Copyright 2019 FRDS

Back

EVENIMENTE BILATERALE

„Succesul nu e definitiv, eşecul nu e fatal, important e curajul de a continua”

Winston Churchill

Seminar de identificare de parteneri pentru proiecte de incluziune a romilor desfășurat în parteneriat de entități din România și Islanda, Liechtenstein și Norvegia

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de program al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat de Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, intenționează să organizeze pe 25 februarie 2021 , un seminar online de matchmaking care vizează facilitarea parteneriatelor între entități din România și Islanda, Liechtenstein și Norvegia, pentru proiecte de incluziune a romilor care urmează să fie depuse în cadrul Programului.

Evenimentul urmează să fie organizat în contextul în care FRDS a lansat, în ianuarie 2021, cea de-a doua rundă de finanțare în cadrul apelului de proiecte „Creșterea incluziunii și abilitării romilor”, finanțat de Granturile SEE 2014-2021. Apelul are o alocare financiară totală de 7.806.133 Euro și are ca scop creșterea accesului populației rome la servicii de calitate în domenii precum asistență socială, educație, ocuparea forței de muncă, sănătate și locuințe, îmbunătățirea abilitării romilor, în special a femeilor rome, tinerilor, experților și liderilor romi și combaterea oricărei forme de discriminare a romilor.

Organizațiile neguvernamentale, entitățile publice și asociațiile autorităților locale din România sunt solicitanți eligibili. Proiectele, a căror valoare poate varia între 300.000 și 1.000.000 Euro, pot propune o gamă largă de activități, cum ar fi furnizarea de servicii integrate (obţinerea documentelor de identitate, servicii educaţionale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit); furnizarea de informaţii persoanelor de etnie romă, în special femeilor şi tinerelor rome, cu privire la modalităţi de afirmare a drepturilor acestora și de accesare a serviciilor publice; dezvoltarea capacităţilor individuale ale persoanelor de etnie romă; activităţi de creştere a responsabilităţii şi a capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice de a fi mai incluzive; activităţi care promovează capacitatea de organizare la nivel local a romilor; formarea personalului şi a voluntarilor care lucrează cu persoane de etnie romă; campanii de creştere a conştientizării pe teme de abilitare adresate persoanelor de etnie romă, în special femeilor rome și tinerilor romi cu niveluri scăzute de conștientizare a drepturilor și de participare în viața comunității; schimburi de bune practici cu entităţi din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia pe teme de abilitare.

Seminarul își propune să faciliteze dezvoltarea relațiilor bilaterale între entitățile din România și Islanda, Liechtenstein și Norvegia, cu scopul imediat de a stabili parteneriate pentru dezvoltarea și implementarea în comun a proiectelor eligibile în cadrul apelului de proiecte „Creșterea incluziunii și abilitării romilor”.

Cum poți participa?

Persoanele interesate să participe la seminar sunt rugate să completeze formularul de înscriere până pe 9 februarie 2021. Formularul de înscriere este disponibil la următorul link (https://forms.gle/bbZzvWYyueNDVPvr5).

Vă rugăm să rețineți că evenimentul poate fi anulat dacă nicio entitate eligibilă din Islanda, Liechtenstein sau Norvegia nu își exprimă interesul de a participa la eveniment.

* * *

 

Seminar de identificare de parteneri pentru proiecte privind drepturile omului derulate în parteneriat de entități din România și Islanda, Liechtenstein și Norvegia

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat de Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, intenționează să organizeze ăn data de 23 februarie 2021, un seminar online de matchmaking care vizează facilitarea parteneriatelor între entități din România și Islanda, Liechtenstein și Norvegia, pentru proiecte privind drepturile omului care urmează să fie depuse în cadrul Programului.

 

Evenimentul urmează să fie organizat în contextul în care FRDS a lansat, în ianuarie 2021, apelul de proiecte „Drepturile omului – implementare națională”, finanțat de Granturile SEE 2014-2021. Apelul are o alocare financiară totală de 8.868.529 euro și are ca scop îmbunătățirea implementării deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg (CEDO) și a recomandărilor de țară emise de alte organisme ale Consiliului Europei.

