pentru a nu genera costuri neeligibile pentru FRDS (de exemplu, costul biletelor de avion nominale, care trebuie rezervate și plătite de FRDS în avans, respectiv măsuri de recuperare a lor, dacă va fi cazul).

Pentru mai multe detalii, cei interesați se pot adresa doamnei Valentina Paraschiv, la numărul de telefon 0723.633.871 sau la adresele de e-mail VParaschiv@frds.ro și info@frds.ro.

* * *

 

FRDS organizează în luna mai 2022 cea de-a treia (și ultima) sesiune de instruire cu tema ”Educație incluzivă și competențe pentru o cultură democratică”

 

În perioada 19-22 mai 2022, Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Operator al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și implementat în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS) și cu Consiliul Europei (CoE), organizează cea de-a treia sesiune de instruire cu tema ”Educație incluzivă și competențe pentru o cultură democratică”.

Cursul de formare se va desfășura la Oslo, în Norvegia, și va fi furnizat de European Wergeland Centre.

Evenimentul este finanțat prin intermediul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului Dezvoltare locală și se adresează exclusiv acelor cadre didactice implicate în implementarea sau asigurarea sustenabilității proiectelor finanțate de FRDS prin Program care își propun să contribuie la transformarea școlii în care lucrează într-o școală incluzivă, care aplică strategii și instrumente de predare ce promovează un mediu de învățare incluziv și democratic în clasă și la scoală.

Cadrele didactice interesate să participe la cursul de formare sunt invitate să completeze și să trimită online următorul formular de înscriere (https://forms.gle/SUxZ4TSnbp6kNo3r6), până cel târziu la data de 3 aprilie 2022.

În selecția celor 24 de participanți la cursul de formare, FRDS va acorda prioritate acelor candidați care:

– sunt implicați în proiecte (finanțate prin Programul Dezvoltare locală) care nu sunt derulate în parteneriat cu entități din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și/ sau nu au prevăzute în proiect activități bilaterale relevante cu aceste trei state;

– își desfășoară activitatea în unități de învățământ din mediul rural sau din comunități marginalizate, cu rate ridicate de abandon școlar și/ sau în care învață elevi aparținând unor categorii sociale vulnerabile, expuse riscului de sărăcie și excluziune socială;

– conving, prin motivația de participare la curs detaliată în formularul de înscriere, că prezența lor va contribui la creșterea calității serviciilor educaționale furnizate în școală, respectiv prin proiectul finanțat de FRDS, la transformarea școlii în care lucrează într-o școală care promovează un mediu de învățare incluziv și democratic;

– nu au mai participat anterior la cursuri de formare pe tema competențelor pentru o cultură democratică;

– au avut o participare redusă la cursuri de perfecționare adresate cadrelor didactice, în ultimii 3 ani;

– demonstrează un nivel bun de cunoaștere a limbii engleze (cursul va fi susținut în limba engleză, fără traducere în limba română).

De asemenea, în contextul numărului limitat de locuri, pentru a asigura participarea la acest curs de formare a cadrelor didactice din cât mai multe proiecte finanțate de FRDS prin Programul Dezvoltare locală și din cât mai multe școli implicate în aceste proiecte, pentru acest eveniment se va acorda prioritate în selecție acelor candidați care reprezintă proiecte, respectiv unități de învățământ din care nu au fost selectați participanți pentru cele două cursuri anterioare de formare, organizate în martie și aprilie 2022. Lista proiectelor și a instituțiilor de învățământ reprezentate la cursurile anterioare de formare poate fi consultată aici.

Precizăm, de asemenea, faptul că o persoană care a participat anterior la orice altă activitate bilaterală organizată de FRDS nu va mai fi selectată în vederea participării la o a doua activitate bilaterală.

Candidații vor atașa la formularul online de înscriere dovada faptului că lucrează în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Dezvoltare locală, respectiv:

– un contract de muncă/ colaborare/ voluntariat semnat de candidat cu Promotorul de Proiect sau, după caz, cu unul dintre partenerii proiectului respectiv

sau

– o recomandare semnată de managerul proiectului respectiv, în care acesta precizează faptul că respectivul cadru didactic este implicat în implementarea/ sustenabilitatea proiectului, cu menționarea rolului pe care îl are în proiect și a activităților pe care le derulează în această calitate.

