Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Importanța educaţiei pentru copiii defavorizaţi şi soarta vârstnicilor singuri şi săraci, temele a două campanii de sensibilizare susţinute de Granturile Norvegiene

Importanța educaţiei pentru copiii defavorizaţi şi soarta vârstnicilor singuri şi săraci, temele a două campanii de sensibilizare susţinute de Granturile Norvegiene

“Dați copiilor aripi să zboare” şi “Bătrânii singuri ai României” sunt numele a două campanii de sensibilizare derulate de Armata Salvării România, în cadrul proiectului S.M.A.R.T – Servicii Multifuncționale Anti-sărăcie pentru Reintegrare și Transformare. Proiectul beneficiază de o finanțare de 1,23 de milioane de euro, oferită de Granturile Norvegiene 2014-2021, prin intermediul Programului ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).

Cele două campanii se derulează prin intermediul reţelelor sociale, în perioada noiembrie-decembrie 2020, şi promovează două dintre obiectivele proiectului, respectiv sprijinirea educaţională a copiilor aparţinând grupurilor defavorizate şi acordarea de asistență şi îngrijire persoanelor fără adăpost, multe dintre acestea vârstnice, din Bucureşti, Ploieşti şi Iaşi.

Campania “Dați copiilor aripi să zboare” are drept laitmotiv importanța suportului educațional necesar copiilor, în contextul unei lipse acute de competențe de bază în alfabetizare și matematică sau de cunoștințe suficiente în domeniul disciplinelor științifice. Campania pune accent pe activitățile care se desfășoară în cadrul proiectului, în două centre de zi ale Armatei Salvării, din Iași și Ploiești.

Campania “Bătrânii singuri ai României” îşi propune să atragă atenția asupra fenomenului de sărăcie extremă, neajunsurilor și excluziunii sociale cu care se confruntă persoanele aflațe la vârsta a treia, îndemnând la bunăvoință, incluziune și omenie, pentru o mai mare solidaritate socială.

Proiectul S.M.A.R.T – Servicii Multifuncționale Anti-sărăcie pentru Reintegrare și Transformare are în vedere oferirea de servicii de suport pentru 1.150 de adulți fără adăpost sau locuință şi pentru 300 de copii copii și tineri care au părăsit sistemul educațional sau care se află în risc de abandon școlar. În primele 8 luni de implementare a proiectului, 142 de copii au beneficiat de servicii de sprijin educaţional, în cadrul a două centre de zi, din Ploieşti şi Iaşi. În ceea ce priveşte sprijinirea adulţilor aflaţi în risc de sărăcie extremă, echipa proiectului a oferit servicii de asistenţă socială unui număr de 781 de persoane, peste 35% din acestea fiind bătrâni.

Campaniile de sensibilizare au avut un impact puternic în rândul publicului, înregistrând o rată de expunere de peste 50.000 de afișări în mediul online și peste 300 de distribuiri. În urma derulării acestor campanii în social media, s-au stabilit noi parteneriate cu reprezentanți ai mediul de afaceri românesc, menite să contribuie la acțiunile de suport social desfășurate în cadrul proiectului SMART. Amintim aici parteneriatul încheiat cu Fundația 1 și 1, prin care se sigură peste 50 de porții de mâncare, săptămânal, unor familii nevoiașe din București, și primirea mai multor sponsorizări în beneficiul copiilor din centrele de zi și de consiliere ale Armatei Salvării (Carrefour Express – fructe, MicroGreens România – fucte și produse de cofetărie, echipa Amazon România – cadouri).

–>>află mai multe despre proiectul S.M.A.R.T – Servicii Multifuncționale Anti-sărăcie pentru Reintegrare și Transformare