Copyright 2019 FRDS

Back

APELUL DREPTURILE OMULUI – IMPLEMENTARE LA NIVEL NAȚIONAL

“Libertatea nu este nimic altceva decât o ocazie de a fi mai buni”

Albert Camus

Descriere apel

Data lansării: 8 ianuarie 2021 (apel închis)

 

Obiectivul general al apelului: îmbunătățirea implementării deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg (CEDO) și a recomandărilor de țară emise de alte organisme ale Consiliului Europei.

 

Suma alocată: 8.868.529 Euro, provenită din Granturile SEE 2014-2021 (85%) și cofinanțare publică (15%)

 

Valoarea grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect: 500.000 Euro – 2.500.000 Euro.

 

Solicitanţii eligibili: entităţi publice centrale cu responsabilități în domeniul drepturilor omului și organizații neguvernamentale active și cu experiență dovedită în domeniul drepturilor omului

 

Grupurile țintă principale: angajați ai instituțiilor publice și ai organizațiilor non-guvernamentale, magistrați, avocați, profesioniști care lucrează cu grupuri vulnerabile. Proiectele vor propune activități care vor aduce beneficii pentru următoarele grupuri țintă finale: copii, persoane private de libertate, persoane cu dizabilități, minorități naționale, femei și alte grupuri vulnerabile (persoanele LGBTI, minoritățile religioase etc.).

 

Exemple orientative de activităţi eligibiledezvoltarea de documente de politici publice/ îmbunătățirea legislației/ planuri de acțiune și pilotarea acestor măsuri, crearea unor mecanisme de acțiune imediată în vederea implementării recomandărilor formulate de organisme ale Consiliului Europei, crearea unor mecanisme transparente de informare a publicului cu privire la recomandările și rapoartele de țară emise de CEDO și de alte organisme, organizarea de campanii de comunicare cu privire la drepturile omului, oferirea de asistență juridică pentru victimele încălcării drepturilor omului, crearea unor mecanisme de consultare cu reprezentanții grupurilor vulnerabile, în vederea armonizării legislației naționale cu documentele internaționale semnate și ratificate de România

 

Durata recomandată a proiectelor: 12 – 24 de luni (fără a depăși data de 30 noiembrie 2023)

 

Termenul-limită de depunere a proiectelor este 22 aprilie 2021. Dosarul propunerii de proiect va fi trimis exclusiv prin sistemul de depunere online, urmărind instrucțiunile de înregistrare și încărcare prezentate ca anexă la Ghidul aplicantului.

 

!IMPORTANT Pentru pregătirea proiectului, vă rugăm să consultați textul apelului (documentul intitulat „Apel Drepturile Omului”) și Ghidul aplicantului, documente care conțin cele mai relevante informații privind condițiile de finanțare. Aceste documente se regăsesc în pachetul de documente de mai jos:

Noutăți

Lista proiectelor contractate în cadrul apelului Drepturile omului – implementare la nivel național

 

Joi, 6 ianuarie 2022,  FRDS a publicat lista proiectelor contractate pentru finanțare în cadrul apelului Drepturile omului – implementare la nivel național.

–> Consultă lista

 

* * *

 

 Proiectele aprobate pentru finanțare în cadrul apelului Drepturile omului – implementare la nivel național

 

Joi, 14 octombrie 2021, FRDS a publicat lista proiectelor aprobate pentru finanțare în cadrul apelului Drepturile omului – implementare la nivel național. Astfel, cinci inițiative în valoare maximă totală de peste 28 milioane de lei au fost aprobate pentru finanțare și vor intra în procesul de contractare.

 

–> Consultă lista

 

* * *

 

Apelul Drepturile omului – implementare la nivel național: lista proiectelor admise în urma evaluării formale  

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială a publicat miercuri, 23 iunie 2021, lista celor 10 proiecte depuse în cadrul apelului „Drepturile omului – implementare la nivel național” și care au fost admise în etapa evaluării de conținut. Bugetele cumulate ale celor 10 proiecte depășesc valoarea de 11 milioane de euro, în condițiile în care suma disponibilă în cadrul apelului este de cca. 8,8 milioane.

 

-> Consultă lista

 

* * *

 

Lista proiectelor depuse în cadrul apelului Drepturile omului – implementare la nivel național

 

Publicăm marți, 4 mai 2021, lista proiectelor depuse în cadrul apelului Drepturile omului – implementare la nivel național. Cele 18 proiecte care vor intra în etapa de evaluare formală (verificarea conformității administrative și a eligibilității) au o valoare totala de cca. 23 de milioane de euro. Potențialii promotori de proiecte și-au putut înscrie proiectele în perioada 8 ianuarie – 22 aprilie 2021.

