Copyright 2019 FRDS

Back

PROIECTE PREDEFINITE

Cu oameni, pentru oameni

Descriere

Programul Dezvoltare locală finanțează trei proiecte predefinite:

  • Integrarea socială şi educaţională durabilă prin activităţi sportive, implementat de Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport (UNEFS) Bucureşti, în parteneriat cu Şcoala Norvegiană de Ştiinţe ale Sportului;
  • Dezvoltarea capacităţilor în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României, implementat de Secretariatul General al Guvernului, în parteneriat cu OECD; şi
  • Îmbunătăţirea accesului şi calităţii serviciilor pentru cetăţeni, implementat de Asociaţia Comunelor din România (ACoR), în parteneriat cu Asociaţia Norvegiană a Autorităţilor Locale şi Regionale (KS) Şi cu Asociaţia Municipalităţilor din România (AMR).

 

Descarcă documentele aferente proiectelor predefinite

Proiectul Integrarea socială şi educaţională durabilă prin activităţi sportive

Proiectul Integrarea socială și educațională prin activități sportive este implementat în 24 de județe din 8 regiuni de dezvoltare, se derulează pe o perioadă de 48 de luni și își propune să contribuie la creșterea ratei de tranziție către învățământul secundar superior (clasa a IX-a) (ISCED 3) în școlile sprijinite.

 

Prin implicarea copiilor și tinerilor aflați în situații de risc în activități sportive, împreună cu alte măsuri de sprijin, PP și partenerul vizează o abordare metodologică nouă pentru integrarea socială a acestora, abordare care să devină ulterior o politică publică. Grupurile țintă sunt reprezentate de 2.600 de copii și tineri aflați în risc de abandon școlar și excluziune socială (inclusiv romi și persoane cu cerințe speciale de educație), 760 de specialiști care lucrează cu grupul țintă principal și 800 de părinți.

 

Activitățile principale vizează: pentru copii – derulare de servicii de consiliere și mentorat, educație non-formală pentru dezvoltarea abilităților de relaționare/integrare, asigurare masă caldă, organizare de tabere și competiții sportive; pentru părinți – campanii de informare și conștientienzare privind importanța educației, consiliere în vederea creșterii implicării în educația copiilor; pentru specialiști – formare și furnizare de instrumente și metodologii specifice pentru lucrul cu copiii/tinerii aflați în situații de risc.

 

Proiectul include cercetare privind mecanismele de excluziune socială, elaborarea și testarea unor metodologii și instrumente care să conducă la integrare educațională și socială a copiilor și tinerilor în situații de risc, documente care vor sta la baza unei politici publice în domeniu.

 

Proiectul este implementat în parteneriat cu Norwegian School for Sport Sciences (NSSS), universitate norvegiană cu expertiză extinsă în integrare educațională ce va facilita accesul la metodologii specifice și exemple de bună practică.

Proiectul Îmbunătăţirea accesului şi calităţii serviciilor pentru cetăţeni

Proiectul Îmbunătăţirea accesului şi calităţii serviciilor pentru cetăţeni  o administrație publică transparentă și responsabilă este implementat la nivel național, se derulează pe o perioadă de 36 de luni și își propune să contribuie la dezvoltare locală prin creșterea capacității administrației publice locale din România de a-și îndeplini responsabilitățile ce îi revin.

 

În acest sens, proiectul vizează creșterea transparenței în luarea deciziilor, creșterea integrității și responsabilității aleșilor locali și funcționarilor publici. Proiectul se derulează în parteneriat cu Asociației Municipiilor din România (AMR) și Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS)– care este și partener de program.

 

Activitățile proiectului au în vedere înființarea unui centru de informare e-TIC care, în principal, să furnizeze, prin intermediul unui serviciu help desk on-line, informații și consultanță membrilor ACoR și AMR pe probleme de etică, transparență, conflict de interese și incompatibilitate, derularea unor cursuri de instruire a reprezentanților autorităților locale, activități de schimb de experiență cu asociații similare din Norvegia și Moldova (Congresul Autorităților locale din Moldova).

 

Grupurile țintă sunt reprezentate de 3.300 de reprezentanți ai administrațiilor locale (din care 2.000 de beneficiari de la nivelul comunelor, 800 de beneficiari de la nivelul municipiilor, 300 de oficiali nou aleși – primari, viceprimari și consilieri locali și 200 de oficiali aleși și șefi de departamente proveniți din 5 comune pilot și 3 municipii).

Proiectul Dezvoltarea capacităţilor în domeniul guvernării publice - o abordare coordonată a Centrului Guvernului României

în curs de elaborare

Noutăți

Proiectul Îmbunătăţirea accesului şi calităţii serviciilor pentru cetăţeni, la start

 

Luni, 30 septembrie 2019, Fondul Român de Dezvoltare Socială – FRDS și Asociația Comunelor din România au semnat contractul de finanțare pentru proiectul predefinit Îmbunătăţirea accesului şi calităţii serviciilor pentru cetăţeni, implementat de ACoR, în parteneriat cu Asociaţia Norvegiană a Autorităţilor Locale şi Regionale (KS) și cu Asociaţia Municipalităţilor din România (AMR).

 

     * * *

 

Proiectul Integrare sustenabilă socială și educațională prin activități sportive, lansat de UNEFS în prezența a 120 de invitați

 

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București, în parteneriat cu Norwegian School of Sport Sciences a organizat, luni, 9 septembrie 2019, conferința  de lansare a proiectului predefinit Integrare sustenabilă socială și educațională prin activități sportive.

În fața a 120 de invitați au luat cuvântul, Rectorul UNEFS București, profesor universitar dr. Florin Pelin, coordonatorul proiectului, profesor universitar dr. Gabriel Ghițescu (UNEFS București), reprezentantul partenerilor din Norvegia, profesor universitar Aage Radman (National School of Sport Sciences), din partea Ambasadei Norvegiei, consilierul pe probleme legate de granturile SEE și norvegiene, doamna Grete Kristine Ødegaard, reprezentantul COSR, domnul Florin Mișcă, președintele Asociației Presei Sportive, domnul Dumitru Graur și fostul consilier MEN pe problemele minorităților, domnul Vasile Burtea.

 

Contractat în 31.05.2019, proiectul beneficiază de un grant în valoare de 4.450.000 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală.

 

Obiectivul proiectului este de a facilita integrarea educațională și socială a unui număr de 2.600 de copii aflați în risc de excluziune, selectați din cele 8  regiuni de dezvoltare ale țării, prin activități integrate bazate pe sport.