Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților reprezentanților romilor din 22 de comunități locale, obiectivul asumat al două proiecte finanțate de Granturile SEE

Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților reprezentanților romilor din 22 de comunități locale, obiectivul asumat al două proiecte finanțate de Granturile SEE

Finanțate în cadrul Programului Dezvoltare locală, cele două proiecte se adresează unui număr de peste 2.600 de persoane de etnie romă din București și din județele Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Covasna și Iași. Acestea vor beneficia de servicii integrate, în urma cărora vor putea să se implice activ în rezolvarea problemelor comunității, sau vor dobândi cunostințe dezvoltate privind drepturile omului, istoria și cultura romilor. Inițiatorii acestor proiecte, lansate oficial în luna martie 2021, sunt Fundația Agenția „Împreună” și Fundația Amfiteatru.

Abilități necesare implicării romilor în procesul de luare a deciziilor pe plan local

Proiectul „Putem mai mult împreună”, derulat de Fundația Agenția „Împreună”, în parteneriat Centrul Național de Cultură a Romilor Romano-Kher, Asociația Centrul Rromilor ”Amare Rromentza”, Asociația Comunităților Marginalizate, Asociația Romilor din Făgăraș, Asociația DANROM Făurei, Asociația ”Agenția de Dezvoltare Comunitară Buzău” și Asociația Romilor Ursari din Dagâța, și-a propus să sprijine dezvoltarea abilităților unui număr de 2.200 de persoane, din 20 de comunități de romi din județele Botoșani, Iași, Brașov, Brăila și Buzău, astfel încât să sporească participarea romilor la luarea deciziilor în comunitate.

Proiectul pune în prim-planul activităților sale nevoia beneficiarialor de a se dezvolta din punct de vedere social, prin măsuri de facilitare și dezvoltare comunitară (formare și mobilizare de grupuri de inițiativă locală, identificare participativă a nevoilor, realizare de planuri de acțiune locală, susținerea acestora în consiliile locale, acțiuni de advocacy pentru implementarea măsurilor din aceste planuri). În plus, beneficiarii vor participa la cursuri de formare care vor aborda tematici precum: dezvoltare comunitară, comunicare, fundraising și advocacy, scriere și implementare de proiecte, politici publice și reprezentare locală, educație identitară, dezvoltarea culturii romani contemporane. Complementar, 75 de experți și lideri locali romi își vor dezvolta abilitățile de participare la luarea deciziilor și de reprezentare a comunităților de romi.

Lansarea oficială a proiectului a fost marcată prin 5 evenimente locale, câte unul în fiecare dintre județele implicate în derularea proiectului, respectiv Botoșani, Iași, Brașov, Brăila și Buzău. În cadrul acestor evenimente, reprezentanții Fundației Agenției “Împreună” au subliniat importanța proiectului în efortul de protejare și promovare a identității rome:  “Proiectul contribuie semnificativ la promovarea culturii și identității rome, prin realizarea unui muzeu virtual al culturii romilor, ce va deveni un instrument eficient în combaterea discriminării pe criterii etnice”.

„Avdives, khetanes”/ „Astăzi, împreună”

Proiectul „Avdives, khetanes”/ „Astăzi, împreună”, derulat de Fundația Amfiteatru, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Comunitară Belin și Primăria Sectorului 5, și-a propus să contribuie la îmbunătățirea calității vieții și la incluziunea și abilitarea romilor din două comunități marginalizate: Comuna Belin din județul Covasna și cartierul Ferentari din București. 

Proiectul se axează pe acordarea de servicii educaționale și de sănătate pentru 300 de copii aflați în situații vulnerabile, de servicii pentru creșterea gradului de pregătire profesională și îmbunătățirea stării de sănătate pentru 350 de adulți din cartierul Ferentari (București) și pe dezvoltarea unui program cultural, adresat unui număr de 400 de persoane de etnie romă, în urmă căruia aceștia își vor dezvolta cunoștințele în domeniile incluziunii sociale și drepturilor omului. În plus, proiectul are în vedere instruirea a 20 de cadre didactice, în pedagogia experiențială și incluziune, formarea a 10 specialiști în incluziunea romilor și a 45 de specialiști și lideri romi, în advocacy. Prin serviciile educaționale propuse și prin acțiuni individualizate care vizează analfabetismul funcțional și cunoștințele necesare absolvirii clasei a VIII-a, precum și motivarea, stima de sine și încurajarea elevilor, proiectul își propune să contribuie la scăderea abandonului școlar și la îmbunătățirea situației școlare a cel puțin 100 de elevi. 

În cadrul evenimentului online care a marcat lansarea proiectului, Ion Borșan, directorul executiv al Fundației Amfiteatru, a apreciat că, deși comunitățile din Ferentari și Belin se confruntă cu multe probleme, proiectul va aduce o îmbunătățire a calității vieții în aceste comunități: „Fundația Amfiteatru lucrează de peste 20 de ani în comunități dezavantajate, astfel că încercăm să folosim experiența noastră pentru a aduce un plus în comunitățile incluse în proiect”.