Copyright 2019 FRDS

Back

PROIECTE FINANȚATE ÎN CADRUL APELULUI RESTRÂNS REDUCEREA SĂRĂCIEI

„O furnică nu poate răsturna un munte, dar îl poate muta din loc încet, bucăţică cu bucăţică”

Marin Preda

``S.M.A.R.T. – servicii multifuncționale anti-sărăcie pentru reintegrare și transformare``

Promotor: Asociația “Misiunea Creștină Armata Salvării din România”

Partener: Salvation Army Norway

Valoarea finanțării: 1.371.000 euro

Perioada de implementare: decembrie 2019 – decembrie 2022

Website: https://armatasalvarii.ro/smart/

Social media: Armata Salvarii SMART (Facebook)

 

De multe ori, cele mai vulnerabile grupuri sociale nu au acces la servicii educaționale, medicale și sociale de calitate. Prin intervenții menite să îmbunătățească viața celor mai dezavantajate grupuri sociale din București, Ploiești și Iași, proiectul își propune să contribuie la rezolvarea problemele lipsei locuințelor, a abandonului școlar, fenomenul exploatării prin muncă, îmbolnăvirile și decesele premature.

 

Intervențiile directe vizează 1.600 de beneficiari, din care 1.050 de persoane fără adăpost sau locuință, prin crearea unui model comunitar multiregional de intervenție, care include acordarea de îngrijire, hrană, produse de igienă, distribuire de haine și saci de dormit, precum și consiliere socială și informare. Beneficiarii sunt identificați pe stradă și sunt ajutați să obțină acte de identitate, ajutoare sociale, acces la adăposturi, la servicii medicale și la apartamente securizate pentru victimile traficului de persoane. În vederea protejării beneficiarilor de pericolul traficului de persoane și exploatării prin muncă sau sex și pentru a-i ajuta să își găsească un loc de muncă, anunțurile de angajare care sunt potențial înșelătoare vor fi verificate. Activitățile vor fi derulate prin intermediul a  trei centre în București (centru de consiliere), Ploiești și Iași (centre de zi).

 

În cadrul proiectului sunt furnizate servicii educaționale pentru 300 de copii și tineri care au părăsit sistemul educațional sau care se află în risc de abandon școlar, cu focus pe copiii de etnie romă. Intervențiile de bună practică de la nivel local, national și international, vor fi colectate și promovate prin intermediul unui portal online, fiind create platforme de dialog social și civic între municipalitățile celor trei orașe unde se desfășoară proiectul și societatea civilă (patronate, sindicate, ONG-uri), pentru a crea un nivel mai mare de coeziune socială și economică care să promoveze dezvoltarea comunitară.

 

Parteneriatul cu Salvation Army Norway, prin transfer de metodologii de lucru și know-how, vizite bilaterale, suport în managementul și implementarea proiectului, va aduce o importanta valoarea adăugată proiectului, eforturile fiind focalizate către identificarea de soluții pentru incluziunea cetățenilor de etnie romă ce locuiesc in Oslo, Norvegia.

 

Rezultate intermediare (luna mai 2020)

– derularea a două campanii de informare: “BunăStare pentru Fiecare”, campanie structurată în jurul conceptelor de combatere a sărăciei și promovare a bunăstării și “Acceptare fără discriminare” campanie ce vizează îmbunătățirea calității educației și a serviciilor de incluziune socială pentru persoanele provenind din medii defavorizate din București, Ploiești și Iași;

– trei cetățeni români repatriați din Norvegia cu ajutorul Centrului de Consiliere București;

– 400 de persoane fără adăpost au primit din partea EMAS (Echipa Mobilă Armata Salvării) servicii de informare, consiliere, ajutoare punctuale în stradă, evaluări medicale și tratamente medicale. Suplimentar au fost distribuite materiale igienice și sanitare și servicii de termoscanare pentru prevenirea îmbolnăvirilor generate de virusul COVID 19;

– 450 de pachete alimentare și 600 mese calde, distribuite familiilor nevoiașe din Ploiești;

– 1.000 ore de activități de instruire școlară la matematică, română, engleză, franceză, desen, muzică, furnizate copiilor înscriși în Centrul de zi SMART Ploiești;

– 41 de familii nevoiașe din Iași, beneficiare de sesiuni de consiliere;

– 50 de copii din Iași, beneficiari de servicii educative și sociale.

“Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj”

Promotor: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj

Parteneri: Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca; Universitatea Babeș Bolyai; Primăria Bergen, Norvegia

Valoarea finanțării: 4.271.498,15 euro

Perioada de implementare: decembrie 2019 – decembrie 2022

Website: desegregare.ro

Social media: Zona Metropolitană Cluj (Facebook)

La marginea unuia dintre cele mai dezvoltate orașe ale României, Cluj-Napoca (jud. Cluj), comunitatea din Pata Rât a găsit în groapa de gunoi un loc unde să supraviețuiască în cele mai grele condiții. Proiectul și-a propus să reducă inegalitățile rezidențiale, sociale și economice dintre comunitatea din Pata Rât, compusă din familii sever deprivate, cel mai frecvent de etnie romă, și populația majoritară din Cluj-Napoca.

 

Segregarea este combătută prin furnizarea de locuințe sociale adecvate și servicii de suport continuu pentru un minim de 30 de familii din Pata Rât, și prin asigurarea accesului la servicii publice psiho-sociale, educaționale, de sănătate și transport urban pentru 750 de persoane rezidente în Pata Rât aflate în situații dificile. De asemenea, 800 de copii din zona metropolitană Cluj din clasele primare vor beneficia de servicii de suport educațional non-formal menite să le îmbunătățească competențele, participarea școlară care să conducă la reducerea ratei de abandon școlar.

 

Datorită parteneriatului cu Muncipalitatea Bergen, Norvegia, 30 de specialiști relevanți pentru implementarea proiectului vor fi instruiți pe tematica locuirii sociale și a serviciilor sociale inovative. Astfel, transferul de know-how și bune practici cu partea norvegiană va contribui la elaborarea unei metodologii de relocare și incluziune socială și a unui set de recomandări de politici publice în domeniu locuirii. Aceste instrumente  vor  întări capacitatea instituțională a actorilor locali și naționali cu responsabilități în domeniul locuirii de a răspunde nevoilor grupurilor dezavantajate.

 

Rezultate intermediare (luna iunie 2020):

– 20 de specialiști implicați în proiect (asistenți sociali, psihologi și facilitatori comunitari ai Zonei Metropolitane Cluj și Direcției de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, precum și echipa de cercetare din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”) au participat la un atelier de lucru susținut prin videoconferință de reprezentanții orașului norvegian Bergen cu privire la buna locuire;

– 11 elevi de clasa a VIII-a, rezidenți în zona Pata Rât, participă săptămânal la ședințe de meditații și mentorat în cadrul unui spațiu pentru tineri înființat și amenajat în cadrul proiectului, Centrul de educație non-formală „Casa Tinerilor”;

– 3.700 de pachete alimentare care au asigurat necesarul pentru zece zile pentru persoanele defavorizate din zona Pata Rât au fost distribuite înainte de Sărbătoarea Paștelui (perioada 13-22 aprilie 2020) pentru a atenua efectele pandemiei generate de virusul COVID-19.