Copyright 2019 FRDS

Back

CALENDARUL APELURILOR DE PROIECTE

„Ideile se clădesc pe o bază stabilă. Nu există o scurtătură între prezent și viitor.  Scopurile se ating prin planificare, pregătiri și executare”

Bruce Hyland

Calendarul estimativ al lansării apelurilor de proiecte

Calendarul estimativ al lansării apelurilor de proiecte organizate în cadrul Programului Dezvoltare locală, actualizat* la 04.05.2022:

 

Nr.

Apel de proiecte

Data lansării

Data închiderii

1.

Educație incluzivă pentru copii și tineri aflați în situații de risc (apelul nr. 2)

6.12.2018

28.05.2019

2.

Apelul restrâns Reducerea sărăciei (apelul nr. 3) 12.12.2018 8.05.2019

3.1

Acces la finanțare – 2019

5.02.2019

24.04.2019

3.2 Acces la finanțare – 2020

7.04.2020

27.07.2020

3.3

Acces la finanțare – 2021 8.04.2021 17.06.2021

4.1 Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, runda 1 (apelul nr. 1) 11.09.2019 30.01.2020

4.2 Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, runda a 2-a (apelul nr. 1) 6.01.2021 15.04.2021

5. Dezvoltare locală (apelul nr. 4) 10.09.2019 25.02.2020

6. Drepturile omului – implementare la nivel național (apelul nr. 5)  8.01.2021 22.04.2021

7. Intervenții prioritare pentru comunitățile rome 15.07. 2021 14.10.2021

În acest moment, niciun apel de proiecte nu este deschis.

*urmăriți periodic eventuale reactualizări ale calendarului

 

Scurtă descriere a apelurilor de proiecte

Apelurile de proiecte organizate în cadrul Programului au în vedere finanţarea unor proiecte care să contribuie la creşterea gradului de utilizare a serviciilor sociale de către grupurile dezavantajate, incluziunea socială a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc, combaterea abandonului şcolar, dezvoltarea unor măsuri integrate de incluziune a romilor şi de combatere a discriminării, dezvoltarea capacităţii administraţiei centrale şi locale de a aplica principiile bunei guvernări, respectiv la punerea în practică a recomandărilor CEDO privind respectarea drepturilor omului în România.

 

Specificul fiecărui apel

 

Apelul restrâns „Reducerea sărăciei”. În valoare de 20 de milioane de euro, apelul sprijină punerea în aplicare a măsurilor naţionale şi locale de combatere a sărăciei care să asigure valorificarea/ dezvoltarea rezultatelor proiectelor implementate în cadrul Programului „Reducerea sărăciei” (RO25), finanţat prin Granturile Norvegiene 2009 – 2014. Apelul se adresează exclusiv organizaţiilor implicate în pregătirea/implementarea proiectelor finanţate prin Programul „Reducerea sărăciei”, respectiv UNICEF România, Asociaţia Misiunea Creştină Armata Salvării din România, Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Fundaţia Romă Education Fund România, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Cluj.

  • Apelul Educaţie incluziva pentru copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc  promovează şi susţine educaţia incluziva şi şansele egale, sporind accesul la servicii educaţionale şi sociale.

 

  • Schema de granturi mici Acces la finanţare este destinat autorităţilor locale pentru a-şi spori capacitatea de a aplica pentru alte finanţări, respectiv pentru contractarea de servicii de asistenţă tehnică pentru elaborarea documentaţiei tehnice şi obţinerea aprobărilor legale necesare pentru investiţii/ măsuri care vizează dezvoltarea locală în comunităţi sărace/ izolate/marginalizate.

 

  • Apelul Creșterea incluziunii și abilitarea romilor vizează promovarea incluziunii sociale, combaterea discriminării şi a rasismului, promovarea schimburilor interculturale şi consolidarea capacităţii de sprijinire a dezvoltării în comunităţile cu procent mare de etnici romi.

 

  • Apelul Dezvoltare locală  vizează îmbunătăţirea calităţii şi accesului la servicii sociale (educative, de sănătate, din domeniul ocupării etc.) a grupurilor dezavantajate.

 

  • Apelul Drepturile omului este adresat entităţilor publice de la nivel naţional, în vederea implementării recomandărilor emise de CEDO privind drepturile persoanelor cu handicap, drepturile minorităţilor naţionale, drepturile deţinuţilor, drepturile copiilor şi drepturile femeilor în România.

 

  • Apelul Intervenţii prioritare va acorda fonduri pentru intervenţii de urgenţă în comunităţile de romi, care să vizeze îmbunătăţirea facilitaţilor sociale şi educaţionale pentru copii şi tineri, creşterea accesului la servicii de sănătate, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, facilitarea eliberării actelor de identitate, asigurarea suportului social şi juridic pentru victimele evacuărilor, promovarea schimburilor interculturaleetc.
Evenimente publice de informare aferente apelurilor de proiecte

Fiecare apel va fi deschis pentru o perioadă de minim două luni. În această perioadă, pentru informarea tuturor părţilor interesate cu privire la oportunităţile de finanţare oferite de Program, FRDS va organiza seminarii de informare aferente fiecărui apel. Evenimentele vor fi anunţate şi promovate în cadrul secțiunii web dedicate Programului şi pe pagina de Facebook a Programului.