Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Oportunitate de carieră. FRDS se află în căutarea a 2 experți achiziții

Oportunitate de carieră. FRDS se află în căutarea a 2 experți achiziții

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) intenționează să contracteze, prin concurs, doi EXPERTI ACHIZIȚII, cod COR 214946.

Atributii si responsabilitati generale

  • Respectă Regulamentele de implementare aferente Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2014 – 2021, Acordul de program, Acordul de implementare al programului, Acordul de implementare privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile şi legislaţia aplicabilă la nivel local, naţional, precum şi cea a Uniunii Europene aplicabilă, pe toată durata de implementare, precum şi procedurile operaţionale, aplicabile postului;
  • Răspunde de inițierea, organizarea și finalizarea proceselor/procedurilor de achiziții în care este implicat la nivelul OP, conform legislației privind achizițiile publice și cerințelor Regulamentelor;
  • Contribuie la elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale sau de sistem ale OP;
  • Asigură pregătirea ghidurilor/instrucțiunilor/manualelor pentru benficiarii de finanțare;
  • Sprijină şi acordă asistență pe probleme de achiziţii atât beneficiarilor de finanțare cât şi personalului FRDS;
  • Verifică dosarele de achiziţii aferente proiectelor finanțate de FRDS în conformitate cu reglementările aplicabile şi procedurile interne aprobate;
  • Asigură transparența și accesul la documente în conformitate cu cerințele Regulamentelor;
  • Se conformează cu orice alte obligaţii aferente activităţii sale care rezultă din Acordul de program;
    Experții achizitii, un post cu normă întreagă (8 ore/zi) și un post cu normă redusă (4 ore/zi) vor fi angajați pe bază de contract de muncă, pe durată determinată, desfășurându-și activitatea la sediul FRDS, pe durata programului „Dezvoltare locală”. Citește întregul anunț de angajare