Rezultatul evaluării candidaturilor depuse pentru participarea la acest eveniment va fi comunicat personal, prin e-mail, fiecărui candidat în parte.

Toate costurile eligibile legate de participarea la eveniment (costuri de transport, cazare, masa, instruire etc.) vor fi acoperite de Programul Dezvoltare locală.

Facem precizarea că cei care se înscriu la eveniment trebuie să îndeplinească toate condițiile de călătorie aplicabile în Romania și Norvegia în perioada respectivă, respectiv să garanteze participarea certă la sesiunea de instruire, în perioada indicată, pentru a nu genera costuri neeligibile pentru FRDS (de exemplu, costul biletelor de avion nominale, care trebuie rezervate și plătite de FRDS în avans), respectiv măsuri de recuperare a lor, dacă va fi cazul.

Pentru mai multe detalii, cei interesați se pot adresa doamnei Valentina Paraschiv, la numărul de telefon 0723.633.871 sau la adresa de e-mail VParaschiv@frds.ro.

 

* * *

 

FRDS selectează 24 de cadre didactice implicate în proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală, pentru a participa la cea de-a doua sesiune de instruire cu tema ”Educație incluzivă și competențe pentru o cultură democratică”

 

În perioada 7-10 aprilie 2022, Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Operator al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și implementat în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităţilor Locale şi Regionale (KS) şi cu Consiliul Europei (CoE), organizează o a doua sesiune de instruire cu tema ”Educaţie incluzivă şi competențe pentru o cultură democratică”.

Cursul de formare se va desfăşura la Oslo, în Norvegia, şi va fi furnizat de European Wergeland Centre.

Evenimentul este finanţat prin intermediul Fondului pentru Relaţii Bilaterale aferent Programului Dezvoltare locală şi se adresează exclusiv acelor cadre didactice implicate în implementarea / sustenabilitatea proiectelor finanţate de FRDS prin Program care îşi propun să contribuie la transformarea şcolii în care lucrează într-o şcoală incluzivă, care aplică strategii şi instrumente de predare ce promovează un mediu de învăţare incluziv şi democratic în clasă şi la şcoală.

Cadrele didactice interesate să participe la cursul de formare sunt invitate să completeze şi să trimită online următorul formular de înscriere (https://forms.gle/TTyt3rJqtgFSDmCK8), până cel târziu la data de 9 martie 2022.

În selecţia celor 24 de participanţi la cursul de formare, FRDS va acorda prioritate acelor candidaţi care:

– sunt implicaţi în proiecte (finanţate prin Programul Dezvoltare locală) care nu sunt derulate în parteneriat cu entităţi din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) şi/ sau nu au prevăzute în proiect activităţi bilaterale relevante cu aceste trei state;

– îşi desfăşoară activitatea în unităţi de învăţământ din mediul rural sau din comunităţi marginalizate, cu rate ridicate de abandon şcolar şi/ sau în care învaţa elevi aparţinând unor categorii sociale vulnerabile, expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială;

– conving, prin motivaţia de participare la curs detaliată în formularul de înscriere, că prezenţa lor va contribui la creşterea calităţii serviciilor educaţionale furnizate în şcoală, respectiv prin proiectul finanţat de FRDS, la transformarea şcolii în care lucrează într-o şcoală care promovează un mediu de învăţare incluziv şi democratic;

– nu au mai participat anterior la cursuri de formare pe tema competentelor pentru o cultură democratică;

– au avut o participare redusă la cursuri de perfecţionare adresate cadrelor didactice, în ultimii 3 ani;

– demonstrează un nivel bun de cunoaştere a limbii engleze (cursul va fi susţinut în limba engleză, fără traducere în limba romană).

Candidaţii vor ataşa la formularul online de înscriere dovada faptului că lucrează în cadrul unui proiect finanţat prin Programul Dezvoltare locală, respectiv:

– un contract de muncă/ colaborare/ voluntariat semnat de candidat cu Promotorul de Proiect sau, după caz, cu unul dintre partenerii proiectului respectiv

sau

– o recomandare semnată de managerului proiectului respectiv, în care acesta precizează faptul că respectivul cadru didactic este implicat în implementarea proiectului, cu menţionarea poziţiei pe care o ocupa în proiect şi a activităţilor pe care le derulează în această calitate.

