Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Concluzia dezbaterii privind provocările educației în școlile din mediul rural, inițiată de Fundația Terre des Hommes România în cadrul proiectului “Inițiativa NOROC în Educație”: cele mai bune rezultate apar atunci când şcoala și comunitatea acționează împreună cu părinţii, în interesul copiilor

Concluzia dezbaterii privind provocările educației în școlile din mediul rural, inițiată de Fundația Terre des Hommes România în cadrul proiectului “Inițiativa NOROC în Educație”: cele mai bune rezultate apar atunci când şcoala și comunitatea acționează împreună cu părinţii, în interesul copiilor

Pentru copiii din zonele defavorizate, accesul la educație echitabilă și de calitate este o provocare continuă. În confruntarea cu absenteismul și abandonul școlar, școlile au nevoie de susținere din partea comunității și a autorităților, materializată în bugete mai mari pentru pregătirea cadrelor didactice și în suplimentarea resurselor umane și materiale dedicate elevilor din medii defavorizate și familiilor acestora. Acestea sunt câteva din concluziile desprinse în urma discuțiilor purtate în cadrul mesei rotunde “Provocările educației în școlile din mediul rural”, eveniment organizat online, în data de 26 ianuarie 2023, de Fundația Terre des Hommes România.

Organizată în cadrul proiectului de educație incluzivă “Inițiativa NOROC în Educație (Inițiativa NOrvegiano-ROmână pentru Calitate în Educație)”, finanțat în cadrul Programului Dezvoltare locală, întâlnirea a reunit experți și practicieni din domeniul educației, invitați să identifice împreună modalități inovatoare de combatere a abandonului școlar și de îmbunătățire a accesului copiilor din mediul rural la educație incluzivă de calitate.

“Cei 37 de participanți au fost organizați în trei grupuri de lucru, concluziile desprinse urmând a fi utilizate în elaborarea metodologiilor de lucru cu elevii beneficiari ai proiectului „NOROC în Educație”. Sprijinul acordat în prezent este fragmentat și inconsecvent, atât la nivelul școlilor și al elevilor, cât și al familiilor acestora, astfel că am identificat nevoia pentru alocări financiare mai mari, care să susțină mult mai consistent școlile și familiile copiilor care provin din medii defavorizate sau care au cerințe educaționale speciale (CES). Este nevoie de suport continuu pentru copiii care provin din medii defavorizate, mai ales din mediul rural, unde situația socio-economică precară, lipsa modelelor parentale și a unei comunități puternice, bazată pe voluntariat și implicare continuă, conduc inevitabil la discriminări în rândul elevilor”, a precizat doamna Raluca Ciucă, coordonatorul proiectului.

Nevoia unor activități de coaching și mentorat în rândul cadrelor didactice, a elevilor dar și a părinților acestora, în special a părinților copiilor cu CES, dar și a unor activități extrașcolare comune părinti-elevi-școală-comunitate, care să dezvolte un mediu prielnic pentru dezvoltarea psiho-emoțională a elevilor, au fost, de asemenea, evidențiate pe parcursul discuțiilor. S-a subliniat faptul că educația în mediul rural are nevoie de oameni-resursă în comunități, care să înțeleagă mai bine nevoile elevilor și ale părinților acestora și să aducă mai aproape de aceștia informațiile și resursele existente în spațiul public.

Evenimentul a reunit profesori din cele 20 de școli implicate în proiect, specialiști ai Casei Corpului Didactic și ai Centrelor Județene de Resurse și de Asistență Educațională din județele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea și Bacău, reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Comunitară Împreună, ai Fundației FDP – Protagoniști în educație, ai Asociației de Sprijin a Copiilor Hadicapați Fizic ASCHFR-Vâlcea și ai Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Proiectul NOROC în Educațieurmărește, pe termen scurt, combaterea abandonului școlar și facilitarea tranziției de la ciclul primar la cel gimnazial și de la ciclul gimnazial la cel liceal, pentru 650 de copii aflați în situație de risc și cu cerințe educaționale speciale, din 20 de școli din județele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea și Bacău. Pe termen mediu și lung, intervenția vizează îmbunătățirea calității serviciilor educaționale, prin formarea a 48 de cadre didactice și de mediatori, în metode de lucru cu copiii în situație de risc de abandon școlar și cu CES.

Finanțat de Fondul Român de Dezvoltare Socială prin Programul Dezvoltare locală, proiectul “Inițiativa NOROC în Educație (Inițiativa NOrvegiano-ROmână pentru Calitate în Educație)” este derulat de Fundația Terre des Hommes România, în parteneriat cu Asociația de sprijin a copiilor handicapați fizic-România – filiala Vâlcea și Institutul pentru Studii Internaționale Aplicate FAFO din Norvegia. Proiectul se desfășoară în perioada decembrie 2021 – decembrie 2023 și beneficiază de o finanțare de 998.984 de euro, oferită de Norvegia, prin Granturile Norvegiene 2014-2021.

Află aici mai multe informații despre proiectul NOROC în educație

Explicație foto: Imaginea ilustrează o parte din desenele trimise de copiii din cele 20 de scoli colaboratoare în proiectul “Inițiativa NOROC în Educație (Inițiativa NOrvegiano-ROmână pentru Calitate în Educație)” pe tematica  Cum ai dori sa  arate scoala ta?