Copyright 2019 FRDS

Back

PROIECTE FINANȚATE ÎN CADRUL APELULUI RESTRÂNS REDUCEREA SĂRĂCIEI

„O furnică nu poate răsturna un munte, dar îl poate muta din loc încet, bucăţică cu bucăţică”

Marin Preda

S.M.A.R.T. – servicii multifuncționale anti-sărăcie pentru reintegrare și transformare

Promotor: Asociația “Misiunea Creștină Armata Salvării din România”

Partener: Salvation Army Norway

Valoarea finanțării: 1.371.000 euro

Perioada de implementare: decembrie 2019 – iunie 2023

Website: https://armatasalvarii.ro/smart/

Social media: Armata Salvarii SMART (Facebook)

 

De multe ori, cele mai vulnerabile grupuri sociale nu au acces la servicii educaționale, medicale și sociale de calitate. Prin intervenții menite să îmbunătățească viața celor mai dezavantajate grupuri sociale din București, Ploiești și Iași, proiectul își propune să contribuie la rezolvarea problemele lipsei locuințelor, a abandonului școlar, fenomenul exploatării prin muncă, îmbolnăvirile și decesele premature.

 

Intervențiile directe vizează 1850 de beneficiari, din care 1.050 de persoane fără adăpost sau locuință, prin crearea unui model comunitar multiregional de intervenție, care include acordarea de îngrijire, hrană, produse de igienă, distribuire de haine și saci de dormit, precum și consiliere socială și informare. Beneficiarii sunt identificați pe stradă și sunt ajutați să obțină acte de identitate, ajutoare sociale, acces la adăposturi, la servicii medicale și la apartamente securizate pentru victimile traficului de persoane. În vederea protejării beneficiarilor de pericolul traficului de persoane și exploatării prin muncă sau sex și pentru a-i ajuta să își găsească un loc de muncă, anunțurile de angajare care sunt potențial înșelătoare vor fi verificate. Activitățile vor fi derulate prin intermediul a  trei centre în București (centru de consiliere), Ploiești și Iași (centre de zi).

 

În cadrul proiectului sunt furnizate servicii educaționale pentru 300 de copii și tineri care au părăsit sistemul educațional sau care se află în risc de abandon școlar, cu focus pe copiii de etnie romă. Intervențiile de bună practică de la nivel local, national și international, vor fi colectate și promovate prin intermediul unui portal online, fiind create platforme de dialog social și civic între municipalitățile celor trei orașe unde se desfășoară proiectul și societatea civilă (patronate, sindicate, ONG-uri), pentru a crea un nivel mai mare de coeziune socială și economică care să promoveze dezvoltarea comunitară.

 

Parteneriatul cu Salvation Army Norway, prin transfer de metodologii de lucru și know-how, vizite bilaterale, suport în managementul și implementarea proiectului, va aduce o importanta valoarea adăugată proiectului, eforturile fiind focalizate către identificarea de soluții pentru incluziunea cetățenilor de etnie romă ce locuiesc in Oslo, Norvegia.

 

Rezultate intermediare (luna mai 2023)

 • 4 servicii sociale sunt active : 2 centre de zi pentru prevenirea abandonului scolar si familial (în Iași si Ploiești), 1 echipa mobila medico-sociala in Bucurest pentru asistenta persoanelor adulte fara adapost, 1 centru de consiliere si informare București pentru familii foarte sarace si persoane fara adapost;
  • 2561 de beneficiari asistati din totalul de 1850 (135%) in decursul a peste 40 de luni. 444 de cetateni declarati de etnie rroma au fost ajutati in cadrul ecestui proiect.
  • Peste 1900 de beneficiari, persoane adulte fara dapost au primit din partea EMAS (Echipa Mobilă Armata Salvării) servicii de informare, consiliere, ajutoare punctuale în stradă, evaluări medicale și tratamente medicale. Suplimentar au fost distribuite materiale igienice și sanitare și servicii de termoscanare pentru prevenirea îmbolnăvirilor generate de virusul COVID 19;
  • Peste 170 de copii din Iași, beneficiari de servicii au prjmit servicii integrate educative și sociale , rechizite scolare, hrana,
  • Peste 160 de copii din Ploiesti, beneficiari de servicii au prjmit servicii integrate educative și sociale , rechizite scolare, hrana,
  • Peste 85 de parinti sau adulti in dificultate din Iasi au oprimit servicii de informare, consikleire si au participat la activitati in grupuri de parinti
  • Peste 80 de parinti sau adulti in dificultate din Ploiesti au primit servicii de informare, consiliere
  • Peste 50 de parinti au participat la activitati in cadrul grupurilor de suport pentru parinti;
  • 7 cetateni români repatriați din Norvegia cu sprijinul Centrului de Consiliere din Bucuresti;
  • 18 cetățeni norvegieni proveniti din statul donator au participat la schimburi bilateral (180%), in cadrul a mai mult de 10 intalniri bilaterale in Bucuresti, Ploiesti si Iasi;
  • 23 de cetateni romani au participat la schimburi bilaterale (230%)
  • 1 metodologie, PATH WAY OF HOPE, este implementata in serviciile sociale si educative in urma cursurilor de formare si pregatire care au avut loc on-line (in perioda pandemiei) si cu prezenta fizica la Olso si Moss.
  • 3 campanii de sensibilizare si implicare a cetatenilor care au fost disseminate la peste 10.000 de persoane care au cont in retele de comuncare sociala virtuala (Facebook):
  #BunastarePentruFiecare
  #DemnitateFaraDiscriminare
  #RamaiLiber
Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj

