Copyright 2019 FRDS

Back

APELUL DEZVOLTARE LOCALĂ

„Trăim cu toții sub același cer, dar nu avem același orizont”

Konrad Adenauer

Descriere apel

Data lansării: 10 septembrie 2019

 

În total, suma alocată apelului este de 10.090.640 Euro, provenită din Granturile Norvegiene 2014-2021 (85%) şi cofinanţare publică (15%).

 

Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 500.000 Euro, iar cea maximă este de 2.500.000 Euro.

 

Apelul de proiecte are ca obiectiv implementarea de măsuri în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi excluziunii sociale şi care să contribuie la creşterea accesului grupurilor defavorizate la serviciile sociale, precum şi la creşterea nivelului de satisfacţie ale acestor grupuri cu privire la calitatea acestor servicii.

 

Se așteaptă ca proiectele finanțate în cadrul apelului  să contribuie cel puțin la realizarea următorilor indicatori:

  • 5.000 de persoane din grupuri vulnerabile care primesc servicii sociale personalizate furnizate în minim 140 de oraşe/ comune/ localităţi
  • 5 modele de intervenţie aplicate în lucrul cu grupurile vulnerabile

 

Solicitanţii eligibili sunt entităţile publice, organizaţiile neguvernamentale şi asociaţiile autorităţilor locale.

 

Activităţile susţinute de proiectele finanţate în cadrul acestui apel vor viza ca grup-țintă principal persoanele vârstnice, copiii afectaţi de migraţia părinţilor, persoanele cu dizabilităţi, cu boli grave, în faza terminală, victimele ale abuzurilor şi violenţei în familie, şi alte categorii de grupuri vulnerabile şi au în vedere dezvoltarea sau extinderea de servicii de sprijin, de asistentă, de îngrijire socială, medicală, în vederea accesului pe piaţa muncii, precum şi promovarea şi replicarea noi modele de intervenţie pentru grupuri vulnerabile. De asemenea, alte exemple de măsuri vizează investiţii în accesibilitatea fizică şi informaţională a serviciilor de asistenţă socială, medicală şi a  instituţiilor de învăţământ, precum şi asistență, sprijin şi însoţire în vederea soluţionării situaţiei locative pentru grupurile vulnerabil şi investiţii în achiziţionarea, renovarea sau construcţia de locuinţe pentru grupuri vulnerabile.

 

Durata recomandată a proiectelor este cuprinsă între 18 luni și 36 de luni.

 

Termenul limită de depunere a proiectelor este 25 februarie 2020 (termen modificat prin Corrigendum nr. 1/10.12.2019).

 

! IMPORTANT Pentru pregătirea proiectului, vă rugăm să consultați în primul rând textul apelului (documentul intitulat Apelul nr. 4 „Dezvoltare locală”), care conține cele mai relevante informații privind condițiile de finanțare. Acest document se regăsește în pachetul de documente atașat mai jos:

 

Noutăți

Lista finală a proiectelor contractate în cadrul apelului Dezvoltare locală

 

Ca urmare a modificărilor aduse pe parcursul anului 2021 Acordului de Program aferent Programului Dezvoltare locală, alocarea financiară destinată apelului de propuneri de proiecte nr. 4 “Dezvoltare locală” a crescut la 16.455.627 de euro. În urma acestei măsuri, Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) anunță, vineri, 10 septembrie 2021, contractarea a 7 noi proiecte de dezvoltare locală depuse în cadrul apelului, proiecte plasate inițial pe lista de rezervă. În contractarea noilor proiecte a fost respectată ierarhia punctajelor obținute de proiectele din lista de rezervă, în etapa evaluării de conținut. În urma acestui demers, numărul total de proiecte contractate în cadrul apelului a crescut la 13.

 

–>> Descarcă lista finală a proiectelor contractate în cadrul apelului de proiecte Dezvoltare locală

 

* * *

 

Lista actualizată a proiectelor contractate în cadrul apelului Dezvoltare locală

 

Vineri, 13 august 2021, FRDS publică lista actualizată a proiectelor contractate în cadrul apelului de proiecte Dezvoltare locală. Lista cuprinde 12 proiecte în valoare totală de cca. 76.000.000 lei.