În contextul numărului limitat de locuri, în cazul în care vor exista mai multe candidaturi de la aceeaşi unitate de învăţământ, va fi selectată doar candidatura care a întrunit punctajul cel mai mare. De asemenea, pentru a asigura participarea la acest curs de formare cadrelor didactice din cât mai multe şcoli implicate în proiectele finanţate de FRDS prin Programul Dezvoltare locală, pentru acest eveniment vor fi selectaţi doar participanţi din acele instituţii de învăţământ din care nu au fost selectaţi participanţi pentru cursul anterior de formare, organizat în perioada 24-27 martie 2022.

Lista instituţiilor de învăţământ reprezentate la cursul de formare din perioada 24-27 martie 2022 este următoarea:

– Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna Floreşti, judeţul Giurgiu

– Școala Gimnazială din Comuna Ion Creanga, judeţul Neamţ

– Grădiniţa nr. 5, Braşov, judeţul Braşov

– Școala Gimnazială „Gheorghe Patrascu”, Comuna Buruienesti, judeţul Neamţ

– Școala Gimnazială ”Constantin Morariu”, Comuna Pătrăuţi, judeţul Suceava

– Liceul Tehnologic ”Vasile Sav”, Roman, judeţul Neamţ

– Școala Gimnazială ”Alexandru Piru”, Comuna Mărgineni, judeţul Bacău

– Școala Gimnazială din Comună Sagna, judeţul Neamţ

– Școala Gimnazială „Iraclie Porumbescu”, Comuna Frătăuții-Noi, judeţul Suceava

– Școala Gimnazială”Colonel Constantin Lângă”, Comuna Mirosloveşti, judeţul Iaşi

– Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău

– Școala Gimnazială din Comună Tămăşeni, judeţul Neamţ

– Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, Comuna Horia, judeţul Neamţ

– Școala Gimnazială din Comuna Bahna, judeţul Neamţ

– Școala Gimnazială „Ion Dacian”, Comuna Saschiz, judeţul Mureş

– Grădinița nr. 9, Brașov, județul Brașov

– Școala Gimnazială din Comuna Horleşti, judeţul Iaşi

– Școala Gimnazială din Comuna Sadova, judeţul Dolj

– Școala Gimnazială din Comuna Frecatei, judeţul Tulcea

– Școala Gimnazială “Daniela Cuciuc”, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ

Precizăm, de asemenea, faptul că o persoană care a participat anterior la orice altă activitate bilaterală organizată de FRDS nu va mai fi selectată în vederea participării la o a doua activitate bilaterală.

Rezultatul evaluării candidaturilor depuse pentru participarea la acest eveniment va fi comunicat persoanal, prin e-mail, fiecărui candidat în parte.

Toate costurile eligibile legate de participarea la eveniment (costuri de transport, cazare, masă, instruire etc.) vor fi acoperite de Programul Dezvoltare locală.

Facem precizarea ca cei care se înscriu la eveniment trebuie să îndeplinească toate condiţiile de călătorie aplicabile în România şi Norvegia în perioada respectivă, respectiv să garanteze participarea certa la sesiunea de instruire, în perioada indicată, pentru a nu genera costuri neeligibile pentru FRDS (de exemplu, costul biletelor de avion nominale, care trebuie rezervate şi plătite de FRDS în avans), respectiv măsuri de recuperare a lor, dacă va fi cazul.

Pentru mai multe detalii, cei interesaţi se pot adresa doamnei Valentina Paraschiv, la numărul de telefon 0723.633.871 sau la adresa de e-mail VParaschiv@frds.ro.

 

* * *

 

Sesiune de instruire cu tema ”Educație incluzivă și competențe pentru o cultură democratică” pentru profesorii implicați în proiectele finanțate de Programul Dezvoltare locală

 

În perioada 24-27 martie 2022, Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Operator al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală) finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 şi implementat în parteneriat cu Asociaţia Norvegiană a Autorităţilor Locale şi Regionale (KS) şi cu Consiliul Europei (CoE), organizează o sesiune de instruire cu tema ”Educaţie incluzivă şi competențe pentru o cultură democratică”.

Cursul de formare se va desfăşura la Oslo, în Norvegia, şi va fi furnizat de European Wergeland Centre.

Evenimentul este finanţat prin intermediul Fondului pentru Relaţii Bilaterale aferent Programului Dezvoltare locală şi se adresează exclusiv acelor cadre didactice implicate în implementarea proiectelor finanţate de FRDS prin Program care îşi propun să contribuie la transformarea şcolii în care lucrează într-o şcoală incluzivă, care aplică strategii şi instrumente de predare ce promovează un mediu de învăţare incluziv şi democratic în clasă şi la şcoală.

Cadrele didactice interesate să participe la cursul de formare sunt invitate să completeze şi să trimită online următorul formular de înscriere, până cel târziu la data de 15 februarie 2022.

În selecţia celor 24 de participanţi la cursul de formare, FRDS va acorda prioritate acelor candidaţi care:

– sunt implicaţi în proiecte (finanţate prin Programul Dezvoltare locală) care nu sunt derulate în parteneriat cu entităţi din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) şi/ sau nu au prevăzute în proiect activităţi bilaterale relevante cu aceste trei state;

– îşi desfăşoară activitatea în unităţi de învăţământ din mediul rural sau din comunităţi marginalizate, cu rate ridicate de abandon şcolar şi/ sau în care învaţă elevi aparţinând unor categorii sociale vulnerabile, expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială;

– conving, prin motivaţia de participare la curs detaliată în formularul de înscriere, că prezenţa lor va contribui la creşterea calităţii serviciilor educaţionale furnizate în şcoală, respectiv prin proiectul finanţat de FRDS, la transformarea şcolii în care lucrează într-o şcoală care promovează un mediu de învăţare incluziv şi democratic;

– nu au mai participat anterior la cursuri de formare pe tema competentelor pentru o cultură democratică;

– au avut o participare redusă la cursuri de perfecţionare adresate cadrelor didactice, în ultimii 3 ani;

– demonstrează un nivel bun de cunoaştere a limbii engleze (cursul va fi susţinut în limba engleză, fără traducere în limba română).

Toate costurile eligibile legate de participarea la eveniment (costuri de transport, cazare, masă, instruire etc.) vor fi acoperite de Programul Dezvoltare locală.

Facem precizarea că cei care se înscriu la eveniment trebuie să îndeplinească toate condiţiile de călătorie aplicabile în România şi Norvegia în perioada respectivă (deţinerea unui certificat COVID valabil este obligatorie), respectiv să garanteze participarea certă la sesiunea de instruire, în perioada indicată, pentru a nu genera costuri neeligibile pentru FRDS (de exemplu, costul biletelor de avion nominale, care trebuie rezervate şi plătite de FRDS în avans), respectiv măsuri de recuperare a lor, dacă va fi cazul.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresaţi doamnei Valentina Paraschiv, la numărul de telefon 0723.633.871 sau la adresa de e-mail VParaschiv@frds.ro.

 

* * *

 

Seminar de identificare de parteneri pentru proiecte de incluziune a romilor desfășurat în parteneriat de entități din România și Islanda, Liechtenstein și Norvegia

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de program al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat de Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, intenționează să organizeze pe 25 februarie 2021 , un seminar online de matchmaking care vizează facilitarea parteneriatelor între entități din România și Islanda, Liechtenstein și Norvegia, pentru proiecte de incluziune a romilor care urmează să fie depuse în cadrul Programului.

Evenimentul urmează să fie organizat în contextul în care FRDS a lansat, în ianuarie 2021, cea de-a doua rundă de finanțare în cadrul apelului de proiecte „Creșterea incluziunii și abilitării romilor”, finanțat de Granturile SEE 2014-2021. Apelul are o alocare financiară totală de 7.806.133 Euro și are ca scop creșterea accesului populației rome la servicii de calitate în domenii precum asistență socială, educație, ocuparea forței de muncă, sănătate și locuințe, îmbunătățirea abilitării romilor, în special a femeilor rome, tinerilor, experților și liderilor romi și combaterea oricărei forme de discriminare a romilor.