Promotor: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj

Parteneri: Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca; Universitatea Babeș Bolyai; Primăria Bergen, Norvegia

Valoarea finanțării: 4.271.498,15 euro

Perioada de implementare: decembrie 2019 – iunie 2023

Website: desegregare.ro

Social media: Zona Metropolitană Cluj (Facebook)

La marginea unuia dintre cele mai dezvoltate orașe ale României, Cluj-Napoca (jud. Cluj), comunitatea din Pata Rât a găsit în groapa de gunoi un loc unde să supraviețuiască în cele mai grele condiții. Proiectul și-a propus să reducă inegalitățile rezidențiale, sociale și economice dintre comunitatea din Pata Rât, compusă din familii sever deprivate, cel mai frecvent de etnie romă, și populația majoritară din Cluj-Napoca.

Segregarea este combătută prin furnizarea de locuințe sociale adecvate și servicii de suport continuu pentru un minim de 30 de familii din Pata Rât, și prin asigurarea accesului la servicii publice psiho-sociale, educaționale, de sănătate și transport urban pentru 750 de persoane rezidente în Pata Rât aflate în situații dificile. Complementar, 800 de copii din zona metropolitană Cluj din clasele primare beneficiază de servicii de suport educațional non-formal menite să le îmbunătățească competențele, participarea școlară care să conducă la reducerea ratei de abandon școlar.

Datorită parteneriatului cu Muncipalitatea Bergen, Norvegia, 30 de specialiști relevanți pentru implementarea proiectului au fost instruiți pe tematica locuirii sociale și a serviciilor sociale inovative. Astfel, transferul de know-how și bune practici cu partea norvegiană contribuie la elaborarea unei metodologii de relocare și incluziune socială și a unui set de recomandări de politici publice în domeniu locuirii. Aceste instrumente  contribuie la întărirea capacității instituționale a actorilor locali și naționali cu responsabilități în domeniul locuirii de a răspunde nevoilor grupurilor dezavantajate.

Rezultate intermediare (luna februarie 2023):

Reacție rapidă. Am ajustat proiectul astfel încât să putem oferi 3.350 pachete de alimente gratuite comunității, la apogeul lockdown-ului cauzat de pandemia COVID-19, în aprilie 2020. Efortul financiar în acest sens a fost de 8.200 de euro.

Locuire. Comunitatea a fost informată cu privire la posibilitatea de a aplica pentru locuințe sociale. Reprezentanții municipalității Bergen au organizat un atelier online privind bunele practici în domeniu. O activitate de formare pe intervenție în criză a fost desfășurată pentru 22 persoane, la care au participat trei formatori din Bergen. Totodată, șapte membri ai echipei de proiect au efectuat o vizită de studiu și documentare pe tematica locuirii, în Norvegia.

27, dintre cele 30 de locuințe prevăzute în proiect, au fost achiziționate: 17 în Florești, 10 în Cluj-Napoca și două în Gilău. În septembrie 2022 a fost achiziționat mobilierul aferent celor 30 de apartamente, care constă din câte un birou, un dulap cu trei uși, o comodă cu trei sertare și câte două scaune, pentru fiecare unitate locativă. În octombrie au fost cumpărate și electrocasnicele, respectiv câte o hotă, un aragaz, o combină frigorifică și o mașină. Pentru apartamentele unde nu există gaz, s-au achiziționat plite electrice și cuptoare încorporabile.

După ce ultimele trei apartamente prevăzute în proiect vor fi cumpărată se va face distribuirea familiilor selectate în apartamente, în funcție de nevoile fiecăreia. Aceasta va fi una dintre cele mai importante activități în perioada următoare.

