Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Membrii Comitetului de Cooperare al Programului Dezvoltare locală, în vizită la proiecte finanțate în Slobozia, Tunari și București: ”Granturile SEE și Norvegiene intervin acolo unde sprijinul este cel mai necesar”

Membrii Comitetului de Cooperare al Programului Dezvoltare locală, în vizită la proiecte finanțate în Slobozia, Tunari și București: ”Granturile SEE și Norvegiene intervin acolo unde sprijinul este cel mai necesar”

Reuniți la București, în zilele de 17 și 18 ianuarie 2023, pentru a analiza stadiul implementării Programului Dezvoltare locală, membrii Comitetului de Cooperare al Programului – reprezentanți ai Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Asociației Norvegiene a Autorităților Locale și Regionale (KS) și Consiliului Europei, parteneri ai Operatorului de Program – împreună cu reprezentanți ai finanțatorilor – experți ai Oficiului Mecanismului Financiar (OMF), Ambasadei Regatului Norvegiei în România și ai Punctului Național de Contact din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene – și-au propus să îi cunoască pe câțiva dintre beneficiarii și membrii echipelor implicate în proiectele finanțate prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 și să se convingă, la fața locului, de beneficiile pe care le aduc aceste intervenții în comunitățile în care se realizează.

Pe parcursul celor două zile au fost organizate, astfel, întâlniri cu echipele și câțiva dintre beneficiarii ai trei proiecte finanțate prin Program: „VIP-PLUS. Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Ialomița, „Rețeaua Integrată de Sprijin prin Educație Incluzivă – R.I.S.E.I”, implementat de Comuna Tunari din județul Ilfov și „AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilități”, derulat de Centrul de Resurse Juridice (CRJ).

Prima parte a zilei de 17 ianuarie a fost dedicată vizitării Centrului Multifuncțional Cartier Bora din Slobozia, unde DGASPC Ialomița derulează un program care își propune să contribuie la incluziunea romilor din comunitate și să reducă abandonul școlar în rândul copiilor. Înființat în 2012 de către Primăria Municipiului Slobozia, tot în cadrul unui program finanțat de Guvernul României prin intermediul FRDS, centrul asigură servicii de educație remedială de tip “after-school” și implică copiii din comunitate, cu vârste cuprinse între 6-16 ani, în activități recreativ-culturale.

Aici, membrii delegației i-au putut observa la lucru pe cei mici, interacționând atât cu ei, cât și cu părinții lor, implicați, de asemenea, în activitățile organizate în centru. În cadrul unei întâlniri ulterioare, organizată la sediul DGASPC Ialomița, doamna Florica Alecu, profesor la Liceul de Arte „Ionel Perlea” din Slobozia și unul dintre experții romi formați prin proiect în vederea promovării drepturilor romilor, a vorbit despre impactul intervenției proiectului în comunitatea Bora: “Știu ce înseamnă discriminarea și nu o accept în niciun fel. Proiectul este binevenit pentru copiii noștri, care învață să își asume identitatea, să respecte regulile de igienă și să meargă la școală. Este pentru prima dată când copii romi și neromi au mers împreună într-o tabără. Interculturalitatea este la ea acasă: activitățile au participanți de toate etniile și asta spune multe”.

În cadrul proiectului, activități similare au loc în alte 8 centre de zi, din județele Arad, Buzău, Ialomița și Mureș, țintind reducerea abandonul școlar în rândul a peste 500 de copii și tineri la risc, în special prin îmbunătățirea calității serviciilor de suport asigurate lor în cadrul acestor centre.

A doua parte a zilei a fost dedicată proiectului derulat în comuna Tunari din județul Ilfov, acolo unde autoritățile locale și reprezentanți ai societății civile desfășoară un program de educație incluzivă menit să contribuie, la rândul său, la reducerea abandonului școlar, la creșterea performanțelor școlare și la incluziunea socială a persoanelor din comunitate aflate în dificultate.

A fost vizitat mai întâi sediul provizoriu al centrului de zi administrat de Asociația pentru Evoluție ROTAS, acolo unde copiii defavorizați din comunitate primesc zilnic atât suport educațional pentru realizarea temelor și pentru recuperarea și aprofundarea materiilor școlare, cât și o masă caldă. Vizita a continuat la noul sediu al centrului, a cărui construcție urmează a fi finalizată în lunile următoare și care va oferi condiții excelente pentru derularea activităților dedicate copiilor incluși în proiect, aflați în risc de abandon școlar.

