Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Granturile Norvegiene contribuie la reforma administrației publice centrale din România. Proiectul „Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României”, la debut

Granturile Norvegiene contribuie la reforma administrației publice centrale din România. Proiectul „Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României”, la debut

Programul Dezvoltare locală se alătură eforturilor de reformare a administrației publice centrale din România, prin finanțarea unei inițiative care își propune să consolideze capacitatea sectorului public, în special a aparatului administrativ ce desevește primul-ministru și Guvernul României, pentru implementarea de politici publice care să conducă la o guvernare în spiritul dezvoltării durabile, transparenței, integrității și digitalizării.

Inițiat de Secretariatul General al Guvernului (SGG), proiectul „Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României” beneficiază de o finanțare în valoare totală de 3.020.000 euro, asigurată de Granturile Norvegiene 2014-2021 și de Guvernul României. Contractul de finanțare a fost semnat în luna septembrie 2021, proiectul urmând a începe în octombrie. Inițiativa beneficiază de sprijinul Ministerului Justiției, Agenției pentru Digitalizarea României (ADR) și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), parteneri de proiect.

Pentru creșterea capacității Centrului Guvernului (definit prin aparatul administrativ care deservește primul-ministru și guvernul) de a elabora și implementa politici publice în concordanță cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) asumate de țara noastră în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU), proiectul urmărește realizarea unui plan de acțiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a României 2030. Planul va fi realizat în urma unor întâlniri consultative cu instituțiile implicate în atingerea ODD, inclusiv cu societatea civilă și mediul de afaceri, și a două ateliere de lucru susținute de experți ai OECD.

În cadrul componentei care privește guvernarea deschisă, vor fi evaluate stadiului actual și progresele realizate de România la acest capitol și vor fi trasate câteva direcții care să contribuie la crearea unei viitoare strategii de guvernare deschisă.

Activitățile dedicate guvernării digitale vor avea în vedere conceperea unui ghid pentru elaborarea și implementarea proiectelor de transformare digitală în administrația publică din România și identificarea de propuneri pentru un  viitor cadru/ o viitoare strategie cu privire la guvernarea digitală.

În ceea ce privește creșterea integrității în sectorul public, proiectul va beneficia de expertiza OECD, al cărei raport va identifica punctele forte ale reformelor actuale de transparență și prevenire a corupției și va evidenția domeniile care vor sprijini în continuare dezvoltarea unui sistem de integritate publică. Această componentă include activități precum dialogul instituțional, consultări și ateliere de lucru care vizează creșterea integrității, reducerea corupției și implementarea cu succes a strategiei naționale anticorupție.

Pentru a crește calitatea serviciilor furnizate de sectorul public, Guvernul României urmărește să dezvolte capacitatea de inovare a acestui sector. În acest sens, proiectul include realizarea unei evaluări inițiale, în vederea identificării nevoilor și barierelor inovării din sectorul public. Informațiile colectate se vor constitui în suport pentru elaborarea strategiei de inovare a sectorului public.

Abordarea integrată a măsurilor propuse prin proiect va contribui în mod considerabil la realizarea unuia dintre obiectivele strategice ale politicii externe a României, respectiv aderarea la OECD. Pe termen lung, proiectul va asigura sinergia dintre politicile elaborate la nivel guvernamental și nevoile reale ale populației, în special cele ale grupurilor vulnerabile, prin creșterea calității politicilor publice și a implementării acestora.