Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > FRDS selectează 24 de cadre didactice implicate în proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală, pentru a participa la cea de-a doua sesiune de instruire cu tema ”Educație incluzivă și competențe pentru o cultură democratică”

FRDS selectează 24 de cadre didactice implicate în proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală, pentru a participa la cea de-a doua sesiune de instruire cu tema ”Educație incluzivă și competențe pentru o cultură democratică”

În perioada 7-10 aprilie 2022, Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Operator al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și implementat în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităţilor Locale şi Regionale (KS) şi cu Consiliul Europei (CoE), organizează o a doua sesiune de instruire cu tema ”Educaţie incluzivă şi competențe pentru o cultură democratică”.

Cursul de formare se va desfăşura la Oslo, în Norvegia, şi va fi furnizat de European Wergeland Centre.

Evenimentul este finanţat prin intermediul Fondului pentru Relaţii Bilaterale aferent Programului Dezvoltare locală şi se adresează exclusiv acelor cadre didactice implicate în implementarea / sustenabilitatea proiectelor finanţate de FRDS prin Program care îşi propun să contribuie la transformarea şcolii în care lucrează într-o şcoală incluzivă, care aplică strategii şi instrumente de predare ce promovează un mediu de învăţare incluziv şi democratic în clasă şi la şcoală.

Cadrele didactice interesate să participe la cursul de formare sunt invitate să completeze şi să trimită online următorul formular de înscriere (https://forms.gle/TTyt3rJqtgFSDmCK8), până cel târziu la data de 9 martie 2022.

În selecţia celor 24 de participanţi la cursul de formare, FRDS va acorda prioritate acelor candidaţi care:

– sunt implicaţi în proiecte (finanţate prin Programul Dezvoltare locală) care nu sunt derulate în parteneriat cu entităţi din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) şi/ sau nu au prevăzute în proiect activităţi bilaterale relevante cu aceste trei state;

– îşi desfăşoară activitatea în unităţi de învăţământ din mediul rural sau din comunităţi marginalizate, cu rate ridicate de abandon şcolar şi/ sau în care învaţa elevi aparţinând unor categorii sociale vulnerabile, expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială;

– conving, prin motivaţia de participare la curs detaliată în formularul de înscriere, că prezenţa lor va contribui la creşterea calităţii serviciilor educaţionale furnizate în şcoală, respectiv prin proiectul finanţat de FRDS, la transformarea şcolii în care lucrează într-o şcoală care promovează un mediu de învăţare incluziv şi democratic;

– nu au mai participat anterior la cursuri de formare pe tema competentelor pentru o cultură democratică;

– au avut o participare redusă la cursuri de perfecţionare adresate cadrelor didactice, în ultimii 3 ani;

– demonstrează un nivel bun de cunoaştere a limbii engleze (cursul va fi susţinut în limba engleză, fără traducere în limba romană).

Candidaţii vor ataşa la formularul online de înscriere dovada faptului că lucrează în cadrul unui proiect finanţat prin Programul Dezvoltare locală, respectiv:

– un contract de muncă/ colaborare/ voluntariat semnat de candidat cu Promotorul de Proiect sau, după caz, cu unul dintre partenerii proiectului respectiv

sau

– o recomandare semnată de managerului proiectului respectiv, în care acesta precizează faptul că respectivul cadru didactic este implicat în implementarea proiectului, cu menţionarea poziţiei pe care o ocupa în proiect şi a activităţilor pe care le derulează în această calitate.

În contextul numărului limitat de locuri, în cazul în care vor exista mai multe candidaturi de la aceeaşi unitate de învăţământ, va fi selectată doar candidatura care a întrunit punctajul cel mai mare. De asemenea, pentru a asigura participarea la acest curs de formare cadrelor didactice din cât mai multe şcoli implicate în proiectele finanţate de FRDS prin Programul Dezvoltare locală, pentru acest eveniment vor fi selectaţi doar participanţi din acele instituţii de învăţământ din care nu au fost selectaţi participanţi pentru cursul anterior de formare, organizat în perioada 24-27 martie 2022.

Lista instituţiilor de învăţământ reprezentate la cursul de formare din perioada 24-27 martie 2022 este următoarea:

– Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna Floreşti, judeţul Giurgiu

– Școala Gimnazială din Comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ

– Grădiniţa nr. 5, Braşov, judeţul Braşov

– Școala Gimnazială „Gheorghe Patrascu”, Comuna Buruienesti, judeţul Neamţ

– Școala Gimnazială ”Constantin Morariu”, Comuna Pătrăuţi, judeţul Suceava

– Liceul Tehnologic ”Vasile Sav”, Roman, judeţul Neamţ

– Școala Gimnazială ”Alexandru Piru”, Comuna Mărgineni, judeţul Bacău

– Școala Gimnazială din Comuna Sagna, judeţul Neamţ

– Școala Gimnazială „Iraclie Porumbescu”, Comuna Frătăuții-Noi, judeţul Suceava

– Școala Gimnazială”Colonel Constantin Lângă”, Comuna Mirosloveşti, judeţul Iaşi

– Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău

– Școala Gimnazială din Comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ

– Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, Comuna Horia, judeţul Neamţ

– Școala Gimnazială din Comuna Bahna, judeţul Neamţ

– Școala Gimnazială „Ion Dacian”, Comuna Saschiz, judeţul Mureş

– Grădinița nr. 9, Brașov, județul Brașov

– Școala Gimnazială din Comună Horleşti, judeţul Iaşi

– Școala Gimnazială din Comuna Sadova, judeţul Dolj

– Școala Gimnazială din Comuna Frecatei, judeţul Tulcea

– Școala Gimnaziala “Daniela Cuciuc”, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ

Precizăm, de asemenea, faptul că o persoană care a participat anterior la orice altă activitate bilaterală organizată de FRDS nu va mai fi selectată în vederea participării la o a doua activitate bilaterală.

Rezultatul evaluării candidaturilor depuse pentru participarea la acest eveniment va fi comunicat persoanal, prin e-mail, fiecărui candidat în parte.

Toate costurile eligibile legate de participarea la eveniment (costuri de transport, cazare, masă, instruire etc.) vor fi acoperite de Programul Dezvoltare locală.

Facem precizarea ca cei care se înscriu la eveniment trebuie să îndeplinească toate condiţiile de călătorie aplicabile în România şi Norvegia în perioada respectivă, respectiv să garanteze participarea certa la sesiunea de instruire, în perioada indicată, pentru a nu genera costuri neeligibile pentru FRDS (de exemplu, costul biletelor de avion nominale, care trebuie rezervate şi plătite de FRDS în avans), respectiv măsuri de recuperare a lor, dacă va fi cazul.

Pentru mai multe detalii, cei interesaţi se pot adresa doamnei Valentina Paraschiv, la numărul de telefon 0723.633.871 sau la adresa de e-mail VParaschiv@frds.ro.