 

–> Consultă lista

 

* * *

 

Lista proiectelor contractate în cadrul apelului Dezvoltare locală

 

Joi, 3 iunie 2021, FRDS publică lista proiectelor contractate în cadrul apelului de proiecte Dezvoltare locală. Lista cuprinde 6 proiecte în valoare de cca. 39.500.000 lei.

 

–> Consultă lista

 

 

* * *

 

Lista proiectelor aprobate pentru finanțare în cadrul apelului Dezvoltare locală

 

Marți 22 decembrie 2020, FRDS publică lista proiectelor aprobate pentru finanțare în cadrul apelului Dezvoltare locală. Lista cuprinde 6 proiecte în valoare de cca. 41.000.000 lei (cca. 8,5 milioane euro), implementarea acestora urmând să înceapă în 2021, după finalizarea procesului de contractare.

 

–>> Consultă lista

 

* * *

 

Lista actualizată a proiectelor depuse în cadrul apelului Dezvoltare locală admise pentru evaluarea de conținut

 

FRDS publică, luni, 7 septembrie 2020, lista actualizată în urma analizei contestațiilor a propunerilor de proiecte depuse în cadrul apelului Dezvoltare locală, admise pentru evaluarea de conținut.

 

–>> Consultă lista proiectelor

 

* * *

 

 

Lista proiectelor depuse în cadrul apelului Dezvoltare locală admise pentru evaluarea de conţinut

 

FRDS anunţă, joi, 25 iunie 2020, că a publicat lista propunerilor de proiecte depuse în cadrul apelului Dezvoltare locală, admise pentru evaluarea de conţinut. Descarcă lista proiectelor admise

 

 * * *

 

Verificarea formală a proiectelor depuse în cadrul apelului Dezvoltare locală, prelungită

 

22.06.2020. FRDS anunţă că perioada aferentă verificării formale (conformitate administrativă şi eligibilitate) a propunerilor de proiecte depuse în cadrul apelului Dezvoltare locală se prelungeşte până la data de 26 iunie 2020, ca urmare a numărului mare de propuneri de proiecte depuse și a necesității de a solicita și analiza multiple clarificări din partea promotorilor.

 

* * *

 

Verificarea formală a proiectelor depuse în cadrul apelului Dezvoltare locală, prelungită

 

FRDS anunţă că perioada aferentă verificării formale (conformitate administrativă şi eligibilitate) a propunerilor de proiecte depuse în cadrul apelului Dezvoltare locală se prelungeşte până la data de 22 iunie 2020, ca urmare a numărului mare de propuneri de proiecte depuse, complexităţii analizei acestora și necesității formulării și analizei unor serii de clarificări.

 

* * *

 

Lista proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte Dezvoltare locală

 

Marți, 3 martie 2020, FRDS a publicat lista proiectelor depuse în cadrul apelului de propuneri de proiecte Dezvoltare locală, termenul-limită de depunere fiind 25 februarie 2020. Consultă lista proiectelor depuse

 

* * *

 

Apelul Dezvoltare locală: termenul limită de depunere a proiectelor a fost prelungit

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) anunţă prelungirea termenului limită de depunere a proiectelor în cadrul apelului de proiecte Dezvoltare locală, organizat în cadrul Programului “Dezvoltare locală”, finanţat prin intermediul Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021. Astfel, solicitanții eligibili pot depune propunerile de proiect până la data de 25 februarie 2020.

Această modificare a fost inclusă într-un corrigendum care a fost publicat în secțiunea web dedicată Programului Dezvoltare locală din cadrul website-ului FRDS (www.frds.ro). Pe lângă prelungirea termenului limită de depunere a proiectelor, prin intermediul corrigendum-ului au fost operate și alte modificări importante în documentaţia de apel, pe care solicitanţii eligibili sunt invitaţi să le consulte, accesând următorul link: corrigendum nr.1/10.12.2019 la apelul de proiecte Dezvoltare locală.