Solicitanții eligibili sunt entitățile publice centrale din România, cu responsabilități în domeniul drepturilor omului și organizațiile neguvernamentale române active cu experiență dovedită în domeniul drepturilor omului. Proiectele, a căror valoare poate varia între 500.000 și 2.500.000 Euro, pot propune o gamă largă de activități precum dezvoltarea de documente de politici publice/ îmbunătățirea legislației/ planuri de acțiune și pilotarea acestor măsuri, crearea unor mecanisme de acțiune imediată în vederea implementării recomandărilor formulate de organisme ale Consiliului Europei, crearea unor mecanisme transparente de informare a publicului cu privire la recomandările și rapoartele de țară emise de CEDO și de alte organisme, organizarea de campanii de comunicare cu privire la drepturile omului, oferirea de asistență juridică pentru victimele încălcării drepturilor omului, crearea unor mecanisme de consultare cu reprezentanții grupurilor vulnerabile, în vederea armonizării legislației naționale cu documentele internaționale semnate și ratificate de România.

Seminarul își propune să faciliteze dezvoltarea relațiilor bilaterale între entitățile din România și Islanda, Liechtenstein și Norvegia, cu scopul imediat de a stabili parteneriate pentru dezvoltarea și implementarea în comun a proiectelor eligibile în cadrul apelului de proiecte „Drepturile omului – implementare națională”.

 

Cum poți participa?

 

Persoanele interesate să participe la seminar sunt rugate să completeze formularul de înscriere până la 7 februarie 2021. Formularul de înscriere este disponibil la următorul link (https://forms.gle/Snm2MroQKYet1rxS7).

 

Vă rugăm să rețineți că evenimentul poate fi anulat dacă nicio entitate eligibilă din Islanda, Liechtenstein sau Norvegia nu își exprimă interesul de a participa la eveniment.

 

* * *

 

8 entități din Liechtenstein și Norvegia, la București pentru proiecte de dezvoltare locală și incluziunea romilor

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială, Operator de Program pentru Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor (Dezvoltare locală), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, a organizat în datele de 19 și 20 septembrie a.c., la București, două evenimente destinate identificării de parteneri din Islanda, Liechtenstein și Norvegia pentru proiecte de dezvoltare locală și incluziunea romilor. Seminarele au beneficiat de prezența reprezentanților Ambasadei Regatului Norvegiei în România și ai Asociației Norvegiene a Autorităților Locale și Regionale (KS), partener de program.

 

Seminarul de identificare de parteneri pentru proiecte de dezvoltare locală, organizat în 19 septembrie 2019, a adus la București reprezentanții ai cinci organizații neguvernamentale și companii private din Norvegia (Bente Aid, Distinkt Consultancy, GS MiljøConsult, Salvation Army Norway, Phronesis SA) care au intrat în contact cu reprezentanții ai 43 de instituții și organizații neguvernamentale din România (Institutul de Politici Publice, Comună Beceni, jud. Prahova, DGASPC Caraș Severin, ISJ Vrancea, Instituția Prefectului Tulcea, etc.) interesate să depună proiecte în cadrul apelului de proiecte “Dezvoltare locală”.

 

Seminarul de identificare de parteneri pentru proiecte de incluziunea romilor, organizat în 20 septembrie 2019, a reunit la București, entități din Liechtenstein, Norvegia și România interesate să depună în parteneriat proiecte în cadrul apelului de proiecte „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”. Un număr total de 66 de participanți, reprezentanți ai cinci entități din Norvegia (Culture Break Borders, Bente Aid, Distinkt Consultancy, GS MiljøConsult, Salvation Army Norway), ai două entități din Liechtenstein (Elternkind Forum și Frauenhaus Liechtenstein) și ai 39 de organizații și autorități publice din România (Terre des Hommes România, Policy Center for Roma and Minorities, Salvați Copii România, DGASPC Călărași, Municipalitatea Mizil, jud. Prahova, Asociația Pakiv România, etc.) și-au pus în comun ideile pentru a depune în parteneriat proiecte.

 

Organizate într-o manieră interactivă, evenimentele a adus în atenția participanților informații privind oportunitățile de finanțare din cadrul Programului Dezvoltare locală, cu focus pe condițiile de finanțare aferente apelurilor “Dezvoltare locală” și “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” și pe modalitățile în care promotorii de proiect din România pot coopera cu entități relevante pentru ariile apelurilor din Statele donatoare. Împărtășirea de experiențe și expunerea în grupuri de discuții a ideilor de proiecte de dezvoltare locală și incluziunea romilor au creat premisele unor viitoare parteneriate.

