Copyright 2019 FRDS

Back

APELUL REDUCEREA SĂRĂCIEI

„O furnică nu poate răsturna un munte, dar îl poate muta din loc încet, bucăţică cu bucăţică”

Marin Preda

Descriere apel

Data lansării: 6 decembrie 2018

Apelul restrâns de propuneri de proiecte Reducerea sărăciei oferă suport pentru iniţierea unor măsuri de reducere a sărăciei şi excluziunii sociale implementate la nivel naţional şi/sau local, măsuri care vizează dezvoltarea rezultatelor proiectelor finanţate anterior prin Programul RO25 Combaterea sărăciei, finanţat din Granturile Norvegiene 2009-2014.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel restrâns de propuneri de proiecte sunt:

 • Asociaţia Misiunea Creştină Armata Salvării din România (ONG)
 • Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj
 • Fundaţia Roma Education Fund România (ONG)
 • Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
 • Reprezentanţă în România a Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii – UNICEF
 • Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova
 • Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

Proiectele depuse se vor adresa în mod obligatoriu nevoilor cel puţin unuia dintre următoarele grupuri țintă principale:

 • Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială
 • Copii (cu vârste între 3-15 ani) şi tineri (cu vârste între 16-24 ani) aflaţi în risc de sărăcie şi excluziune socială
 • Părinţi/tutori/alţi membri ai familiei copiilor/tinerilor aflaţi în risc de sărăcie şi excluziune socială

De asemenea, pot beneficia de activitățile proiectului grupuri țintă secundare. De exemplu:

 • Persoane care lucrează cu grupuri defavorizate sau interacționează cu aceștia (de exemplu, profesioniști și voluntari, personal didactic, personal și voluntari din sfera serviciilor sociale, polițiști, jandarmi, angajați ai autorităților locale etc.)
 • Membri ai comunității care interacționează cu grupurile țintă principale
 • Alte categorii de persoane care pot contribui la creșterea impactului proiectului (angajatori, membri ai comunităților învecinate etc.)

Exemple de activități eligibile:

 • Măsuri pentru creşterea accesului la servicii sociale şi medicale de bază;
 • Măsuri care vizează creşterea accesului copiilor şi tinerilor defavorizaţi la educaţia formală (învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar, secundar) şi non-formală;
 • Măsuri care vizează creşterea accesului la piaţa forţei de muncă;
 • Măsuri privind îmbunătăţirea condiţiilor de locuire;
 • Alte măsuri care sprijină eforturile de combatere a sărăciei şi reducere a excluziunii sociale (cum ar fi schimbul de experienţă între profesionişti ai entităţilor din România şi Norvegia).

Suma alocată acestui apel este de 20.000.000 Euro, provenită din Granturile Norvegiene 2014-2021 (85%) şi cofinanţare publică (15%).

Valoarea minimă a sumei care poate fi solicitată pentru implementarea unui proiect este de 500.000 Euro, iar cea maximă este de 5.000.000 Euro.

Se așteaptă ca proiectele finanțate în cadrul acestui apel să contribuie la atingerea a cel puțin unul dintre următoarele rezultate ale Programului:

15000
persoane aparținând grupurilor vulnerabile beneficiare de servicii sociale personalizate
5
modele de intervenție aplicate în lucrul cu grupurile vulnerabile
200
de orașe/ comune în care vor fi fost furnizate servicii sociale pentru persoane din grupurile vulnerabile
Noutăți

Lista proiectelor depuse în cadrul apelului

 

Vineri, 17 mai 2019, FRDS a publicat lista proiectelor depuse în cadrul apelului restrâns de propuneri de proiecte Reducerea sărăciei, termenul-limită de depunere fiind 8 mai 2019.

Lista poate fi consultată aici

Helpdesk

Întrebări şi răspunsuri

 

Descarcă lista completă cu întrebări și răspunsuri în legătură cu apelul Reducerea sărăciei