Apelul Drepturile omului – implementare la nivel național are o sumă totală alocată de 8.868.529 Euro și vizează îmbunătățirea implementării deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg (CEDO) și a recomandărilor de țară emise de alte organisme ale Consiliului Europei. Valoarea grantului care a putut fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 500.000 Euro – 2.500.000 euro.

–>> Consultă lista

 

* * *

 

Termenul-limită de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Drepturile omului – implementare la nivel național” se prelungește până la 22 aprilie 2021 

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) a decis prelungirea termenului-limită de depunere a proiectelor în cadrul apelului de proiecte „Drepturile omului – implementare la nivel național” până la data de 22 aprilie 2021.

Această modificare a fost inclusă într-un corrigendum publicat luni, 29 martie 2021, pe pagina web dedicată Programului. Pe lângă prelungirea termenului-limită de depunere a proiectelor, prin intermediul corrigendum-ului au fost operate și alte modificări, prin care au fost clarificate prevederile referitoare la eligibilitatea partenerilor de proiect și la valoarea totală a investițiilor. Cei implicați în pregătirea unor proiecte care urmează a fi depuse în cadrul apelului sunt invitați să consulte noua formă a documentației de apel, actualizată în urma publicării Corrigendumului nr. 1.

Lansat în 8 ianuarie 2021apelul Drepturile omului – implementare la nivel național este finanţat prin intermediul Granturilor SEE 2014-2021 și vizează îmbunătățirea implementării deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg (CEDO) și a recomandărilor de țară emise de alte organisme ale Consiliului Europei.

 

* * *

 

Seminar informativ online dedicat apelului de proiecte Drepturile omului – implementare la nivel național

 

Marți, 2 februarie 2021, FRDS a organizat un seminar informativ online adresat entităților interesate să depună proiecte în cadrul apelului Drepturile omului– implementare la nivel național. Evenimentul a oferit participanților informații specifice privind condițiile de finanțare a proiectelor ce urmează a fi depuse în cadrul apelului.

FRDS a lansat, în ianuarie 2021, apelul de proiecte „Drepturile omului – implementare națională”, finanțat de Granturile SEE 2014-2021. Apelul are o alocare financiară totală de 8.868.529 euro și are ca scop îmbunătățirea implementării deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg (CEDO) și a recomandărilor de țară emise de alte organisme ale Consiliului Europei.

Solicitanții eligibili sunt entitățile publice centrale din România, cu responsabilități în domeniul drepturilor omului și organizațiile neguvernamentale române active cu experiență dovedită în domeniul drepturilor omului. Proiectele, a căror valoare poate varia între 500.000 și 2.500.000 Euro, pot propune o gamă largă de activități precum dezvoltarea de documente de politici publice/ îmbunătățirea legislației/ planuri de acțiune și pilotarea acestor măsuri, crearea unor mecanisme de acțiune imediată în vederea implementării recomandărilor formulate de organisme ale Consiliului Europei, crearea unor mecanisme transparente de informare a publicului cu privire la recomandările și rapoartele de țară emise de CEDO și de alte organisme, organizarea de campanii de comunicare cu privire la drepturile omului, oferirea de asistență juridică pentru victimele încălcării drepturilor omului, crearea unor mecanisme de consultare cu reprezentanții grupurilor vulnerabile, în vederea armonizării legislației naționale cu documentele internaționale semnate și ratificate de România.

Seminarul informativ poate fi vizionat pe:

Descărcați prezentările susținute de echipa FRDS în cadrul seminarului:

 

 

* * *

 

 

Seminar de identificare de parteneri pentru proiecte privind drepturile omului derulate în parteneriat de entități din România și Islanda, Liechtenstein și Norvegia

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat de Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, intenționează să organizeze ăn data de 23 februarie 2021, un seminar online de matchmaking care vizează facilitarea parteneriatelor între entități din România și Islanda, Liechtenstein și Norvegia, pentru proiecte privind drepturile omului care urmează să fie depuse în cadrul Programului.

Evenimentul urmează să fie organizat în contextul în care FRDS a lansat, în ianuarie 2021, apelul de proiecte „Drepturile omului – implementare națională”, finanțat de Granturile SEE 2014-2021. Apelul are o alocare financiară totală de 8.868.529 euro și are ca scop îmbunătățirea implementării deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg (CEDO) și a recomandărilor de țară emise de alte organisme ale Consiliului Europei.

