Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > FRDS caută un Specialist Raportare

FRDS caută un Specialist Raportare

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) intenționează să contracteze, prin concurs, un SPECIALIST RAPORTARE, cod COR 242110, în cadrul Departamentului Relații Bilaterale, Comunicare, Raportare (DBCR).

  1. Atribuții și responsabilități generale
  • propune coordonatorului DBCR, spre aprobare, strategia generală, respectiv planifică şi organizează întregul proces de monitorizare și evaluare a rezultatelor Programului Dezvoltare locală,
  • participă la revizuirea procedurilor operaţionale relevante pentru activitatea proprie (monitorizare, evaluare, raportare), identifică și propune soluții de îmbunătățire a acestora,
  • asigură elaborarea rapoartelor privind implementarea și atingerea rezultatelor Programului,
  • contribuie la verificarea și evaluarea inițiativelor bilaterale depuse în cadrul apelurilor specifice lansate în cadrul Programului, respectiv a rapoartelor privind relațiile bilaterale furnizate de beneficiarii finanțărilor,
  • contribuie la organizare și participă la acțiunile de promovare-comunicare, instruire/ studiu, cooperare bilaterală etc. organizate în cadrul Programului,
  • sprijină activitatea de informare și comunicare aferentă Programului, prin oferirea de suport specialistului comunicare promovare în evaluarea anuală și finală a progresul atins în implementarea planului de comunicare al Programului și în elaborarea de rapoarte specifice privind activitățile de comunicare realizate, respectiv prin elaborarea de materiale de informare și comunicare, știri, articole, materiale de prezentare etc. necesare diseminării rezultatelor Programului,
  • asigură păstrarea confidențialității și securității datelor ce se stochează în bazele de date proprii sau se prelucrează pe calculatoarele operaționale de lucru de care răspunde,
  • respectă regulamentele de implementare aferente Mecanismelor Financiare SEE și Norvegian 2014-2021, acordul de program, acordul de implementare a programului și legislația aplicabilă la nivel local, național, precum și cea a Uniunii Europene aplicabilă, pe toată durata de implementare, precum și procedurile operaționale aplicabile postului.

Specialistul raportare va fi angajat pe bază de contract de muncă, pe durată determinată, cu 4 ore /zi, cu posibilitatea majorării normei în funcție de modificarea volumului de activitate și a atribuțiilor, desfășurându-și activitatea la sediul FRDS, pentru Programul „Dezvoltare locală”.

Consulta anuntul complet de angajare: https://frds.ro/informatii-de-interes-public/