Organizațiile neguvernamentale, entitățile publice și asociațiile autorităților locale din România sunt solicitanți eligibili. Proiectele, a căror valoare poate varia între 300.000 și 1.000.000 Euro, pot propune o gamă largă de activități, cum ar fi furnizarea de servicii integrate (obţinerea documentelor de identitate, servicii educaţionale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit); furnizarea de informaţii persoanelor de etnie romă, în special femeilor şi tinerelor rome, cu privire la modalităţi de afirmare a drepturilor acestora și de accesare a serviciilor publice; dezvoltarea capacităţilor individuale ale persoanelor de etnie romă; activităţi de creştere a responsabilităţii şi a capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice de a fi mai incluzive; activităţi care promovează capacitatea de organizare la nivel local a romilor; formarea personalului şi a voluntarilor care lucrează cu persoane de etnie romă; campanii de creştere a conştientizării pe teme de abilitare adresate persoanelor de etnie romă, în special femeilor rome și tinerilor romi cu niveluri scăzute de conștientizare a drepturilor și de participare în viața comunității; schimburi de bune practici cu entităţi din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia pe teme de abilitare.

Seminarul își propune să faciliteze dezvoltarea relațiilor bilaterale între entitățile din România și Islanda, Liechtenstein și Norvegia, cu scopul imediat de a stabili parteneriate pentru dezvoltarea și implementarea în comun a proiectelor eligibile în cadrul apelului de proiecte „Creșterea incluziunii și abilitării romilor”.

Cum poți participa?

Persoanele interesate să participe la seminar sunt rugate să completeze formularul de înscriere până pe 9 februarie 2021. Formularul de înscriere este disponibil la următorul link (https://forms.gle/bbZzvWYyueNDVPvr5).

Vă rugăm să rețineți că evenimentul poate fi anulat dacă nicio entitate eligibilă din Islanda, Liechtenstein sau Norvegia nu își exprimă interesul de a participa la eveniment.

* * *

 

Seminar de identificare de parteneri pentru proiecte privind drepturile omului derulate în parteneriat de entități din România și Islanda, Liechtenstein și Norvegia

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat de Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, intenționează să organizeze ăn data de 23 februarie 2021, un seminar online de matchmaking care vizează facilitarea parteneriatelor între entități din România și Islanda, Liechtenstein și Norvegia, pentru proiecte privind drepturile omului care urmează să fie depuse în cadrul Programului.

 

Evenimentul urmează să fie organizat în contextul în care FRDS a lansat, în ianuarie 2021, apelul de proiecte „Drepturile omului – implementare națională”, finanțat de Granturile SEE 2014-2021. Apelul are o alocare financiară totală de 8.868.529 euro și are ca scop îmbunătățirea implementării deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg (CEDO) și a recomandărilor de țară emise de alte organisme ale Consiliului Europei.

Solicitanții eligibili sunt entitățile publice centrale din România, cu responsabilități în domeniul drepturilor omului și organizațiile neguvernamentale române active cu experiență dovedită în domeniul drepturilor omului. Proiectele, a căror valoare poate varia între 500.000 și 2.500.000 Euro, pot propune o gamă largă de activități precum dezvoltarea de documente de politici publice/ îmbunătățirea legislației/ planuri de acțiune și pilotarea acestor măsuri, crearea unor mecanisme de acțiune imediată în vederea implementării recomandărilor formulate de organisme ale Consiliului Europei, crearea unor mecanisme transparente de informare a publicului cu privire la recomandările și rapoartele de țară emise de CEDO și de alte organisme, organizarea de campanii de comunicare cu privire la drepturile omului, oferirea de asistență juridică pentru victimele încălcării drepturilor omului, crearea unor mecanisme de consultare cu reprezentanții grupurilor vulnerabile, în vederea armonizării legislației naționale cu documentele internaționale semnate și ratificate de România.

Seminarul își propune să faciliteze dezvoltarea relațiilor bilaterale între entitățile din România și Islanda, Liechtenstein și Norvegia, cu scopul imediat de a stabili parteneriate pentru dezvoltarea și implementarea în comun a proiectelor eligibile în cadrul apelului de proiecte „Drepturile omului – implementare națională”.

 

Cum poți participa?

 

Persoanele interesate să participe la seminar sunt rugate să completeze formularul de înscriere până la 7 februarie 2021. Formularul de înscriere este disponibil la următorul link (https://forms.gle/Snm2MroQKYet1rxS7).

 

Vă rugăm să rețineți că evenimentul poate fi anulat dacă nicio entitate eligibilă din Islanda, Liechtenstein sau Norvegia nu își exprimă interesul de a participa la eveniment.

 

* * *

 

8 entități din Liechtenstein și Norvegia, la București pentru proiecte de dezvoltare locală și incluziunea romilor

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială, Operator de Program pentru Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor (Dezvoltare locală), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, a organizat în datele de 19 și 20 septembrie a.c., la București, două evenimente destinate identificării de parteneri din Islanda, Liechtenstein și Norvegia pentru proiecte de dezvoltare locală și incluziunea romilor. Seminarele au beneficiat de prezența reprezentanților Ambasadei Regatului Norvegiei în România și ai Asociației Norvegiene a Autorităților Locale și Regionale (KS), partener de program.

 

Seminarul de identificare de parteneri pentru proiecte de dezvoltare locală, organizat în 19 septembrie 2019, a adus la București reprezentanții ai cinci organizații neguvernamentale și companii private din Norvegia (Bente Aid, Distinkt Consultancy, GS MiljøConsult, Salvation Army Norway, Phronesis SA) care au intrat în contact cu reprezentanții ai 43 de instituții și organizații neguvernamentale din România (Institutul de Politici Publice, Comună Beceni, jud. Prahova, DGASPC Caraș Severin, ISJ Vrancea, Instituția Prefectului Tulcea, etc.) interesate să depună proiecte în cadrul apelului de proiecte “Dezvoltare locală”.

 

Seminarul de identificare de parteneri pentru proiecte de incluziunea romilor, organizat în 20 septembrie 2019, a reunit la București, entități din Liechtenstein, Norvegia și România interesate să depună în parteneriat proiecte în cadrul apelului de proiecte „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”. Un număr total de 66 de participanți, reprezentanți ai cinci entități din Norvegia (Culture Break Borders, Bente Aid, Distinkt Consultancy, GS MiljøConsult, Salvation Army Norway), ai două entități din Liechtenstein (Elternkind Forum și Frauenhaus Liechtenstein) și ai 39 de organizații și autorități publice din România (Terre des Hommes România, Policy Center for Roma and Minorities, Salvați Copii România, DGASPC Călărași, Municipalitatea Mizil, jud. Prahova, Asociația Pakiv România, etc.) și-au pus în comun ideile pentru a depune în parteneriat proiecte.

 

Organizate într-o manieră interactivă, evenimentele a adus în atenția participanților informații privind oportunitățile de finanțare din cadrul Programului Dezvoltare locală, cu focus pe condițiile de finanțare aferente apelurilor “Dezvoltare locală” și “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” și pe modalitățile în care promotorii de proiect din România pot coopera cu entități relevante pentru ariile apelurilor din Statele donatoare. Împărtășirea de experiențe și expunerea în grupuri de discuții a ideilor de proiecte de dezvoltare locală și incluziunea romilor au creat premisele unor viitoare parteneriate.

 

* * *

 

Seminar de identificare de parteneri pentru proiecte de incluziunea romilor derulate în parteneriat de entităţi din România şi Islanda, Liechtenstein și Norvegia

 

FRDS organizează în data de 20 septembrie 2019, la Bucureşti, un seminar destinat identificării de parteneri pentru proiecte de incluziune romilor derulate în parteneriat de entităţi din România şi Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

 

Evenimentul este organizat în contextul în care FRDS a lansat, în 11 septembrie 2019, apelul pentru propuneri de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Apelul are o alocare financiară totală de 16 milioane de euro și vizează promovarea incluziunii sociale, combaterea discriminării și a rasismului, promovarea schimburilor interculturale și consolidarea capacității de sprijinire a dezvoltării în comunitățile cu procent mare de etnici romi.

