Copyright 2019 FRDS

Back

APELUL REDUCEREA SĂRĂCIEI

„O furnică nu poate răsturna un munte, dar îl poate muta din loc încet, bucăţică cu bucăţică”

Marin Preda

Descriere apel

Data lansării: 6 decembrie 2018

Apelul restrâns de propuneri de proiecte Reducerea sărăciei oferă suport pentru iniţierea unor măsuri de reducere a sărăciei şi excluziunii sociale implementate la nivel naţional şi/sau local, măsuri care vizează dezvoltarea rezultatelor proiectelor finanţate anterior prin Programul RO25 Combaterea sărăciei, finanţat din Granturile Norvegiene 2009-2014.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel restrâns de propuneri de proiecte sunt:

 • Asociaţia Misiunea Creştină Armata Salvării din România (ONG)
 • Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj
 • Fundaţia Roma Education Fund România (ONG)
 • Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
 • Reprezentanţă în România a Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii – UNICEF
 • Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova
 • Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

Proiectele depuse se vor adresa în mod obligatoriu nevoilor cel puţin unuia dintre următoarele grupuri țintă principale:

 • Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială
 • Copii (cu vârste între 3-15 ani) şi tineri (cu vârste între 16-24 ani) aflaţi în risc de sărăcie şi excluziune socială
 • Părinţi/tutori/alţi membri ai familiei copiilor/tinerilor aflaţi în risc de sărăcie şi excluziune socială

De asemenea, pot beneficia de activitățile proiectului grupuri țintă secundare. De exemplu:

 • Persoane care lucrează cu grupuri defavorizate sau interacționează cu aceștia (de exemplu, profesioniști și voluntari, personal didactic, personal și voluntari din sfera serviciilor sociale, polițiști, jandarmi, angajați ai autorităților locale etc.)
 • Membri ai comunității care interacționează cu grupurile țintă principale
 • Alte categorii de persoane care pot contribui la creșterea impactului proiectului (angajatori, membri ai comunităților învecinate etc.)

Exemple de activități eligibile:

 • Măsuri pentru creşterea accesului la servicii sociale şi medicale de bază;
 • Măsuri care vizează creşterea accesului copiilor şi tinerilor defavorizaţi la educaţia formală (învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar, secundar) şi non-formală;
 • Măsuri care vizează creşterea accesului la piaţa forţei de muncă;
 • Măsuri privind îmbunătăţirea condiţiilor de locuire;
 • Alte măsuri care sprijină eforturile de combatere a sărăciei şi reducere a excluziunii sociale (cum ar fi schimbul de experienţă între profesionişti ai entităţilor din România şi Norvegia).

Suma alocată acestui apel este de 20.000.000 Euro, provenită din Granturile Norvegiene 2014-2021 (85%) şi cofinanţare publică (15%).

Valoarea minimă a sumei care poate fi solicitată pentru implementarea unui proiect este de 500.000 Euro, iar cea maximă este de 5.000.000 Euro.

Termen-limită de depunere a proiectelor: 8 mai 2019.

Se așteaptă ca proiectele finanțate în cadrul acestui apel să contribuie la atingerea a cel puțin unul dintre următoarele rezultate ale Programului:

15000
persoane aparținând grupurilor vulnerabile beneficiare de servicii sociale personalizate
5
modele de intervenție aplicate în lucrul cu grupurile vulnerabile
200
de orașe/ comune în care vor fi fost furnizate servicii sociale pentru persoane din grupurile vulnerabile
Noutăți

9.550 de persoane defavorizate vor avea acces la servicii sociale personalizate, finanțate prin intermediul Granturilor Norvegiene 2014 – 2021

 

Contractarea proiectelor aprobate în cadrul apelului restrâns “Reducerea sărăciei” s-a încheiat la sfârșitul lunii mai 2021. Cele 3 organizații beneficiare au la dispoziție granturi, pentru a contribui, prin intervenții personalizate, la reducerea excluziunii sociale și a sărăciei în rândul celor mai vulnerabile categorii sociale din România.

Ultimul proiect contractat este cel propus de Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) – Reprezentanţa din România. În următorii doi ani și jumătate, acesta va oferi sprijin unui număr de 3.400 de copii din mediul urban și rural, din județele Bacău și Brașov, prin implementarea unui model de servicii comunitare integrate (cu focus pe copiii cu dizabilităţi şi pe cei de etnie romă). În plus, 3.000 de părinți și tutori vor dobândi prin proiect cunoştinţe şi competenţe generale de îngrijire a copiilor.

Cele două proiecte contractate anterior în cadrul apelului au început în anul 2019, înregistrând deja rezultate seminificative. Prin proiectul ”SMART – Servicii Multifuncționale Antisărăcie pentru Reintegrare și Transformare”, derulat de Asociația Misiunea Creștină Armata Salvării din România, s-a oferit până acum suport social, medical și școlar unui număr de peste 1.200 de persoane din București, Iași și Ploiești, dintre care peste 800 de persoane fără adăpost. La rândul său, proiectul „Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj”, al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, s-a concentrat pe reducerea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din Zona Metropolitană Cluj (cu focus pe zona defavorizată Pata-Rât din Cluj-Napoca), printr-un program complex ce include sprijin social, educațional și locativ, în care au fost incluse până acum peste 700 de persoane vulnerabile.

