Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > FRDS recrutează un Ofițer verificare cheltuieli proiecte

FRDS recrutează un Ofițer verificare cheltuieli proiecte

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) intenţionează să contracteze, prin concurs, un Ofiţer verficare cheltuieli proiecte, cod COR 242104.

Atribuţii şi responsabilităţi generale
– Respectă regulamentul de implementare aferent Mecanismului financiar SEE/ Norvegian 2014-2021, Acordul de program, Acordul de implementare a programului, Acordul de implementare privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile şi legislaţia aplicabilă la nivel local, naţional, precum şi cea a Uniunii Europene aplicabilă, pe toată durata de implementare, precum şi procedurile operaţionale, aplicabile postului.
– Se asigură că proiectele implementate în cadrul programului contribuie la obiectivele generale ale Mecanismului Financiar SEE/ Norvegian 20014-2021, la rezultatele şi indicatorii specifici ai programului, în cadrul activităţilor de care este responsabil.
– Se asigură că proiectele sunt conforme cu Regulamentul, ghidurile emise de CMF, Acordul de Program, precum şi cu legislaţia aplicabilă şi a Uniunii Europene în cadrul activităţilor de care este responsabil.
– Se asigură că implementarea activităţilor de care răspunde se face în conformitate cu principiile economiei, eficienţei şi eficacităţii.
– Se preocupă continuu de perfecţionarea sa profesională.
– Asigură transparența și disponibilitatea documentelor, asigură înregistrarea și stocarea în formă electronică a documentelor.
– Sesizează şi raportează orice nereguli conform Procedurii operaţionale de nereguli.
– Identifică şi evaluează riscurile la nivelul activităţilor biroului şi le raportează responsabilului cu gestionarea şi ţinerea registrului riscurilor conform procedurii privind riscurile.

Atribuțiile specifice principale sunt: verificare financiară a rapoartelor și a bugetelor promotorilor de proiecte, monitorizarea din punct de vedere financiar a proiectelor repartizate din cadrul Programului Dezvoltare Locală.

Ofiţerul verificare cheltuieli va fi angajat pe bază de contract de muncă, pe durata determinată, cu normă întreaga de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, repartizate inegal, desfăşurându-şi activitatea la sediul FRDS/ la domiciliu (după caz), pe durata Programului Dezvoltare locală. Perioada de probă este perioada legală stabilită de art. 85 Codul muncii, în funcție de durata contractului.

citeste anuntul complet