Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Rezultatele de etapă ale Programului Dezvoltare locală au fost apreciate în cadrul reuniunii anuale a Granturilor SEE și Norvegiene: “cele 89 de proiecte finanțate contribuie la reducerea decalajelor în comunitățile de intervenție”

Rezultatele de etapă ale Programului Dezvoltare locală au fost apreciate în cadrul reuniunii anuale a Granturilor SEE și Norvegiene: “cele 89 de proiecte finanțate contribuie la reducerea decalajelor în comunitățile de intervenție”

Reprezentanții Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS) au participat, joi, 12 mai 2022, la cea de-a cincea reuniune anuală a entităților implicate în managementul Granturilor SEE și Norvegiene în România. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Punctul Național de Contact, și a avut loc la Palatul Culturii din Iași, obiectiv istoric restaurat inclusiv cu sprijinul acestor granturi.

La eveniment au participat reprezentanți ai statelor donatoare – Islanda, Liechtenstein și Norvegia, ai Ambasadei Norvegiei la București, ai Oficiului Mecanismului Financiar de la Bruxelles, ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (în calitate de Punct Național de Contact), ai Operatorilor de Program și ai altor entități relevante pentru implementarea programelor, în România (Autoritatea de Certificare și Plăți, Unitatea Centrală de Armonizare și Audit Public Intern).

În cadrul întrunirii a fost analizat progresul înregistrat în implementarea Granturilor SEE şi Norvegiene în România, în perioada 2014 – 2021. În acest context, reprezentanții FRDS – organizație care, alături de Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS) și de Consiliul Europei (CoE), derulează Programul Dezvoltare locală – au prezentat stadiul implementării Programului, punând în evidență evoluția înregistrată în toate cele cinci arii de intervenție vizate de acesta: incluziunea romilor, copii și tineri la risc, dezvoltare locală, bună guvernare și drepturile omului.

 „Din septembrie 2018 și până în prezent, în cadrul Programului Dezvoltare locală au fost lansate șapte apeluri de proiecte – două dintre acestea în cadrul unor scheme de granturi mici -, toate competițiile de proiecte fiind închise în acest moment. Beneficiind, pentru finanțarea de proiecte, de un buget total de 81.294.117 euro, Programul înregistrează o alocare financiară totală angajată de 80.667.786 euro (99.24%), fiind finanțate 89 de proiecte. Acestea includ intervenții în peste 990 de localități, din toate județele țării. Alte 21 de proiecte se află în prezent în faza de contractare. Inițiativele finanțate prin Program urmăresc, printre altele, reducerea sărăciei, facilitarea accesului persoanelor aparținând unor categorii defavorizate la servicii sociale, îmbunătățirea incluziunii sociale a romilor și creșterea participării școlare a copiilor și tinerilor aflați în risc de abandon școlar”, au precizat reprezentanții FRDS prezenți la eveniment.

În partea a doua a zilei, atenția participanților la reuniune s-a mutat către intervențiile concrete susținute de Granturile SEE și Norvegiene în județul Iași, fiind vizitat, printre alte inițiative, Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, înființat în cadrul Institutului de Medicină Legală Iași, prin intermediul Programului Dezvoltare locală. În cadrul centrului, victimele beneficiază, în primă fază, de servicii de evaluare psihologică și socială, de servicii complementare celor medicale – de diagnostic medico-legal în caz de traumatism fizic sau violență sexuală și viol. În funcție de rezultatele evaluării, victima (și copilul sau copiii acesteia, acolo unde este cazul) este inclusă într-un program de consiliere psihologică, familială, socială, parentală și educațională și de asistență și consiliere juridică.

Proiectul inițiat de Institutul de Medicină Legală Iași este derulat în parteneriat cu Fundația Corona, Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și Fundația Hedda din Norvegia și își propune să asigure asistență socială, medicală, educațională, ocupațională și de locuire pentru 550 de victime, din 250 de comunități locale din județele Bacău, Iași, Neamț și Vaslui. Până acum, în cele 15 luni de implementare, 106 victime (adulți și copii) au primit asistență specializată prin intermediul Centrului de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, alți 43 de copii, victime și/sau martori ai violenței domestice, beneficiind de programe educaționale, complementare măsurilor de asistență, consiliere și terapie.

Problematica extrem de sensibilă abordată de proiectul “GLORIA – asistență integrată pentru victimele violenței domestice și de gen“ precum și modul profesionist de lucru al tuturor celor implicați în implementarea lui a creat o impresie puternică în rândul participanților la reuniune, așa cum a subliniat și doamna Sheena Elaine Keller, ofițer sectorial senior în cadrul Oficiului Mecanismului Financiar (OMF), reponsabil cu implementarea Programului Dezvoltare locală în România: “A fost o vizită de proiect inspirată. Proiectul vizează zonele rurale nedeservite și face legătura cu cei care poate nici măcar nu știu că există servicii de sprijin pentru victimele violenței domestice și de gen. Personalul a arătat un grad înalt de sensibilitate față de nevoile individuale ale tuturor beneficiarilor lor și un angajament de a oferi servicii de suport personalizate celor care vin la centru. Am remarcat nivelul ridicat de angajament în abordarea acestei probleme complexe și provocatoare”.