Lansat în decembrie 2018, apelul restrâns Reducerea sărăciei a pus la dispoziția solicitanților eligibili granturi pentru iniţierea unor măsuri de reducere a sărăciei şi excluziunii sociale, implementate la nivel naţional şi/sau local, care să asigure valorificarea și dezvoltarea rezultatelor proiectelor derulate anterior prin Programul RO25 Combaterea sărăciei, finanţat din Granturile Norvegiene 2009-2014.

Află aici mai multe informații despre proiectele de reducere a sărăciei finanțate prin intermediul Programului Dezvoltare locală.

 

* * *

 

Lista proiectelor contractate în cadrul apelului restrâns Reducerea sărăciei

 

FRDS publică, joi, 3 iunie 2021, lista proiectelor contractate în cadrul apelului restrâns Reducerea sărăciei. Lista cuprinde 3 proiecte în valoare de cca. 47.000.000 lei.

 

–> Consultă lista

 

 * * *

 

Lista actualizată a proiectelor aprobate pentru finanțare

 

FRDS a publicat, vineri, 18 decembrie 2020, lista actualizată a proiectelor aprobate pentru finanțare în cadrul apelului restrâns de proiecte Reducerea sărăciei.

 

–>> Consultă lista

 

* * *

 

Proiectul S.M.A.R.T. – Servicii Multifuncționale Anti-sărăcie pentru Reintegrare și Transformare, contractat

 

Luni, 16 decembrie 2019, reprezentanții Asociaţiei „Misiunea Creştină Armata Salvării din România” au semnat contractul de finanțare pentru proiectul S.M.A.R.T. – Servicii Multifuncționale Anti-sărăcie pentru Reintegrare și Transformare, finanțat în cadrul apelului restrâns de proiecte „Reducerea sărăciei”, apel organizat în cadrul Programului Dezvoltare locală.

Proiectul are ca obiectiv general reducerea sărăciei, concentrându-se pe cele mai vulnerabile grupuri excluse social și economic din București, Ploiești și Iași. În acest sens, proiectul va îmbunătăți viața a 1600 de beneficiari prin crearea unui model comunitar multiregional de intervenție pentru furnizarea de servicii educaționale, medicale și sociale. Alături de serviciile multifuncționale de incluziune socială dedicate grupurilor defavorizate, proiectul va colecta și promova intervențiile de bună practică de la nivel local și național prin intermediul unui portal online și va crea platforme de dialog social și civic între municipalitățile mai sus-amintite și societatea civilă pentru a crea un nivel mai mare de coeziune socială și economică care să promoveze sustenabilitatea.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Salvation Army Norway și va fi implementat la nivel multiregional pe parcursul a 36 de luni.

 

* * *

 

Proiectul Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj, contractat

 

Miercuri, 18 decembrie 2019, reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj au semnat contractul de finanțare pentru proiectul Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj, finanțat în cadrul apelului restrâns de proiecte „Reducerea sărăciei”, apel organizat în cadrul Programului Dezvoltare locală.

Urmând a fi derulat pe parcursul a 36 de luni, proiectul va urmări să reducă disparitățile rezidențiale, sociale și economice dintre comunitatea din Pata Rât, compusă din familii sever deprivate, cel mai frecvent de etnie romă, și populația majoritară din Cluj-Napoca. De asemenea, proiectul își propune să combată fenomenul excluziunii sociale în rândul familiilor sărace din Zona Metropolitană Cluj, pentru a diminua astfel riscul ca acestea să se mute la Pata Rât sau în alte zone marginalizate din cauza problemelor financiare pe care le au. Asumându-și aceste obiective, proiectul continuă procesul desegregării zonei urbane marginalizate Pata Rât prin oferirea de locuințe sociale și servicii de suport, prin facilitarea accesului la servicii publice de calitate în rândul grupurilor țintă și prin contribuția la îmbunătățirea politicilor publice la nivel local și național.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, Universitatea Babeș Bolyai și Primăria Bergen din Norvegia.

 

* * *

 

Lista proiectelor depuse în cadrul apelului

 

Vineri, 17 mai 2019, FRDS a publicat lista proiectelor depuse în cadrul apelului restrâns de propuneri de proiecte Reducerea sărăciei, termenul-limită de depunere fiind 8 mai 2019.

Lista poate fi consultată aici

 

* * *

8 mai 2019, noul termen limită pentru depunerea proiectelor 

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) anunță, 25 martie 2019, prelungirea termenului limită de depunere a proiectelor în cazul apelului restrâns Reducerea săraciei.

Astfel, solicitanții eligibili pot depune propunerile de proiect până la data de 8 mai 2019. Aceste modificari au fost incluse în Corrigendumul nr. 1/25.03.2019. Pe lângă prelungirea termenelor limită de depunere a proiectelor, corrigendum-ul operează și alte modificări importante în documentațiile de apel, pe care solicitanții eligibili sunt invitați să le consulte: Corrigendum nr. 1/25.03.2019 Reducerea sărăciei.

 

* * *

Seminar informativ dedicat apelului restrâns Reducerea sărăciei

 

Marți, 11 decembrie 2018, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, a avut loc un seminar informativ dedicat informativ dedicat apelului restrâns Reducerea sărăciei. Evenimentul, la care au participat 32 de reprezentanți ai FRDS, entități eligibile și PNC, a reprezentat un instrument de informare adresat promotorilor de proiect eligibili privind condițiile de finanțare si de implementare a proiectelor finanțate în cadrul apelului restrâns de propuneri de proiecte “Reducerea sărăciei”.

Helpdesk

Întrebări şi răspunsuri

 

Descarcă lista completă cu întrebări și răspunsuri în legătură cu apelul Reducerea sărăciei