Copyright 2019 FRDS

Back

RESURSE

Cadru strategic
Cadru legislativ
Documente

Apelul de proiecte Drepturile omului – implementare la nivel național

 

Apelul de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor – runda a 2-a

 

Schema de granturi mici „Intervenții prioritare pentru comunitățile rome”

 

Instrucțiuni

 

Implementarea proiectelor 

 

Comunicare

 

Raport de activitate

Helpdesk

Orice entitate interesată de obţinerea mai multor detalii privind implementarea Programului Dezvoltare locală sau referitoare la apelurile deschise în cadrul acestui program poate contacta Operatorul de Program, prin e-mail, folosind adresa info@frds.ro.

 

Înainte de a apela la serviciile help-desk oferite de OP vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

  • întrebările ce vor fi adresate prin intermediul serviciilor help-desk se vor limita strict la clarificarea unor aspecte ce țin de documentele apelului vizat
  • prin intermediul acestor servicii OP nu poate soluționa solicitări ce presupun evaluarea eligibilității promotorilor de proiect/partenerilor, a grupurilor țintă și activităților propuse și nici cele ce presupun evaluarea de conținut a activităților, rezultatelor, ideii de proiect etc.
  • OP publică și actualizează periodic o listă cu întrebări primite și răspunsuri oferite prin intermediul serviciilor help-desk (vezi documentul disponibil mai jos); se recomandă studierea prealabilă a acestui document, existând posibilitatea ca solicitarea de clarificare care se dorește a fi transmisă OP să își aibă deja răspunsul formulat în acest document
  • proiectele care vor fi depuse în cadrul apelului vor intra în competiție pentru obținerea finanțării, motiv pentru care se recomandă ca, înainte de transmiterea cererii de finanțare, promotorul să își autoevalueze propunerea de proiect, în raport cu documentația actualizată a apelului (incluzând eventuale corrigendum-uri) și cu răspunsurile la solicitările de clarificare transmise OP prin intermediul serviciilor help-desk, răpunsuri publicate în documentul disponibil mai jos.

 

* * *

 

Consultă listele de întrebări și răspunsuri: