Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Protejarea identității culturale și incluziunea socială a comunității sámi din Norvegia, exemplu de bună practică pentru România

Protejarea identității culturale și incluziunea socială a comunității sámi din Norvegia, exemplu de bună practică pentru România

Localizată preponderent în nordul Norvegiei, Finlandei, Rusiei și Suediei, comunitatea sámi, unul dintre cele mai vechi grupuri etnice din Europa, numără în prezent între 80.000 și 100.000 de persoane și se bucură de toate drepturile specifice unei populații indigene, garantate de convențiile internaționale privind drepturile civile și politice ale unor astfel de populații.

Viața nu a fost însă întodeauna ușoară pentru comunitatea sámi, nevoită să facă față, de-a lungul timpului, unor politici agresive de asimilare și unor forme de discriminare etnică, religioasă și culturală din partea grupurilor etnice majoritare. De exemplu, indigenii sámi nu au putut folosi întotdeauna propria limbă în relațiile oficiale, iar reglementările statului norvegian în ceea ce privește predarea în limba norvegiană au afectat vitalitatea culturală și lingvistică a comunității sámi.

Modul prin care a reușit aceasta să își câștige, în relația cu statul norvegian, drepturi care să îi asigure protejarea culturii, identității lingvistice și propria organizare pe probleme specifice, poate fi un exemplu de bună practică pentru România, în ceea ce privește împuternicirea romilor. Acesta a reprezentat și principalul motiv pentru care, în luna mai, o echipă a FRDS a întreprins o vizită de studiu în Karasjok (Norvegia), acolo unde comunitatea sámi din această țară își are propriul Parlament (Sámediggi), o instituție publică cu jurisdicție în special în domeniile limbii, culturii, industriei și educației.

Derulată cu sprijinul Asociației Norvegiene a Autorităților Locale și Regionale (KS), partener al FRDS în derularea Programului Dezvoltare locală, vizita a permis familiarizarea, la fața locului, cu modul în care politicile publice din Norvegia asigură protejarea identității culturale și incluziunea socială a minorităților etnice. Vizita a inclus discuții ale echipei FRDS cu reprezentanți ai autorităților locale din Karasjok, ai Parlamentului Sámi, ai liceului și muzeului sámi din localitate, dar și cu reprezentanți ai FEFO, o companie publică regională care administrează resursele naturale locale, în interesul populației sámi.

Întâlnirile cu principalii actori locali au permis echipei FRDS să se familiarizeze cu diverse aspecte din viața comunității sámi, de la istorie și cultură, la organizare politică, administrație locală și educație, reprezentanții FRDS remarcând modul în care autoritățile publice de la nivel central și local gestionează dezvoltarea locală și problemele comunităților, cu respectarea specificului cultural și etnic al minorităților etnice. Modelul norvegian poate reprezenta un  exemplu pentru România, în sprijinirea demersurilor de împuternicire și incluziune socială a romilor din țara noastră. În acest sens, vizita echipei FRDS va fi urmată, în următoarea perioadă, de o acțiune similară la care vor participa reprezentanți ai proiectelor de incluziune a romilor finanțate prin Programul Dezvoltare locală.

Vizita echipei FRDS la Karasjok face parte dintr-o serie de acțiuni finanțate prin intermediul Fondului Bilateral aferent Programului Dezvoltare locală, finanțat de Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, al căror obiectiv este de a contribui la consolidarea relațiilor de cooperare bilaterală dintre Islanda, Liechtenstein și Norvegia, pe de o parte, și România, pe de altă parte.