 

Seminarul își propune să faciliteze dezvoltarea relațiilor bilaterale între entitățile din România și Statele Donatoare, cu scopul imediat de a stabili parteneriate pentru dezvoltarea și implementarea în comun a proiectelor eligibile în cadrul apelului de propuneri Creșterea incluziunii și abilitarea romilor.

 

Persoanele interesate de participarea la seminar sunt rugate să completeze formularul de înregistrare până la 9 septembrie 2019.

 

Vă rugăm să rețineți că, dacă există mai multe solicitări de participare decât numărul de locuri disponibile (65 de locuri), participanții vor fi selectați în funcție de motivația invocată în formularul de cerere. Doar participanții selectați vor primi o invitație oficială care va conține informații detaliate despre eveniment.

 

Pentru participanții din România, FRDS va asigura cazare și prânz (în ziua evenimentului) și va rambursa costurile de transport. Cazarea va fi asigurată doar pentru o noapte și numai pentru participanții care sosesc la distanțe mai mari de 200 km (dus-întors). Cazarea (mic-dejun inclus) va fi oferită în hotelul unde va avea loc seminarul, pe baza opțiunii exprimate de participanții la formularul de înregistrare.

 

Pentru participanții din Statele Donatoare, FRDS va acoperi costurile de participare (transport, cazare, mese), oferindu-le sume forfetare, în bază și în suma prevăzută în Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 348/2018, în funcție de numărul de nopți de cazare necesare (maxim două nopți de cazare / eveniment). La cerere (exprimată de participanții la formularul de înregistrarea), FRDS va rezerva cazare și prânz (în ziua evenimentului) pentru participanții norvegieni la hotelul unde va avea loc evenimentul. Acestea vor acoperi aceste costuri personal, la plecare, la recepția hotelului. Sumele forfetare vor fi transferate în conturile bancare ale participanților din Statele Donatoare după finalizarea evenimentului. Valoarea sumelor forfetare va fi calculată în funcție de durata șederii (cel mult două zile / nopți de cazare pe participant). Conform prevederilor Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 348/2018, suma forfetară acordată participanților din Norvegia la evenimentele din România este de 160 EUR pe zi (în măsura în care acea zi implică cazare), plus 800 EUR pentru transport.

 

* * *

 

Seminar destinat identificării de parteneri pentru proiecte de dezvoltare locală derulate în parteneriat de entități din România și Norvegia

 

FRDS organizează în dată de 19 septembrie 2019, la Bucureşti, un seminar destinat identificării de parteneri pentru proiecte de dezvoltare locală derulate în parteneriat de entităţi din România şi Norvegia.

 

Evenimentul este organizat în contextul în care FRDS a lansat, în 10 septembrie 2019, apelul pentru propuneri de proiecte Dezvoltare locală, finanţat prin Granturile Norvegiene 2014-2021. Apelul are o alocare financiară totală de 10.090.640 de euro şi îşi propune să îmbunătăţească calitatea şi accesul la servicii sociale (educaţie, sănătate, angajare etc.) pentru grupurile defavorizate.

 

Seminarul își propune să faciliteze dezvoltarea relațiilor bilaterale între entitățile din România și Norvegia, cu scopul imediat de a stabili parteneriate pentru dezvoltarea și implementarea în comun a proiectelor eligibile în cadrul apelului de propuneri Dezvoltare locală. Cei interesați pot completa formularul de înregistrare disponibil aici, până la data de 9 septembrie 2019.

 

Pentru participanții din România, FRDS va asigura cazare și prânz (în ziua evenimentului) și va rambursa costurile de transport. Cazarea va fi asigurată doar pentru o noapte și numai pentru participanții care sosesc la distanțe mai mari de 200 km (dus-întors). Cazarea (mic-dejun inclus) va fi oferită în hotelul unde va avea loc seminarul, pe baza opțiunii exprimate de participanții la formularul de înregistrare.

