Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Acces la servicii de îngrijire paliativă pentru membrii comunităților rurale dezavantajate

Acces la servicii de îngrijire paliativă pentru membrii comunităților rurale dezavantajate

Peste 170.000 de persoane au nevoie anual de îngrijire paliativă în România, însă doar puțin peste 10 procente dintre acestea beneficiază efectiv de astfel de servicii. O inițiativă finanțată prin Granturile Norvegiene 2014-2021 și-a propus să vină în sprijinul acestei categorii de persoane aflate în dificultate, în special a celor din comunități rurale unde accesul la serviciile de sănătate este limitat.

Inițiativa poartă denumirea “PALCommunity – Creșterea accesului la servicii de paliație pentru beneficiari din comunități dezavantajate”, aparține organizației Hospice Casa Speranței și beneficiază de sprijinul financiar al Programului Dezvoltare locală, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Prin intermediul ei vor fi incluși în programe de îngrijire paliativă 1.500 de copii și adulți cu boli cronice progresive, din peste 100 de comunități rurale și urbane mici, defavorizate, din județele Alba, Bacău, Bihor, Brașov, Giurgiu și Ilfov.

Dincolo de sprijinul propriu-zis pe care ne propunem să-l acordăm pentru aproximativ 1.500 de pacienți care suferă de boli cronice progresive, precum și pentru familiile lor, obiectivul acestui proiect este de a dezvolta un model integrat și coordonat de servicii de paliație, care să poată fi preluat ulterior și în alte comunități. De asemenea, proiectul vizează instruirea a 170 de specialiști implicați în îngrijirea beneficiarilor și informarea în domeniul paliației”, a declarat, în cadrul evenimentului de lansare, doamna Petruța Anania, coordonatoarea proiectului.

În cazul pacienților cu nevoi de bază, intervențiile de îngrijire paliativă vor fi acordate de profesioniștii din comunitățile în care proiectul este implementat. În cazul pacienților cu nevoi complexe, acestea vor fi susținute de echipe specializate de îngrijiri la domiciliu, în ambulatorii sau în centre de zi ale organizațiilor partenere în proiect. Pentru ameliorarea situaței familiilor beneficiarilor, demersul include și măsuri de mediere a conflictelor, de acordare de suport și informare, precum și alte tipuri de instrumente de lucru, personalizate nevoilor acestora.

Evenimentul de lansare a fost organizat online, miercuri, 11 august 2021, și s-a bucurat de prezența reprezentanților partenerilor de proiect – Consiliul Județean Brașov, Asociația Lumina din Bacău, Hospice Eliana din Alba și Hospice Emanuel din Oradea -, ai autorităților publice locale din localitățile vizate prin proiect și ai Caselor de Asigurări de Sănătate din județele de intervenție.

Proiectul “PALCommunity – Creșterea accesului la servicii de paliație pentru beneficiari din comunități dezavantajate” se derulează pe parcursul a 30 de luni și beneficiază de un grant în valoare de 2.091.652 euro, fiind finanțat în cadrul apelului Dezvoltare locală, apel care și-a propus să contribuie la creşterea accesului grupurilor defavorizate la servicii sociale de calitate.