Copyright 2019 FRDS

Back

APELUL EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU COPII ȘI TINERI ÎN SITUAȚII DE RISC

„Şcoala cea bună e aceea în care şi şcolarul învaţă pe profesor”

Nicolae Iorga

Descriere apel

Data lansării: 12 decembrie 2018

Apelul de propuneri de proiecte Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc vizează creşterea gradului de incluziune socială a copiilor şi tinerilor din România şi va finanţa proiecte care vor contribui la asigurarea accesului acestora la o educaţie de calitate, echitabilă şi incluzivă, în raport cu nevoile fiecăruia. Proiectele finanţate vor fi implementate la nivel regional sau naţional şi se vor adresa copiilor şi tinerilor în situaţii de risc de abandon şcolar/ părăsire timpurie a şcolii şi celor cu cerinţe educaţionale speciale (CES).

Proiectele vor include:

  • măsuri de sprijin pentru combaterea şi prevenirea abandonului şcolar/părăsirii timpurii a şcolii
  • activităţi de identificare şi monitorizare a copiilor şi tinerilor în situaţii de risc
  • sprijin educaţional pentru stimularea participării sau reintegrării şcolare (mediere şcolară, consiliere şi orientare vocaţională, activităţi de alfabetizare, „școala după şcoală”, „a doua şansă” s.a.), servicii sociale, sprijin material ș.a

Solicitanții eligibili sunt:

  • entităţile publice
  • entităţile publice şi organizaţiile neguvernamentale (ONG)

De asemenea, în vederea implementării de măsuri de sprijin pentru copiii şi tinerii cu CES şi/sau dizabilităţi, sunt susţinute:

  • activităţi de facilitare a identificării şi remedierii dificultăţilor de învăţare şi psihocomportamentale
  • activităţi de îngrijire, asistenta şi abilitare/reabilitare
  • servicii educaţionale, educativ-complementare, sociale şi de socializare, desfăşurate în forme de învăţământ de masă, în contexte atipice (la domiciliu, în spitale etc.) sau în forme de învăţământ special ori în relaţie cu acestea

Alte activităţi vor viza dezvoltarea resurselor umane din unităţile de învăţământ şi din sfera serviciilor sociale pe teme legate de educaţia incluzivă, îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi sociale, campanii de informare ș.a.

În total, suma alocată apelului este de 8.581.978 Euro, provenită din Granturile Norvegiene 2014-2021 (85%) şi cofinanţare publică (15%).

Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 500.000 Euro, iar cea maximă este de 1.500.000 Euro.

Termenul limită de depunere a proiectelor este 4 mai 2019.

 

Proiectele finanţate în cadrul acestui apel vor aduce un impact semnificativ în viaţa utilizatorilor de servicii, urmând ca:

4400
copii sau tineri aflați în risc de părăsire timpurie a şcolii şi 440 de copii sau tineri cu CES să primească servicii de suport
1800
copii sau tineri să îşi îmbunătăţească participarea şcolară
1600
părinți să primească servicii de sprijin
1260
cadre didactice să fie instruite în ceea ce priveşte lucrul cu copii şi tineri în situaţii de risc de abandon şcolar sau cu cei cu CES
Noutăți

Lista proiectelor aprobate –  apelul Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc

 

Vineri, 11 septembrie 2020, FRDS a publicat lista proiectelor aprobate în cadrul apelului Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc.

 

–>> Consultă lista

 

* * *

Lista proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc

 

Joi, 6 iunie 2019, FRDS a publicat lista proiectelor depuse în cadrul apelului de propuneri de proiecte Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc, termenul-limită de depunere fiind 28 mai 2019. Lista poate fi consultată aici

 

* * *

 

28 mai 2019, noul termen de depunere a propunerilor de proiecte

 

FRDS anunţă luni, 25 martie 2019, publicarea Corrigendum-ului nr. 1 la documentele aferente apelului de propuneri de proiecte Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelului fiind prelungit pentru 28 mai 2019. Documentele de apel au fost modificate în concordanţă cu prevederile Corrigendumului şi sunt disponibile AICI.

Evaluare

Lista proiectelor aprobate –  apelul Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc

 

Vineri, 11 septembrie 2020, FRDS publică lista proiectelor aprobate în cadrul apelului Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc.

 

–>> Consultă lista

 

* * *

 

75 de proiecte, în analiză în evaluarea de conținut

 

Luni, 2 decembrie 2019, a fost publicată lista finală a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc, proiecte care vor fi evaluate din punct de vedere al conținutului. În urma soluționării contestațiilor, un număr de 75 de proiecte intră în procesul de evaluare de conținut. Consultă lista

 

* * *

 

Stadiul proiectelor depuse în cadrul apelului

 

Proiectele depuse în cadrul apelului Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc se află, în prezent, în faza de analiză a contestațiilor depuse ca urmare a comunicării rezultatelor verificării formale. Termenul limită de depunere a contestațiilor a fost 21.10.2019. După finalizarea acestei etape, proiectele care au fost admise în urma verificării administrative vor intra în faza de evaluare de conținut.

 

* * *

 

Lista proiectelor depuse în cadrul apelului Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc şi admise pentru evaluarea de conţinut

 

FRDS anunţă, 20 septembrie 2019, că a publicat lista propunerilor de proiecte depuse în cadrul apelului Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc şi admise pentru evaluarea de conţinut. Descarcă lista proiectelor admise

 

* * *

 

FRDS prelungeşte perioada dedicată verificării formale a propunerilor de proiecte depuse în cadrul apelului Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc

 

FRDS anunţa miercuri, 14 august 2019, că perioada aferentă verificării formale (conformitate administrativă şi eligibilitate) a propunerilor de proiecte depuse în cadrul apelului Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc se prelungeşte până la data de 20 septembrie 2019, ca urmare a numărului mare de propuneri de proiecte depuse şi complexităţii analizei acestora.

 

* * *

 

FRDS prelungeşte perioada dedicată verificării formale a propunerilor de proiecte depuse în cadrul apelului Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc

 

FRDS anunţă joi, 4 iulie 2019, că perioada aferentă verificării formale (conformitate administrativă şi eligibilitate) a propunerilor de proiecte depuse în cadrul apelului Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc se prelungeşte până la data de 15 august 2019, ca urmare a numărului mare de propuneri de proiecte depuse şi complexităţii analizei acestora.

Helpdesk

Întrebări şi răspunsuri

 

Descarcă lista completă cu întrebari si răspunsuri în legătură cu apelul Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc.