Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > FRDS selectează 25 de reprezentanți ai unor autorități locale din România implicate în proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală, pentru a participa, în perioada 4-5 mai 2023, la conferința Democracy and Human Rights in Europe 2023, desfășurată la Kristiansand, în Norvegia

FRDS selectează 25 de reprezentanți ai unor autorități locale din România implicate în proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală, pentru a participa, în perioada 4-5 mai 2023, la conferința Democracy and Human Rights in Europe 2023, desfășurată la Kristiansand, în Norvegia

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Operator al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și implementat în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS) și cu Consiliul Europei (CoE), își propune să faciliteze participarea reprezentanților unor autorități locale din România implicate în proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală la conferința internațională Democracy and Human Rights in Europe 2023, care va avea loc la Kristiansand, în Norvegia, în data de 5 mai 2023, și la o întâlnire cu reprezentanți ai autorităților locale din Lindesnes (în data de 4 mai), pentru a discuta despre modul în care sunt implementate cele 12 principii europene de bună guvernare în România și în Norvegia.

Activitățile din Norvegia sunt finanțate prin intermediul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului Dezvoltare locală și se adresează reprezentanților unor autorități locale din România care au fost (în cazul unor proiecte încheiate) sau sunt implicate, fie în calitate de Promotori de Proiect, fie în calitate de parteneri de proiect, în proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală sau care și-au asumat, în mod oficial, asigurarea sustenabilității unor proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală, în implementarea cărora nu au fost implicate direct.

Persoanele interesate să participe la activitățile planificate în Norvegia sunt invitate să completeze (în limba engleză) și să trimită online următorul formular de înscriere (https://forms.gle/2KGE7WB1bwUCua2WA), până cel târziu în data de 12 19 martie 2023 (inclusiv).

În selecția celor 25 de participanți, FRDS va acorda prioritate acelor candidați care:

– au fost sau sunt implicați direct (în calitate de membri ai echipelor de management sau de implementare) în activitățile unor proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală

– reprezintă proiecte (finanțate prin Programul Dezvoltare locală) care nu au fost sau nu sunt derulate în parteneriat cu entități din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și/ sau nu au (avut) prevăzute în proiect activități bilaterale relevante (axate pe problematica drepturilor omului și bunei guvernări) cu aceste trei state;

– reprezintă proiecte (finanțate prin Programul Dezvoltare locală) care nu au fost reprezentate anterior la alte activități bilaterale organizate de FRDS;

– conving prin motivația de participare la activitățile din Norvegia (detaliată în formularul de înscriere) că participarea lor la aceste evenimente va contribui la creșterea calității activităților adresate/ serviciilor furnizate membrilor grupurilor vulnerabile vizate de proiectele finanțate de FRDS prin Program;

– dețin un nivel foarte bun de cunoaștere a limbii engleze (lucrările conferinței și întâlnirea cu autoritățile locale din Norvegia vor fi susținute exclusiv în limba engleză, fără traducere în limba română).

Candidații care au fost sau sunt membri ai echipelor de management sau de implementare ale unor proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală sau care sunt implicați în asigurarea sustenabilității acestora vor face dovada acestui fapt atașând la formularul online de înscriere:

– un contract de muncă/ colaborare semnat de candidat cu Promotorul de Proiect sau, după caz, cu unul dintre partenerii proiectului respectiv     sau

– o recomandare semnată de managerul proiectului respectiv sau de reprezentantul legal al entității care asigură sustenabilitatea proiectului finanțat, în care acesta atestă faptul că respectiva persoană este, la momentul depunerii candidaturii, fie implicată în implementarea proiectului, cu menționarea poziției pe care o ocupă în proiect și a activităților pe care le derulează în această calitate, fie asigură sustenabilitatea activităților cu beneficiarii, implementate inițial prin proiect.

Candidații care reprezintă autorități locale care și-au asumat, în mod oficial, asigurarea sustenabilității unor proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală în implementarea cărora nu au fost implicate direct (ca promotor sau partener de proiect) vor atașa la formularul online de înscriere documentul care atestă asumarea de către respectiva autoritate locală a sustenabilității proiectului.

În contextul numărului limitat de locuri, dacă va fi necesar, în cazul în care vor exista mai multe candidaturi de la același proiect, va fi selectată doar candidatura care a întrunit punctajul cel mai mare.

Precizăm, de asemenea, faptul că o persoană care a participat anterior la orice altă activitate bilaterală organizată de FRDS nu va mai fi selectată în vederea participării la o a doua activitate bilaterală.

Rezultatul evaluării candidaturilor depuse pentru participarea la activitățile din Norvegia va fi comunicat personal, prin e-mail, fiecărui candidat în parte.

Toate costurile eligibile legate de participarea la aceste activități (costuri de transport, cazare, masă etc.) vor fi acoperite de Programul Dezvoltare locală.

Facem precizarea că cei care se înscriu în vederea participării la activitățile din Norvegia trebuie să îndeplinească toate condițiile de călătorie aplicabile – în Romania și în Norvegia – în perioada respectivă, garantând participarea la toate activitățile planificate, în perioada indicată, pentru a nu genera costuri neeligibile pentru FRDS (de exemplu, costul biletelor de avion nominale, care trebuie rezervate și plătite de FRDS în avans, respectiv măsuri de recuperare a lor, dacă va fi cazul).

Pentru mai multe detalii, cei interesați se pot adresa doamnei Valentina Paraschiv, la numărul de telefon 0723.633.871 sau la adresele de e-mail VParaschiv@frds.ro și info@frds.ro.