Copyright 2019 FRDS

Back

SCHEMA DE GRANTURI MICI ACCES LA FINANȚARE – 2020

„Nu spune niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem”

Nicolae Iorga

Descriere apel

Data lansării: 7 aprilie 2020

 

Obiectiv: creșterea capacității autorităților locale de a obține finanțări pentru implementarea măsurilor prevăzute în strategiile și planurile locale de dezvoltare, vizând dezvoltarea locală și reducerea sărăciei în comunități sărace, izolate, marginalizate

În acest context, prin intermediul schemei de granturi mici FRDS va finanța elaborarea de documentații tehnice în vederea realizării de investiții comunitare, constând ȋn construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea:

 • infrastructurii sociale (proiecte ce vizează infrastructura pentru servicii sociale, pentru educație, sănătate, ocuparea forței de muncă)
 • infrastructurii destinate alimentării cu apă (proiecte ce vizează asigurarea alimentării cu apă a unităților care furnizează servicii sociale)
 • infrastructurii de canalizare (proiecte ce vizează evacuarea apelor uzate pentru unitățile care furnizează servicii sociale)
 • drumurilor, podurilor și podețelor (proiecte ce vizează drumuri de interes județean, drumuri de interes local, poduri și podețe ce facilitează grupurilor defavorizate accesul la servicii sociale)
 • locuințelor (proiecte ce vizează locuințe sociale)

 

Promotori de proiect eligibili: granturile disponibile în cadrul apelului pot fi solicitate doar de autorități ale administrației publice locale (comune, orașe/ municipii sau județe) și trebuie sa vizeze realizarea de investiții exclusiv la nivelul unor unitați administrativ teritoriale rurale sau mici urbane (cu o populaţie sub 20.000 locuitori, conform recensământului din 2011), pe teritoriul cărora se află comunități marginalizate, locuite de persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială.

 

Alocarea financiară totală: 815.152 Euro, din care 692.879 Euro (85%) reprezintă finanțare din Granturile SEE 2014-2021 și 122.273 Euro (15%) reprezintă cofinanțare publică

 

Valoarea grantului:   valoarea minimă care poate fi solicitată este de 5.000 de euro, iar cea maximă este de 40.000 de euro

 

Termenul limită de depunere a proiectelor: 27 iulie 2020 (termen modificat prin intermediul Corrigendumului nr. 2/16.07.2020)

 

Noutăți

Se prelungește verificarea formală a proiectelor depuse în cadrul SGM Acces la finanțare 2020

 

Perioada aferentă verificării formale (conformitate administrativă şi eligibilitate) a propunerilor de proiecte depuse în cadrul schemei de granturi mici Acces la finanțare 2020 se prelungește până la data de 25 septembrie 2020.

–>> Consultă lista proiectelor depuse

 

* * *

 

Lista proiectelor depuse

 

Miercuri, 29 iulie 2020, FRDS a publicat lista proiectelor depuse în cadrul schemei de granturi mici Acces la finanțare – 2020, termenul-limită de depunere fiind 27 iulie 2020. Consultă lista

 

* * *

Corrigendum nr. 2 la apelul Acces la finanțare 2020: 27 iulie 2020, noul termen limită de depunere a propunerilor de proiecte

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială anunță extinderea termenelor limită aferente proceselor de deschidere cont online și de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul apelului “Acces la finanțare – 2020”. Astfel, termenul de deschidere de conturi online necesare depunerii de propuneri de proiecte se prelungește până la 22 iulie 2020, ora 16:00, iar termenul limită de depunere online a propunerilor de proiecte se prelungește de la 17 iulie, ora 24:00, până la 27 iulie 2020, ora 17:00. Aceste modificări au fost incluse într-un corrigendum pe care solicitanţii eligibili sunt invitaţi să îl consulte, accesând: corrigendum nr.2/16.07.2020.

 

* * *

 

17 iulie 2020, ora 24:00, termenul limită până la care pot fi depuse online proiectele în cadrul apelului “Acces la finanțare – 2020”

17 iulie 2020, ora 24:00 este termenul limită până la care pot fi depuse online propunerile de proiecte aferente apelului “Acces la finanțare -2020”.

