Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Start în implementare pentru 7 proiecte de educație incluzivă

Start în implementare pentru 7 proiecte de educație incluzivă

În luna noiembrie 2020 a început implementarea primelor 7 proiecte contractate în cadrul apelului Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc. Acestea beneficiază de o finanțare totală de cca. 8 milioane de euro, asigurată de Granturile Norvegiene. Proiectele își propun să contribuie la creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor aflați în risc de abandon școlar și cu cerințe educaționale speciale (CES).

Trei inspectorate școlare judeţene (Covasna, Prahova şi Vaslui) și patru organizații neguvernamentale (Organizaţia Salvaţi Copiii România, Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Fundaţia Alături de Voi România şi Fundația YANA – You Are Not Alone Charitable Foundation) sunt promotorii acestor proiecte, menite să faciliteze accesului copiilor și tinerilor la o educaţie de calitate, echitabilă şi incluzivă, în raport cu nevoile fiecăruia, şi care îşi propun să îmbunătăţească participarea şi performanţă şcolară şi să prevină şi reducă abandonul şi părăsirea timpurie a şcolii în ariile lor de intervenţie.

Proiectele, a căror valoare se situează între 700.000 și 1.500.000 de euro, vizează intervenţii integrate multiregionale (5 proiecte) și regionale (2 proiecte), la nivelul a 66 de comunităţi urbane și rurale din București și 16 judeţe (Alba, Bacău, Bihor, Botoşani, Covasna, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Iaşi, Ilfov, Prahova, Mureş, Neamţ, Vaslui şi Vrancea).

Proiectele aduc în prim-plan colaborarea dintre elevi, dascăli şi părinți şi şi-au propus să deruleze o gamă largă de activităţi și servicii, aplicate atât în școală, cât şi în afara ei, adaptate la nevoile beneficiarilor şi urmărind impactul lor direct asupra situației școlare a copiilor. În acest sens, peste 4.650 de copii și tineri (cu vârste cuprinse între 3 şi 24 de ani) aflați în situații de risc de abandon școlar vor beneficia de servicii integrate (programe de consiliere, tutorat și meditații, de educație remedială și de excelență, servicii de tip after-school, dezvoltare personală, educație-nonformală, grădiniţa de vară, activități recreative, etc.) şi peste 400 de copii și tineri cu CES vor avea acces la servicii integrate (servicii de suport pedagogic şi de terapie psihologică, de dezvoltare personală și activități recreative). Vor fi derulate programe de instruire (pentru dezvoltarea competențelor în lucrul cu elevii în situații de risc de abandon școlar/cu CES, a comunicării cu elevii și părinții, gestionarea conflictelor și situațiilor de criză) pentru peste 1.000 de profesori, specialiști și voluntari care lucrează în domeniul educației, respectiv vor fi organizate activităţi şi furnizate servicii (sesiuni de educație parentală, de informare şi consiliere şi de conștientizare a importanței educației) în care vor fi implicaţi peste 1.800 de părinți și tutori ai copiilor și tinerilor vizaţi. Mesajele transmise în cadrul unor campanii de conștientizare asupra importanței educației și prevenirii abandonului școlar vor ajunge la cca. 1.800 de persoane din grupurile ţintă.

În plus, 4 dintre cele 7 proiecte vor beneficia în implementare de experienţa unor parteneri din Norvegia, activitățile bilaterale planificate urmând a facilita transferul de expertiză și bunele practici în lucrul cu grupurile vulnerabile.

Detalii privind implementarea tuturor acestor proiecte vor fi furnizate și actualizate perioadic de FRDS în cadrul secțiunii dedicate proiectelor de educație incluzivă, din cadrul paginii web alocată Programului Dezvoltare locală.