Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Concurs: FRDS se află în căutarea a doi EXPERȚI EVALUATORI

Concurs: FRDS se află în căutarea a doi EXPERȚI EVALUATORI

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de operator de program pentru programul Dezvoltare locală, finanțat din Granturile SEE si Norvegiene, intenționează să contracteze, prin concurs, doi experți evaluatori, cod COR 241263.

Atribuții și responsabilități generale

  • Asigură evaluarea de conținut a propunerilor de proiecte care îi sunt repartizate (după caz, evaluare de birou și/sau verificare în teren/ evaluare proiecte predefinite) în raport cu criteriile de selecție conținute în grila de evaluare aplicabilă;
  • În toate activitățile pe care le prestează, respectă reglementări aplicabile (Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar SEE/Norvegian 2014-2021, Acordul de Program, legislaţia aplicabilă la nivel local, naţional şi european, procedurile interne, alte reglementări aplicabile Biroului Evaluare).
  • Se asigură că propunerile de proiecte conțin suficiente informații care demonstrează că PP sunt dedicați în totalitate și au capacitatea de a implementa proiectele;
  • Este în întregime responsabil pentru calitatea evaluării realizate în raport cu documentația analizată (aprecierea calității informațiilor din proiectele analizate, îndeplinirea cerințelor minime aplicabile, acordarea punctajelor, aprecierea riscurilor, etc.);
  • Asigură păstrarea confidenţialităţii și securității informaţiilor de care ia cunoştinţă în executarea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea codului de etică și conduită a evaluatorului de proiecte și a caracteristicilor informațiilor, conform procedurilor specifice și prevederilor legale în vigoare;
  • Răspunde de integritatea și gestionarea documentelor cu care lucrează şi contribuie la asigurarea pistei de audit, în conformitate cu procedurile specifice ale FRDS;
  • Pregateste si depune raportul de evaluare a fiecarei propuneri de proiect, conform cerințelor menționate în Ghidul evaluatorului/instrucțiuni specifice ale OP, aplicabile categoriei de proiecte, la termenul stabilit, raport care conține suficiente detalii astfel încât să permită FRDS și Comitetului de Selecție să înțeleagă rezultatul verificării pentru a putea lua o decizie fundamentată privind finanțarea/respingerea de la finanțare a proiectului, precum și pentru a furniza o justificare cu privire la această decizie promotorului de proiect;

Consulta anuntul integral de angajare pe website-ul FRDS

Fotografie creată de Anna Tarazevich, de la Pexels