 

Pentru participanții din Norvegia, FRDS va acoperi costurile de participare (transport, cazare, mese), oferindu-le sume forfetare, în bază și în suma prevăzută în Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 348/2018, în funcție de numărul de nopți de cazare necesare (maxim două nopți de cazare / eveniment). La cerere (exprimată de participanții la formularul de înregistrare), FRDS va rezerva cazare și prânz (în ziua evenimentului) pentru participanții norvegieni la hotelul unde va avea loc evenimentul. Acestea vor acoperi aceste costuri personal, la plecare, la recepția hotelului. Sumele forfetare vor fi transferate în conturile bancare ale participanților din Norvegia după finalizarea evenimentului. Valoarea sumelor forfetare va fi calculată în funcție de durata șederii (cel mult două zile / nopți de cazare pe participant). Conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 348/2018, suma forfetară acordată participanților din Norvegia la evenimentele din România este de 160 euro pe zi (în măsura în care acea zi implică cazare), plus 800 euro pentru transport.

 

* * *

 

Entităţi din Norvegia, interesate de parteneriate cu entităţile din România pentru proiecte de educaţie incluzivă

 

FRDS a organizat în dată de 14 februarie 2019, la Bucureşti, un seminar destinat identificării de parteneri pentru proiecte de educaţie incluzivă derulate în parteneriat de entităţi din România şi Norvegia. Reunind organizaţii din Norvegia şi România interesate de cooperare bilaterală (11 reprezentanţi a 7 organizaţii din Norvegia şi 37 de reprezentanţi a 37 entităţi din România), evenimentul a permis stabilirea de contacte şi parteneriate în vederea depunerii şi dezvoltării de proiecte în cadrul apelului de propuneri de proiecte Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc, organizat în cadrul Programului Dezvoltare locală.

 

Participanţii au avut oportunitatea de a fi informaţi cu privire la condiţiile de finanţare ale apelului de proiecte deschis şi despre oportunităţile cooperării bilaterale în cadrul Programului şi, datorită unei abordări interactive, au putut să împărtăşească informaţii celorlalţi participanţi despre munca lor şi a entităţilor reprezentate. În acest fel, evenimentul a permis participanţilor să adune informaţii despre ceilalţi participanţi şi despre ideile proiectelor lor şi, de asemenea, să exploreze modalităţi de cooperare pentru a depune în parteneriat proiecte de educaţie incluzivă.

 

* * *

 

Seminar de identificare de parteneri pentru proiecte de educaţie incluzivă derulate în parteneriat de entităţi din România şi Norvegia

 

FRDS intenţionează să organizeze în dată de 14 februarie 2019, la Bucureşti, un seminar destinat identificării de parteneri pentru proiecte de educaţie incluzivă derulate în parteneriat de entităţi din România şi Norvegia.

 

Acţiunea este organizată în contextul lansării de către FRDS, în luna decembrie 2018, a apelului de propuneri de proiecte Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc, finanţat prin Granturile Norvegiene 2014-2021.

 

Seminarul îşi propune să faciliteze dezvoltarea de relaţii bilaterale între entităţi din România şi Norvegia, având ca obiectiv imediat stabilirea de parteneriate pentru dezvoltarea şi implementarea, în comun, a unor proiecte eligibile în cadrul apelului Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc.

 

Persoanele interesate să participe la seminar sunt rugate că, până la data de 26 ianuarie 2019, să completeze formularul de înscriere, disponibil la următorul link. Precizăm că, în cazul în care vor fi mai multe solicitări de participare decât numărul de locuri avut la dispoziţie (65 de locuri), participanţii vor fi selectaţi în funcţie de motivaţia invocată în fomularul de înscriere. Doar persoanele selectate vor primi o invitaţie oficială, care va cuprinde informaţii detaliate privitoare la eveniment.

 

Facem menţiunea că participanţilor la seminar le vor fi asigurate cazarea şi masa de prânz (în ziua evenimentului), respectiv le vor putea fi rambursate costurile de transport. Participanţilor din România le poate fi asigurată cazarea pentru o singură noapte şi doar în cazul celor veniţi de la distanţe mai mari de 200 km. Participanţii din Norvegia pot beneficia de cazare pentru două nopţi. Cazarea va fi asigurată de organizatori, în hotelul în care vor avea loc lucrările seminarului, pe baza opţiunilor exprimate de participanţi în formularul de înscriere. Persoanelor cazate le va fi asigurat şi micul dejun.