Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > O jumătate de milion de euro, alocată prin Programul Dezvoltare locală pentru finanțarea unor intervenții de urgență în 11 comunități de romi marginalizate

O jumătate de milion de euro, alocată prin Programul Dezvoltare locală pentru finanțarea unor intervenții de urgență în 11 comunități de romi marginalizate

Unele dintre cele mai stringente probleme cu care se confruntă locuitorii celor 11 comunități vulnerabile, majoritatea din mediul rural, vor putea fi rezolvate cu sprijinul Granturilor SEE 2014-2021. Este vorba de probleme presante precum starea proastă a infrastructurii școlare, accesul limitat la servicii de educaţie de calitate, servicii de sănătate deficitare sau neconectarea gospodăriilor la rețeaua de canalizare.

Astfel, din punct de vedere al obiectivului propus, granturile acordate celor 11 proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală vizează îmbunătățirea infrastructurii școlare și preșcolare (în cazul a 4 proiecte), combaterea abandonului școlar prin furnizarea de programe de educație (două proiecte), facilitarea accesului la servicii medicale și crearea de infrastructură sanitară (două proiecte), branșarea gospodăriilor la rețeaua publică de canalizare (un proiect), respectiv îmbunătățirea condițiilor de locuit, prin clarificarea statutului legal a locuințelor (un proiect).

De exemplu, la Budila, în județul Brașov, vor fi zugrăvite și dotate sălile de clasă al școlii gimnaziale din localitate, iar copiii și părinții lor vor fi implicați în programe educative de tipul ”școala după școală”/ ”școala părinților”. În satul Văleni din județul Constanța va fi înființat un centru comunitar de asistență medicală și socială, care să asigure servicii medicale primare localnicilor și să-i implice în programe de educație pentru sănătate. Iar în orașul Balș, din județul Olt, membrii comunității de pe străzile Macului, Cuza Vodă și Nicolae Titulescu vor primi un pachet complex de servicii, constând în facilitarea obținerii de acte de identitate, includerea copiilor la risc de abandon școlar într-un program de tipul „școala după școală”, furnizarea de consiliere și sprijin pentru inserția pe piața muncii pentru părinții acestor copii, respectiv asigurarea accesului locuitorilor la servicii medicale, incluzând efectuarea de teste de tip screening și analize medicale.

Finanțarea celor 11 inițiative este asigurată prin intermediul schemei de granturi mici ”Intervenții prioritare pentru comunitățile rome”, lansată de Fondul Român de Dezvoltare Socială în luna iulie 2021. În total, în cadrul apelului deschis cu această ocazie au fost depuse 41 de proiecte, din care însă doar 26 au îndeplinit condițiile minime necesare pentru a intra în etapa evaluării de conținut, în final fiind aprobate 11. Acestea sunt derulate de 8 autorități publice locale (3 orașe și 5 comune), respectiv de 3 organizații neguvernamentale. Din punct de vedere al distribuției geografice, 5 dintre cele 11 localități care beneficiază de finanțare în cadrul acestei scheme de granturi mici se află în județul Brașov, celelalte 6 fiind în județele Constanța, Mureș, Olt, Satu Mare, Sălaj și Vaslui.

Lista celor 11 proiecte finanțate în cadrul schemei de granturi mici Intervenții prioritare pentru comunitățile rome poate fi consultată aici.