Potrivit declarațiilor domnului Ion Marian, coordonatorul proiectului, “autoritățile locale asigură cofinanțarea pentru acest obiectiv, care, sperăm noi, va fi amenajat, dotat și deschis până de Paște. Centrul nou-înființat se va adresa copiilor defavorizați din comuna Tunari, aceștia urmând să găsească aici sprijin educațional de tip remedial și after-school, dar și suport medical, prin intermediul cabinetului nou-amenajat. De asemenea, în curte urmează să fie construit și un loc de joacă”.

Derulat de autoritățile locale din Tunari, în parteneriat cu Asociația pentru Evoluție ROTAS, Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare România (C.R.E.E.D.), Asociația Lumină și Dar și Human Rights Academy (Norvegia), proiectul se desfășoară concomitent în trei județe – Ilfov, Neamț și Iași – și își propune să asigure acces la servicii de educație, sociale și medicale de calitate pentru 840 de copii aflați în risc de abandon școlar.

Întâlnirea cu reprezentanții celui de-a treila proiect vizat – membri ai echipei Centrului de Resurse Juridice (CRJ) și reprezentanți ai Ministerul Public – a avut loc a doua zi, după ședința formală a Comitetului de Cooperare al Programului. Găzduită de Ministerul Public, partener în proiect, întâlnirea a oferit participanților posibilitatea de a constata progresele realizate în cadrul proiectului, o inițiativă care și-a propus să contribuie la creșterea accesului la justiție al persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale, instituționalizate.

“Proiectul este important pentru că formează specialiști din domeniul juridic, al psihiatriei și asistenței sociale în respectarea și aplicarea drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale instituționalizate sau în risc de a fi instituționalizate. 300 de persoane au participat până acum la aceste formări”, a subliniat importanța proiectului doamna Georgiana Pascu, coordonatorul proiectului.

Schimbarea mentalității angajaților din instituțiile responsabile pentru bunăstarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale instituționalizate reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale proiectului. De aceea, focusul în cadrul proiectului este pus pe atragerea acestora în programe de formare care să asigure creșterea calității serviciilor furnizate beneficiarilor, dar și în consilierea și reprezentarea persoanelor cu dizabilități în fața autorităților competente. În contextul în care România este condamnată de CEDO pentru încălcarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psihosociale, pentru deficiențe majore în asigurarea unei vieți demne a acestora în comunitate, a accesului lor la servicii de sănătate și la justiţie, pentru privarea arbitrară de libertate și pentru condiţii inumane şi degradante de tratament, proiectul va contibui, de asemenea, la elaborarea Planului Național de Acțiune pentru prevenirea relelor tratamente în spitale de psihiatrie și în centre rezidențiale.

La finalul vizitei în teren, Sheena Keller, ofițer sectorial senior în cadrul OMF, reponsabil cu implementarea Programului Dezvoltare locală în România, a remarcat impactul deosebit al celor trei proiecte vizitate: „Această vizită în România a fost o oportunitate binevenită. Posibilitatea de a vizita unele proiecte și de a vedea impactul pe care acestea îl au asupra comunităților este motivant și o inspirație pentru noi toți. Multe dintre proiecte oferă servicii, abordează nevoile de bază și consolidează capacitățile comunității în zonele în care există oportunități limitate, condiții de viață precare și niveluri severe de deprivare. Proiectele vizitate intervin acolo unde sprijinul este cel mai necesar.”

“Vizita mi-a permis să îmi formez o opinie asupra progresului și să înțeleg mai bine modul în care diferitele componente ale Programului se reunesc într-o imagine de ansamblu. Educația este cel mai important element în scoaterea comunităților din sărăcie și în integrarea copiilor defavorizați în societate. Serviciile educaționale furnizate în Slobozia și în Tunari arată cum pot fi completate serviciile publice și cum poate fi creat astfel un pachet mai eficient de servicii pentru realizarea educației incluzive. În timp ce primele două proiecte pe care le-am vizitat pun accentul pe servicii pentru copiii defavorizați, Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este un ONG care trage autoritatea publică la răspundere pentru obligațiile asumate în materie de drepturile omului”, a declarat, la rândul său, Bjørn Rongevær, consilier superior în cadrul KS, la finalul vizitei.