Promotorii de proiecte înregistrați până în data de 9 iulie 2020 pot transmite documentele electronic în contul online prin apăsarea butonului ✅ “Depune Dosarul”.

Nu apăsați acest buton decât după încărcarea tuturor documentelor. Documentele vor fi încărcate în timp util pentru a nu risca blocarea sistemului.

Eventualele dificultăți întâmpinate în procesul de încărcare a documentelor pot fi semnalate la adresa de e-mail office@frds.ro.

 

* * *

SGM Acces la finanțare – 2020: 9 iulie 2020, data până la care vă puteți înregistra în vedere depunerii electronice a proiectului

 

9 iulie 2020 este data până la care vă puteți înregistra și puteți deschide un cont online în vedere depunerii electronice a propunerii de proiect în cadrul apelului “Acces la finanțare – 2020”.

Vă reamintim că pentru acest apel procedura de depunere a proiectelor se desfășoară exclusiv online, termenul limită de transmitere a acestora fiind 17 iulie 2020.

Eventualele dificultăți întâmpinate în procesul de deschidere a contului și de încărcare a documentelor pot fi semnalate la adresa de e-mail office@frds.ro.

 

* * *

 

Corrigendum publicat la apelul Acces la finanțare 2020. Schimbarea modului de depunere a proiectelor și prelungirea termenului limită de depunere, printre modificări

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială anunță schimbarea modului de depunere a proiectelor (în sensul transmiterii lor prin intermediul unei platforme online), introducerea semnăturii digitale a documentelor aferente dosarului proiectului și, implicit, prelungirea termenului limită de depunere a proiectelor în cadrul apelului Acces la finanțare 2020. Astfel, solicitanții eligibili pot depune propunerile de proiect până la data de 17 iulie 2020. Aceste modificări au fost incluse într-un corrigendum pe care solicitanţii eligibili sunt invitaţi să le consulte, accesând: corrigendum nr.1/16.06.2020.

 

* * *

 

FRDS pregătește o serie de modificări care să vină în sprijinul entităților interesate să depună proiecte în cadrul apelului Acces la finanțare 2020

 

12.06.2020. Prin intermediul unui corrigendum care va fi publicat în zilele următoare, FRDS are în vedere schimbarea modului de depunere a propunerilor de proiecte (în sensul transmiterii lor prin intermediul unei platforme online), introducerea semnăturii digitale a documentelor aferente dosarului proiectului și, implicit, prelungirea termenului limită de depunere a proiectelor.

Evaluare

Se prelungește verificarea formală a proiectelor depuse în cadrul SGM Acces la finanțare 2020

 

Perioada aferentă verificării formale (conformitate administrativă şi eligibilitate) a propunerilor de proiecte depuse în cadrul schemei de granturi mici Acces la finanțare 2020 se prelungește până la data de 25 septembrie 2020.

 

–>> Consultă lista proiectelor depuse

Helpdesk

Întrebări și răspunsuri

În conformitate cu documentul Schema de granturi mici Acces la finanțare – 2020, secțiunea 5.1 Servicii help-desk, în care este specificat faptul că ”Solicitările de informații și clarificări legate de apel pot fi înaintate OP până cel târziu cu 10 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a proiectelor în cadrul apelului”, vă informăm că în contextul în care termenul limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul Schemei de Granturi Mici ”Acces la finanțare-2020” este 17 iulie 2020, termenul limită până la care pot fi adresate întrebări către serviciul de help-desk este 2 iulie 2020.

 

Descărcați lista completă cu întrebări şi răspunsuri în legătură cu schema de granturi mici Acces la finanţare – 2020 (actualizată la 25.06.2020)

SCHEMA DE GRANTURI MICI ACCES LA FINANȚARE – 2019

Descriere apel

Data lansării: 5 februarie 2019

Schema de granturi mici Acces la finanţare are ca obiectiv creşterea capacităţii autorităţilor locale de a obţine finanţări pentru implementarea măsurilor prevăzute în strategiile şi planurile locale de dezvoltare, vizând dezvoltarea locală şi reducerea sărăciei în comunităţi sărace, izolate, marginalizate.