Seminarul își propune să faciliteze dezvoltarea relațiilor bilaterale între entitățile din România și Islanda, Liechtenstein și Norvegia, cu scopul imediat de a stabili parteneriate pentru dezvoltarea și implementarea în comun a proiectelor eligibile în cadrul apelului de proiecte „Drepturile omului – implementare națională”.

Cum poți participa?

Persoanele interesate să participe la seminar sunt rugate să completeze formularul de înscriere până la 7 februarie 2021. Formularul de înscriere este disponibil la următorul link (https://forms.gle/Snm2MroQKYet1rxS7).

Vă rugăm să rețineți că evenimentul poate fi anulat dacă nicio entitate eligibilă din Islanda, Liechtenstein sau Norvegia nu își exprimă interesul de a participa la eveniment.

* * *

 

Seminar informativ online adresat entităților interesate să depună proiecte în cadrul apelului Drepturile omului– implementare la nivel național

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator al Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, organizează marţi, 2 februarie 2021 un seminar informativ online adresat entităților interesate să depună proiecte în cadrul apelului de proiecte Drepturile omului– implementare la nivel național.

 

Apelul Drepturile omului– implementare la nivel național (8 ianuarie – 9 aprilie 2021) are o alocare financiară totală de 8.868.529 de euro şi vizează finanțarea de proiecte menite să sprijine demersurile de implementare a deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg (CEDO) și a recomandărilor de țară emise de alte organisme ale Consiliului Europei, pentru România.

 

Evenimentul își propune să ofere participanților informații specifice privind condițiile de finanțare a proiectelor ce urmează a fi depuse în cadrul apelului.

 

Seminarul va avea loc online, marți, 2 februarie 2021, începând cu ora 10.00, și va fi transmis în direct, pe canalele Programului Dezvoltare locală de YouTube și Facebook. Ulterior evenimentului, materialele prezentate în cadrul seminarului vor fi accesibile pe pagina web aferentă Programului Dezvoltare locală, la secțiunea Resurse.

 

Orice persoană interesată va putea urmări transmisia în direct a evenimentului, prin accesarea următoarelor linkuri:

și va putea adresa întrebări pe marginea documentației de apel, pe tot parcursul evenimentului, prin transmiterea lor sub formă de comentarii la transmisia în direct, pe canalul pe care urmărește evenimentul. Echipa FRDS va prelua întrebările adresate și va răspunde acestora fie în direct, pe parcursul evenimentului, fie în scris, ulterior, prin răspuns la comentariul (întrebarea) persoanei respective.

 

Recomandăm tuturor celor interesați să participe la seminarul informativ să studieze în prealabil, cu atenție, întreaga documentație aferentă apelului (textul apelului, ghidul aplicantului, formatul cererii de finanțare și al bugetului, anexe), disponibilă aicI: https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-drepturile-omului

 

Evaluare
Helpdesk

Întrebări şi răspunsuri

Înainte de a apela la serviciile help-desk oferite de OP vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

  • întrebările ce vor fi adresate prin intermediul serviciilor help-desk se vor limita strict la clarificarea unor aspecte ce țin de documentele apelului vizat
  • prin intermediul acestor servicii OP nu poate soluționa solicitări ce presupun evaluarea eligibilității promotorilor de proiect/partenerilor, a grupurilor țintă și activităților propuse și nici cele ce presupun evaluarea de conținut a activităților, rezultatelor, ideii de proiect etc.
  • OP publică și actualizează periodic o listă cu întrebări primite și răspunsuri oferite prin intermediul serviciilor help-desk (vezi documentul disponibil mai jos); se recomandă studierea prealabilă a acestui document, existând posibilitatea ca solicitarea de clarificare care se dorește a fi transmisă OP să își aibă deja răspunsul formulat în acest document
  • proiectele care vor fi depuse în cadrul apelului vor intra în competiție pentru obținerea finanțării, motiv pentru care se recomandă ca, înainte de transmiterea cererii de finanțare, promotorul să își autoevalueze propunerea de proiect, în raport cu documentația actualizată a apelului (incluzând eventuale corrigendum-uri) și cu răspunsurile la solicitările de clarificare transmise OP prin intermediul serviciilor help-desk, răpunsuri publicate în documentul disponibil mai jos.

Descarcă lista completă cu întrebari si răspunsuri în legătură cu apelul Drepturile omului (actualizată)