Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > FRDS selectează 12 specialiști implicați în proiecte de incluziune a romilor finanțate prin Programul Dezvoltare locală, pentru a participa, în luna februarie 2023, în Norvegia, la un program de instruire axat pe problematica împuternicirii grupurilor minoritare

FRDS selectează 12 specialiști implicați în proiecte de incluziune a romilor finanțate prin Programul Dezvoltare locală, pentru a participa, în luna februarie 2023, în Norvegia, la un program de instruire axat pe problematica împuternicirii grupurilor minoritare

În perioada 6-8 februarie 2023, Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Operator al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și implementat în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS) și cu Consiliul Europei (CoE), organizează în Kåfjord, Norvegia, un program de instruire care urmărește dezvoltarea cunoștințelor participanților cu privire la împuternicirea grupurilor minoritare.

Programul de formare va fi facilitat de către experții Asociației Norvegiene a Autorităților Locale și Regionale (KS) și va utiliza bunele practici norvegiene în ceea ce privește împuternicirea minorității Sami și a altor grupuri minoritare relevante.

Evenimentul este finanțat prin intermediul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului Dezvoltare locală și se adresează specialiștilor implicați direct în implementarea de proiecte de incluziune a romilor finanțate prin Programul Dezvoltare locală, în special celor implicați în activități de împuternicire a romilor.

Membrii echipelor de management și de implementare a proiectelor finanțate în cadrul Programului Dezvoltare locală interesați să participe la programul de formare sunt invitați să completeze și să trimită online următorul formular de înscriere (https://forms.gle/dmc21EH7absqp7o69), până cel târziu în data de 7 decembrie 2022 (inclusiv).

În selecția celor 12 participanți, FRDS va acorda prioritate acelor candidați care:

– sunt implicați în activități de împuternicire a romilor derulate în cadrul unor proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală

– sunt implicați în proiecte (finanțate prin Programul Dezvoltare locală) care nu sunt derulate în parteneriat cu entități din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și/ sau nu au prevăzute în proiect activități bilaterale relevante (în domeniul incluziunii romilor, drepturilor omului, anti-discriminării etc.) cu aceste trei state;

– sunt implicați în proiecte (finanțate prin Programul Dezvoltare locală) care nu au fost reprezentate anterior la alte activități bilaterale organizate de FRDS;

– conving prin motivația de participare la curs – detaliată în formularul de înscriere – că participarea lor va contribui la împuternicirea membrilor comunităților de romi beneficiare ale proiectelor finanțate de FRDS prin Program;

– nu au mai participat anterior sau au avut o participare redusă la cursuri de formare pe tematica împuternicirii grupurilor minoritare, incluziunii, diversității, drepturilor omului, anti-discriminării etc.;

– dețin un nivel foarte bun de cunoaștere a limbii engleze (cursul va fi susținut în limba engleză, fără traducere în limba română).

Candidații vor atașa la formularul online de înscriere dovada faptului că lucrează în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Dezvoltare locală sau sunt implicați în asigurarea sustenabilității activităților cu beneficiarii, derulate prin proiect (în cazul în care acesta a fost finalizat), respectiv:

– un contract de muncă/ colaborare semnat de candidat cu Promotorul de Proiect sau, după caz, cu unul dintre partenerii proiectului respectiv     sau

– o recomandare semnată de managerul proiectului respectiv sau de reprezentantul legal al entității care asigură sustenabilitatea proiectului finanțat, în care acesta atestă faptul că respectiva persoană este, la momentul depunerii candidaturii, fie implicată în implementarea proiectului, cu menționarea poziției pe care o ocupă în proiect și a activităților pe care le derulează în această calitate, fie asigură sustenabilitatea activităților cu beneficiarii romi, implementate prin proiect.

În contextul numărului limitat de locuri, dacă va fi necesar, în cazul în care vor exista mai multe candidaturi de la același proiect, va fi selectată doar candidatura care a întrunit punctajul cel mai mare.

Precizăm, de asemenea, faptul că o persoană care a participat anterior la orice altă activitate bilaterală organizată de FRDS, nu va mai fi selectată în vederea participării la o a doua activitate bilaterală.

Rezultatul evaluării candidaturilor depuse pentru participarea la acest eveniment va fi comunicat personal, prin e-mail, fiecărui candidat în parte.

Toate costurile eligibile legate de participarea la eveniment (costuri de transport, cazare, masă, instruire etc.) vor fi acoperite de Programul Dezvoltare locală.

Facem precizarea că cei care se înscriu la eveniment trebuie să îndeplinească toate condițiile de călătorie aplicabile – în Romania și Norvegia – în perioada respectivă, garantând participarea la programul de instruire, în perioada indicată, pentru a nu genera costuri neeligibile pentru FRDS (de exemplu, costul biletelor de avion nominale, care trebuie rezervate și plătite de FRDS în avans, respectiv măsuri de recuperare a lor, dacă va fi cazul).

Pentru mai multe detalii, cei interesați se pot adresa doamnei Valentina Paraschiv, la numărul de telefon 0723.633.871 sau la adresele de e-mail VParaschiv@frds.ro și info@frds.ro.