Educație. Am furnizat meditații, mentorat, activități de prevenire a abandonului școlar și am organizat grupuri de sprijin pentru mai mult de 70 de elevi. Familiile elevilor au primit 70 de pachete de alimente, în valoare de cca. 2.800 de lei, iar 61 de elevi au primit pachete de îmbrăcăminte, în valoare de cca. 12.000 de lei. Cu 73 de părinți se lucrează în vederea prevenirii abandonului școlar. 570 de elevi și 43 de cadre didactice, de la opt școli din zona metropolitană, au beneficiat de sesiuni de dezvoltare socio-emoțională (combaterea bullyingului, coeziune socială și combaterea discriminării). Partenerul UBB a derulat peste 120 de activități nonformale, cu scopul de prevenire a abandonului școlar.

Asistență socială. A fost înființat și licențiat un Centru Social Comunitar, operat de partenerul Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM). În această componentă a proiectului au fost înscriși 1032 de beneficiari adulți, pentru care se facilitează accesul la servicii sociale.

Asistență medicală. Partenerul DASM asigură analize și consultații medicale pentru 500 de persoane. Activitatea a început în februarie 2022 și se va desfășura până la finalul proiectului. Până în mai 2022, 71 de persoane au beneficiat de pachetul de consultații+analize.

Mama și copilul. Peste 30 de copii au fost înregistrați la medici de familie. S-au achiziționat trusouri pentru 32 de copii nou-născuți, iar 36 de mame au participat la grupuri de sprijin pe îngrijirea copiilor.

Metodologie de relocare. A fost realizată metodologia de cercetare și colectare a datelor pe teren. Au avut loc patru consultări comunitare și 282 de interviuri structurate, acoperind aproximativ 90% din gospodăriile din zonă. Activitatea este derulată de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul UBB. Metodologia primei etape a relocării a fost realizată în proporție de 90%. Un chestionar de evaluare a calității intervenției a fost aplicat în cele patru comunități, unui număr total de 70 de persoane.

Proiectul in presă:

Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul celor mai vulnerabili copii din România

Promotor: Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) – Reprezentanţa din România

Parteneri: Consiliul Judeţean Bacău, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (DGASPC) Bacău, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bacău, Primăria Moineşti (jud. Bacău), Primăria Bacău, Primăria Coloneşti (jud. Bacău), Primăria Corbasca (jud. Bacău), Primăria Braşov, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Moineşti, jud. Bacău (DAS Moinești), Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău (DAS Bacău), Direcția de Asistență Socială Braşov (DAS Brașov)

Perioada de implementare:  iunie – decembrie 2023

Valoarea finanțării: 20,897,024.00 lei

Website: https://www.unicef.org/romania/ro/romania-pentru-fiecare-copil

 

România e acasă pentru 3,7 milioane de copii. Dar nu toți se simt ca acasă. Privați de servicii de sănătate și educație, cu acces limitat la resurse de bază – mâncare, apă curentă, căldură, mediu de creștere stabil și sigur -, victime ale sărăciei, excluziunii, discriminării, abuzului fizic și emotional, 35% dintre copiii vin pe lume în familii aflate la risc de sărăcie sau excluziune socială. Odată cu suferințele lor, viitorul întregii societăți se colorează în gri. Să nu ai siguranța unei mese zilnice, să nu ai apă caldă sau încălțări cu care să mergi la școală, să îți fie mereu frică, rușine, foame. Să nu știi ce înseamnă încrederea, curajul, alinarea, să nu știi cui să ceri ajutorul și pe cine te poți baza când suferi, când ai nevoie de încurajări sau doar de o șansă să știi și să arăți ce poți.

 

Astfel, fără sprijin ajustat nevoilor și oferit cât mai din timp, pentru a preveni, nu doar pentru a repara și vindeca, generații întregi de copii sunt în imposibilitatea de a-și atinge potențialul. De la grupurile micro de apartenență – rude de gradul I și familia extinsă – la grupurile macro – comunitatea de proveniență și rețeaua de instituții, locale, județene și naționale –, soluțiile trebuie să vină în interesul copiilor astfel încât România să fie, pentru toți, aceeași.

 

Niciun copil nu trebuie lăsat în urmă. Împreună, autorități locale, profesioniști locali și alti actori importanți din comunitate pot crea o plasă de siguranță la nivel local, pentru incluziunea socială a tuturor copiilor şi adolescenţilor, în special a celor vulnerabili, din minorităţile rome, copii cu dizabilităţi, copii din mediul rural.

