Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Evenimente  > Seminar de identificare de parteneri pentru proiecte privind drepturile omului derulate în parteneriat de entități din România și Islanda, Liechtenstein și Norvegia

Seminar de identificare de parteneri pentru proiecte privind drepturile omului derulate în parteneriat de entități din România și Islanda, Liechtenstein și Norvegia

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat de Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, intenționează să organizeze în data de 23 februarie 2021, un seminar online de matchmaking care vizează facilitarea parteneriatelor între entități din România și Islanda, Liechtenstein și Norvegia, pentru proiecte privind drepturile omului care urmează să fie depuse în cadrul Programului.

Evenimentul urmează să fie organizat în contextul în care FRDS a lansat, în ianuarie 2021, apelul de proiecte „Drepturile omului – implementare națională”, finanțat de Granturile SEE 2014-2021. Apelul are o alocare financiară totală de 8.868.529 euro și are ca scop îmbunătățirea implementării deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg (CEDO) și a recomandărilor de țară emise de alte organisme ale Consiliului Europei.

Solicitanții eligibili sunt entitățile publice centrale din România, cu responsabilități în domeniul drepturilor omului și organizațiile neguvernamentale române active cu experiență dovedită în domeniul drepturilor omului. Proiectele, a căror valoare poate varia între 500.000 și 2.500.000 Euro, pot propune o gamă largă de activități precum dezvoltarea de documente de politici publice/ îmbunătățirea legislației/ planuri de acțiune și pilotarea acestor măsuri, crearea unor mecanisme de acțiune imediată în vederea implementării recomandărilor formulate de organisme ale Consiliului Europei, crearea unor mecanisme transparente de informare a publicului cu privire la recomandările și rapoartele de țară emise de CEDO și de alte organisme, organizarea de campanii de comunicare cu privire la drepturile omului, oferirea de asistență juridică pentru victimele încălcării drepturilor omului, crearea unor mecanisme de consultare cu reprezentanții grupurilor vulnerabile, în vederea armonizării legislației naționale cu documentele internaționale semnate și ratificate de România.

Este încurajat parteneriatul cu organizații internaționale și entități publice și private eligibile din Islanda, Liechtenstein și Norvegia (orice organizații comerciale, necomerciale sau neguvernamentale cu experiență relevantă pentru acest domeniu de acțiune).

Seminarul își propune să faciliteze dezvoltarea relațiilor bilaterale între entitățile din România și Islanda, Liechtenstein și Norvegia, cu scopul imediat de a stabili parteneriate pentru dezvoltarea și implementarea în comun a proiectelor eligibile în cadrul apelului de proiecte „Drepturile omului – implementare națională”.

Cum poți participa?

Persoanele interesate să participe la seminar sunt rugate să completeze formularul de înscriere până la 14 februarie 2021. Formularul de înscriere este disponibil la următorul link (https://forms.gle/Snm2MroQKYet1rxS7).

Vă rugăm să rețineți că evenimentul se desfășoară în limba engleză și că acesta poate fi anulat dacă nicio entitate eligibilă din Islanda, Liechtenstein sau Norvegia nu își exprimă interesul de a participa la eveniment.

Fotografie creată de Andrea Piacquadio, de la Pexels