Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > STUDIU: Dezvoltarea personală și consilierea în carieră, nevoi resimțite și de elevii de gimnaziu din județele Prahova și Neamț

STUDIU: Dezvoltarea personală și consilierea în carieră, nevoi resimțite și de elevii de gimnaziu din județele Prahova și Neamț

Pentru un parcurs școlar și profesional adecvat, elevii au nevoie de cursuri de dezvoltare personală și de consiliere în carieră, relevă rezultatele unei cercetări realizate la nivelul comunităților școlare din județele Prahova și Neamț.

Studiul ”Abandonul școlar, provocări și problematică – analiza inițială a situației din județele Prahova și Neamț privind nevoile legate de continuarea studiilor, bullying, incluziunea socială a elevilor cu CES în cazul claselor terminale de gimnaziu” reprezintă una dintre primele componente ale proiectului  ”ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație”, derulat de Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația GO-AHEAD și Art for Change Foundation din Norvegia și finanțat de Fondul Român de Dezvoltare Socială în cadrul Programului ”Dezvoltare locală”. Studiul și-a propus să ofere o imagine cât mai clară asupra percepției elevilor, cadrelor didactice și părinților privind provocările legate de abandonul școlar, absenteism, educația incluzivă și fenomenul de bullying, la nivelul celor 19 școli din mediu rural și urban implicate în proiect.

19 directori de școli și experți în educație, 697 de părinți, 276 cadre didactice, 873 de elevi din ciclul secundar inferior (cu precădere clasele a VI-a și a VII-a) au răspuns la chestionare și au participat la interviuri, concluziile cercetării atrăgând atenția asupra nevoii elevilor de a fi îndrumați și consiliați în ceea ce privește parcursul lor școlar și profesional, dar și asupra principalelor cauze ale abandonului școlar și a lipsei personalului specializat în lucrul cu elevii cu cerințe educaționale speciale.

Mai mult de două treimi dintre elevii care și-au exprimat opinia în cadrul studiului au semnalat faptul că au nevoie să stea de vorbă cu cineva despre viitorul lor profesional, într-o proporție similară (cca. 62%) aceștia atrăgând atenția asupra nevoii de îndrumare în legătură cu traseul lor școlar. 8 din 10 elevi chestionați nu au participat niciodata la vreun program de consiliere profesională. Nevoile elevilor au fost confirmate în proporție covârșitoare (94,2%) și de profesorii lor, care au semnalat faptul că doar câțiva dintre elevii lor sunt hotărâți în ceea ce privește viitorul lor școlar și profesional. 

Referitor la abandonul școlar, cadrele didactice au apreciat că acesta este favorizat de probleme de familie (40,8%), de motivația școlară redusă și de lipsa de interes a elevilor (33,2%), dar și de problemele financiare cu care se confruntă familia (14,8%).

În ceea ce privește educația incluzivă, se remarcă o lipsă acută de măsuri coerente pentru ca acest concept să fie implementat real în școlile de masă. Este resimțită lipsa profesorului de sprijin din majoritatea unităților școlare, mai ales în mediul rural. Mai mult de jumătate dintre cadrele didactice chestionate au fost de părere că personalul puțin specializat în lucrul cu elevii reprezintă cea mai mare problemă și că elevii cu cerințe educaționale speciale și cu dizabilități sunt marginalizați de ceilalți elevi.

Proiectul ”ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație” beneficiază de o finanțare în valoare de 1.120.896 de euro, oferită de Granturile Norvegiene 2014-2021, prin intermediul Programului ”Dezvoltare locală”. Proiectul urmărește creșterea gradului de incluziune socială a elevilor din județele Prahova și Neamț și a accesului acestora la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă, prin măsuri integrate adresate unui număr de 650 de elevi cu risc de abandon școlar.

Informații actualizate despre proiectul ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație sunt disponibile pe pagina oficială a proiectului: https://www.facebook.com/zest4edu.