Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Reprezentanți ai romilor din județele Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Iași și Vaslui și-au dezvoltat cunoștințele și abilitățile necesare în vederea implicării active în rezolvarea problemelor comunității

Reprezentanți ai romilor din județele Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Iași și Vaslui și-au dezvoltat cunoștințele și abilitățile necesare în vederea implicării active în rezolvarea problemelor comunității

Comunitățile de romi au nevoie de voci puternice care să le reprezinte interesele în relația cu autoritățile și care să contribuie activ la rezolvarea problemelor cu care se confruntă. De aceea, majoritatea proiectelor de incluziune a romilor finanțate în cadrul Programului Dezvoltare locală includ măsuri care să asigure dezvoltarea cunoștințelor și abilităților membrilor comunităților în care intervin, fie că sunt simpli cetățeni, experți sau lideri romi.

În comuna Iana din județul Vaslui se derulează proiectul „Bună guvernanță și egalitate de șanse în Iana”, un demers prin care autoritățile locale țintesc incluziunea romilor din localitate prin furnizarea de servicii educaționale de tip after-school, programe de formare profesională (în meseriile de îngrijitor la domiciliu pentru persoane vârstnice și de lucrător instalator în domeniul construcțiilor) și servicii medicale de tip stomatologic.

Componenta proiectului care vizează abilitarea romilor include 6 ateliere de dezvoltare personală, adresate unui număr de 150 de persoane. În luna decembrie, în urma organizării a două sesiuni, 45 de membrii ai comunității, experți și lideri romi și-au îmbogățit cunoștințele în domenii precum leadership, competențe socio-emoționale, comunicare, lucru în echipă, rezolvarea conflictelor și gestionarea timpului.

Atelierele sunt organizate pentru încurajarea dezvoltării personale a persoanelor de etnie romă și a capacitării resurselor umane din comunitatea de intervenție. Astfel, contribuim la creșterea stimei de sine și motivarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile. Este urmărită dezvoltarea unor instrumente de lucru specifice și dezvoltarea cooperării între profesioniștii de la nivelul comunității, în vederea incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile”, a explicat doamna Dana Tîlvîc, coordonatorul proiectului.

În județele Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău și Iași, Fundația Agenția Împreună derulează proiectul „Putem mai mult împreună”, care urmărește dezvoltarea abilităților romilor, astfel încât aceștia să poată contribui activ la rezolvarea problemelor comunității.

Pe parcursul anului 2022, 75 de experți si lideri romi, selectați din județele de intervenție ale proiectului, au participat la două sesiuni de pregătire, pe tematici precum ”respectarea drepturilor omului și comunicare”, ”public speaking”, ”tehnici de advocacy și negociere”, sesiuni facilitate de specialiști ai Agenției Împreună. Programul de formare va continua cu alte două module: “identitate romani și imagine de sine etnică” și “dezvoltarea culturii rome contemporane”, facilitate de experți ai Centrul Romilor “Amare Rromentza”, partener de proiect.

“În completarea formării lor teoretice, experții și liderii romi vor merge la un schimb de experiență în una din localitățile vizate de proiect, unde vor afla informații practice despre ceea ce presupune dezvoltarea comunitară, relaționarea cu membrii comunității, vor afla ce reprezintă un grup de inițiativă locală, cât de important este planul de acțiune locală și cum să relaționezi cu autoritățile locale pentru a include măsuri specifice adresate romilor în strategiile de dezvoltare ale localității”, precizează reprezentanții proiectului.

Pentru a spori participarea romilor la luarea deciziilor în comunitățile, proiectul s-a adresat unui număr total de peste 2.000 de romi, prin intermediul unor măsuri de facilitare și dezvoltare comunitară (formare și mobilizare de grupuri de inițiativă locală, identificare participativă a nevoilor, realizare de planuri de acțiune locală, susținerea acestora în consiliile locale, acțiuni de advocacy pentru implementarea măsurilor din aceste planuri). În plus, au fost derulate mai multe campanii de promovare a culturii și identității romilor, adresate atât romilor (pentru a cunoaște mai bine elementele propriei identități și a stimula asumarea acesteia), cât și celorlalți membri ai comunităților, pentru diminuarea stereotipurilor și a prejudecăților referitoare la romi. Muzeul virtual al culturii romilor, realizat prin proiect, urmează să fie lansat, de asemenea, în scurt timp.