 

* * *

 

Seminar de identificare de parteneri pentru proiecte de incluziunea romilor derulate în parteneriat de entităţi din România şi Islanda, Liechtenstein și Norvegia

 

FRDS organizează în data de 20 septembrie 2019, la Bucureşti, un seminar destinat identificării de parteneri pentru proiecte de incluziune romilor derulate în parteneriat de entităţi din România şi Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

 

Evenimentul este organizat în contextul în care FRDS a lansat, în 11 septembrie 2019, apelul pentru propuneri de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Apelul are o alocare financiară totală de 16 milioane de euro și vizează promovarea incluziunii sociale, combaterea discriminării și a rasismului, promovarea schimburilor interculturale și consolidarea capacității de sprijinire a dezvoltării în comunitățile cu procent mare de etnici romi.

 

Seminarul își propune să faciliteze dezvoltarea relațiilor bilaterale între entitățile din România și Statele Donatoare, cu scopul imediat de a stabili parteneriate pentru dezvoltarea și implementarea în comun a proiectelor eligibile în cadrul apelului de propuneri Creșterea incluziunii și abilitarea romilor.

 

Persoanele interesate de participarea la seminar sunt rugate să completeze formularul de înregistrare până la 9 septembrie 2019.

 

Vă rugăm să rețineți că, dacă există mai multe solicitări de participare decât numărul de locuri disponibile (65 de locuri), participanții vor fi selectați în funcție de motivația invocată în formularul de cerere. Doar participanții selectați vor primi o invitație oficială care va conține informații detaliate despre eveniment.

 

Pentru participanții din România, FRDS va asigura cazare și prânz (în ziua evenimentului) și va rambursa costurile de transport. Cazarea va fi asigurată doar pentru o noapte și numai pentru participanții care sosesc la distanțe mai mari de 200 km (dus-întors). Cazarea (mic-dejun inclus) va fi oferită în hotelul unde va avea loc seminarul, pe baza opțiunii exprimate de participanții la formularul de înregistrare.

 

Pentru participanții din Statele Donatoare, FRDS va acoperi costurile de participare (transport, cazare, mese), oferindu-le sume forfetare, în bază și în suma prevăzută în Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 348/2018, în funcție de numărul de nopți de cazare necesare (maxim două nopți de cazare / eveniment). La cerere (exprimată de participanții la formularul de înregistrarea), FRDS va rezerva cazare și prânz (în ziua evenimentului) pentru participanții norvegieni la hotelul unde va avea loc evenimentul. Acestea vor acoperi aceste costuri personal, la plecare, la recepția hotelului. Sumele forfetare vor fi transferate în conturile bancare ale participanților din Statele Donatoare după finalizarea evenimentului. Valoarea sumelor forfetare va fi calculată în funcție de durata șederii (cel mult două zile / nopți de cazare pe participant). Conform prevederilor Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 348/2018, suma forfetară acordată participanților din Norvegia la evenimentele din România este de 160 EUR pe zi (în măsura în care acea zi implică cazare), plus 800 EUR pentru transport.

 

* * *

 

Seminar destinat identificării de parteneri pentru proiecte de dezvoltare locală derulate în parteneriat de entități din România și Norvegia

 

FRDS organizează în dată de 19 septembrie 2019, la Bucureşti, un seminar destinat identificării de parteneri pentru proiecte de dezvoltare locală derulate în parteneriat de entităţi din România şi Norvegia.

 

Evenimentul este organizat în contextul în care FRDS a lansat, în 10 septembrie 2019, apelul pentru propuneri de proiecte Dezvoltare locală, finanţat prin Granturile Norvegiene 2014-2021. Apelul are o alocare financiară totală de 10.090.640 de euro şi îşi propune să îmbunătăţească calitatea şi accesul la servicii sociale (educaţie, sănătate, angajare etc.) pentru grupurile defavorizate.

 

Seminarul își propune să faciliteze dezvoltarea relațiilor bilaterale între entitățile din România și Norvegia, cu scopul imediat de a stabili parteneriate pentru dezvoltarea și implementarea în comun a proiectelor eligibile în cadrul apelului de propuneri Dezvoltare locală. Cei interesați pot completa formularul de înregistrare disponibil aici, până la data de 9 septembrie 2019.

 

Pentru participanții din România, FRDS va asigura cazare și prânz (în ziua evenimentului) și va rambursa costurile de transport. Cazarea va fi asigurată doar pentru o noapte și numai pentru participanții care sosesc la distanțe mai mari de 200 km (dus-întors). Cazarea (mic-dejun inclus) va fi oferită în hotelul unde va avea loc seminarul, pe baza opțiunii exprimate de participanții la formularul de înregistrare.