În acest context, prin intermediul schemei de granturi mici, FRDS va finanța elaborarea de documentații tehnice în vederea realizării de:

 • investiţii comunitare, constând ȋn construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii sociale (proiecte ce vizează infrastructura pentru servicii sociale, pentru educaţie, sănătate, ocuparea forţei de muncă)
 • infrastructurii destinate alimentării cu apă (proiecte ce vizează asigurarea alimentării cu apă a unităţilor care furnizează servicii sociale)
 • infrastructurii de canalizare (proiecte ce vizează evacuarea apelor uzate pentru unităţile care furnizează servicii sociale), a drumurilor, podurilor şi podeţelor (proiecte ce vizează drumuri de interes judeţean, drumuri de interes local, poduri şi podețe ce facilitează grupurilor defavorizate accesul la servicii sociale)
 • realizării de locuinţe (locuinţe sociale).

Promotorii de proiect eligibili sunt autorități ale administrației publice locale, respectiv:

 • comune, oraşe (inclusiv municipii)
 • judeţe pe teritoriul cărora se afla comunităţi marginalizate rurale sau mic-urbane (cu până la 20.000 de locuitori), locuite de persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială, care vor beneficia de investiţiile care urmează a fi realizate prin finanţarea ulterioară ce va fi obţinută de beneficiarii schemei de grant.

În total, suma alocată acestei scheme de grant este de 1.000.000 de Euro şi provine din Granturile SEE 2014 – 2021 (85%) şi cofinanţarea publică (15%). Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat este de 5.000 de euro, iar cea maximă este de 40.000 de Euro.
Termenul limită de depunere a proiectelor este 24 aprilie 2019.

Noutăți

A fost publicată o instrucțiune ce clarifică modalitatea de închidere a proiectelor finanțate în cadrul SGM 2 Acces la finanțare 2019

 

Având în vedere imposibilitatea organizării de evenimente/ adunări/ şedinţe publice în România, pe perioada stării de urgenţă/ alertă, fapt care face ca proiectele finanţate în cadrul schemei de granturi mici Acces la finanţare – 2019 să se afle în imposibilitatea de a organiza evenimentele de închidere aferente proiectului, FRDS a publicat Instrucțiunea nr. 1/25.05.2020 referitoare la posibilitatea organizării online a evenimentelor de închidelor a proiectelor. 

 

* * *

 

8 proiecte contractate în cadrul SGM Acces la finanțare

 

Miercuri, 4 decembrie 2019, FRDS publică lista proiectelor contractate în cadrul schemei de granturi mici Acces la finațare. În total, 8 localități vor beneficia de finanțare în vederea realizării de documentații tehnice necesare lucrărilor de infrastructură socială. Consultă lista

 

* * *

S-au semnat primele contracte de finanțare

 

Miercuri, 27 noiembrie 2019, a început semnarea contractelor de finanțare în cadrul schemei de granturi mici Acces la finanțare. Ardud (Satu Mare), Ciortești (Iași) și Moldova Nouă (Caraș Severin) sunt primele localități beneficiare de finanțare pentru realizarea de documentații tehnice ce vizează infrastructura socială în comunităţi sărace, izolate, marginalizate.

 

* * *

 

9 proiecte aprobate în cadrul SGM Acces la finanțare

 

Vineri, 15 noiembrie 2019, FRDS publică lista proiectelor aprobate, în cadrul schemei de granturi mici Acces la finanțare. Descarcă lista.

 

* * *

 

Seminarii informative regionale pentru prezentarea SGM Acces la finanțare

 

Pentru prezentarea apelului și a condițiilor de finanțare, OP a organizat 3 seminare informative regionale la Iași (20.02.2019), Craiova (21.02.2019) și Cluj-Napoca (27.02.2019), la care au participat, în total, 88 de persoane.

Evaluare

Lista proiectelor admise după evaluarea administrativă

 

Miercuri, 3 iulie 2019, FRDS a publicat lista proiectelor depuse în cadrul schemei de granturi mici Acces la finanțare care au fost declarate admise în urma evaluării administrative (formală și de eligibilitate). Lista poate fi consultată aici.

 

* * *

Lista proiectelor depuse

 

Luni, 13 mai 2019, FRDS a publicat lista proiectelor depuse în cadrul schemei de granturi mici Acces la finanțare, termenul-limită de depunere fiind 24 aprilie 2019. Consultă lista

Helpdesk