Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > 15 noi proiecte de educație incluzivă și de dezvoltare locală au fost contractate, în plus, în anul 2021, în cadrul Programului Dezvoltare locală, în urma modificărilor aduse Acordului de Program

15 noi proiecte de educație incluzivă și de dezvoltare locală au fost contractate, în plus, în anul 2021, în cadrul Programului Dezvoltare locală, în urma modificărilor aduse Acordului de Program

Competițiile pentru granturile destinate dezvoltării locale și educației incluzive lansate în cadrul Programului Dezvoltare locală s-au bucurat de un interes crescut în rândul organizațiilor neguvernamentale și entităților publice din România, numărul proiectelor depuse în cadrul acestor apeluri depășind cu mult bugetele alocate prin Program. Cum alte linii de finanțare nu au reușit să utilizeze în totalitate fondurile alocate, FRDS a inițiat, pe parcursul anilor 2020 și 2021, o serie de modificări ale Acordului de Program. Acestea au permis redistribuirea sumelor alocate diferitelor arii de program și, implicit, suplimentarea bugetelor apelurilor de dezvoltare locală și educație incluzivă, în scopul contractării de noi proiecte, plasate inițial pe listele de rezervă aferente acestor apeluri.

Alocarea bugetară inițială de 8.581.978 de euro, aferentă apelului “Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, a permis finanțarea a doar 7 din cele 117 proiecte depuse în cadrul apelului. În urma realocărilor succesive realizate în 2020 și 2021, bugetul apelului a fost aproape dublat, devenind 16.898.633 de euro, ceea ce a permis contractarea a 8 din cele 12 proiecte plasate inițial pe lista de rezervă. Din perspectiva bugetului total alocat și a numărului de proiecte contractate, apelul “Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc” a devenit astfel cel mai important apel lansat în cadrul Programului.

În ceea ce privește apelul de proiecte “Dezvoltare locală”, realocarea de fonduri între ariile Programului, prin amendarea Acordului de Program, a creat premisele contractării a 7 noi proiecte, plasate inițial pe lista de rezervă. Acestea se adaugă celor 6 proiecte contractate inițial. Reamintim faptul că în cadrul acestui apel au fost depuse, în total, 101 proiecte. Cu un buget actual de 16.455.627 de euro și 13 proiecte contractate, apelul “Dezvoltare locală” devine astfel al doilea apel ca importanță lansat în cadrul Programului.

În contextul social dificil pe care îl traversăm, contractarea mai multor proiecte de educație incluzivă și de dezvoltare locală va crește numărul de copii și tineri în situații de risc, respectiv de persoane vulnerabile care vor primi suport personalizat în vederea depășirii situației dificile în care se află, beneficiind de acces sporit la servicii educaționale, respectiv sociale incluzive și de calitate.