Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Demersurile de asigurare a unor condiții decente de locuire pentru membrii comunității de romi de la Pata Rât, prezentate ca model de succes la World Family Summit 2022

Demersurile de asigurare a unor condiții decente de locuire pentru membrii comunității de romi de la Pata Rât, prezentate ca model de succes la World Family Summit 2022

Reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (ADIZMC), promotoare a proiectului “Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj”, o inițiativă sprijinită financiar de Granturile Norvegiene, prin Programul Dezvoltare locală, au fost invitați să prezinte în cadrul World Family Summit 2022 demersurile pe care le întreprind în cadrul proiectului în vederea asigurării unor condiții decente de locuire pentru membrii comunității de romi de la Pata Rât (Cluj-Napoca), prin relocarea acestora în locuințe sociale din județ.

Organizat de Institutul Națiunilor Unite de Formare și Cercetare (UNITAR) la Palatul Națiunilor din Geneva, în data de 28 iunie 2022, evenimentul și-a propus să aducă în prim plan diverse modalități prin care autoritățile locale pot sprijini familiile, în eforturile lor de atenuare a sărăciei extreme, de promovare a educației de calitate și de reducere a inegalităților.

Proiectul derulat de ADIZMC a fost prezentat în cadrul sesiunii speciale „Povești de succes” a evenimentului. În intervenția lor, reprezentanții asociației au prezentat impactul așteptat al rezolvării problemelor locative, al măsurilor educaționale, medicale și de asistență socială luate în cadrul proiectului, în ceea ce privește reducerea marginalizării și incluziunea socială a membrilor comunității de la Pata Rât.

„A fost un moment-cheie, cred eu, pentru recunoașterea eforturilor pe care le depunem pentru desegregarea comunităților marginalizate. Prezentarea proiectului a fost bine primită, mai ales fiindcă a fost singura poveste de succes care a abordat locuirea”, a declarat doamna Alexandrina Kiss, managerul proiectului.

Prin intermediul proiectului, 30 de familii din Pata Rât (reprezentând aproximativ 10% din numărul total de persoane rezidente în comunitate) urmează să fie relocate în locuințe sociale care vor fi achiziționate în Cluj-Napoca și în zonele limitrofe. Familiile selectate vor beneficia de asistență în vederea mutării, inclusiv pentru transcrierea utilităților pe numele lor, de sprijin administrativ pentru preschimbarea actelor de identitate, transferul școlarilor la unități de învățământ din apropiere sau de consiliere și sprijin în vederea integrării lor în noua comunitate. Strategia de relocare a fost dezvoltată avându-se în vedere inclusiv bunele practici în domeniul locuirii sociale inclusive ale autorităților locale din Bergen (Norvegia), partener de proiect.

În luna iunie, proiectul “Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj” s-a bucurat și de atenția Ambasadei Regatului Norvegiei în România. Aflată într-o vizită la proiecte finanțate prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene în Cluj-Napoca, Excelența Sa doamna Siri Barry, Ambasador al Regatului Norvegiei în România, s-a întâlnit atât cu echipa ADIZMC, cât și cu membri ai două dintre familiile care locuiesc în zona „Cantonului” din Pata-Rât și care au fost selectate pentru a beneficia de o locuință socială, prin proiect. Discuțiile au avut ca principal subiect orizontul de așteptări al celor două familii, după mutarea lor din Pata Rât, punându-se accentul pe importanța asigurării accesului copiilor la educație de calitate.

Excelența Sa doamna Siri Barry, Ambasador al Regatului Norvegiei în România, alături de echipa ADIZMC

––––––––––

Finanțat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), prin Programul “Dezvoltare locală”, proiectul „Intervenții integrate replicabile pentru locuințe incluzive și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj” este derulat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, Universitatea Babeș Bolyai și Primăria Bergen din Norvegia. Proiectul se desfășoară în perioada decembrie 2019 – decembrie 2022 și beneficiază de o finanțare în valoare de 4.271.498 de euro, oferită de  Norvegia, prin Granturile Norvegiene 2014-2021.

Informații actualizate despre proiect sunt disponibile pe pagina web dedicată acestuia: https://desegregare.ro/.