Ca urmare a prelungirii termenului limită de depunere de proiecte în cadrul apelului Dezvoltare locală, a fost modificat şi termenul limită intermediar până la care pot fi depuse inițative bilaterale în cadrul apelului de propuneri de iniţiative bilaterale destinate identificării de parteneri pentru proiecte derulate în parteneriat cu statele donatoare, dezvoltării de parteneriate şi de proiecte bilaterale în cadrul Programului Dezvoltare locală.  Astfel, pentru apelul de propuneri de proiecte Dezvoltare locală pot fi depuse iniţiative bilaterale până la data de 23 ianuarie 2020.

Deschis la 10 septembrie 2019, apelul Dezvoltare locală are alocată o sumă totală de 10.090.640 de euro şi oferă suport pentru implementarea de măsuri în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi excluziunii sociale. Activităţile susţinute de proiectele finanţate în cadrul acestui apel vor viza ca grup-țintă principal persoanele vârstnice, copiii afectaţi de migraţia părinţilor, persoanele cu dizabilităţi, cu boli grave, în faza terminală, victimele abuzurilor şi violenţei în familie şi au în vedere dezvoltarea sau extinderea de servicii de sprijin, de asistentă, de îngrijire socială sau medicală, servicii destinate facilitării accesului pe piaţa muncii precum şi măsuri de promovare şi replicare a unor modele noi de intervenţie pentru grupuri vulnerabile. Solicitanţii eligibili sunt entităţile publice, organizaţiile neguvernamentale şi asociaţiile autorităţilor locale.

Apelul 1 de propuneri de iniţiative bilaterale sprijină dezvoltarea de relaţii de cooperare şi parteneriat intre entităţi din România şi din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia), în cadrul Programului. Prin intermediul apelului sunt oferite finanţări destinate identificării de parteneri pentru proiecte derulate în parteneriat cu statele donatoare, dezvoltării de parteneriate şi de proiecte bilaterale, în vederea depunerii lor în cadrul apelurilor de proiecte deschise prin Program. Valoarea maximă a grantului care poate fi alocata unei iniţiative bilaterale este de 5.000 de euro.

 

* * *

 

3 seminarii informative regionale organizate de FRDS

 

Peste 150 de potențiali promotori și parteneri de proiect au participat la 3 seminarii informative regionale organizate de FRDS la Cluj-Napoca, Craiova și Iasi, având acces la informații despre modul de accesare al fondurilor disponibile în cadrul apelului de proiecte Dezvoltare locală.

Multumiri speciale pentru găzduirea acestor evenimente celor de Centrul de Cultură Urbană Cluj-Napoca, Centrul Multifuncțional Craiova și Prefectura Iasi.

 

Helpdesk

Întrebări și răspunsuri

Înainte de a apela la serviciile help-desk oferite de OP vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

  • întrebările ce vor fi adresate prin intermediul serviciilor help-desk se vor limita strict la clarificarea unor aspecte ce țin de documentele apelului vizat
  • prin intermediul acestor servicii OP nu poate soluționa solicitări ce presupun evaluarea eligibilității promotorilor de proiect/partenerilor, a grupurilor țintă și activităților propuse și nici cele ce presupun evaluarea de conținut a activităților, rezultatelor, ideii de proiect etc.
  • OP publică și actualizează periodic o listă cu întrebări primite și răspunsuri oferite prin intermediul serviciilor help-desk (vezi documentul disponibil mai jos); se recomandă studierea prealabilă a acestui document, existând posibilitatea ca solicitarea de clarificare care se dorește a fi transmisă OP să își aibă deja răspunsul formulat în acest document
  • proiectele care vor fi depuse în cadrul apelului vor intra în competiție pentru obținerea finanțării, motiv pentru care se recomandă ca, înainte de transmiterea cererii de finanțare, promotorul să își autoevalueze propunerea de proiect, în raport cu documentația actualizată a apelului (incluzând eventuale corrigendum-uri) și cu răspunsurile la solicitările de clarificare transmise OP prin intermediul serviciilor help-desk, răpunsuri publicate în documentul disponibil mai jos.

 

* * *

 

10 februarie 2020 este data limită până la care puteți apela la serviciile de help desk pentru a solicita clarificări pe marginea documentației apelului de proiecte Dezvoltare locală (vezi textului apelului, care menționează faptul că pot fi transmise solicitări de clarificări cu până la zece zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a proiectelor – 25 februarie 2020).