Copyright 2019 FRDS

Back

OPERATOR DE PROGRAM

„Cu oameni, pentru oameni”

Fondul Român de Dezvoltare Socială este un organism de interes public înființat de Guvernul României prin Legea nr. 129/1998 care a contribuit la administrarea de scheme de grant și programe cu finanțare internațională nerambursabilă adresate comunităților sărace și izolate, majoritatea din mediul rural, și a participat la implementarea efectivă a unor proiecte de interes național, sectorial și local.

Domeniile principale pe care le vizează activitatea FRDS:

  • incluziune socială (cu accent pe comunitățile de romi)
  • dezvoltare socio-economică
  • egalitate de șanse
  • combaterea sărăciei
  • dezvoltare comunitară
  • educație

În perioada 2013-2017, FRDS a administrat Programul RO10 Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014.

Începând cu 2018, FRDS este Operator de Program pentru Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Pentru mai multe detalii despre activitatea FRDS, a Granturilor SEE și Norvegiene și a Punctului Național de Contact, vă invităm să accesați adresele: