Copyright 2019 FRDS

Back

PROIECTE PREDEFINITE

Cu oameni, pentru oameni

Descriere

Programul Dezvoltare locală finanțează trei proiecte predefinite:

  • Integrarea socială şi educaţională durabilă prin activităţi sportive, implementat de Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport (UNEFS) Bucureşti, în parteneriat cu Şcoala Norvegiană de Ştiinţe ale Sportului;
  • Dezvoltarea capacităţilor în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României, implementat de Secretariatul General al Guvernului, în parteneriat cu OECD; şi
  • Îmbunătăţirea accesului şi calităţii serviciilor pentru cetăţeni, implementat de Asociaţia Comunelor din România (ACoR), în parteneriat cu Asociaţia Norvegiană a Autorităţilor Locale şi Regionale (KS) Şi cu Asociaţia Municipalităţilor din România (AMR).

 

Descarcă documentele aferente proiectelor predefinite

Proiectul Integrarea socială şi educaţională durabilă prin activităţi sportive

Proiectul Integrarea socială și educațională prin activități sportive este implementat în 24 de județe din 8 regiuni de dezvoltare, se derulează pe o perioadă de 48 de luni și își propune să contribuie la creșterea ratei de tranziție către învățământul secundar superior (clasa a IX-a) (ISCED 3) în școlile sprijinite.

 

Prin implicarea copiilor și tinerilor aflați în situații de risc în activități sportive, împreună cu alte măsuri de sprijin, PP și partenerul vizează o abordare metodologică nouă pentru integrarea socială a acestora, abordare care să devină ulterior o politică publică. Grupurile țintă sunt reprezentate de 2.600 de copii și tineri aflați în risc de abandon școlar și excluziune socială (inclusiv romi și persoane cu cerințe speciale de educație), 760 de specialiști care lucrează cu grupul țintă principal și 800 de părinți.

 

Activitățile principale vizează: pentru copii – derulare de servicii de consiliere și mentorat, educație non-formală pentru dezvoltarea abilităților de relaționare/integrare, asigurare masă caldă, organizare de tabere și competiții sportive; pentru părinți – campanii de informare și conștientienzare privind importanța educației, consiliere în vederea creșterii implicării în educația copiilor; pentru specialiști – formare și furnizare de instrumente și metodologii specifice pentru lucrul cu copiii/tinerii aflați în situații de risc.

 

Proiectul include cercetare privind mecanismele de excluziune socială, elaborarea și testarea unor metodologii și instrumente care să conducă la integrare educațională și socială a copiilor și tinerilor în situații de risc, documente care vor sta la baza unei politici publice în domeniu.

 

Proiectul este implementat în parteneriat cu Norwegian School for Sport Sciences (NSSS), universitate norvegiană cu expertiză extinsă în integrare educațională ce va facilita accesul la metodologii specifice și exemple de bună practică.

Proiectul Îmbunătăţirea accesului şi calităţii serviciilor pentru cetăţeni

Proiectul Îmbunătăţirea accesului şi calităţii serviciilor pentru cetăţeni  o administrație publică transparentă și responsabilă este implementat la nivel național, se derulează pe o perioadă de 36 de luni și își propune să contribuie la dezvoltare locală prin creșterea capacității administrației publice locale din România de a-și îndeplini responsabilitățile ce îi revin.

 

În acest sens, proiectul vizează creșterea transparenței în luarea deciziilor, creșterea integrității și responsabilității aleșilor locali și funcționarilor publici. Proiectul se derulează în parteneriat cu Asociației Municipiilor din România (AMR) și Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS)– care este și partener de program.

 

Activitățile proiectului au în vedere înființarea unui centru de informare e-TIC care, în principal, să furnizeze, prin intermediul unui serviciu help desk on-line, informații și consultanță membrilor ACoR și AMR pe probleme de etică, transparență, conflict de interese și incompatibilitate, derularea unor cursuri de instruire a reprezentanților autorităților locale, activități de schimb de experiență cu asociații similare din Norvegia și Moldova (Congresul Autorităților locale din Moldova).

 

Grupurile țintă sunt reprezentate de 3.300 de reprezentanți ai administrațiilor locale (din care 2.000 de beneficiari de la nivelul comunelor, 800 de beneficiari de la nivelul municipiilor, 300 de oficiali nou aleși – primari, viceprimari și consilieri locali și 200 de oficiali aleși și șefi de departamente proveniți din 5 comune pilot și 3 municipii).

Proiectul Dezvoltarea capacităţilor în domeniul guvernării publice - o abordare coordonată a Centrului Guvernului României

Răspunzând nevoii de creștere a integrității și responsabilității actului de guvernare în România, Secretariatul General al Guvernului (SGG), prin intermediul proiectului „Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României”, propune o abordare strategică integrată, care să conducă la consilidarea capacității sectorului public de a oferi servicii de calitate și transparente cetățenilor și de a elabora politici publice pe baza principiilor bunei guvernări, în acord cu recomandările și expertiza Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).

Pentru creșterea capacității Centrului Guvernului (definit prin aparatul administrativ care deservește primul-ministru și guvernul) de a elabora și implementa politici publice în concordanță cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) asumate de țara noastră în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU), proiectul urmărește realizarea unui plan de acțiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a României 2030. Planul, pas necesar pentru o implementare de succes a strategiei de dezvoltare durabilă, va fi realizat în urma unor întâlniri consultative cu instituțiile implicate în atingerea ODD, inclusiv cu societatea civilă și mediul de afaceri, și a două ateliere de lucru susținute de experți ai OECD.

Componenta care privește guvernarea deschisă include măsuri pentru evaluarea stadiului actual și a progreselor realizate de România la acest capitol, până în prezent. Mai departe, pe baza unor consultări cu actori instituționali de la nivel central și local, proiectul își propune trasarea unor direcții care să contribuie la crearea unei viitoare strategii de guvernare deschisă, prin realizarea unor planuri de acțiune menite să replice și să desemineze, la toate nivelurile administrației, cele mai bune practici înregistrate până acum.

Activitățile dedicate guvernării digitale vor avea în vedere conceperea unui ghid pentru elaborarea și implementarea proiectelor de transformare digitală în administrația publică din România și identificarea de propuneri pentru un  viitor cadru/ o viitoare strategie cu privire la guvernarea digitală.

În ceea ce privește creșterea integrității în sectorul public, proiectul va beneficia de expertiza OECD, al cărei raport va identifica punctele forte ale reformelor actuale de transparență și prevenire a corupției și va evidenția domeniile care vor sprijini în continuare dezvoltarea unui sistem de integritate publică. Această componentă include activități precum dialogul instituțional, consultări și ateliere de lucru care vizează creșterea integrității, reducerea corupției și implementarea cu succes a strategiei naționale anticorupție.

Pentru a crește calitatea serviciilor furnizate de sectorul public, Guvernul României urmărește să dezvolte capacitatea de inovare a acestui sector. În acest sens, proiectul include realizarea unei evaluări inițiale, în vederea identificării nevoilor și barierelor inovării din sectorul public. Informațiile colectate se vor constitui în suport pentru elaborarea strategiei de inovare a sectorului public, pentru dezvoltarea capacității insituțiilor de a face față schimbărilor.

Pentru atingerea obiectivelor propuse, cca. 540 de angajați ai administrației publice vor fi instruiți în ceea ce privește principiile bunei guvernări. Beneficiari vor fi atât reprezentanți ai aparatului guvernamental (ministere, agenții guvernamentale), cât și ai administrației locale (municipii, orașe), precum și ai unor actori relevanți pentru obiectele proiectului, din mediul de afaceri și din societatea civilă.

Abordarea integrată a măsurilor propuse prin proiect va contribui considerabil la realizarea unuia dintre obiectivele strategice ale politicii externe a României, respectiv aderarea la OECD. Pe termen lung, proiectul va asigura sinergia dintre politicile elaborate la nivel guvernamental și nevoile reale ale populației, în special cele ale grupurilor vulnerabile, prin creșterea calității politicilor publice și a implementării acestora.

Noutăți

Granturile Norvegiene contribuie la reforma administrației publice centrale din România. Proiectul „Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României”, la debut

 

Programul Dezvoltare locală se alătură eforturilor de reformare a administrației publice centrale din România, prin finanțarea unei inițiative care își propune să consolideze capacitatea sectorului public, în special a aparatului administrativ ce desevește primul-ministru și Guvernul României, pentru implementarea de politici publice care să conducă la o guvernare în spiritul dezvoltării durabile, transparenței, integrității și digitalizării.

Inițiat de Secretariatul General al Guvernului (SGG), proiectul „Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României” beneficiază de o finanțare în valoare totală de 3.020.000 euro, asigurată de Granturile Norvegiene 2014-2021 și de Guvernul României. Contractul de finanțare a fost semnat în luna septembrie 2021, proiectul urmând a începe în octombrie. Inițiativa beneficiază de sprijinul Ministerului Justiției, Agenției pentru Digitalizarea României (ADR) și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), parteneri de proiect. citește toată știre

 

* * *

 

Proiectul Îmbunătăţirea accesului şi calităţii serviciilor pentru cetăţeni, la start

 

Luni, 30 septembrie 2019, Fondul Român de Dezvoltare Socială – FRDS și Asociația Comunelor din România au semnat contractul de finanțare pentru proiectul predefinit Îmbunătăţirea accesului şi calităţii serviciilor pentru cetăţeni, implementat de ACoR, în parteneriat cu Asociaţia Norvegiană a Autorităţilor Locale şi Regionale (KS) și cu Asociaţia Municipalităţilor din România (AMR).

 

     * * *

 

Proiectul Integrare sustenabilă socială și educațională prin activități sportive, lansat de UNEFS în prezența a 120 de invitați

 

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București, în parteneriat cu Norwegian School of Sport Sciences a organizat, luni, 9 septembrie 2019, conferința  de lansare a proiectului predefinit Integrare sustenabilă socială și educațională prin activități sportive.

În fața a 120 de invitați au luat cuvântul, Rectorul UNEFS București, profesor universitar dr. Florin Pelin, coordonatorul proiectului, profesor universitar dr. Gabriel Ghițescu (UNEFS București), reprezentantul partenerilor din Norvegia, profesor universitar Aage Radman (National School of Sport Sciences), din partea Ambasadei Norvegiei, consilierul pe probleme legate de granturile SEE și norvegiene, doamna Grete Kristine Ødegaard, reprezentantul COSR, domnul Florin Mișcă, președintele Asociației Presei Sportive, domnul Dumitru Graur și fostul consilier MEN pe problemele minorităților, domnul Vasile Burtea.

 

Contractat în 31.05.2019, proiectul beneficiază de un grant în valoare de 4.450.000 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală.

 

Obiectivul proiectului este de a facilita integrarea educațională și socială a unui număr de 2.600 de copii aflați în risc de excluziune, selectați din cele 8  regiuni de dezvoltare ale țării, prin activități integrate bazate pe sport.