Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Oportunitate de carieră. FRDS angajează SPECIALIST ÎNTREȚINERE- DEZVOLTARE APLICAȚII INFORMATICE COD COR 252301

Oportunitate de carieră. FRDS angajează SPECIALIST ÎNTREȚINERE- DEZVOLTARE APLICAȚII INFORMATICE COD COR 252301

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intenționează să angajeze, prin concurs, un SPECIALIST ÎNTREȚINERE- DEZVOLTARE APLICAȚII INFORMATICE

COD COR 252301

Atribuții și responsabilități generale

 • Răspunde de întreținerea și îmbunătățirea aplicațiilor informatice din FRDS, precum și de dezvoltarea de noi aplicații / module.
 • Participă la asigurarea condițiilor tehnice pentru exploatarea permanentă a Sistemului de Management al Informațiilor (MIS) și a celorlalte programe informatice utilizate in  FRDS.
 • Respectă regulamentele de implementare aferente Mecanismelor financiare SEE 2014-2021, Acordul de program, Acordul de implementare a programului și legislația aplicabilă la nivel local, național, precum și cea a Uniunii Europene aplicabilă, pe toată durata de implementare, precum și procedurile operaționale, aplicabile postului
  • Atribuții și responsabilități specifice
 • Asigură intervenția pentru înlăturarea oricăror deficiențe software în funcționarea aplicațiilor / programelor informatice din administrarea sa (programele dezvoltate intern si cele dezvoltate pentru FRDS, exclus programele „off the shelf software” precum CIEL, SALARII, LEGIS ș.a);
 • Asigură dezvoltarea unor module noi ale programelor/ aplicațiilor/ platformelor software ce funcționează în FRDS;
 • Asigură realizare de noi programe/ aplicații/ platforme software necesare FRDS;
 • Participă la elaborarea specificațiilor pentru noi module/ program / aplicații/ platforme software necesare FRDS;
 • Participă la instruirea personalului privind utilizarea software-ului de aplicație și oferă asistență tehnică în utilizarea acestora;
 • Asigură, din punct de vedere tehnic, managementul permanent al site-ului organizației: sprijină / oferă asistență tehnică expertului comunicare și altor membri ai echipei FRDS în actualizarea informației conținute de acest site; remediază problemele tehnice ce apar în funcționarea site-ului etc.;
 • Identifică și evaluează riscurile la nivelul activităților de care răspunde conform procedurii privind riscurile.

Specialistul întreținere-dezvoltare aplicații informatice va fi angajat pe bază de contract de munca pe durata determinată de 3 ani, cu posibilitate de prelungire, pe durata Programului Dezvoltare Locală. Angajarea vizează o normă parțială de 4 ore/zi, repartizată inegal în cadrul lunii calendaristice, conform graficului de lucru agreat cu șeful ierarhic, desfășurându-și activitatea la sediul FRDS. Perioada de probă este de 30 zile lucrătoare.

Consultă anunțul complet de angajare: https://frds.ro/informatii-de-interes-public/