Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > FRDS organizează în luna mai 2022 cea de-a treia (și ultima) sesiune de instruire cu tema ”Educație incluzivă și competențe pentru o cultură democratică”

FRDS organizează în luna mai 2022 cea de-a treia (și ultima) sesiune de instruire cu tema ”Educație incluzivă și competențe pentru o cultură democratică”

În perioada 19-22 mai 2022, Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Operator al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și implementat în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS) și cu Consiliul Europei (CoE), organizează cea de-a treia sesiune de instruire cu tema ”Educație incluzivă și competențe pentru o cultură democratică”.

Cursul de formare se va desfășura la Oslo, în Norvegia, și va fi furnizat de European Wergeland Centre.

Evenimentul este finanțat prin intermediul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului Dezvoltare locală și se adresează exclusiv acelor cadre didactice implicate în implementarea sau asigurarea sustenabilității proiectelor finanțate de FRDS prin Program care își propun să contribuie la transformarea școlii în care lucrează într-o școală incluzivă, care aplică strategii și instrumente de predare ce promovează un mediu de învățare incluziv și democratic în clasă și la scoală.  

Cadrele didactice interesate să participe la cursul de formare sunt invitate să completeze și să trimită online următorul formular de înscriere (https://forms.gle/SUxZ4TSnbp6kNo3r6), până cel târziu la data de 3 8 aprilie 2022.

În selecția celor 24 de participanți la cursul de formare, FRDS va acorda prioritate acelor candidați care:

– sunt implicați în proiecte (finanțate prin Programul Dezvoltare locală) care nu sunt derulate în parteneriat cu entități din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și/ sau nu au prevăzute în proiect activități bilaterale relevante cu aceste trei state;

– își desfășoară activitatea în unități de învățământ din mediul rural sau din comunități marginalizate, cu rate ridicate de abandon școlar și/ sau în care învață elevi aparținând unor categorii sociale vulnerabile, expuse riscului de sărăcie și excluziune socială;

– conving, prin motivația de participare la curs detaliată în formularul de înscriere, că prezența lor va contribui la creșterea calității serviciilor educaționale furnizate în școală, respectiv prin proiectul finanțat de FRDS, la transformarea școlii în care lucrează într-o școală care promovează un mediu de învățare incluziv și democratic;

– nu au mai participat anterior la cursuri de formare pe tema competențelor pentru o cultură democratică;

– au avut o participare redusă la cursuri de perfecționare adresate cadrelor didactice, în ultimii 3 ani;

– demonstrează un nivel bun de cunoaștere a limbii engleze (cursul va fi susținut în limba engleză, fără traducere în limba română).

De asemenea, în contextul numărului limitat de locuri, pentru a asigura participarea la acest curs de formare a cadrelor didactice din cât mai multe proiecte finanțate de FRDS prin Programul Dezvoltare locală și din cât mai multe școli implicate în aceste proiecte, pentru acest eveniment se va acorda prioritate în selecție acelor candidați care reprezintă proiecte, respectiv unități de învățământ din care nu au fost selectați participanți pentru cele două cursuri anterioare de formare, organizate în martie și aprilie 2022. Lista proiectelor și a instituțiilor de învățământ reprezentate la cursurile anterioare de formare poate fi consultată aici.

Precizăm, de asemenea, faptul că o persoană care a participat anterior la orice altă activitate bilaterală organizată de FRDS nu va mai fi selectată în vederea participării la o a doua activitate bilaterală.

Candidații vor atașa la formularul online de înscriere dovada faptului că lucrează în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Dezvoltare locală, respectiv:

– un contract de muncă/ colaborare/ voluntariat semnat de candidat cu Promotorul de Proiect sau, după caz, cu unul dintre partenerii proiectului respectiv

sau

– o recomandare semnată de managerul proiectului respectiv, în care acesta precizează faptul că respectivul cadru didactic este implicat în implementarea/ sustenabilitatea proiectului, cu menționarea rolului pe care îl are în proiect și a activităților pe care le derulează în această calitate.

Rezultatul evaluării candidaturilor depuse pentru participarea la acest eveniment va fi comunicat personal, prin e-mail, fiecărui candidat în parte.

Toate costurile eligibile legate de participarea la eveniment (costuri de transport, cazare, masa, instruire etc.) vor fi acoperite de Programul Dezvoltare locală.

Facem precizarea că cei care se înscriu la eveniment trebuie să îndeplinească toate condițiile de călătorie aplicabile în Romania și Norvegia în perioada respectivă, respectiv să garanteze participarea certă la sesiunea de instruire, în perioada indicată, pentru a nu genera costuri neeligibile pentru FRDS (de exemplu, costul biletelor de avion nominale, care trebuie rezervate și plătite de FRDS în avans), respectiv măsuri de recuperare a lor, dacă va fi cazul.

Pentru mai multe detalii, cei interesați se pot adresa doamnei Valentina Paraschiv, la numărul de telefon 0723.633.871 sau la adresa de e-mail VParaschiv@frds.ro.