 

Prin îmbunătăţirea accesului la servicii de calitate (servicii comunitare şi specializate integrate), echitabile şi coordonate în domeniul educației, al sănătății și al protecției sociale, precum şi prin promovarea unor norme sociale care susțin drepturile copiilor, proiectul „Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul celor mai vulnerabili copii din România” (România pentru fiecare copil) va rupe cercul vicios al sărăciei şi excluziunii, care se repetă din generație în generație, şi va crea un cerc virtuos al dezvoltării, oportunităţii şi incluziunii. Activitățile proiectelor se vor adresa unui număr de 3.400 de copii și 3.000 de părinți sau persoane care au în grijă copii din Braşov şi din localităţile țintă din judeţul Bacău (Moineşti, Bacău, Coloneşti, Corbasca şi cel puţin alte 11 localităţi rurale)

Altfel spus, fiecare copil va fi ocrotit, se va juca, va învăța să viseze și să facă pași pentru a își îndeplini visurile, se va dezvolta sănătos, va avea acces la servicii de sănătate, la educație incluzivă de calitate, va putea să își exprime opiniile față de decizii care îi privesc viitorul.

 

Proiectul are trei componente: iniţiativa „Localități Prietene ale Copiilor, Centrele comunitare integrate și Educația incluzivă de calitate.

 

Iniţiativa UNICEF „Localități Prietene ale Copiilor”, recunoscută la nivel mondial pentru creşterea gradului de responsabilizare, mai ales a primarilor, astfel încât aceştia să asigure realizarea drepturilor tuturor copiilor din comunitatea lor, va fi astfel implementată pentru prima dată în România. Aceasta se va realiza printr-un amplu proces de consultare și integrare a opiniilor, nevoilor şi priorităţilor copiilor în cadrul politicilor publice și al programelor locale.

 

Componenta referitoare la Centrele de Servicii Comunitare Integrate (CCI) este esențială pentru implementarea programului România pentru fiecare copil. Prin înfiinţarea de 5 centre comunitare integrate, copiii vor beneficia de servicii comunitare specializate integrate (asistenţă socială, asistenţă medicală şi educaţie (timpurie).

 

Cea de-a treia componentă, Educația Incluzivă de Calitate, este dedicată îmbunătățirii calității educației, cât și mobilizării grădinițelor, școlilor, licelor, familiilor și comunităților pentru sprijinirea participării școlare și susținerii fiecărui copil.

 

Proiectul România pentru fiecare copil a fost dezvoltat pe baza rezultatelor proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunităţii”, finanţat în cadrul Programului RO25 „Reducerea sărăciei” prin Granturile Norvegiene 2009-2014.

 

REZULTATE INTERMEDIARE (1 MAI 2022)

 

Până în prezent, în cadrul proiectului au fost deschise patru centre comunitare integrate la Brașov, Corbasca, Colonești și Moinești, care  susțin copiii vulnerabili și familiile lor prin oferirea de servicii de bază, sociale, de sănătate și educaționale, cât și servicii specializate. Cel de-al cincilea centru comunitar integrat, de la Bacău, va fi lansat  în curând. Toate echipele din centrele comunitare au fost formate, fiind organizată prima sesiune centrată pe tema coordonării și supervizării echipelor locale.

 

O altă etapă importantă în proiect o constituie semnarea în luna iulie 2021 a memorandumurilor cu cinci localități: municipiile Bacău, Moinești și Brașov și comunele Colonești și Corbasca, pentru participarea la inițiativa Localități Prietene ale Copiilor (ILPC), un pilon important al proiectului România pentru fiecare copil.

 

Comitetul Național de Coordonare (CNC) pentru supervizarea implementării Inițiativei Localități Prietene ale Copiilor și certificarea municipiilor/ orașelor/ comunelor prietene ale copiilor a fost constituit și are 19 membri, inclusiv UNICEF. Prima întâlnire a CNC a avut loc pe 29 iulie 2021, o zi mai târziu            desfășurându-se un workshop de orientare.

 

Pentru înființarea unor noi structuri consultative ale copiilor la nivel local, acolo unde acestea nu există, a fost efectuat un mapping, fiind elaborat procesul de selecție a copiilor ce va avea loc începând cu luna mai 2022. A fost organizat câte un workshop de orientare privind ILPC pentru copii în localitățile Moinești (februarie 2022), Colonești (martie 2022), Corbasca (martie 2022) și  Brașov (martie 2022).

 

În luna februarie 2022, Horia Tecău, Ambasador Național pentru UNICEF în România, a vizitat centrul comunitar integrat din Colonești și a aflat de la copii și familiile lor, cât și de la profesioniștii de la fața locului care sunt nevoile comunității și cât de important este acest proiect pentru ca drepturile fiecărui copil să fie respectate. Puteți afla mai multe din acest reportaj  la https://uni.cf/3OF0sBk , cât și din acest scurt film  https://youtu.be/SSzkJlhWcck. Ulterior, Horia Tecău a participat și la o emisiune la Magic FM, în care a vorbit și despre proiectul România pentru fiecare copil și rolul său în crearea unei vieți mai bune, pentru fiecare copil.