Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Programul Dezvoltare locală obține 4,5 milioane de euro în plus, în urma modificării Acordului de Program

Programul Dezvoltare locală obține 4,5 milioane de euro în plus, în urma modificării Acordului de Program

Comitetul Mecanismului Financiar și Ministerul de Externe al Regatului Norvegiei (statele donatoare), respectiv Ministerul Fondurilor Europene din România, prin Direcția Generală Mecanisme și Instrumente Financiare Europene Nerambursabile (Punctul Național de Contact) au convenit în luna decembrie 2020 amendarea Acordului de Program aferent Programului Dezvoltare locală. 

În urma acestui demers, bugetul Programului Dezvoltare locală a fost suplimentat cu 4,5 milioane de euro, fiind acum de 86.941.176 de euro. Din noua sumă totală alocată Programului, 48.900.000 de euro (56%) reprezintă Granturi Norvegiene, 25.000.000 de euro (29%) reprezintă Granturi SEE (acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia), restul de 13.041.176 (15%) reprezentând contribuția Guvernului României.

Fondurile suplimentare vor fi utilizate pentru finanțarea de noi proiecte de educație incluzivă, dintre cele aflate pe lista de rezervă aprobată în cadrul apelului de proiecte „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”. Astfel, bugetul apelului a fost suplimentat, fiind acum de 12.940.801 de euro, sumă care va permite finanțarea a 5 noi proiecte de educație incluzivă. 

O dată cu amendarea Acordului de Program a fost operată și o realocare de fonduri între ariile Programului. Astfel, a crescut la 8.868.529 de euro alocarea financiară aferentă ariei de program (și implicit apelului de proiecte) “Drepturile omului”. Acest lucru a fost posibil prin transferul sumei de 3.000.000 de euro, alocată inițial proiectului predefinit “INCLUDE – Incluziunea copiilor și tinerilor în situații de risc din România”, ce urma a fi implementat de Consiliul Europei (CoE) în cadrul ariei de program ”Copii și tineri la risc”, proiect care a fost anulat la cererea Promotorului de Proiect.

Reamintim faptul că apelul de propuneri de proiecte ”Drepturile omului” este preconizat a fi lansat până la finalul anului 2020, documentația aferentă acestuia aflându-se în acest moment într-un stadiu avansat de pregătire.

Photo by energepic.com from Pexels