Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Sesiuni de formare adresate profesorilor români care lucrează în unități de învățământ cu rate ridicate de abandon școlar

Sesiuni de formare adresate profesorilor români care lucrează în unități de învățământ cu rate ridicate de abandon școlar

72 de profesori români implicați în proiecte finanțate în cadrul Programul Dezvoltare locală urmează a fi selectați în vederea participării, în toamna anului 2021, la 3 sesiuni de instruire furnizate de organizația norvegiană European Wergeland Center (EWC), pe tematica educației incluzive și a competențelor pentru cultură democratică. Instruirile sunt finanțate din Fondul Bilateral aferent Programului Dezvoltare locală.

EWC este o organizație norvegiană înființată în comun de Consiliul Europei (CoE) și Norvegia, cu vastă experiență în utilizarea instrumentelor de lucru ale CoE, inclusiv a Cadrului de Competențe pentru Cultură Democratică (CCD) și în furnizarea de instruiri pentru cadre didactice din mai multe state europene, în domeniile enunțate.

Cele trei sesiuni de instruire se vor derula pe parcursul a patru zile fiecare și vor urmări consolidarea capacității cadrelor didactice de a promova predarea și învățarea incluzivă și democratică în sălile de clasă și în școlile unde aceștia predau. Participanții vor avea acces la noi abordări și metode în lucrul cu elevii în situații de risc de abandon școlar și vor dezvolta abilități pentru a promova dialogul, gândirea critică și respectul pentru diferențe.

Cursurile vor aduce o schimbare bine-venită în școlile și comunitățile unde predau profesorii care vor participa la aceste sesiuni de formare, consideră Gabriela Popescu, Directorul adjunct al FRDS, care subliniază că „alături de consolidarea cunoștințelor necesare integrării conceptelor de cetățenie democratică în procesul educațional, un element foarte important va fi și acela de a conștientiza cadrele didactice formate asupra faptului că ei pot deveni vectorii unor schimbări absolut necesare în cadrul școlilor în care activează și al comunităților în care trăiesc. Astfel, aceștia vor știi să aleagă și să utilizeze metodologii de predare care respectă valorile democratice, care se adresează și sunt adecvate tuturor elevilor, să creeze un mediu care să încurajeze toți elevii să își exprime opiniile și să participe la luarea deciziilor în ceea ce privește procesul de învățare, dar nu numai. Și, foarte important, vor putea să fie cei care diseminează beneficiile acestui proces și către alți colegi profesori sau directori de instituții de învățământ, facilitând astfel extinderea acestei abordări și contribuind la combaterea discriminării”.

Sesiunile de instruire sunt planificate a avea loc în Oslo, Norvegia, atunci când condițiile de călătorie o vor permite.