 

Pentru participanții din Norvegia, FRDS va acoperi costurile de participare (transport, cazare, mese), oferindu-le sume forfetare, în bază și în suma prevăzută în Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 348/2018, în funcție de numărul de nopți de cazare necesare (maxim două nopți de cazare / eveniment). La cerere (exprimată de participanții la formularul de înregistrare), FRDS va rezerva cazare și prânz (în ziua evenimentului) pentru participanții norvegieni la hotelul unde va avea loc evenimentul. Acestea vor acoperi aceste costuri personal, la plecare, la recepția hotelului. Sumele forfetare vor fi transferate în conturile bancare ale participanților din Norvegia după finalizarea evenimentului. Valoarea sumelor forfetare va fi calculată în funcție de durata șederii (cel mult două zile / nopți de cazare pe participant). Conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 348/2018, suma forfetară acordată participanților din Norvegia la evenimentele din România este de 160 euro pe zi (în măsura în care acea zi implică cazare), plus 800 euro pentru transport.

 

* * *

 

Entităţi din Norvegia, interesate de parteneriate cu entităţile din România pentru proiecte de educaţie incluzivă

 

FRDS a organizat în dată de 14 februarie 2019, la Bucureşti, un seminar destinat identificării de parteneri pentru proiecte de educaţie incluzivă derulate în parteneriat de entităţi din România şi Norvegia. Reunind organizaţii din Norvegia şi România interesate de cooperare bilaterală (11 reprezentanţi a 7 organizaţii din Norvegia şi 37 de reprezentanţi a 37 entităţi din România), evenimentul a permis stabilirea de contacte şi parteneriate în vederea depunerii şi dezvoltării de proiecte în cadrul apelului de propuneri de proiecte Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc, organizat în cadrul Programului Dezvoltare locală.

 

Participanţii au avut oportunitatea de a fi informaţi cu privire la condiţiile de finanţare ale apelului de proiecte deschis şi despre oportunităţile cooperării bilaterale în cadrul Programului şi, datorită unei abordări interactive, au putut să împărtăşească informaţii celorlalţi participanţi despre munca lor şi a entităţilor reprezentate. În acest fel, evenimentul a permis participanţilor să adune informaţii despre ceilalţi participanţi şi despre ideile proiectelor lor şi, de asemenea, să exploreze modalităţi de cooperare pentru a depune în parteneriat proiecte de educaţie incluzivă.

 

* * *

 

Seminar de identificare de parteneri pentru proiecte de educaţie incluzivă derulate în parteneriat de entităţi din România şi Norvegia

 

FRDS intenţionează să organizeze în dată de 14 februarie 2019, la Bucureşti, un seminar destinat identificării de parteneri pentru proiecte de educaţie incluzivă derulate în parteneriat de entităţi din România şi Norvegia.

 

Acţiunea este organizată în contextul lansării de către FRDS, în luna decembrie 2018, a apelului de propuneri de proiecte Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc, finanţat prin Granturile Norvegiene 2014-2021.

 

Seminarul îşi propune să faciliteze dezvoltarea de relaţii bilaterale între entităţi din România şi Norvegia, având ca obiectiv imediat stabilirea de parteneriate pentru dezvoltarea şi implementarea, în comun, a unor proiecte eligibile în cadrul apelului Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc.

 

Persoanele interesate să participe la seminar sunt rugate că, până la data de 26 ianuarie 2019, să completeze formularul de înscriere, disponibil la următorul link. Precizăm că, în cazul în care vor fi mai multe solicitări de participare decât numărul de locuri avut la dispoziţie (65 de locuri), participanţii vor fi selectaţi în funcţie de motivaţia invocată în fomularul de înscriere. Doar persoanele selectate vor primi o invitaţie oficială, care va cuprinde informaţii detaliate privitoare la eveniment.

 

Facem menţiunea că participanţilor la seminar le vor fi asigurate cazarea şi masa de prânz (în ziua evenimentului), respectiv le vor putea fi rambursate costurile de transport. Participanţilor din România le poate fi asigurată cazarea pentru o singură noapte şi doar în cazul celor veniţi de la distanţe mai mari de 200 km. Participanţii din Norvegia pot beneficia de cazare pentru două nopţi. Cazarea va fi asigurată de organizatori, în hotelul în care vor avea loc lucrările seminarului, pe baza opţiunilor exprimate de participanţi în formularul de înscriere. Persoanelor cazate le va fi asigurat şi micul dejun.