Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Oportunitate de carieră: FRDS angajează ofițer de proiecte

Oportunitate de carieră: FRDS angajează ofițer de proiecte

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) intenționează să angajeze, prin concurs, un Ofițer de proiecte, cod COR 242104, ocupație asimilată Responsabil de proces.

Atribuţii şi responsabilităţi generale

 • În toate activitățile pe care le prestează, respectă Regulamentele Mecanismelor SEE/Norvegian 2014-2021, Acordul de Program, Acordul de Implementare a Programului, legislaţia aplicabilă la nivel local, naţional şi european, procedurile interne, alte reglementări aplicabile;
 • Se asigură că proiectele finanţate pe care le monitorizează se derulează, în toate fazele de implementare, în conformitate cu legislaţia şi procedurile aplicabile, contribuind astfel la realizarea obiectivelor generale ale Mecanismelor Financiare SEE/Norvegian 2014-2021, respectiv a obiectivelor specifice şi a rezultatelor programului;
 • Se asigură că utilizarea contribuției financiare este exclusiv în scopul proiectelor, în conformitate cu contractul de finanțare, și că toate activele care fac parte din proiecte sunt folosite exclusiv în scopul prevăzut de contractul de finanțare;
 • Se asigură că PP sunt dedicați în totalitate și au capacitatea de a implementa proiectele;
 • Realizează verificarea formală a propunerilor de proiecte care îi sunt repartizate de coordonatorul DIP și urmăreşte  procesul de evaluare, selecție și aprobare a acestora;
 • Asigură condiţiile de contractare a proiectelor aprobate pentru finanţare și care i-au fost repartizate;
 • Răspunde de monitorizarea proiectelor repartizate, inclusiv de finalizarea și închiderea acestor proiecte; asigură prin monitorizare calitatea implementării proiectelor de care răspunde (verifică progresul proiectului și rezultatele obținute, inclusiv prin verificări la fața locului);
 • Furnizează informațiile solicitate în legătură cu proiectele monitorizate (ex, planuri și rapoarte de activitate legate de acestea etc.);
 • Planifică bugetul destinat finanţării proiectelor repartizate (furnizează informații privind previziunile de plată) şi activităţilor de care răspunde în cadrul DIP şi urmăreşte  execuţia acestuia (ex., vizite în teren);
 • Comunică cu diverşi interlocutori (PP, reprezentanţi ai autorităţilor locale, regionale şi centrale,  furnizori etc.), transmiţând date corecte despre program/reguli şi proceduri specifice etc.; se ocupă de rezolvarea corespondenţei legate de proiectele monitorizate;
 • Participă la acţiuni de promovare comunicare şi instruire/ studiu organizate de FRDS, precum şi la activităţi organizate de alte instituţii/organizaţii în legătură cu programele finanţate prin Granturile SEE şi Norvegiene, după caz;
 • Identifică şi evaluează riscurile la nivelul activităţilor desfășurate și la nivelul proiectelor de care este responsabil şi le raportează, conform Procedurii de management a riscului; ia măsuri adecvate pentru reducerea riscurilor;
 • Raportează neregulile identificate responsabilului cu neregulile, conform procedurii specifice;
 • Participă la îmbunătăţirea procedurilor/formularelor de lucru și la pregătirea textului apelurilor în conformitate cu competențele specifice;
 • Asigură confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor (corespondenţă, date, documente);
 • Răspunde de gestionarea documentelor cu care lucrează (ex, proiecte, solicitări de plată, facturi, etc.), respectiv de organizarea și păstrarea documentelor (fizic și electronic), asigurând transparența și disponibilitatea acestora; înregistrează și actualizează permanent informaţiile înregistrate în MIS/GRACE cu privire la proiectele monitorizate, în fiecare etapă din ciclul de viaţă al acestora;
 • Se preocupă continuu de îmbunătăţirea pregătirii sale profesionale;
 • Îndeplineşte, în limita competenţelor, alte sarcini la care este solicitat de şeful superior ierarhic sau de conducerea FRDS, în interesul programului.

Ofiterul de proiecte va fi angajat pe bază de contract de muncă, pe durată determinată, pe durata programului Dezvoltare locală, respectiv până la data de 31.12.2024, cu normă întreagă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptămână, repartizate inegal, desfășurându-și activitatea la sediul FRDS. Perioada de probă este de 30 de zile lucrătoare.

Citește anunțul de angajare integral–> https://frds.ro/wp-content/uploads/2022/10/Anunt_ang_OF_PROIECTE30sept2022.pdf