Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Suplimentarea sumei alocate apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, printre măsurile care fac obiectul unui corrigendum publicat de FRDS

Suplimentarea sumei alocate apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, printre măsurile care fac obiectul unui corrigendum publicat de FRDS

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) a decis suplimentarea sumei totale alocate apelului de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, organizat în cadrul Programului Dezvoltare locală. Astfel, suma alocată apelului a crescut de la 7.806.133,95 euro, la 7.970.000,00 de euro.

Această modificare a fost inclusă într-un corrigendum publicat joi, 11 martie 2021, pe pagina web dedicată Programului. Pe lângă suplimentarea sumei totale alocate apelului, prin intermediul corrigendum-ului au fost operate și alte modificări, printre care au fost clarificate prevederile referitoare la eligibilitatea partenerilor de proiect. Cei implicați în pregătirea unor proiecte care urmează a fi depuse în cadrul apelului sunt invitați să consulte noua formă a documentației de apel, actualizată în urma publicării Corrigendumului nr. 1.

Lansat în 6 ianuarie 2021apelul Creșterea incluziunii și abilitarea romilor este finanţat prin intermediul Granturilor SEE 2014-2021 și vizează creşterea accesului şi a calităţii serviciilor adresate romilor, în domeniile asistență socială, educaţie, ocupare, sănătate şi locuire, precum și abilitarea romilor și combaterea oricărei forme de discriminare a acestora. Termenul-limită de depunere a proiectelor în cadrul apelului este 15 aprilie 2021.